تجلیل از روز جهانی زن در شورای ولایتی بلخ حزب ملی ترقی مردم افغانستان

روز چهارشنبه مورخ ۱۹حوت ۱۳۹۴به گرامیداشت از روز جهانی زن ,محفلی در دفتر شورای ولایتی بلخ ح.م.ت.م.ا دایر گردید. محفل با تلاوت ایات قران مجید افتتاح و بعدا رفقا عبدالصمد عزیز و انجنیر محمد اکرم عظیمی معاون و رئیس شورای ولایتی بلخ حزب پیرامون تاریخچه هشتم مارچ در کشور و جهان صحبت نمودند. متعاقبا رفیق شکیلا حیدری عضو شورای ولایتی بلخ ح.م.ت.م.ا.پیرامون موضوع صحبت نمودند..دراخیر محفل تحایف تهیه شده از جانب شورای ولایتی به بانوان توزیع گردید. محفل به امید تامین صلح سراسری در کشور اختتام یافت

کمیسیون تبلیغ و فرهنگ

received_1142555752444131

 

Comments are closed.