تدویر جلسه دارالانشای حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان

 

جلسه دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان، امروز چهارشنبه مورخ سوم عقرب ۱۳۹۶، حوالی ساعت سه بعد از ظهر ، در دفتر مرکزی حزب دایر گردید. در جلسه روسای شعبات و کمیسیون های مرکزی حزب نیز شرکت داشتند.
برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد و مورد تائید قرار گرفت:
بحث پیرامون طرز العمل تدویر جلسات و کنفرانس های حزبی ، نورم نماینده گی و شیوه انتخاب نماینده گان به کنگره حزب.

در آغاز جلسه رفیق راوش ریس حزب از حوادث سیاسی و نظامی کشور یاد آور شده ، حملات انتحاری را محکوم و به شهدا ی حوادث اخیر جنت فردوس را خواستار شد. در ادامه گفتند که امروز سوم عقرب است ، آن را باید بحیث حماسه تاریخی یاد کرد و آن را باید گرامی بداریم. همچنان روی نظریات و استراتیژی کشور های بزرک و همسایه در مورد افغانستان مکث نمودند. رئیس جلسه در امور زنده گی حزبی اشاره کردند ، از دو جلد کتاب ایکه به اثر تلاش رفقا زرغونه ولی و فقیر محمد سالارزی زیور چاپ یافته یاد آوری نمودند ، مصاحبه های رفقا با رسانه های تصویری انعکاس مثبت در جامعه داشته ، طی هفته در اثر تلاش شورای کشوری هندوستان حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان، نماینده گی تلویزیون بهارطی محفل باشکوه با شرکت افغانان مقیم هند افتتاح نمودند که از جانب سفارت افغانستان در هند استقبال شایان شده است.
رفیق راوش در اخیر توجه رفقا را به اماده گی های کنگره منجمله تقویت بنیه مالی حزب جلب نمودند.
طبق اجندا رفیق انجنیر سلیمان کا مجو رئیس کمیته کاری تشکیلات کمیته تدارک تدویر کنگره حزب، طرز العمل تدویر جلسات و کنفرانس های حزبی ، نورم نماینده گی و شیوه انتخاب نماینده گان به کنگره حزب را به جلسه قرائت کرد.
اعضای جلسه به نوبت نظریات و پیشنهادات خود را جهت تکمیل طرز العمل پیشنهاد نمودند که بعد از ارائه توضیحات و تعدیل لازم به اتفاق آرا تصویب گردید.

جلسه حوالی ساعت ۴:۴۵ عصر به امید تامین صلح و تدویر کنگره باشکوه و دموکراتیک اختتام یافت .

کمیته کاری تبلیغ و ترویج کمیته تدارک تدویر کنگره حزب

 

با زمان بايد جنبيد و بن بست را شكست!

S.Karmand

پس از رویدادهای سال ٩٢ نیروهای ملی، مترقی و ديموكرات پراگنده و در حالت سكوت و شكست تشكيلاتی بسر بردند، اين وضعيت سالهای زيادی ادامه يافت و عملن جايگاه آنها در روند سياسي و اجتماعی افغانستان خالی شد، با تأسف اين همه در كنار دهها موارد ديگر زمينه شد برای حضور و رشد نیروهای عقبگرا، بنيادگرا و گرايش جامعه بهطرف خشونت، جهالت و افراطگرایی.

 پس از سالهای دراز باز هم اولين حرکتها در داخل و خارج كشور نمايان شد، رویدادهای پس از٢٠٠١به ايجاد سازمانها، احزاب و حلقههای ترقیخواهانه و وطنپرستانه تحرك بيشتر بخشيد.

 بقايای دموکراتیک خلق باوجودی كه به دهها سازمان، حزب، گروپ و فراکسیونها تقسیم شده بودند اما با آنهم در اين حرکتهاي سياسی شريك و گاه گاهی پيش قدم شدند.

