اجلاس شورای عالی ائتلاف احزب وسازمانهای دموکرات وترقیخواه افغانستان برگزار شد

هفتمین اجلاس شورای عال ایتلاف احزاب وسازمانهای دموکرات وترقیخواه افعانستان بعداز ظهر روز شنبه مورخ ۲۳/عقرب/۱۳۹۴ در دفتر مرکزی حزب ملی ترقی مردم افغانستان درشهرکابل برگزارشد. دراین جلسه روسا و نماینده گان احزاب وسازمان های شامل در ائتلاف و نیز عده ای از نماینده گان سایراحزاب وسازمانهای سیاسی به حیث مهمان حضورداشتند.جلسه پس ازآنکه آیات متبرکه ی قران عظیم الشان تلاوت شد رسماً آغاز و درابتدا عبدالرزاق اسمر رییس دوره یی ایتلاف صمن ابراز امتنان وخیر مقدم به اغضای شورای بخاطر شرکت شان،اجندای مجلس را ارایه کرد. پس از آنکه آجندا به اتفاق آراء تایید شد،رییس دوره یی شورا گزارش فعالیتهای هییت ریسه را ارایه نمود. دربخش دیگر مطابق آجندا عضویت حزب اتحاد آزادی مردم افغانستان که تاکنون به عنوان عضو ناظر درجلسات هییت رییسه حضورداشت ازتاریخ ارایه ی درخواست عضویت به اتفاق آراء تصویب شد. همچنان تداوم عضویت حزب ملی ترقی مردم افغانستان که درنتیجه ی وحدت تشکیلاتی حزب مردم وحزب ملی ترقی وطن به عنوان ساختار جدید تشکیلاتی وسیاسی ایجاد شده است ومبتنی برنامه ی رسمی آن حزب تقاضا شده بود به اتفاق آراء مورد تایید قرار گرفت. دربخش پایانی اجلاس مطابق اصول تشکیلاتی انتقال ریاست دوره یی به شورای تفاهم برای وحدت نیروهای دموکرات ،ترقیخواه و طرفدار عدالت صورت پذیرفت وداکتر خان میر غیور رییس جدید دوره یی ایتلاف بیانه اش را ایراد کرد. همچنان داکتر عبدالله نایبی مسوول کمیته ی سیاسی ایتلاف بصورت فشرده به ایراد سخن پرداخت. دراخیر اعضای شورای عالی پرسش ها وپیشنهاد های شان را مطرح کردند که توسط رییس دوره یی ایتلاف توضیحات لازم ارایه شد. دربخشی از این نشست معاون حزب متحدملی افغانستان که مهمان حضور داشتند ضمن صحبت کوتاهی از تلاشها در راستای وحدت نیروهای ترقیخواه ابراز قدردانی وحمایت نمودند.

گفتنی است اعضای شورای عالی بایک صدا تاکید کردند که روند گذار به فاز ایجاد حزب واحد باید دردستور کار هییت رییسه قرار گیرد ودرکمترین زمان ممکن توافق برسر میکانیزم برگزاری نخستین کنگره ی حزب واحد سراسری تاثیر گزار بروصعیت جاری حاصل شود.

کار جلسه که ساعت دو بعدازظهر آغاز گردیده بود درفضای صمیمیت وهمدلی حوالی شام به پایان رسید.

کمیسیون تبلیغ وفرهنگ

Leave a Reply