اعلامی

 

دارالانشا حزب ملی ترقی افغانستان

کابل  افغانستان 

۶ اسد ۱۳۹۸ خورشیدی

دارالانشا حزب  ملي ترقی افغانستان کاروزار انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان را که امروز آغاز شد، یک تلاش عملی در جهت تمرین و نهادینه شدن دموکراسی در کشور شمرده و از آن پشتیبانی می کند. انتخابات، به خصوص انتخابات ریاست جمهوری یکی از اصل های دموکراسی شمرده می شود که در آن احزاب، منجمله حزب ما، با اشتراک در آن زمینه ارایه برنامه و توضیح اهداف کوتاه مدت و درازمدت خودرا برای مردم و جهانیان به دست می آورند.

حزب در طی یک و نیم دهه گذشته در سه انتخابات ریاست جمهوری اشتراک ورزید و اینک آمادگی کامل دارد تا در کاروزار و انتخابات ریاست جمهوری برای بار چهارم نقش فعال ایفا نماید.

حزب ما، حزب ملی ترقی افغانستان هر بار به طور صادقانه با اشتراک در انتخابات، بدون انتظار هرگونه امتیاز، با توضیح برنامه تیم انتخاباتی، در جلب رای مردم وظایف مهمی را انجام داد.

در انتخابات دوره قبلی ریاست جمهوری حزب از تیم تحول و تداوم به رهبری محمد اشرف غنی پشتیبانی به عمل آورد. اما متاسفانه بعد از کسب پیروزی از حزب ترقی ملی و یا نماینده آن غرض اشتراک در مناسبتهای مهم، لویه جرگه و سایر نشست های مشورتی دعوت نگردید.

برعلاوه مشکلات موجود در بخش های نظامی، سیاسی و اقتصادی، به خاطر رسیدن به منافع علیای ملی، و با در نظرداشت دستاورد های رییس جمهور غنی در دوره گذشته ریاست جمهوری و بر مبنای مشوره اعضا و شورا های حزبی، دارالانشا فیصله نمود:

  • از میان تیم های انتخاباتی، تیم دولت ساز، به رهبری محمد اشرف غنی با داشتن برنامه سیاسی منظم، به خصوص با تنظیم تدابیر عملی در بخش صلح، انتخابات و جنگ، مورد حمایت قرار می گیرد.
  • به تمام شورا ها و اعضا حزب توصیه می کند تا غرض اشتراک در نشست های کاروزار انتخاباتی تیم دولت ساز آمادگی لازم داشته باشند.
  • به شعبه های تشکیلات و تبلیغ و فرهنگ وظیفه داده می شود تا غرض تامین هماهنگی در روند کاروزار انتخاباتی با مسوولان تیم دولت ساز ارتباط دایمی برقرار کند تا در صورت ضرورت تبادل نظر و مشورت های لازم انجام شود.
  • شعبه تشکیلات وظیفه دارد تا به هدف تامین رابطه محکم و دوامداربا تیم دولت ساز در دوران کار و زار انتخاباتی، پروسه انتخابات (رای دهی)، و در صورت برنده شدن، بعد از آن، بر مبنای طرزالعمل مشخص گام های عملی بردارد.
  • تمام روند انتخابات و کاروزار انتخاباتی تحت نظر دقیق دارالانشا حزب قرار خواهد داشت.

عبدالحی مالک رییس حزب  ملی  ترقی  افغانستان

Comments are closed.