تدویر جلسه بیروی اجرائیه حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان

20170713_095632جلسه بیروی اجرائیه حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان تحت ریاست رفیق پوهاند دوکتور محمد داود راوش رئیس حزب بتاریخ  22 /4/1396 در دفتر مرکزی حزب واقع شهر کابل دایر گردید.برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد وتصویب گردید:

     گزارش کار وفعالیت یک ساله دارالانشای حزب .

در آغاز رفیق راوش از اشتراک کننده گان تقاضا نمود تا به پاس احترام به کارکرد های رفقای رزمنده حزب ما وهبران جنبش مترقی کشور که دربین ما نیستند وهم شهادت هموطنان بیگناه ما که در رویداد های انتحاری شهید شده ونیروهای  دلیر کشور که در میدان های رزم ودفاع از تمامیت ارضی ونوامیس ملی کشور جام شهادت نوشیده اند بپا استاده ویک دقیقه سکوت نمایند.

بعدأ گزارش یک ساله کار وفعالیت  دارالانشای حزب ، توسط رئیس حزب به جلسه ارایه گردید که درقسمت های مختلف چنین گفتند:

«کار وفعالیت انجام شده حزب طی یک سال گذشته موفقانه بوده ، از 6 جوزا 1395 پروسه وحدت وادغام تشکیلاتی باحزب متحد ملی افغانستان آغاز گردید که درین راستا کار چشم گیر صورت گرفت ، کاستی ها وجود داشت وبا چالش ها مبارزه صورت گرفته  وازمیان دشواری ها با پیروزی گذشتیم .

طی سال گذشته در بخش تامین ارتباط ، تفاهم ، مذاکره ووحدت با نیروهای مترقی  دموکرات وملی کشور دستآورد های معین داشتیم. شوراهای حزبی کار وفعالیت شان را با موفقیت انجام داده اند.سفرهای رفقای قیم به ولایات از اهمیت خاص برخوردار است ،حق العضویت ها تا اندازه جمع آوری وانتقال گردیده است .

شورا های حزبی به کار شان بهبود قابل ملاحظه بخشیده اند  که قابل تقدیر است . شوراهای حزبی کشور هند ، اروپا  وایالات متحده امریکا  درقسمت تدویر جلسات،رشد صفوف حزب وپرداخت حق العضویت ها موفقانه کار نموده اند.

دارالانشای حزب جلسات خود را طبق پلان پیشبینی شده  تدویر نموده ومصوبات آن به تمام  شوراهای ولایتی ومعادل ارسال گردیده است.»

رفیق راوش طی گزارش روی سلسله  پیشنهادات  غیر اصولی وغیر موجه بخش حزب متحد ملی افغانستان درجلسات دارالانشای حزب ، از کم کاری ها ،عدم پابندی بوحدت حزب واحد واسناد عقد شده بیروهای اجرائیه 6 جواز 1395  فاکت وار به جلسه گزارش دادند. هم چنان از حمایت شوراهای ولایتی  حزب از اطلاعیه مورخ 9/3/1396 دارالانشای حزب پیرامون وحدت حزبی  درسراسر کشور وخارج از کشور وحمایت کامل آنها  از وحدت حزبی وتدویر کنگره با معیار های اصولی اساسنامه  یادآوری نمودند افزود : «حزب ما به وحدت تمام نیروهای ملی ،دموکراتیک وترقی خواه  کشور باورمند  بوده ودراین راه تلاش های فراوان نموده ومی نماید.»

درگزارش کار وفعالیت یک ساله شعبات مرکزی چون شعبه تشکیلات حزبی ، کمیسیون تبلیغ وفرهنگ ، شعبه مالی واداری ، کمیسیون کنترول حزبی ،کمیسیون تفاهم وروابط سیاسی  وشعبه اسناد وارتباط مورد ارزیابی قرار گرفته ، دستاورد ها ، نواقص ، کم کاری ها وراه های بیرون رفت آن پیشنهاد گردید.

