پیام تبریکی به مناسبت آغازکار نمایندگی تلویزیون بهار در کشور هندوستان

تلویزیون بهار به مثابه صدای روشنفکر افغان ، یک تلویزیون ملی و بیطرف خلای موجود رسانه های تصویری را پر خواهد نمود، با فعالیت هدفمند ، هر روز بیشتر از پیش ،این صدا رساتر و پر محتوا تر میگردد. خوشبختانه روشنفکران رسالتنمد، اهل مطبوعات ، قلم بدستان و وطندوستان متعهد در گوشه و کنار جهان دست بدست هم داده ، شاخه ها و شعبات این تلویزیون را با مصارف شخصی ایجاد و با تهیه برنامه های دیدنی تصویری ، رسالت تاریخی و ملی خود را ادا می‌نمایند که نقش برجسته درین پیکار فرهنگی دارد. 14516492_1427280633966887_1511448563936452223_n

شورای کشوری هندوستان حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان و شخص رفیق نثار احمد شیرزی رئیس آن شورای با تلاش خستگی نا پذیر توانستند با مصارف شخصی شاخه تلویزیون بهار را بنام (بامداد بهار) در کشور پهناور و هنر آفرین هند ایجاد و با راه اندازی برنامه پر شکوه افتتاحیه ، با شرکت جمع کثیر از هموطنان مقیم هند ، درین کاروان بزرگ همراه شدند تا در رساتر ساختن صدای روشنفکر کشور گام بردارند. Screenshot-2017-10-26 (1) _Ahmad Sherzai_(1)

ما در حالیکه به اعضای رهبری و شورای حزبی کشور هندوستان این موفقیت چشمگیر را تبریک میگوئیم، از رفقا و شورا های( کشوری و ولایتی) حزب تقاضا داریم تا با استفاده از هر امکان ( ایجاد ستدیو، کمک ها و تهیه مطالب مستند و مفید ) تلویزیون خود ، تلویزیون بهار ، تلویزیون روشنفکر و صدای رسای ملت زجر کشیده افغان را کمک و یاری رسانند تا این صدا خاموش نگردیده ، رسا و رساتر گردد.

با درود ها

کمیسیون تبلیغ و فرهنگ

Comments are closed.