جلسه دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان

received_1915333961832969 جلسه دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان به روز پنجشنبه مورخ ۱۳ ثور سال ۱۳۹۷ تحت ریاست رفیق پوهاند دوکتور محمد داوود راوش رئیس حزب، در دفتر مرکزی واقع شهر کابل دایر گردید. در جلسه مسوولین و معاونین شعبات و کمیسیونهای مرکزی نیز شرکت داشتند.

برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد و مورد تصویب قرار گرفت :

۱.حث روی یا داشت عده یی از رفقا در مورد چگونگی تدویر کنگره حزب.

۲.بحث روی اشتراک حزب در پروسه انتخابات پارلمانی و شورا های ولسوالی.

در آغاز جلسه رفیق راوش روی سلسله مسائل صحبت نموده و گفتند: شورا های ولایتی حزب فعالانه کار می‌نمایند، تماس هاو مذاکرات با احزاب و سازمانهای سیاسی ، اجتماعی و کنکوری های مختلف مردم وجود دارد. شعبات و کمیسیونهای مرکزی حزب فعالانه کار می‌نمایند. ماهنامه حزب چاپ و به شورا های ولایتی فرستاده شد. مصاحبه های تلویزیونی و رادیویی صورت گرفته و اهداف حزب وسیعا توضیح شده است. کنفرانس های شورا های ولایتی طبق مصوبه دارالانشای حزب دایر گردیده و برای تدویر کنگره کار صورت گرفته است. با تاسف وضع امنیتی در کشور رو به وخامت میرود. اما ما وظایف مان را طبق برنامه حزب در برابر مردم و کشور ادامه میدهیم و صادقانه در خدمت مردم و کشور خود قرار داریم. طبق ماده اول روی یا داشت و سلسله اجر ات صورت گرفته توضیحات لازم ارائه گردید ‌. پیرامون آن عده زیاد رفقا ابراز نظر نموده ، نظریات خود را ارائه کردند . در مورد مصوبه دارالانشا به اتفاق آرا تصویب و مطابق آن کمیسیون موظف گردید تا روی یا داشت رسیده ، بحث و با دقت یا داشت را تحلیل و تجزیه نموده ، گزارش خود را به جلسه بعدی دارالانشاء ارائه بدارند.

طبق ماده دوم رفیق صبور ثابت رئیس کمیسیون تفاهم و روابط سیاسی حزب ، طرح های کمیسیون را قرار ذیل به جلسه ارائه نمود:

۱.طرح رهنمود پیرامون انتخابات ولسی جرگه و شورا های ولسوالی

. ۲چگونگی سازماندهی جریان انتخابات و کاندیدان مطرح سال ۱۳۹۷.

۳.طرزالعمل ایجاد شورای همکاری نیرو های ملی و دموکراتیک افغانستان پیرامون انتخابات.

شماری از رفقا به ارتباط طرح های یاد شده ابراز نظر نموده و هم کاندیدان حزب برای انتخابات ولسی جرگه از ولایت کابل و سایر ولایات مشخص شدند. سه طرح ارائه شده در پرنسیپ مورد تایید قرار گرفت و فیصله بعمل آمد تا رفقا نظریات تکمیلی خود را به کمیسیون بسپارند. در مورد طرح های ارائه شده مصوبه دارالانشاصادر گردید. جلسه که حوالی ساعت ۹ صبح به کار خود آغاز نموده بود به آرزوی تامین صلح و ثبات دائمی در کشور حوالی ساعت یک بعد از ظهر پایان یافت.

کمیسیون تبلیغ و فرهنگ

Comments are closed.