اعلاميه

حزب ملی ترقی افغانستان

  ۱۴   سرطان ۱۳۹۷

کابل – افغانستان

دارالانشای حزب ملی ترقی افغانستان حمله وحشيانه در مسجد خواجه حسن رح در ولايت پکتيا را تقبيح نموده به شهدا حاديثه مذکور جنت فردوس وبه زخميان صحت عاجل خواهانم حزب ملی ترقي افغانستان در پهلوی مردم رنجديده خود ايستاده وعمال دشمنان مردم افغانستان را بطور جدی محکوم مينمايم  .

 عبدالحی مالک ريس حزبملی ترقي افغانستان

Comments are closed.