 با آنهم اين حرکتها بيشتر خود محور، محدود، دور از عملکردهای كلان سياسی و با شعارهای كهنه همراه بود كه نتوانستند نقش فعال در تغيير و بهبود روند سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افغانستان داشته باشند.

 با در نظر داشت خواست زمان و چالشهای موجود كشور ضرورت اتحاد و كنار آمدن اين احزاب زير چتر يك حزب واحد و ياجبهه واحدهر روز بر جستهتر میگردد. Continue reading

حزب سياسی دوران ما

حکيم روان

احزاب و جريانهای سياسی کشور که در فضا و هوای بين المللی جنگ سرد و دهه قانون اساسی يا دهه دموکراسی در کشور پا به عرصه وجود گذاشتند ، متأسفانه بيشتر متأثر از اوضاع بين المللی بودند ، تا شرایط ، اوضاع و احوال داخلی.

اين احزاب و جريانهای سياسی در کنار اينکه شديدا ايديولوژیک بودند ، بار منفی و زيان آور ديگری نيز با خود حملميکردند، که عبارت بود از ضعف قابل ملاحظه اعتقادات ملی .

چنانچه با شعارهای واهی و بی بنياد انترناسيوناليزم و برادری اسلامی اصالت وطن دوستی را صدمه رساندند .

همه گواه اند که اتحاد شوروی تجاوز بر افغانستان را بر بنياد انترناسيوناليزم توجيه ميکردند وگروههای تروريستی مسلمان نما با بهانه برادری و اخوت اسلامی عمليات تروريستی القاعده ،حرکت اسلامی ازبکستان ، گروههای تروريستی تاجيکی ، چيچنی و ايغوری را در کشور ما صبغه قانونی ميداد . اين انحرافات و لغزشها به قيمت زندگی صد ها هزار انسان بی گناه و مظلوم ، محو و تباهی همه ارزشهای مادی و معنوی کشور ما تمام شد . Continue reading

هویت سیاسی حزب ضامن تداوم حیات سیاسی آن

داوود کرنزی21557861_271348123365834_70282415621335003_n

تداوم حیات سیاسی حزب مربوط به هویت سیاسی آن است.
نام حزب برنامه مختصر که شامل اهداف مشخص درعرصه سیاسی ،اقتصادی اجتماعی وفرهنگی باشد وهمچنان خطوط سیاسی فکری که توضیح کامل وضعیت موجودکشور یعنی:
-موجودیت قوای خارجی
-بررسی وپیشبینی راه حل سیاسی جنگ که خیلی دوامدار شده است.
-تشخیص دوستان ودشمنان وارانه تعریف جنگ وجنگ طلبان درحالیکه واقعیت موجودیت مخالفان نیز مشخص شود.
-اتخاذ موقف روشن درحدود یک حزب سیاسی نه حزب حاکم پیرامون مشکلات ارضی ،آب جنگلات معادن
-اتخاذ موقف روشن فراملیتی پیرامون حل مسایل ملی لسانی،قومی،ملیتی ومذهبی
-حمایت کردن ونکردن مشروط وداشتن موقف روشن ازدولت های که می آیند ومیر وند درصورت لزوم حتی متحول سازی یگان دولتی که نسبتا بهتر باشد.
-تنظیم پلان ها ی اجتماعی حزب بغرض باسواد سازی مردم ،ایجاد موسسات کوچک تولیدی، صنعتی ،صحی برابهبودشرایط زندگی مردم وتقویت بنیه اقتصادی حزب .
– ارایه مشوره ها وانتقال تجارب گدشته درمورد دفاع خودی درموسسات صنعتی مراکز فرهنگی دینی وغیره جهت تامین امنیت درمحلات
-حمایت از نیروهای امیتی کشور که روزانه صدها جوان قربانی میشوند درصورت امکان کارمندان سابق امنیتی ودفاعی ما تجارب غنی شانرا ازطریق ایجاد انستیتوت ها مسلکی واریه لکچرهای رایگان به غرص ارتقای مهارت های های رزمی نیروهای امنیت کشور. انجام دهند.
-مبارزه برضد کشت کوکنار تولید تریاک وهیروین که اضافه ازچارملینو هموطن مابه آن دچارند ایجادو زمینه سازی فضای وطنپرستانه برای موسسات صحی ومرا کز تداوی معتادان ومعتادین. کسب توجه جامعه بین المللی درین عرصه
ودهامسله دیگر که اکنون از نبشته فعلی من بازماند
تشکر از دوستان
داودکرنزی

