تدویرکنفرانس حزبی شهرکابل حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان

کنفرانس  شهر کابل حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان روز پنجشنبه مورخ نهم حمل ۱۳۹۷ تحت ریاست رفیق جیلانی معاون شورای شهر در دفتر مرکزی حزب دایر گردید. در کنفرانس رفیق پوهاند دوکتور محمد داوود راوش رئیس حزب ، شماری از اعضای دارالانشا، بیروی اجرائیه و اکثریت قاطع نماینده گان انتخابی شورا های نواحی شهر کابل اشتراک نموده بودند. کنفرانس شهر کابل در شرایطی دایر گردید که کنفرانس های نواحی شهر با موفقیت جهت تعین نماینده گان به پایان رسیده است. کار کنفرانس با تلاوت آیات چند  از قرآن کریم توسط رفیق الحاج محمد امان افتتاح و بعدا سرود ملی جمهوری اسلامی افغانستان پخش گردید.

برای کنفرانس اجندای ذیل پیشنهاد و به اتفاق ارا تصویب گردید:

۱.ارایه گذارش شورای شهر کابل حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

۲.انتخاب نماینده به کنگره حزب .

۳.تعین کمیت شورای شهر و بیروی اجراییه شهر کابل و انتخاب اعضای شورای شهر کابل

طبق ماده اول: گزارش  کنفرانس توسط رفیق استاد سعد الله رضائی رئیس شورای شهر کابل که در بر گیرنده کار و فعالیت انجام شده و انجام نشده دوساله اخیر شهر کابل را احتوا مینمود ، ارائه گردید. در رابطه به گزارش رفقا دردمند والحاج محمد امان ابراز نظر نمودند.

طبق ماده دوم:لست پیشنهادی بیروی اجرائیه شورای شهر کابل  از جمله نماینده گان انتخابی شورا های نواحی شهر کابل به کنفرانس معرفی گردید. بعدا تعدادی از رفقا خود را نیز کاندید نمودند. در نتیجه رای گیری که روی تک تک کاندیدان صورت گرفت تا سهمیه داده شده تکمیل گردید.

هکذا لست تعداد از اعضای بیروی اجرائیه حزب که ازطریق دارالانشا به کنفرانس معرفی گردیده بودند ، به کنفرانس ارائه گردید که به اکثریت مطلق آرا تصویب گردید.

طبق ماده سوم:  برای شورای شهر کمیت چهل تن طبق طرزالعمل پیشنهاد گردید که به اتفاق آرا تصویب گردید. بعدا لست پیشنهادی تشکیلات به شورای شهر ارائه گردید . چند تن دیگر نیز خود را به عضویت شورای شهر کاندید کردند. در نتیجه رای گیری انفرادی روی اعضای کاندید شده صورت گرفت و به اتفاق آرا اعضای شورای شهر کابل انتخاب گردید. قابل ذکر است رای گیری درفضای آزاد ودموکراتیک طبق مندرجات اساسنامه صورت گرفت .

رفیق پوهاند دوکتور محمد داوود راوش رئیس حزب کار کنفرانس را ارزیابی نموده در ابتدا انتخاب رفقای نماینده را به کنگره حزب صمیمانه تبریک گفته افزود ما میتوانیم به رفقا از ین طریق ابراز رای نمائیم، این یک دموکراسی است. ما در شرایط خاص افغانستان مبارزه می‌نمائیم ،ما میخواهیم یک کنگره خوب طبق معیار هاو ارزش های دموکراسی داشته باشیم.ما به یک کنگره تاریخی نیاز داریم .ما از دل تاریخ برآمده ایم.از جنبش مشروط خواهان تا امروز وارث واقعی شما هستید.ما نیروهای سالم اندیش، مبارز و ترقی خواه هستیم. مایک کمیت آگاه هستیم. تاریخ با افراد آگاه حرکت میکند، کسی هدف دارد راه شان آسان است. رفیق راوش روی پذیرش جوانان و روشنفکران به حزب منحیث یک ضرورت تاکید نمودند.ما باید بیرق حزب را به نسل آگاه کشور تسلیم نمائیم ،ما به جوانان نیاز داریم و با آ نها کار دقیق نمائیم. ما حزب امروز هستیم و برای فردا کار میکنیم.

