پیام تسلیت دارالانشای حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان

باتاسف و درد فراوان اطلاع حاصل نمودیم که همشیره رفیق زبیر شیرزاد عضو شورای مرکزی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان، نسبت مریضی که عایدحالشان بود داعی اجل را لبیک گفته اند.

انالله و انا الیه راجعون

دارالانشای حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان ازجانب خویش و همه اعضای حزب مراتب تسلیت عمیق و همدردی خویش را خدمت رفیق شیرزاد گرامی، اعضای خانواده ، اقارب و دوستان شان ابراز نموده ، از بارگاه خداوند بزرگ برای مرحومی بهشت برین و بازماندگان شان صبر جمیل استدعا مینمآید.

با احترام

پوهاند داکترمحمد داوود راوش
ریس حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان

Comments are closed.