چگونگی تبارز هویت دموکراتیک در اسناد برناموی حزب

زرغونه ولی

z.waliشكل گيرى يك حزب چپ دموكراتيك كه بتواند به تمام اقشار،أقوام و توده هاى مردم و زحمتكشان اتكا كند يكى از ضرورت هاى مبرم سياسي ، اجتماعى ، فرهنگى حزب ماست.تشكيل چنين حزب با هويت دموكراتيك كار بسيار مشكل و زمانگير را لازم خواهد داشت.

به اين أساس ايدیولوژى حزب نه با أساس يك ساختار چوكاتى ، ذهنى وتعين شده قبلى باشد بلكه با پيشرفت جهان و تكنالوژى پيشرفته ؛براى پيشرفت ، ترقى ، تامين صلح ثبات و رفا و اسايش در فضاى دموكراتيك مردم ما در كشور باشد.

  • تامين روابط فعالين جهت شكل كيرى تدارك كنفرانسها و تبادل نظر در داخل و خارج از كشور كه تمام نظر اندزان كه در يك مسير در حركت استند با نظريات انفرادى و گروپى دور از تعصبات قومى وزبانى ، يكه تازى ، موقف پرستى در مورد معضلات سياسى ، اقتصادى ، اجتماعى ، فرهنگى و نظامى ، سياسى و مديريت اينده كشور و جهت دسترسى به هماهنگى و همنظرى نظريات شان را إرايه نمايند تا در مورد برنامه هاى سياسى چشم انداز اينده از ان استفاده مؤثر صورت گيرد كه ما و شما در پروسه ان قرار داريم
  • براى اينكه حزب ما با نيرو و قوت بيشتر باشد باید هماهنگى و ائتلاف نيرو هاى دموكرات را با در نظر داشت خط كارى مشترك خدمت بمردم و إعمار افغانستان شگوفان شانس بيشتر داد به تعصبات قومى ،مذهبى وغيره خاتمه داد در راه اتحاد و همبستگى تمام أقوام وقبائل ساكن كشور تلاش كرد.
  • بخاطر تامين هويت حزبى بر مبنايى دموکراتیک بايد خط فكرى و روابط تشكيلاتى مدرن پيشنهاد كرد.
  • تحليل از تجارب سودمند گذشنه و استفاده از ان جهت تامين صلح وثبات و اسايش مردم بايد در خط قرمز كار ما باشد و حزب جايگاه خود را دوباره باشيوه هاى كار نوين در بين توده ها أحيا نمايد.
  • نقش زنان وجوانان كشور در تغيرات و تحولات سياسى ما جايگاه بلند بايد داشته باشند به جوانان و زنان شرائط فعاليت هاى سياسى ،اجتماعى ،فرهنگى را اماده ساخت زيرا ما به زنان كه نيم پيكرجامعه استند و جوانان كه اينده سازان كشور استند ضرورت داريم
  • -ضرورت اصلاحات ريفورم هاى سياسى ،اقتصادى ، اجتماعى . نظامى ، إدارى اموزشى و تربيتى بمنظور گسترش كار روشنگرى و نهادينه كردن نورم هاى بين المللى در كشور در خط سرخ كار ما قرار گيرد
  • مبارزه با مافياى جهانى در داخل كشور و كشت وزرع مواد مخدر ، فسادادارى و دستگاهى محاكم قضاى كشور ، مبارزه عليه تروريسم ،انتحار ، قوانين جزا و…… در رده هاى نخست كار ما باشد.
  • مناسبات استراتيژكى ما در منطقه به أساس اتحاديه سياسى بمنظور پيشرفت هاى اقتصادى در كشور هاى منطقه و جهان باشد.