پیرامون گزارش اساسی عده ثبت نام نموده که به ترتیب صحبت نمودند .

رفقا  انجینر عبدالقادر  ذهین ،استاد نورمحمد غفوری ، استاد غلام فاروق دهقان زاده، دینه گل غریب مل ، داکتر عزیزه ، پوهاند نجیب الله امرخیل، استاد محمد آصف جهش ، استاد عبد الحلیم ، انجینر مختار جبار خیل ، سید محمد مل ، غلام جیلانی ، عبدالرشید آرین ، محمد داود یوسفی، محمد داود شبرنگ ، حفیظ الله نورستانی ،استاد سعدالله رضائی ، انجینر سلیمان کامجو وداکتر عبد الرشید جانباز پیرامون گزارش اساسی صحبت نموده ، نظریات ، پیشنهادات وانتقادات خود را مطرح نمودند.

بعدأ رفیق عبد الحی مالک معاون حزب صحبت نموده گفتند:

«روحیه جلسه امروزی خیلی عالی بود ، اختلافات سیاسی وجود نداشت ، رفقا نظریات سازنده ارایه کردند ،همه  مشترکأ برای ایجاد حزب واحد بزرگ ابراز نظر نموده  ابراز آماده گی کردند . ما از کمبودی ها واشتباهات گذشته درس گرفتیم ، وحدت ها را از راه اصولی آن دنبال وحمایت می کنیم . ما در کنگره قریب الوقوع خود پیشنهاد خواهیم کرد که با تمام احزاب همسو وبرادر وحدت می کنیم . ماتعهد داریم تا یک حزب فعال سیاسی را با استفاده  از امکانات  خود ایجاد نمائیم . ما پول نداریم اما برنامه ترقی خواهانه  ونجات بخش برای کشور ومردم داریم . ما باید کنگره موفق ودموکراتیک داشته باشیم . پیرامون تدویر کنگره رفقا وظایف شان را با موفقیت انجام دهند. بعداز کنگره ما حزب نیرومند خواهیم داشت . ازجلسه امروز کاملا رضایت دارم وموفقانه بود.»

دراخیر رفیق راوش رئیس حزب صحبت اختتامیه نموده ، کار جلسه را جمع بندی کرده گفتند : «از اظهارات صریح رفقا درکار جلسه سپاسگزاری مینمایم . از کار وفعالیت انجام شده یک ساله حزب که بیانگر تلاش ها وزحمات بی پایان دارالانشا، بیروی اجرائیه ، شوراهای حزبی وتمام اعضای رزمنده حزب با مسرت وافتخار ابراز قدردانی مینمایم .» هکذا وظایف بعدی شوراها وهر عضو حزب را در آینده کشور مشخص ساختند وبرای اعضای پرافتخار حزب محبوب ماکه درآستانه تدویر کنگره با شکوه ودموکراتیک آن قرار داریم ، ودر راه مبارزه عادلانه وپرافتخار آرزوی موفقیت نموده کار جلسه را مثبت ارزیابی کردند.

طرح مصوبه جلسه  توسط رفیق عبد الغفور وحدت رئیس تشکیلات حزب ارایه گردید. پیرامون آن رفقا ابراز نظر نموده ، نکات اصلاحی وتکمیلی اضافه کردند ـ که بادرنظر داشت نظریات ارایه شده وتکمیلی رفقا مصوبه به اتفاق آرا تصویب گردید.

جلسه بیروی اجرائیه که ساعت 9:00 صبح آغاز گردیده بود حوالی ساعت 1:00 ظهر به امید پیروزی های هر چه بیشتر حزب درعرصه سیاسی کشور بپایان رسید.

درختم جلسه نان چاشت ایکه از جانب شعبه مالی واداری تهیه دیده شده بود سرویس گردید.

کمیسیون تبلیغ وفرهنگ

Comments are closed.