تدویر جلسه دارالانشای حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان

28408138_1838093322890367_77450295_oجلسه دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان امروز پنجشنبه مورخ سوم حوت سال ۱۳۹۶ تحت ریاست رفیق پوهاند دوکتور محمد داوود راوش رئیس حزب در تالار مرکزی دایر گردید. درین جلسه مسولین شعبات و کمیسیون های مرکزی نیز اشتراک داشتند. برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد و مورد تائید قرار گرفت: ۱.گذارش کمیسیون تفاهم و روابط سیاسی در مورد انتخابات پارلمانی و شورا های ولسوالی در کشور. ۲.بحث روی چگونگی تدویر کنگره حزب. رفیق راوش در ابتدای جلسه روی وضع نظامی ، سیاسی و اقتصادی کشور صحبت نموده حمایت خود را از آغاز کار پروژه تا پی اعلان نمودند. روی زنده گی حزبی تماس گرفته گفتند (( ما باید وظایف حزبی و سیاسی خود را با موفقیت انجام دهیم .شورا های ولایتی و سازمان های حزبی با جدیت کار نمایند و کنفرانس های خود را دایر کنند )). طبق ماده اول اجندا رفیق ثابت رئیس کمیسیون تفاهم و روابط سیاسی ،گزارش کار کرده گی کمیسیون و اشتراک در جلسات کمیسیون مرکزی انتخابات کشور ، بخصوص جلسه چهارم کمیسیون، به جلسه روشنی انداخته افزود، طبق پلان در ماه حمل ثبت نام آغاز میگردد. تلاش صورت میگیرد تا این پروسه ملی با موفقیت انجام یابد. روی تذکره های برقی بحث صورت گرفت و نظریات احزاب سیاسی استماع گردید که نظریات و طرح های حزب ما نیز توضیح گردید . پیرامون گزارش عده یی از رفقا ابراز نظر نموده ، وظایف مشخص را استخراج نمودند که در مقابل حزب قرار دارد . وظایف جمع بندی و جهت تحقق آن طی مصوبه به تصویب رسید. طبق ماده دوم اجندا رفیق آرین رئیس کمیته تدارک تدویر کنگره حزب گزارش کار کمیته و پیشنهادات رسیده از شورا های ولایتی را با جلسه شریک ساخت . روی پیشنهادات رسیده و گزارش ارائه شده رفقا صحبت نموده ، نظریات و طرح های خود را مطرح کردند.که بعد از جمع بندی در پرتو فیصله های قبلی دارالانشا تصامیم اتخاذ گردید جلسه که ساعت ۹:۳۰ صبح بکار خود آغاز نموده بود ، حوالی ساعت ۱:۳۰ بعداز ظهر در فضای تفاهم و وحدت نظر اختتام یافت .

کمیسیون تبلیغ و فرهنگ

 

Comments are closed.