با درود و مهر

نظریات وپیشنهادات در کار کنگره حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

عبدالوکیل کوچیWakil.Kochi

اهداف اصولی، ارزش ها و اساس اندیشه یک حزب ترقی خواه به وحدت فکری ، مجموع نظریات و توجه به خرد جمعی آن حزب متمر کز هست . زیرا اصول اساسی احزاب داد خوا ه وعدالت پسند بر بنیاد موازین فکری و عصاره اندیشه وی همگانی نسج گرفته با هما هنگی دیدگاه ها وجمعبست نظریات مفید وسازنده ، راه را بسوی اهداف مترقی ودموکراتیک میگشاید و استراتیژی حزب سیاسی را در میان جنبش روشنفکری وترقی خواه وجامعه مشخص می سازد. به این منظور به تایید از هدایات فوق در رابطه به اسناد حزبی ، دیدگاه مختصرخود را منحیث عضو عادی حزب وجنبش چپ دموکراتیک وترقی خواه تقدیم میدارم . ـ متن برنامه واساسنامه وبه همین ترتیب خطوط اساسی حزب ، در مجموع نیازمند جدی اصلاحات املایی و انشایی بوده ؛ و بخاطرغنامندی علمی سیاسی توجه بیشتر ودقت لازم می خواهد تا بتوان گفت که این اسناد ی یک حزب سیاسی نوین وبگفته رفقای رهبری ( مدرن ) است . ــ اساسنامه حزب : در رابطه به اساسنامه حزب باید گفت که در سطر چهارم آمده است …اعم از روشنفکران ،متخصصان ، وکارکنان دولتی وخصوصی » بنظر بنده این مطلب بسیار گنگ آمده است زیرا که روشنفکران در کته گوری های گوناگون سیاسی اهداف خود را دنبال نموده درین جا هدف حزب کدام روشنفکر است که پایه های حزب را تشکیل میدهد روشنفکر با کدام ماهیت ؟ کدام متخصص ؟ کدام کارمند دولتی و هم خصوصی . لذا پیشنهاد می شود که ( پایه های اساسی حزب را قشر روشنفکران ترقی خواه ،و سایر زحمتکشان تشکیل می دهد ) تذکر داده شود. ـ ماده دوم در بخش انتخابات از اشکال رای گیری نام برده شده است . به نظر بنده شکل رای گیری مست Continue reading

گوند کنگرې دتدارک د کمېټي ته د سوېدڼ د گوندي سازمان د مشر وړانديزو:

د

کله چی د گوند دتبليغ او فرهنگ څانگې لخوا ۱۲ شمارې جلا جلا پوښتنې زموږ په واک کې را کړل شوی ما ددی سازمان ټولو ملگرو ته د خپلو وړانديزونو په اړوند واستولی، دا دی زه خپله غواړم په دی اړوند خپل نظر او مشخص وړانديزونه د کنگری د تدارک کمېټې ته په لاندی توگه وړاندې کوم.

اوله پوښتنه :د گوند مرکزي شورا اړينه ده ؟

که ده په کوم ترکيب اوولی؟

ځواب :داساسنامی ۱۷ماده راغلي چی د هر گوند لپاره مرکزي شورااړينه دهزما په آند چی زموږ د گوند دمرکزي شورا شمېر ۳۴۰ تنه دی دومره پړسېدلې شورا اړينه نه ده بايد مناسبه مرکزي شورا ولرو ځکه چی د همدی شورا له مينځه دارلانشا او اجرايه بيرو ټاکل کيږي . گوند بايد داساس نامې د حکمنو له مخې ټوله رهبري وټاکې .

