پیام تسلیت دارالانشای حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان به مناسبت درگذشت زنده یاد رفیق انجینرعزیزاحمد

بادرد وتاسف فراوان بازهم یکتن ازفرزندان صدیق وراستین میهن ،و یکی از پیشکسوتان پرافتخار جنبش ترقیخواهی کشور رفیق انجنیر عزیز احمد به ابدیت  پیوسته ودنیای فانی راوداع گفت .

انالله وانا الیه راجعون

دارالانشای حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان وفات زنده یاد رفیق انجینرعزیزاحمد را که عمرگرانبهای خویش را در راه مبارزه برای سعادت مردم خویش صرف نموده وبا پاکی وصداقت زنده گی نموده بود،ضایعه جبران ناپذیر در جنبش روشنفکری کشور تلقی می نماید. و به این مناسبت تاثرات وتسلیت عمیق خویش و همه اعضای حزب  را به فامیل محترم رفیق انجینرعزیز ،تمامی رهروان  راه آزادی وهمه رفقا و دوستان ابراز نموده،برای رفیق بهشت برین وبرای باز مانده گان ایشان و همرزمان شان صبر جمیل آرزو می نمایند.

روح شان شاد وخاطرات شان جاویدان باد!

پوهاند دکتورمحمد داود راوش

رئیس حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان

Comments are closed.