پیام تبریکی

پیام تبریکی

 دارالانشای حزب ملی ترقی افغانستان به مناسبت عیدسیعداضحی دارالانشای حزب ملی ترقی افغانستان به نماینده گی اعضای حزب ،تبریکات صمیمانه خویش را به مناسبت روز عرفه وحلول عید سعید قربان به مردم متدین ومسلمان کشور ،افغانان عزیز درهر جای که بسر میبرند ومسلمانان سراسر جهان تقدیم نموده ، آرزومندیم تا عید امسال سرآغاز صلح ،ثبات ،ترقی واعتلای کشور ما باشد. در روز ها ی خجسته عید قربان مردم ما درفضای اخوت ،برادری ،صلح وصفا عید قربان را با فامیل های خویش جشن بگیرند. ایام حج ،عبادت درمیدان عرفات به مثابه گرد همایی بین اللملی مسلمین جهان همه ساله تکرار گردیده ،مسلمین سراسر جهان با مدنیت وکلتور های گوناگون گرد هم جمع گردیده ، رکن پنجم اسلام عزیز را ادامی نمایند . درکشور ما هم عید قربان به مثابه جشن بزرگ اسلامی تجلیل گردیده ، مردم خانه به خانه رفته از همدیگر احوال گیری می نمایند وباقربانی کردن به پیشگاه خداوند (ج) رسم ابراهیمی را بجا میآورند . وطنداران عزیز ! دراین عید مانند عید گذشته برای مردم ما به خصوص شهر وندان کابل قربانی بی شمار اتفاق افتاده ،دشمنان سوگند خورده مردم ما، از نظامیان عزیز قربانی گرفته ،فامیل های بی شمارا درغم اندوه عزیزان شان نشانده ،هم چنان با تشدید حملات خراب کارانه درسراسر کشور به خصو ص ولایت غزنی میخواهند خوشی های عید را به غم مبدل نمایند . درمقابل نیر وهای قهرمان وبیدار قوای مسلح کشور ،سرسختانه از مادر وطن دفاع نموده ضربات سخت بردشمن وارد کرده اند . ایام عید روز های صلح وآتش بس است . از مخالفین مسلح میخواهیم تا دراین روز های مبارک دست از حملات خراب کارانه وخشونت آمیز برداشته ،برای مردم کشور که چهل سال بافتنه های مختلف دست گریبان اند ، اجازه تنفس وخوشحالی را بدهند. هموطنان عزیز : دارالانشای حزب ملی ترقی افغانستان یک بار دیگر عید سعید قربان را به همه مردم کشور به خصوص نیروها مسلح پر افتخار کشورکه در سنگر ها ی دفاع از وطن محبوب ما قرار دارند از صمیم قلب تبریک وتهنیت عرض میدارند. با احترام

عبدالحی مالک رئیس حزب ملی ترقی افغانستان

Comments are closed.