رفیق رضایی از سخنان رفیق راوش ابراز سپاس نمود و وی را به حیث نماینده افتخاری شورای شهر کابل به کنگره پیشنهاد نمود که به اتفاق آرا تصویب شد.

طرح مصوبه کنفرانس توسط رفیق انجنیر محمد امین پرتو قرائت گردید که به اتفاق آرا تصویب گردید.

 

کمیته کاری تبلیغ و ترویج کمیته تدارک تدویر کنگره

دکندهار په ولایت کی د ( ا – خ – ت – م – م – ګ) ولایتی – ښاری او ولسوالیو دګوندي شورا ګانو غړو فو ق العاده غونډه

دافغا نستان دخلګو ترقی ملی متحد ګو.ند
کندهار ولایت – نیټه ۷- حمل – ۱۳۹۷
دکندهار په ولایت کی د ( ا – خ – ت – م – م – ګ) ولایتی – ښاری او ولسوالیو دګوندي شورا ګانو غړو فو ق العاده غونډه دایره سول.
دنن ورځی په غونډه کی د( ا – خ – ت – م – م – ګ) داجراییه شورا غړی ښاغلی عبدارشید ( ارین) صاحب هم ګډون کړی ؤ.

29541432_608603089500854_5770324993878385237_n
غونډه ددوعا ییی په ویلو سره شروع شول.
ښاغلی ( ارین) صاحب دملګرو سره تر پیژندلګلوی وروسته
دګوندی یووالی دپرو سی په اړوند همدغه رنګه دګوندی کنګری ددایریدو په اړوند معلومات وړاندی کړل.
وروسته ښاغلی ( ارین) صاحب دډیرو ملګرو پو ښتنوته جوابونه ورکړل.
وروسته نوموړی غونډه ددوعا یی په ویلو سره پای ته ورسیدل

کنفرانس شورای حزبی ناحیه پانزدهم شهرکابل حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان

وز سه شنبه مورخ هفتم حمل کنفرانس حزبی ناحیه پانزدهم شهر کابل دایر گردید.
در جلسه بر علاوه انتخاب ۱۴ تن طبق طرزالعمل به کنفرانس شهر کابل ، اعضای شورای ناحیه پانزدهم در فضای آزاد و دموکراتیک انتخاب گردیدند.
کمیته کاری تبلیغ و ترویج کمیته تدارک تدویر کنگره حزب

جلسات کمیته های کاری تدارک کنگره حزب

به روز های یکشنبه و دوشنبه هفته جاری جلسات کمیته های کاری تشکیلات ، ترتیب اسناد اساسی ، مالی و تدارکات و تبلیغ و ترویج بصورت جداگانه دایر گردید.
در جلسات مصوبه مورخ ۲۴ ماه حوت دارالانشا قرائت و زمان تقریبی کنگره به اعضای کمیته ها معلومات داده شد.
طبق طرزالعمل تصویب شده و پلان های تدابیری کمیته تدارک تدویر کنگره و کمیته های کاری ، وظایف پیشبینی شده بین رفقا تقسیم و وظایف هریک معین گردید تا در جلسات پیشرو گذارش اجراات خود را ارائه و الی تاریخ معین شده کنگره ، وظایف پیشبینی شده از جانب کمیته های کاری تکمیل و بعد از منظوری به دارالانشا حزب سپرده شود.
کمیته کاری تبلیغ و ترویج

کنفرانس های شوراهای حزبی نواحی شهرکابل

شورای حزبی ناحیه هشتم:

بروز یکشنبه مورخ پنجم حمل کنفرانس شورای ناحیه هشتم حزبی شهر کابل دایر گردید. در جلسه روی انتخاب نماینده به کنفرانس حزبی شهر کابل طبق طرزالعمل تصویب شده اقدام بعمل آمد که در نتیجه به تعداد پنج تن به کنفرانس حزبی شهر کابل معرفی گردید.
همچنان در جلسه اعضای شورای ناحیه نیز انتخاب گردیدند.

:شورای ناحیه دوازدهم حزبی

بروز دوشنبه مورخ ششم حمل کنفرانس شورای ناحیه۱۲ دایر که بر علاوه انتخاب اعضای شورای ناحیه به تعداد ۱۴ تن به کنفرانس حزبی شهر کابل انتخاب ومعرفی گردیدند.

