جلسه شورای ولایتی غزنی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

20597377_1633727206660314_3629607870641645693_n

جلسه با حضور اعضای شورا در فضای کاملا دموکراتیک به ساعت ۹ صبح روز جمعه مورخ13 اسد در دفتر شورای ولایتی دایر گردید.
برای جلسه آجندا ذیل تصویب گردید:
۱- تجدید نظر روی تشکیلات حزبی
۲- بررسی فعالیت های ماه اسد۱۳۹۶
۳- جمع آوری حق العضویت
در نتیجه :
محمد امین کاظیمی بحیث مسئول تشکیلات
عوض عبدالقادر غفور زاده و مهدی عظمی عوض قاسم پژواک بحیث مسول تبلغ و فرهنگ با اکثریت آرا تصویب شد.
به تعقیب آن کار یک ماه حزبی مورد بررسی قرار گرفته و برای بهبود آن تدابیر رویدست گرفته شد. در اخر حق العضویت جمع آوری شد.
جلسه در فضای باهمی و تعهد بیشتر به کار اختتام یافت.

گزارش گر:حمیدالله رضایی
کمیسیون تبلیغ و فرهنگ

Comments are closed.