اعلاميه

 

 

حزب ملی ترقی افغانستان

۴ سرطان ۱۳۹۷

کابل – افغانستان

دارالانشای حزب ملی ترقی افغانستان تلاشهای صلحجويانه داخل کشور عزيز مان افغانستان و مساعی کشورهای منطقه در جهت تأمين صلح را مثبت ارزيابی نموده و حمايت قاطع خويش را اعلام ميدارد .

بخصوص حرکت صلح طلبانه جوانان هلمند که صدها کيلومتر فاصله را پیاده طی نمود و راهپیمايی های پیام آوران صلح مهاجرين افغان از آنسوی خط فرضی و جوانان صلح طلب کنر که ميخواهند يکجا با جنبش صلح جوانان هلمند، بر حکومت وحدت ملی و عده ای از نمايندگی های ديپلوماتيک کشورهای خارجی فشار وارد نمايند ، تا مخالفين مسلح دولت (طالبان) را به صلح ترغيب نمايند ، يک انکشاف مثبت ميپندارد.

دارالانشاي حزب باور دارد که در نتيجه اينگونه تلاشها لبه آتش جنگهای ۴۰ ساله در کشور فروکش خواهد کرد و مذاکرات بين الافغانی را تشويق خواهد نمود ، بستر مداخلات خارجی برچيده خواهد شد ، نقش و جايگاه ملل متحد را در حل معضله افغانستان بالا خواهد برد .

حزب ملی ترقی افغانستان ضمن اعلان حمايت و پشتيبانی از حرکت صلح طلبانه جوانان هلمند و جريانهای صلح خواهانه ممد آن ، تلاشهای صلح جويانه ازين قبيل را به ديده قدر نگريسته ، همه احزاب سياسی ، نهادهای مدنی ، جوامع فرهنگی و مردم صلح خواه کشور را فرا ميخواند ، تا با تمام امکانات از حرکت آغاز شده صلح حمايت نمايند و هيچگونه تلاش و مساعی عملی خويش را در جهت تحقق اهداف صلح جويانه اين حرکت دريغ نه نمايند ، تا صلح پايدار به مردم و کشور ما بازگردد . با عرض حرمت

عدالحی مالک

رئیس حزب ملی ترقی افغانستان

Comments are closed.