جلسه کادر ها و فعالین شورا های حزبی شهری و ولایتی کابل حزب ملی ترقی مردم افغانستان

جلسه کادر ها و فعالین شورا های شهری و ولایتی کابل حزب ملی ترقی مردم افغانستان روز پنجشنبه مورخ ۲۰ ثور received_1921988157834216۱۳۹۷ در تالار دفتر مرکزی حزب در شهر کابل دایر گردید. در جلسه رفیق پوهاند دوکتور محمد داوود راوش رئیس حزب، اعضای دارالانشا ، بیروی اجراییه،مسوولین شعبات و کمیسیونهای مرکزی حزب ، روسای شورا های شهر و ولایت کابل ، کادر ها و فعالین هردو شورا شرکت داشتند. کار جلسه با تلاوت آیات از قرآن کریم توسط رفیق رضایی آغاز که به تعقیب آن سرود ملی جمهوری اسلامی افغانستان پخش گردید. جلسه تحت اجندای( سهم گیری فعال اعضای حزب در پروسه انتخابات ) به کار خود ادامه داد. سخنران اصلی جلسه رفیق راوش بودند که چنین گفتند: تشکر از رفقا که در جلسه کادر ها و فعالین امروز با وجود تهدیدات امنیتی اشتراک نمودند ، دارالانشای حزب برای شهر کابل رفقا دوکتور عبدالرشید جانباز و دوکتور محمد داوود راوش را برای پارلمان کاندید نموده اند. رفتن و سهم گرفتن در پروسه انتخابات یک مسوولیت و یک دین است. ما باید این مسوولیت را بخوبی ادا نمائیم .در صورت موفقیت ما در پارلمان کار خواهیم کرد. پارلمان آینده ما روشنفکری خواهد بود. در پارلمان آینده غاصبین و زورمندان کمتر جای خواهند داشت.ما به همکاری و کار مشترک فرد فرد شما نیاز داریم .رفقا در محلات شان کمیته های کاری را ایجاد نمایند.درین کمیته هاملاامامان، علما ،دانشمندان سهیم شوند .هر روز کار خود را ارزیابی کرده و به دفتر مرکزی گزارش دهید. هر رفیقی که میتواند تا آخر عمر مبارزه کند ، میتواند باعث تغییرات در جامعه شود. ما تعهد اخلاقی داریم .ما باید در جامعه فعال باشیم .ما برای انتخابات کار می‌نماییم. رفیق راوش از نشر اعلامیه رفیق عبدالحی مالک معاون حزب که با حزب قطع علاقه کرده ، ابراز تاسف کرد و آن را به نفع حزب و جنبش ترقی خواهانه ندانست.
رفیق راوش حوادث خونین روز گذشته شهر کابل را که باعث شهادت و مجروح شدن هموطنان ما گردید محکوم نموده و از قربانی ها پایمردی نیرو های پولیس ملی و سایر نیرو های امنیتی و دفاعی حمایت نمود.
بعدا شش تن به نوبت روی پروسه انتخابات تجارب و نظریات خود را ابراز نمودند .از جمله رفیق عبدالرشید آرین عضو دارالانشای حزب از رفقا تقاضا نمود تا در پروسه انتخابات فعال باشیم و از کاندیدان حزب خود در مرکز و ولایات حمایت نمائیم. در اخیر پیام جلسه کادر ها و فعالین شورا های شهری و ولایتی کابل حزب توسط رفیق انجنیر محمد امین پرتو عضو بیروی اجراییه شورای حزبی شهر کابل و رئیس کمیسیون تبلیغ و فرهنگ حزب قرائت گردید که به اتفاق آرا مورد تائید قرار گرفت.
جلسه به امید ترقی و تامین صلح سراسری در کشور حوالی ساعت ۱۱ قبل از ظهر اختتام یافت.
کمیسیون تبلیغ و فرهنگ

 

 

Comments are closed.