شماره تازه ماهنامه حقیقت زمان

شماره هقتم سال پنجم(شماره مسلسل پنجاه وپنجم)ماهنامه حقیقت زمان ارگان نشراتی حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان اخیراً از چاپ برآمده است.علاقمندان میتوانند این نشریه وزین را ازانتشارات بیهقی و دفاتر شوراهای حزبی حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان درسراسر کشور بدست آورند.

همچنان فایل پی دی اف این شماره در لینک ذیل قابل دانلود میباشد.

ماهنامه حقیقت زمان شماره۵۵

HZ1

کمیسیون تبلیغ و فرهنگ

Comments are closed.