کمیته کاری تبلیغ و ترویج کمیته تدارک تدویر کنگره

جلسه بیروی اجراییه شورای شهر کابل حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان

روز چهارشنبه مورخ هشتم ماه حمل، ساعت چهار عصر ، جلسه بیروی اجراییه شهر کابل حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان دایر گردید .
در جلسه آخرین گذارشات و آماده گی ها به کنفرانس حزبی شهر کابل مورد بررسی قرار گرفته ، روی لست پیشنهادی شعبه تشکیلات و کمیت اعضای شورای شهر کابل ،کمیت اعضای بیروی اجراییه ، لست پیشنهادی نماینده گان به کنگره از جمع نماینده گان نواحی شهر طبق طرزالعمل ، گذارش اساس ، طرح قطع نامه کنفرانس بحث صورت گرفته و به اتفاق آرا تصویب گردید. در زمینه مصوبه نیز صادر گردید .
برای هرچه با شکوه تر دایر شدن کنفرانس تقسیم وظایف بین اعضای بیروی اجراییه شورای حزبی شهر کابل نیز صورت گرفت .
جلسه حوالی ساعت ۵:۳۰ عصر در فضای تفاهم و اتحاد نظر اختتام یافت.

کمیته کاری تبلیغ و ترویج کمیته تدارک تدویر کنگره

پیام تبریکی دارالانشای حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان به مناسبت حلول سال نو ۱۳۹۷ خورشیدی و روز بین المللی نوروز

sarobon-eyd-card-1390شهرکابل      ۲۸ حوت

مردم متدین و باعزت کشور !
دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان، فرارسیدن سال 1397 خورشیدی را به تمام مردم نجیب و باشرف افغانستان، بخصوص رزمندگان راه آزادی، دموکراسی، ترقی، عدالت اجتماعی، نیروهای بیدار امنیتی و دفاعی کشور و مردم کشور هایکه نوروز را به مثابه جشن ملی تجلیل می نمایند، صمیمانه تبریک و تهنیت میگوید.
سال 1396 با همه فراز و نشیبهای آن گذشت، طی این سال درکشور محبوب ما روزنه های امید در عرصه اقتصادی بازگردید که آینده شگوفان را نوید می دهد. در روابط با همسایه ها و مناسبات بین المللی پیشرفت ها صورت گرفت. اما این سال بازهم مانند دهه های گذشته سال پر از خون، جنگ، انتحار و انفجاربود که تعداد زیادی از مردم عزیز ما در نقاط مختلف کشور را به کام مرگ برده و فامیلهای شان را داغدار و سیاه پوش نمود.
طرح هایی برای کنار آمدن با نیروهای مخالف مسلح روی دست است، امید عقل سلیم حاکم شود و صلح، این گمشده مردم افغانستان دریافت و دو باره در سرزمین بلاکشیده ما حاکم گردد تا مردم ما از مزایای زندگی در فضای صلح آمیز و امنیت که حق طبیعی شان است مستفید گردند.
سال نو همراست با جشن دهقان، بیداری طبعیت از خواب زمستانی و آغاز فصل کشت و کار و رشد زراعت. باوجود ایکه زمستان گذشته فاقد بارنده گی لازم بود، امید است خشکسالی دامنگیر مردم ما نگردیده و دهاقین ما بتوانند با کشت و زراعت مفید بر مشکلات اقتصادی زنده گی فایق آیند.
روز دوم سال به جشن معارف مسمی است، با صدای زنگ مکاتب درواز های مکاتب باز و ملیونها طفل و نوجوان در گوشه و کنار کشور روانه مکتب و مدرسه می شوند.
دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان آغاز سال 1397 را به تمام استادان، معملمین، شاگردان اعم از ذکور و اناث و رهروان راه آموزش علم و تعلیم تبریک گفته، امیدواریم در سال تعلیمی جدید دستآورد بزرگ آموزشی نصیب کشور گردد، دیگر حملات خشونت بار از متعلمین، معلمین و مکاتب سراسر کشور قربانی نگرفته مکاتب ما مسدود نگردیده و در دور ترین نقطه کشور بروی دختران و پسران بازباشد.
دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان یکبار دیگر تبریکات صمیمانه خود را به مناسبت حلول سال نو ابراز نموده، آرزو دارد تاسال 1397 به سال صلح، تامین امنیت، قطح جنگ، سال پراز دست آورد های اقتصادی و تحقق پروژه های بزرگ اقتصادی ملی و بین المللی برای کشور ما، پروسه انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی عملی گردد، امید مردم عزیز ما رای خود را به فرزندان واقعی و خدمتگذار کشور بکار برند تا فساد از کشور رخت بربندد.
هر روزتان نوروز
نوروز تان پیروز
با احترام
پوهاند دوکتورمحمد داود راوش
رئیس حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

