پيام تسليت

 

دارالانشای حزب ترقی ملی افغانستان

کابل – افغانستان

مؤرخ ۶ جدی ۱۳۹۷

با اندوه فراوان اطلاع يافتيم که عضو شورای مرکزی حزب ترقی ملی افغانستان و رئيس شورای حزبی ولايتی پکتيا ، سابق استاد پولی تخنيک کابل ، سکرتر نمايندگی دايمی افغانستان در مسکو و معاون علمی پوهنتون پکتيا ، طلايه دار نامور و برجسته جنبش وطنپرستانه کشور ، خدمتگار متواضع و پرشور شادروان فدامحمد فدا ، نسبت مريضی که عايد حالش گرديده بود ، چشم از جهان پوشيد و به ابديت پيوست .

شادروان فدا چهره تابناک علمی ، فرهنگی ، سياسی و ديپلوماتيک کشور بود ، بخش مهم زندگی پربار خويش را بمثابه استاد والا مرتبت وقف آموزش و تربيه نسل جوان کشور و دوام جنبش عدالتخواهانه ساخت .

شادروان فدا انسان متواضع ، خونسرد و آرام بود، با ديد روشن در خدمت محرومترين اقشار جامعه و انسان افغان قرار داشت . استاد فدا از بدی خشونت ، جنگ و مرگ متنفر بود و با نيکی ، زيبايي و زندگی عشق ميورزيد . وی تمام دوران بی ثباتی ها و ويراني های پيهم را در زادگاهش به اميد روشنی ، صلح و آينده بهتر گذشتاند . فدا محمد فدا همه را به اتحاد و همدلی دعوت ميکرد تا با تلاشها و مساعی مشترک کابوس جنگ ، وحشت ، دهشت و ويرانی را لگام زنند . وی استادانه و خردمندانه عواقب مرگبار دوام جنگ را ماهرانه هوشدار ميداد .

 شادروان در جلسات حزبی و در جرگه های مردم  همه را به سنگر دفاع از خاک مقدس ، ارزشهای والای انسانی و ملی و مبارزه به خاطر ترقی و عدالت اجتماعی فرا ميخواند .

فدامحمد فدا فرزندان خوش باور اين سرزمين را ، که در دام فريب دسايس و وسايل شيطانی دشمنان افغانستان افتيده اند و از عقايد پاک و دلهای ساده شان عليه خود شان و کشور شان استفاده سوء ميکنند ، بر حذر مي ساخت . شادروان فدا حلقات شيطانی زير نام دين مقدس اسلام را مسؤل ويرانی ها و تبهکاریهای افغانستان عزيز و فرستادن دهها هزار انسان بی گناه اين سرزمين بلا کشيده را به کام مرگ ميدانست .

فقدان رفيق فدا محمد فدا جبران ناپذير است . مرگ نا بهنگام شادروان فدا محمد فدا ، شورای مرکزی حزب ترقی ملی افغانستان ، شورای اجرائيه و دارالانشای آن ، شوراهای حزبی محلی و تمام اعضای حزب را در غم و اندوه عميق فرو برده است . در حاليکه  فراق رفيق فدا محمد فدا قلوب همه اعضای حزب را ميآزارد ، کاملا درک ميکنند که خانواده شادروان لحظاتی اندوهبار را پشت سرميگذرانند . به اين مناسبت تمام حزب در پهلوی خانواده غمديده رفيق فدا قرار گرفته و از هيچ نوع ايثار و فداکاری دريغ نخواهد کرد .

دارالانشای حزب از بارگاه ايزد متعال برای متوفا مغفرت و به فاميل داغديده شان صبر جميل استدعا مينمايد .

انا لله و انا اليه راجعون

عبدالحی مالک

رئيس حزب ملی ترقی افغانستان

Comments are closed.