پیام دارالانشای حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان به مناست حلول عیدسعیدقربان

شهر کابل 1396.6.5

هموطنان شریف و متدین!
مسرت دارم که به نماینده گی از اعضای وطندوست حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان , بمناسبت حلول عید سعید اضحی یهترین تبریکات و تمنیات نیک خود را به شما و تمام مسلمین جهان از صمیم قلب ابراز نمایم .همچنان حلول این روز های خجسته را به تمام نیرو های ملی , دفاعی و امنیتی کشور که در سنگر دفاع از میهن و مردم بطور شجاعانه و قاطعانه قرار دارند نیز تبریک عرض نمایم .
تجلیل از عید قربان دارای پیام روشن و واضح برای مردم ما بوده که همانا آزمونیست اسمعیلی , بنا” از ما کارو فعالیت سازنده ,اتحاد , همبستگی , وحدت ملی ,قربانی ها و فدا کاری ها ی لازم در راه تامین صلح سراسری , ثبات و امنیت پایدار ,آبادی و عمران در افغانستان را میخواهد.
حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان , از موجودیت فقر و بیکاری گسترده ,ادامه جنگ,ناامنی ها,خشونت, جرایم سازمان یافته ,افزایش مواد مخدر و قربانیان آن , موجودیت فساد لجام گسیخته در ادارات دولتی , بی توجهی و کم کاری دولت در امر بهبود حیات اقتصادی و اجتماعی مردم شدیدا” رنج میبرد و روی این دلایل هر روز فاصله بین مردم و دولت بیشتر میگردد.
حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان , تلاش مینماید تا حکومت وحدت ملی به سوی تحقق تعهدات سپرده شده , جهت بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی مردم ما متحول گردد.
حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در رابطه به استراتیژی اخیر دولت ایالات متحده امریکا برای افغانستان و جنوب اسیا , اعلام میداردکه: حزب ما از هر اقدامی که به نفع مردم و کشور ما , به نفع صلح , ثبات و امنیت در کشور ما باشد , حمایت مینماید ولی با توجه به سیاست دوگانه ایالات متحده امریکا و متحدانش در 16 سال گذشته ,اینبار نیز به عمل کرد انها با دیده شک مینگرد . حزب ما دوام جنگ و حضور دایمی نیرو های خارجی را در کشور به سود مردم افغانستان و به سود صلح و ثبات ملی و منطقوی نمی داند .مشکل افغانستان نه تنها مستلزم راه های نظامی , بلکه مستلزم راه حل های سیاسی با مشارکت همسایه ها و کشور های منطقه نیز میباشد و فقط اراده قاطع و صداقت کامل میتواند موفقیت هر استراتیژی را تضمین نماید.
حزب ما حوادث اخیر تروریستی را در کشور و به ویژه حوادث خونین تروریستی در مساجد و تکایا ی کشور را شدیدا” محکوم نموده و به تمام عاملین آن نفرین میفرستد.برای شهدا بهشت برین , برای مجروحین صحت عاجل و کامل و برای فامیل های داغدار صبر جمیل میخواهد.
یکبار دیگر حلول عید سعید اضحی را به تمام مردم شریف و مسلمان افغانستان و جهان , به نیرو های قهرمان دفاعی و امنیتی کشور وبه تمام فامیلهای شهدای راه دفاع از مردم و میهن صمیمانه تبریک گفته ,برایشان آرزوی موفقیت مینمایم.
با احترام
پوهاند دوکتور محمد داود راوش
ریس حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

Comments are closed.