دويمه پوښتنه بيرويي اجريه (بيرويي سياسي »اړينه برښي ؟

په کوم تر کيب؟

ځواب د گوند داساسنامی په ۱۹ ماده کې او د دارلانشا په هکله داساس نامې په ۲۰ ماده کې را غلي د گوند بيرو اجرايه او دالانشا اړينه ده خو زما له انده دا درهبری ټاپ اشخاص بايد داسی کسان وټاکل شي چی په اوسنيو ستونزمنو حالاتو کې د ولسونو ملتېا له ځان سره ولري د پوره پوهې او ژمنتې خاوند وي پاکوالي او وتنپرستې نمونه وي تر څو وکلای شي پر دی ستونزمن حالت کې نوښتگر اوسي او ښه گوندي سابقه ولري .

دريمه پوښتنه :د گوند ريس او څو مرستېالان اړين بريښي ؟

اود گوند لپاره څو تنه مرستېالان اړينی دي؟

ځواب :زما له نظره دا به ښه وي چی گوند يو ريس اوبل عمومي منشي ولري اود دواړو دندو صلاحيت لپاره په اساس نامه کې نوی مادی ور زياتی شي، ځکه د اساسنامې او تگلاری کې دسمونه لپاره همد ښه موقع ده چی بدلون پکې راشي.

څلورمه پوښتنه:د گوند مالي چاری په څه ډول تنظيم شي؟

ځواب :د هر گوندي د ځانگړي عايد او خپرونو د خرڅ لاوو او اعانو جمع کول له لاری تنظيم شي .

پينځمه پوښتنه :د گوند د حق العضويت لازم دی په کوم ډول ميکا نيزم؟

په اساسنامه کی درج دي چی د گوند د مالي چارو د سمون لپاره ځانگړی ميکانيزم جوړول اړين دي

.

شپږمه پوښتنه :د گوند خپرونې څه ډول فعاليت کوي؟

ځواب زما له انده د گوند خپرونې منظمې نه دي او کله کله پکې خپل سری خپرونې کېږي. يوشمېر خپرونې کله کله د گوند د فاليسی يو خلاف خپرونی کوي ،بايد د گوندي مقامونو په کنټرول کې نشرات وشي د گروي فيسبوکي او بامداد نه شکايتونه شته بايد مخه ونيول شي.

پوښتنه : دگوند بيرغ او نښان د گوند څه ډول وي؟

ځواب بيرغ د يوه گوند دهويت او موخو د تثبيت لپاره وي دا سی رنگونه چی د خلکو لپاره د منلو وړ وي، زما په اند دری رنگه چی مخکې وو مناسب دي.

پوښتنه :د گوند نوم څه ډول وي؟

ځواب دافغانستان د خلکو ملي گوند يا دافغانستان د عدالت غوښتونکو گوند سم دی.

پوښتنه :گوند د ولسي جرگی جمهوريس او په ټولو ټاکنو څه نظر لري؟

ځواب: ټاکنو کې روڼتېا لپاره بايد سياسي گوندونه مهم رول ولري .گوندو ته بايد د اساسي قانون له مخې ونډه ور کړل شي .گوند ته لازمه ده چی په ټولو برخو کې د خپلو امکاناتو سره سم گونديا ن وهڅوي چی ځانونه کانديد کړي او گوندې يې هر ډول ملاتړ وکړي.

پوښتنه :گوند دمدني ټولنو سره څه ډول رابطه يا اړيکې ټينگې کړي؟

ځواب گوند بايد مدنې ټولنو سره خپلې اړيکې ټينگي وساتي د مدني ټولنو لخوا زموږ گوند کولای شي خپل فعاليتونه وکړي گوند د ځوان نسل او ټولنيزو سازمانو په کار کې کمزوری مخ ته ځي، بايد دی کار توجو وشي اود نيمگړتېا له مينځه وړلو لپاره گړندی کار وکړي.

