تدویرجلسه روسای شوراهای نواحی حزبی شهرکابل حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان

روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶.۱۰.۲۱ ساعت ۱۰:۳۰ قبل از ظهر جلسه روسای نواحی حزبی شهر کابل حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان، در دفتر مرکزی حزب دایر گردید. در جلسه رفیق انجنیر سلیمان کا مجو مسوول تشکیلات در دارالانشای حزب نیز شرکت داشت.
برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد و مورد تائید قرار گرفت: وظایف اعضای نواحی حزبی شهر کابل در پرتو اطلاعیه دارالانشای حزب پیرامون تعین زمان تدویر کنگره حزب.
در آغاز متن اطلاعیه قرائت و به آگاهی روسای نواحی حزبی شهر کابل رسانیده شد.
بعدا” رفقا سوالات و نقطه نظر های خود و اعضای واحد های اولیه مربوط را مطرح کردند.
رفیق کا مجو عضو دارالانشا و معاون کمیسیون تدارک تدویر کنگره حزب پیرامون علل به تاخیر افتادن زمان کنگره به اوایل سال ۱۳۹۷ مفصل صحبت نموده و در فضای باز و رفیقانه به تمام زوایای تاریک و سوال برانگیز مسله تماس گرفته ، رفقا را در روشنی کامل قرار داده و به همه سوالات پاسخ های قناعت بخش ارائه نمود و هم وظایف نواحی حزبی شهر کابل را برای آماده گی و تدویر کنگره باشکوه حزب مشخص ساخت.
متقابلا رفیق استاد رضایی رئیس شورای حزبی شهر کابل ، از آماده گی های نواحی شهر بخاطر تدویر هر چه باشکوه تر تدویر کنگره حزب اطمینان داده و جهت موثریت وتشدید فعالیت حزبی وظایف نواحی را برشمرد.
جلسه حوالی ساعت ۱۲:۳۰ ظهر در فضای وحدت نظر و تفاهم جهت آماده گی و کار بیشتر به استقبال کنگره حزب اختتام یافت.

کمیسیون تبلیغ و فرهنگ حزب

Comments are closed.