پیام تسلیت دارالانشای حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان

با درد و دریغ اطلاع حاصل نمودیم که پدر رفیق گرامی جنرال محمد عارف صخره رئیس پیشین سیاسی امنیت ملی و شوهرهمشیره ئ رفیق جنرال خلیل الله بایانی در دیار هجرت دیده فرو بسته و به حق پیوسته اند.

انالله وا نا الیه راجعون

دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان به نماینده گی اعضای حزب ، تسلیت عمیق خود را به این مناسبت به رفقای عزیز محمد عارف صخره ،خلیل الله بایانی،اعضای معزز فامیل ، دوستان و اقارب شان ابراز نموده ،خود را در غم شان شریک میداند.
برای متوفی جنت فردوس و برای بازماندگان شان صبر جمیل استدعا داریم.
روح شان شاد و یاد شان گرامی باد.

پوهاند دوکتور محمد داود را وش
رئیس حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

Comments are closed.