ابراز سپاس وقدردانی

کمیسیون تدارک مراسم خاکسپاری و فاتحه خوانی شخصیت پرافتخار وصادق کشور زنده یاد رفیق شفیق الله توده ای بدینوسیله از منسوبان دلیر نیروهای امنیتی کشور بوِیژه منسوبین حوزه های اول،هشتم و نهم امنیتی،منسوبین ریاست عمومی ترافیک ،قوماندانی انظباط شهری، و درمجموع قومندانی امنیه شهرکابل و وزارت داخله ی کشور ،بخاطر سعی وتلاش پیگیر وبیدریغ شان در تامین امنیت و نظم DSC06878مراسم نمازجنازه،خاکسپاری و فاتحه خوانی مرحوم شفیق الله توده ای ابراز سپاس و شکران نموده ضمن آرزوی سلامتی وسرفرازی همیشگی برای این فرزندان فداکار وطن؛برای ایشان توفیقات مزید دراجرای وظایف محوله بویژه درامرتامین امنیت شهروندان کشور و برقراری نظم وآرامش درمیهن عزیزما از بارگاه خداوند بزرگ استدعا مینماید.

 

Comments are closed.