پیام تسلیت دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

با درد و اندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که یکتن از مبارزین راستین جنبش روشنفکری کشور ، رفیقی که قلبش بخاطر خوشبختی انسان زحمتکش وطن میطپید و بخاطر آرمان های انسانی حزبش شب و روز میکوشید، دیروز در اثر سکته قلبی به جادوانه گان پیوست. این رفیق شادروان محب الله رئیس شورای ولسوالی کشم ولایت بدخشان و عضو شورای مرکزی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان است.
انالله و آنا الیه ارجعون
دارالانشای حزب به نماینده گی از اعضای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان، تاثرات و اندوه عمیق خود را به مناسبت در گذشت این رفیق متعهد، به همه اعضای حزب ، فامیل محترم شان ، دوستان ، علاقمندان ، جنبش روشنفکری کشور ، بخصوص شورای ولایتی بدخشان و شورای ولسوالی کشم بدخشان ابراز نموده ، برای مرحومی بهشت برین و به فامیل ، دوستان و اعضای حزب صبر جمیل آرزو مینماید.
روح شان شاد و بهشت برین جایش.
یاد و خاطرات شان جادوانه باد.

با احترام

پوهاند دوکتور محمد داوود راوش
رئیس حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

Comments are closed.