دهیواد دژغورنی لپاره باید سره یوشو(دحقیقت زمان میاشتني د۶۰ ګڼئ سرلیک)

درنو هیواد والو،ملی دموکراتیکو ، ترقی غوښتوونکو اودټولنیز عدالت پلوه شخصیتونو!

لکه څنګه چی خبریاست اوهر ورځ ئی پرخپلو سترګو وینی  زمونږ ګران هیواد افغانستان داور په لمبو کی سوزی ، ځوانان  اوسپین ږیړی ،واړه اوښځی وژل کیږی اوهدیروته ځی ، په مکتبونو، مسجدونو، مدرسو ، وړکتونونو، هوټلونو، لنډه داچی په ټولو ملکی اهدافو باندی بریدونه کیږی او زمونږ بیګناه هیواد وال شهیدانیږی، خاوروته لیږل کیږی،  داڅلوښت کاله کیږی چی زمونږ هیواد له بهرنه په راتپل شوی ناروا جنګ کی لولپه شو زمونږ دوطن دقسم خوړلودښمنانو تنده نه ماتیږی او دا ظالمانه جنګ ته لانورهم شدت ورکوی او لمبوته ئی پطرول ورشیندی ، څوک داسلام نه ددفاع په پلمه ، څوک دتروریزم دزپلوتر نامه لاندی ددی هیواد بچیان به  بیرحمی وژنی چی په دی تیره یوه میاشت کی هم  څلوروسوه هیوادوال وژل شوی اوشهیدان شوی اوپه لس ګونو نورتپیان شوی ، دپاکستان ظالم اوخدای ناترسه ملایان په افغانستان کی په پرله پسی توګه دجهاد فتوا وی صادره وی، انتحاری حملی روا ګڼي،  دهغه هیواد پوځیان په ځانګړی ډول څارګره جنایت کاره اداره ئی زمونږدګران هیواد دښمنان ، تربیت ، مسلح اوتمویلوی او دافغانستان دسوزولولپاره ئی دلته رالیږی،زمونږ هیوادئی په تنوربدل کړی ، ددی ظالمانه اوتپل شوی خونړی جګړی په پایله کی ددی ملک اقتصادی ښیرازه اوټولنیز جوړښت دنابودی کندی ته بیائي  دایران اخوندی رژیم هم ورته کړنی ترسره کوی، ملی  پانګوال وژنی ، تښته وی او ویره وی،  دادی لاامل شوی  چی ملی سوداګر اوملی پانګوال په هیواد کی له پانګی اچونی نه ډه ډه وکړی،بیکاری اوبی روزګاری ورځ تربلی ډيره شی ، دخلکو ژوند ترډیره بریده خراب شی او دملی وحدت حکومت هم په خپل منځي شخړوکی ښکیل ده اودهیوادوالو داقتصادی وضعیت دښه کیدو لپاره یا اراده نلری اویاهم ورته وزګارندی ، او لوټ شوی پيسی خپل بهرنی بانکی حسابونوته استوی، توپکسالاران  اومافیائی داړه ماران خواوسنی ، امنیتی ، اقتصادی اوسیاسی  ناورین دځان په ګنه بولی اودنورو مخالفیونوسره داوسینو بدو حالاتو دلاخرابیدو په لټه کی دی، اداری  فساد ، بډی اخیستل،کار اهل کارته نه سپارل، قانون شکنی ، ملی ګټوته  دډيری دولتی مشرانونه ژمن تیا او دظوابتو پرځای د راوبطو پالل دا ټول  هغه څه دی چی زمونږ دهیواد والو ژوند  ته ډیر جدی اوخطر ناکه ګواښونه دی ،اوپه دایویشتمی  سدی  کی زمونږ دګران هیواد ٪39 وګړی دفقر ترکرښی لاندی ژوند کوی یعنی پدی معنی  دورځي له دوه امریکائی دالره اویا 140 افغانیو کم عاید لری که چیری دیوی کورنی چی په منځنی کچه شپږ تنه  دکورنی غړی ولری په 24 ساعتونو کی د دری وخته ډوی خوړلو لپاره 18 قرصو وچی ډوډي ته اړتیا لری چی ټول قیمت ئی 180 افغانی کیږی او دوی  140 افغانی لری داپدی معنی چی دورځي په یوه وخت کی د نوموړی کورنی څلوروغړوته حتی وچه ډوډی هم نرسیږی ، داچی غوړی ، پیاز،کچالو ، بادنجان رومی ، دکور کرایه، دکالیو پیسی ، دبرق بیل اوداسی نورلګښتو نه به له کوم ځایه پوره کوی ، قضاوت دتاسو ګرانو هیوادوالوپه لاس ، اویا داچی زمونږ په ګران اوجنګ ځپلی هیواد کی هر شپه د15 زروپه شاوخوا کی وګړی په ولږه بیده ګیږی پداسی حال کی چی  دنیاوال  دمریخ دفتحه کولو په تکل کی دی د 3  ملیونو په شاوخواکی هیواد وال  په مخدره ټوکو روږدی دی اودی حالاتو دکورنیو بنیاد دنابودی له ګواښ سره مخ کړی دی.

