اعلامیه

دارالانشا حزب ترقی ملی افغانستان

کابل- افغانستان

(.) میزان ۱۳۹۸ خورشیدی

به نظر دارالانشا حزب ، روند بخش نخست انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، رای دهی، به صورت نسبی موفقانه به پایان رسید. شمارش رای ها، استماع و رسیدگی به شکایت ها و اعلان نتایج نهایی را با بی صبری چشم به راهیم

آمادگی های کمیسیون مستقل انتخابات و تدابیر نهادهای امنیتی در راه اندازی پروسه رای گیری و تامین امنیت انتخابات قابل یادآوری و تمجید است.

جوانان، زنان، سازمان های سیاسی و شماری از نهادهای اجتماعی، بخصوص حزب ترقی ملی افغانستان و سایر احزاب وطندوست و دموکراتیک، و در مجموع هموطنان دلیر و میهن پرست با شجاعت تمام و هدفمندانه در انتخابات اشتراک ورزیدند.

از آن جاییکه پیش از انتخابات شماری از حلقات به برگزاری انتخابات علاقمندی نشان نمی دادند و به بهانه صلح با طالبان تلاش های بی نتیجه ای را برای دستیابی به میکانیزمی برای یک اداره موقت به راه انداخته بودند، اکنون هم برای کمرنگ نشان دادن موفقیت انتخابات کوشش دارند تا از طرق ناموفق مختلف پایان انتخابات را به طرف بحران سوق دهند و زمینه را برای پیاده کردن همان نسخه کهنه، یعنی حکومت موقتی آماده سازند. در این راستا گروه های معلوم الحال تنها نیستند بلکه برخی کشور های خارجی با چشم سفیدی تمام از گروه ها و شخصیت های که قبلا در برابر انتخابات مقاومت می کردند و یا در ایجاد پیچیدگی ها نقش داشتند حمایت می کنند. در لحظات حساس جاری پشتیبانی خارجی ها از شماری از این چهره و یا بازدید سفیران برخی از کشور ها با تعدادی از کاندیدای ‌پرسش‌های جدی را ایجاد کرده است!

هموطنان ما به قیمت خون خود در انتخابات اشتراک کردند، انتخابات با تلاش های زیادی ممکن ساخته شد، شمار زیاد مردم بی گناه، و افسران و سربازان نهادهای امنیتی یا شهید شدند و یا زخمی گردیدند، به رغم این همه کار و فعالیت بزرگ، یک تعداد از تشنگان قدرت تلاش دارند این دستاورد بزرگ انتخابات جاری افغانان را با سوال و زوال مواجه سازند!

حزب ترقی ملی افغانستان از همان آغاز با فرمول صلحی موافق نبود که در موردش از مردم، نهادهای دموکراتیک و وطندوست سیاسی و مدنی پرسشی نشده بود. حزب از ویژگی های صلحی پشتیبانی می کند که در اساسات آن سفارش های لویه جرگه مشورتی و پیشنهاد های حزب ترقی ملی منعکس شده باشند.

در حالی که طرح ایجاد اداره موقت مطروحه از جانب حلقات خودمختار که به بهانه صلح با طالبان مطرح شده بود با شکست مواجه گردید و طرح نیروهای باورمند به انتخابات موفق و عملی شد، مردم افغانستان بیشتر از پیش باورمند شدند که زمان زورمندان، جنگ سالاران، مفسدان و عناصر چهره یی وابسته به خارجی ها بسر رسیده است. شرایط ناخوشایند جنگ ها و نقش اثرگذار بی پیشینه رسانه ها افغانان را هشیار ساخته اند. بیشتر از این به نام قوم، مذهب، زبان، سمت برای تخریب وطن و افغان کشی کشانده نمی شوند.

به همین سبب تلاش های تازه ای که از جانب شماری از کشورهای قدرتمند جهان ، همسایه ‌ و طالبان به بهانه صلح راه اندازی شده اند و بیشتر بازی کنان آن همان چهره های مخالف انتخابات اند، سوالی را در ذهن تداعی می کند آیا این حلقات شکست اخیر خود را در بحرانی ساختن نتایج انتخابات جبران نخواهند کرد؟

دارالانشا حزب ترقی ملی افغانستان که در انتخابات ریاست جمهوری اخیر از آدرس تیم دولت ساز سهم فعال داشت، از نقش فعالی که اعضا و سازمانهای حزبی در انتخابات ایفا نمودند قدردانی و اظهار امتنان می کند و انکشافات بعدی را با دقت تعقیب می نماید.

حزب برای تامین صلح با عزت کاملا متعهد است، و با هر تلاشی که به بهانه صلح پروسه صلح را زیان می رساند و آن را در برابر پرسش قرار می دهدموافقه کرده نمی تواند. بنابراین از مردم افغانستان، از نهادهای جوامع مدنی سیاسی ، گروه ها، شخصیت های مستقل، علمای کرام، جوانان، زنان و اقشار مختلف جامعه با احترام تمنا می کند و پیشنهاد می دارد تابا هر نوع تهدیدهای احتمالی در برابر دموکراسی و انتخابات با تمام نیرو ایستادگی نمایند، برای نجات دموکراسی و انتخابات و بهداشت خنثی کردن تلاش های منطقه ای و جهانی در برابر افغان ها دست به ایجاد اجماع و یا جبهه تاثیر گذار بزنند.

به امید پیروزی دموکراسی و انتخابات در افغانستان!

عبدالحی مالک رییس حزب ترقی ملی افغانستان

 

Comments are closed.