پر وطن او خلکو مين وتلی جنرال ملګري فايق له دی پاني نړی وکوچيد ه

قالو انا لله وانا اليه راجعون

.

درنو ملګرو اوقدرمنو دوستانو جنرال فايق په هلمند. اتمه حوزه د کاپيسا ولايت د کورنيو چارو په وزارت کې خورا موهم پوستونوکې دندی سرته رسولي مرحوم جنرال په هر ځای کې چی دنده سرته رسولی د هغه سيمې خلک يې دده دوطن دوستی پاکې او سپېڅل تېا درناوی کوي دده په مړينه ټول ملګري ولسونه د زړه له نيته غمګين شوي زه د جنرال صاحب درنې کورنۍ دوستانو اوده مرحوم ملګرو ته د لوی الله په دربار کې د جنت پردوس غوښتونکې يم او کورنۍ ته صبر جميل غواړم.

محمداقا شيرزاد

Comments are closed.