شماره سی ونهم ماهنامه حقیقت زمان

این ماهنامه وزین را میتوانید از انتشارات بیهقی ودفاترشوراهای حزبی ح.م.م.ت.م .ا در سراسر کشور بدست آورید ونیز میتوانید فایل پی دی اف آن را از لینک ذیل دانلود نمائید.
ماهنامه حقیت زمان چشم بر راه ارسال مطالب ارزنده شما عزیزان ونیز پیشنهادات و انتقادات شما دوستان خردمند جهت بهبود ،غنامندی و ارتقای کیفیت نشرات این نشریه مرتبط به جنبش ترقیخواهی کشور میباشد.

راه ارتباط با ما:ppa.afghan@hotmail.com

شماره سی ونهم ماهنامه حقیقت زمان

HZ39

Comments are closed.