تدویر جلسه دارالانشای حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان

 received_1312771442089227

جلسه دارالانشای  حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان تحت ریاست پوهاند دکتور محمد داود راوش رئیس حزب روز 5شنبه 29 میزان 1395 در دفتر مرکزی حزب درشهر کابل دایر گردید.

برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد گردید :

1ــ گزارش کمیته تدارک وحدت ونظارت برتطبیق پروسه ادغام تشکیلاتی .

2ــ گزارش شعبه تشکیلات درمورد چگونگی تحقق پروسه ادغام تشکیلاتی .

اجندا ی پیشنهاد ی مورد تائید قرار گرفت .

طبق اجنداء جلسه ، گزارش کمیته تدارک وحدت ونظارت برتطبیق پروسه ادغام تشکیلاتی توسط رفیق انجینر عبد الرحمن صدری عضو دارالانشای حزب به جلسه ارائه گردید. درگزارش آمده که درفاصله میان دوجلسه دارالانشا جلسات کمیته تدارک وحدت دایرگردیده، تحقق مصوبه دارالانشاء درمورد تطبیق پروسه ادغام تشکیلاتی محور جلسات  کمیته تدارک وحدت را می سازد . تمام اعضای کمیته جهت پیشرفت وظایف محوله تلاش  نموده ، کار پروسه ادغام تشکیلاتی  درشورا های ولایتی که آغاز گردیده ، با موفقیت جریان دارد که تحقق پروسه ادغام تشکیلاتی  درشورای شهر کابل  ونواحی مربوط آن  که مرکز سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی  وفرهنگی  کشور بوده نمونه درخشان این پروسه میباشد .

بعدأ طبق اجندا گزارش شعبه تشکیلات حزب  درمورد چگونگی تحقق پروسه ادغام تشکیلاتی   درشورا ها ی حزبی  توسط رفیق وحدت رئیس  شعبه تشکیلات مرکزی حزب به جلسه ارائه گردید.

در گزارش تذکر داده شده که پروسه ادغام تشکیلاتی که قبلأ در شوراهای حزبی آغاز یافته با پیروزی ها وموفقعیت ها لازم همراه بوده است . درشوراهای که تاهنوز ادغام تشکیلاتی  تحقق نیافته ، آماده گی های لازم آن ها برای ادغام وجود دارد که عنقریب  جلسات آنها دایرمیگردد. رفیق راوش در رابطه به گزارشات ارائه  شده به جلسه دارالانشا گفتند که شوراها ی حزبی  که تا کنون جلسات  ادغام تشکیلاتی  آنها دایر نگردیده موظف هستند تا به زودی جلسات ادغام تشکیلاتی شورای های خویش را دایر وبه شعبه تشکیلات  مرکزی کتبأ گزارشات را ارسال بدارند. رفیق راوش یک بار دیگر توجه  وتحرک اعضای دارالانشا ومسئولین شوراهای  ولایتی را  درمورد تدویر جلسات وتحقق پروسه ادغام تشکیلاتی  در شوراهای باقی مانده خواستار گردید ه وهفته اول ماه عقرب 1395 هفته اکمال پروسه ادغام تشکیلاتی درشوراهای ولایتی باقی مانده از جانب دارالانشای حزب اعلام گردید.

رفیق راوش  دربخش دیگر از صحبت های شان خاطر نشان نمودند که درفاصله میان دوجلسه دارالانشای حزب روابط ،تماس ها وملاقات رهبری حزب با احزاب وسازمان های سیاسی کشور ادامه داشت که نشانه از علاقمندی  وحمایت آنها  از برنامه ترقی خواهانه وعدالت  خواهانه حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان میباشد.

دارالانشای حزب به تمام شعبات وکمیسیون های مرکزی حزب وظیفه داد تا درهفته آینده  جلسات شان را دایر و درمورد اجرای  وظایف مربوط شان تدابیر مشخص اتخاذ نمایند  وبه شعبه کنترول حزبی وظیفه سپرده شد تا درجلسه آینده دارالانشا گزارش کار وفعالیت خود را ارائه نمایند. مصوبات جلسه دارالانشاء در رابطه به گزارشات کمیته تدارک وحدت ونظارت برتطبیق پروسه ادغام تشکیلاتی  وشعبه تشکیلات  درمورد چگونگی تحقق پروسه ادغام تشکیلاتی نیز صادر گردید.

درجلسه شماری از اعضای دارالانشا پیشنهادات ونظریات شان را پیرامون مسایل مطروحه ابراز داشتند.

جلسه دارالانشای حزب که ساعت 9 صبح آغاز گردیده بود به امید ترقی  وتامین صلح سراسری ، واقعی  وعادلانه درکشور حوالی ساعت 12 ظهر پایان یافت .

کمیسیون تبلیغ وفرهنگ           

Leave a Reply