پوښتنه :د گوند غړو ته مکافات او سزا په څه ډول وي؟

ځواب که د گوند غړي سمې لاسته راوړنې ولري بايد ونازول شي اود گوند لخوا په خپرونو کې يادونه وشي او گوند ورته د ښو کار کولو له امله گوندي مکافات لکه تحسين نامه تقدير نامه ور کړي .او هغوی چی سم کار نه کوي د گوند نوم بدوي ناوړه عمل کوي د ټولنې دقوانينو خلاف کار کوي مفسد وي د وطن ملي گټو ته وفادار نه وي جرم سرته رسوي بايد د گوند دليکو وشړل شي او سختی سزاوی ور کړي

.

احمد گل اندړ د سويډن دگوندي سازمان منشي

 

 

 

 

نظر پیشنهادی در مورد بند 28 اهداف برنامه ی حزب

عمر نصیر

بند فوق باید به دو بخش تقسیم شود بطور زیر:

_حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان دفاع از استقلال ؛تمامیت ارضی وتامین عدالت اجتماعی با ایجاد نظام مردم سالار را از جمله وظایف خود دانسته هر نوع مداخله کشور های خارجی وکشور های همسایه را که روند فوق را مختل سازد محکوم وعلیه ان مبارزه جدی مینماید.

پ_ن :چون شعار بر نامه یی حزب است در کنگره طرح وتاید میشود نام بردن از کشور مشخص شاید دقیق نباشد زیرا کشور مورد نظر اگر فعالیت خصمانه خویش راپایان بخشد برای حذف نام ان کشور ازاهداف برنامه یی حزب ضرورت به تدویر کنگره میشود
کشور های مشخص را میتوان در تیزس های کمیته مرکزی قید کرد.

ماده دیگر

_حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان جهت ساختار نظام مردم سالار مرفع مترقی وفاقد استثمار فرد ازفرد مبارزه نموده علیه انواع فساد؛ تولید وترافیک مواد مخدر ؛ تبعض لسانی قومی مذهبی وسایر؛ زورگوی وغصب دارای عامه؛ عدم شایسته سالاری وحکومتداری خوب ؛اختطاف وسایر پدیده های منفی که عامل باز دارنده ساختار بوده محکوم وعلیه ان مبارزه میکند

حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان چگونه حزبی باید باشد؟ (پیشنهادات در مورد مرامنامه،خطوط اساسی و اسناسنامه حزب)

 داکترحمیدمفیدداکتر حمیدالله مفید

پیش نگاه:

در افغانستان ۶۳ حزب دارای مجوز فعالیت از سوی وزارت عدلیه افغانستان (مجوز حزب کار وتوسعه افغانستان ابطال شد که با آن ۶۴ حزب می شد) و بیست حزب سیاسی در حال انتظار بر دو بنیاد پی ریزی شده اند:

یکم- حزب های برنامه محوری

دوم-حزب های شخصیت محوری.

در بخش یکم حزب های سیاسی شامل اند، که بر بنیاد اندیشه از سوی گروهی از هم اندیشان پی ریزی شده اند، مانند: حزب های پیشین: دموکراتیک خلق افغانستان، جمعیت اسلامی افغانستان، ستم ملی، افغان ملت، شعله جاوید وحزب های جدید شامل: حزب حرکت اسلامی افغانستان، حزب نخبگان مردم افغانستان، حزب اجماع ملی جوانان، حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان وکنگره ملی ودیگران.