لنده داچی زمونږ ګران هیواد له هره پلوه دنابودی له ګواښ سره مخ دی او پدی تاریخی شیبو کی چی وطن له ډیرو نازکو اوخطر ناکو پړاوونو څخه تیریږی ، ضرور ده چی دهیواد ټول سیاسی ، مترقی ، دموکراتیک ، عدالت غو ښتوونکی اووطن پال ګوندونه،سیاسی سازمانونه اوګروپونه ، ملی روڼ اڼدی  شخصیتونه په یوه واحد ، سراسری ملی دموکرات، مترقی او په سیاسی معادلوکی دموثر ګوند په چوکات کی سره یوشی اویا دخپل تشکیلاتی جورښتونوپه ساتلوسره دیوه لوی ائتلاف اویا جبهی په جورولوسره  دګران هیواد دخلاصون لپاره کوټلی ګامونه واخلی او خپل پلرنی هیواد له اوسنی ناورین څخه وژغوری او د یو آباد، ازاد اوخپلواک افغانستان دجوړیدوپه لور پرمخ ولاړشی ، جنګ پای ومومی او وطن داقتصادی اوټولنیزی پرختیا په لور رهنمون شی . روان بحران ته دپای ټکی کیږدی.

دافغانستان دخلکو دترقی ملی متحد ګوند خپلی کړن لاری پربنسټ هڅه کوی دهیواد ټول ملی دموکراتیک ،ترقی غوښتونکی ودټولنیز عدالت پلوه ځواکونه په یوځای کولو سره کوټلی ګامونه واخلی اودهیواد داوسنی ناورین په پای ته رسولو کی خپل ملی ،مترقی اوهیوادنی رسالت سرته ورسوی.

لا به یوګیږو یابه ورکیږو!      

تدویر جلسه دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶.۱۲.۲۴ حوالی ساعت نه صبح جلسه دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان، تحت ریاست رفیق پوهاند دوکتور محمد داوود راوش رئیس حزب در دفتر مرکزی واقع شهر کابل دایر گردید .در جلسه روسای شعبات مرکزی و شهر کابل نیز شرکت داشتند.
برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد وبه اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت:
بحث پیرامون تدویر کنگره حزب و تعین زمان تدویر آن.