در بخش دوم حزب های شامل می شوند، که بر بنیاد تلاش یک شخصیت مشخص یک حزب سیاسی پی ریزی می شود که به منظور تشکل هوا خواهان شخص حزب ایجاد می شود. ماند: از گذشته ها: رستگاری ملی به فرمایش سردار محمد داوود خان، حزب جبهه ملی نجات افغانستان به رهبری صبغت الله مجددی که تا ایدون تحت رهبری او زنده است. واز حزب های جدید: حزب قیام ملی افغانستان به رهبری زمریالی احدی، حزب افغانستان واحد به رهبری محمد عمر خیار، و حزب تحول ورفاه افغانستان به رهبری محمد اشرف غنی احمد زی ودیگران اند، که دارای کدام برنامه مشخص ومعین نیستند، بلکه بنا بر تلاش چهره های شناخته شده پیریزی شده اند در موجودیت اشخاض زنده اند وبا مرگ آنها یا به پسران شان انتقال می یابد ویا نابود می شوند. Continue reading

تدویر جلسه مشورتی دارالانشای حزب متحدملی ترقی مردم اففانستان

FB_IMG_1504164862190روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶.۶.۸ ساعت دو بعد از ظهر جلسه مشورتی دارالانشای حزب تحت ریاست رفیق پوهاند دوکتور محمد داود راوش رئیس حزب در دفتر مرکزی حزب دایر گردید . در جلسه روسای شعبات مرکزی نیز حضور داشتند.

برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد و مورد تائید قرار گرفت:
۱.چگونگی ترکیب شرکت کننده گان کنگره.
۲.تشدید کار جهت تدویر کنگره شفاف و با شکوه.
در آغاز رفیق راوش روی وظایف اعضای حزب در راستای تدویر کنگره صحبت نموده ، رفقا را جهت ابراز نظریات مثبت با استفاده از حق دموکراتیک شان دعوت و نقاط تاریک در اساسنامه حزب را که باعث بروز تشویش شده مشخص نموده ، جهت رفع نواقص از اساسنامه حزب نظریات و طرح های پیشنهادی رفقا را خواستار شدند. هکذا نظر به پیشنهادات اعضای حزب روی ترکیب کمی اعضای شورای مرکزی ، بیروی اجراییه و دارالانشا حزب طالب مشوره رفقا شدند.
برای تدویر کنگره دموکراتیک ، شفاف و باشکوه رفقا به ترتیب صحبت نمودند:
استاد محراب صمدی، صبور ثابت ، استاد رفیعی، انجنیر عبدالقادر ذهین ، داکتر عبدالرشید جانباز، احمدی ، محمد داود ویار، میر زمان وفادار، انجنیر میر احمد قیام ، عبدالطیف صالحی، انجنیر سرور تابش ،استاد جانان میر خیل، حفیظ الله نورستانی، انجنیر عبدالرحمن صدری، محمد رحیم زرین و انجنیر سلیمان کامجو.
عمدتا”رفقا روی ترکیب کمی اعضای شورای مرکزی، بیروی اجراییه و شورای مرکزی حزب ، چگونگی راه یابی اعضای شورای مرکزی و شورا های ولایتی و معادل به کنگره ، تفویض صلاحیت های تشکیلاتی برای کمیته تدارک تدویر کنگره ، رعایت دقیق دموکراسی گسترده و توجه به مرکزیت در حزب ، ایجاد کمیته های متخصصین برای تدوین بخش های مختلف برنامه حزب ، تفاهم روی ساختار های تشکیلاتی حزب برای کنگره ، انطباق کار و فعالیت حزب با خواست زمان و رعایت اصل دموکراسی در حزب صحبت نمودند و جلسه مشورتی امروز را نمادی از دموکراسی در حزب ، موجودیت اراده واحد برای تدویرکنگره شفاف و با شکوه خواندند.
در اخیر رفیق راوش کار جلسه را ارزیابی کرده از رفقا به ارتباط گرفتن سهم فعال و ابراز رای شان سپاسگذاری نموده گفت که جلسه امروز دارالانشا حزب نمونه روشن از دموکراسی در حزب ماست .
کمیته تدارک موظف گردید تا طرح های مشخص خود را به جلسه بعدی ارائه نمایند .
جلسه در فضای تفاهم نظر و وحدت رفیقانه ساعت پنج عصر اختتام یافت.

کمیسیون تبلیغ و فرهنگ