در آغاز جلسه رفیق راوش پیرامون کار حزبی سیاسی در سال ۱۳۹۶ روشنی انداخته از موفقیت ها ، فعال بودن شعبات مرکزی ، تامین تماس منظم با شورا های ولایتی و بیرون مرزی، جوان شدن رهبری عده یی از رهبری شورا های حزبی در نتیجه انتخابی شدن مقامات حزبی ، سفر های کاری به ولایات ، جمع آوری حق العضویت ها، تنظیم امور نشراتی و نشر ات منظم ارگانهای نشراتی حزب، اشتراک اضافه از ۱۸۰ مرتبه در رسانه های تصویری و طرح نظریات و پالیسی های حزب پیرامون رویداد های سیاسی کشوری و جهانی یاد آوری نموده، شعبات و رفقای که زحمات زیاد تر را متقبل شده بودند به نیکویی یاد آوری نمود.همچنان روی نواقص کار در بخش های مختلف مکث نموده و برای سال پیشرو وظایف را مشخص نمودند.
پیرامون اجندا و آماده گی برای تدویر کنگره با شکوه حزب ،به ادامه جلسات گذشته دارالانشا و کمیته تدارک تدویر کنگره رفقا صحبت نموده، نظریات و دیدگاه های خود را شریک ساخته که در نتیجه به اتفاق آرای ۱۹ تن حاضر جلسه از جمله ۲۱ تن حاضر در شهر کابل فیصله گردید تا طبق طرزالعمل قبلا ارسال شده به شورا های حزبی ولایتی ، معادل و شهر کابل ، کنفرانس های نواحی ، شهری و ولایتی که تا حال دایر نگردیده است الی تاریخ ۱۵ ماه حمل ۱۳۹۷ دایر و طبق طرزالعمل اسناد ضروری را به شعبه تشکیلات مرکزی ارسال دارند.
جلسه به کمیته تدارک تدویر کنگره وظیفه سپرد تا از آغاز هفته آینده جلسات کمیته تدارک و سب کمیته های شش گانه رادایر و طبق پلان و لایحه وظایف به اقدامات تشدیدی آغاز نموده ، اسناد و همه ضروریات قید شده در پلان را آماده و گذارشات خود را به دارالانشای حزب بسپارند.
برای پیشبرد دقیق آماده گی های این رویداد بزرگ زنده گی سیاسی حزب ما مصوبه به اتفاق آرا تصویب گردید.
در جمع بندی کار جلسه رفیق راوش اضافه کردند تا شوراهای ولایتی ،معادل وشهر کابل طبق مصوبات بیروی اجرائیه،دارالانشا و شعبه تشکیلات مرکزی حزب عمل نمایند.
جلسه حوالی ساعت یک ظهر در فضای اتحاد و همبستگی رفیقانه برای تدویر موفقانه ‌کنگره حزب اختتام یافت.
کمیسیون تبلیغ و فرهنگ

دافغانستان خلګو ترقي ملی متحد ګوند دکندهار ولایتی ګوندی شورا لخوا دښځو نړیوالی ورځی ( دمارچ اتمه) په مناسبت دمبارکۍ پیغام

نیټه ۱۵ – ۱۲-۱۳۹۶
د هیواد او په تیره بیا دکندهار ولایت باعزته او پتمنو خوندو اومیندو ته!
د افغا نستان دخلګو دترقی ملی متحد ګوند دکندهار ولایتی ګوندی شورا دښځو دنړیوالی ورځی په مناسبت خپلی نیکی هیلی او مبارکۍ د دهیواد او په تیره بیا دکندهار ولایت وغمجنو؛ جګړه څپلو باعزته او پتمنو خویندو اومیندو ته وړاندی کوی.
امید لرو چی:
– دملی یووالی حکومت دښځو دحقه حقوقو دپوره ورکړی دښځو په وړاندی دتاو اوتریخوالی دمحوه کولو دعلم او پوهی ولوری ته دښځو دجزبولو لپاره داسانه شرایطو دبرابرولو او په ټولنه کی دښځو دفعالیت دودي او پرمختګ لپاره خاص قوانین او لا یحی تصویب اوعملی کړی.
– هیله لرو چی روانه تحمیلی جګړه هر څه ژر ختمه شی تر څونور دګرانو خوندو قیمتی او ښکی دخپلو او لادونو اودوستانو په مرګ او ټپی کیدو نوری ونه بهیږی.
– هیله لرو چی محترمی میر منی په ټولنه کی خپل ځان وپیژنی اودهغه پلاس راوړلو لپاره مبارزه وکړی.
بریالی دی وی دمارچ اتمه دښځو نړیواله ورځ.
په درنښت
دکندهار ولایت دښځو دګوندی شورا مسوله