پیام دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان بمناسبت نهم حوت روز نیروهای امنیتی ودفاعی کشور

یییص                                              شهرکابل

نهم حوت ۱۳۹۶

نیروهای قهرمان امنیتی ودفاعی کشور!

دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان به نماینده گی ازهزاران عضو حزب خودی روز نهم حوت (روز دفاع از کارنامه ها ورشادت های نیروهای قهرمان دفاعی وامنیتی کشور ) را از صمیم قلب به همه منسوبین ورهبران نیروهای دفاعی وامنیتی کشور اعم از اردوی ملی ،پولیس ملی و امنیت ملی کشور این مدافعین راستین وصادق وطن که شب وروز در دور ترین نقاط کشور فعالیت های دهشت افگنانه وجنگ طلبانه دشمنان این مرزوبوم را بانثار جان های شرین خود خنثی کرده ومردانه از استقلال ،حاکمیت ملی وتمامیت ارضی کشور دفاع نموده،تقدیم می نماید.

نیروهای جان به کف  امنیتی ودفاعی وطن ، بادست پاک وقلب گرم مصدر خدمت به مردم زجر کشیده کشور شده، جلو فعالیت های خراب کارانه نیروهای اهریمنی وارتجاع سیاه را گرفته، شب وروز پوزشان را بخاک مالیده نابود ساخته واز سرزمین خود دفاع می کنند . حزب ما معتقد است که  نیروهای مسلح کشور ضامن تامین امنیت، صلح سراسری وآرامش درکشور است ، ازاینرو از رشادت ، پایمردی ، مبارزه وجانبازی های قهرمانانه آنها قدردانی به عمل آورده  خاطرنشان میسازد که به خانواده  های شهدا حرمت گذاشته و امتیازات خاص برایش  درنظر گرفته شود .

دولت جمهوری اسلامی افغانستان  وظیفه دارد تا این نیروهای ملی ومردمی را باتخنیک پیشرفته، سلاح مدرن زمینی ، هوایی وراکتی تجهیز نموده، درجهت ارتقای مورال رزمی، تخصص ،تعلیم وتربیه نظامی ،تحصیلات عالی وتقویه روحیه وطن پرستی شان پیش از پیش تلاش  نماید.

به اعاشه ، اباطه ،معیشت، تداوی ،رخصتی ها ،امتیازات مادی ومعنوی  آنها توجه جدی نموده ، به صحت وتحصیلات اولادها شان هم چنان توجه صورت گرفته  به تادیه  به موقع امتیازات مادی شان اقدام  گردد.

لازم است تا سرقوماندانی اعلی قوای مسلح کشور به کمک سازمان ناتو خاصتأ ایالات متحده امریکا جهت تجهیز نیروهای هوائی با طیارت جنگی، رادار، قوای راکتی، وغیره توجه  به عمل آورد.

یکبار دیگر تبریکات صمیمانه خود را به همه جنرالان ،افسران ، خورد ضابطان وسربازان نیروهای امنیتی ودفاعی کشور تقدیم نموده آرزوداریم ، تا از هرمیدان جنگ به کمترین تلفات سرخرو، سربلند وکامیاب بیرون شوند.

 

بادرود ها

پوهاند دوکتورمحمدداود راوش

رئیس حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

اعلامیه دارلانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در باره آغاز پروژه تاپی در افغانستان

کابل مورخ  ۷ حوت images۱۳۹۶

 

هموطنان شرافتمند!

چنان که نیک می دانید افغانستان  از نظر اقتصادی و اجتماعی در زمره کشورهای عقب مانده جهان قرار داشته ؛ نا امنی ، فقر، فحشا و فساد  و بی باوری نسبت به آینده همه جا  و همه روز فریاد می کشد.

فاکت های موجود  نشان می دهد که  در نتیجه  فقر ساختاری%39 مردم افغانستان  در زیر خط فقر بسر برده ؛ رشد وسیع بیکاری و گرانی کمرشکن مایحتیاج عمومی اکثریت مردم را از داشتن امکانات زنده گی امروزین محروم ساخته است . نزدیک به هفتاد  در صد نیرو کار مستعد به کار از نعمت کار محروم ؛ و وضعیت اقتصادی حاکم باعث گسترش چشمگیر ناهنجاری های اجتماعی در ابعاد بی سابقه آن شده است . فقر، گرسنه گی ، بیکاری ، جو بی اعتمادی ، مرض ، مرگ و میر ، اعتیاد  و مهاجرت های اقتصادی و… دامنگیر لایه  های میانه و پایینی جامعه شده است.

کارشناسان اقتصاد افغانستان را اقتصاد کم رشد ، مافیایی ،  ناتوان از ایجاد فرصت های شغلی ، تورم زا و در نهایت پدید آورنده نابرابری های بزرگ اجتماعی می دانند.

رشد اقتصادی و اجتماعی ، فقط به کمک های اقتصادی برون است که دولت می تواند به کارمندان اش حقوق بپردازد.نابرابری کشنده دربیلانس حجم صادرات و واردات کشور درجه و ابسته گی اقتصادی کشور را به کالاهای وارداتی نشان می دهد.

افغانستان در سال ۲۰۱۶ میلادی کلاً به ارزش ۵۷۱ میلیون دالر امریکایی  کالا به خارج از کشور صادر کرده است . در حالیکه در همین دوره کشور به ارزش بیش از ۱۵۷۶ میلیون دالر تنها مواد غذایی از خارج وارد کرده است . گزارش ریاست احصاییه مرکزی نشان می دهد  که ازجمله ۸.۲۰ میلیون شهروند کشورکه دردهات بود و باش دارند ، بخش بزرگ آن در زراعت و مالداری مصروف می باشند، ولی  باآنهم افغانستان مجبور است نزدیک به سه چند کل صادرات خود به خارج ، تنها مواد غذایی از خارج وارد نماید.

فاکت های دست داشته از وضع اقتصادی و اجتماعی کشور دربیش از یکنیم دهه گذشته نشان می دهد که اقتصاد کشور اقتصاد وابسته ، کم رشد،  ناتوان از ایجاد فرصت های شغلی ، تورم زا  و پدید آورنده فساد گسترده و  نابرابری های کشنده اجتماعی بوده ، که قربانیان اصلی آن  لایه های ناتوان مردم اعم از کارگران ، کارمندان ، کشاورزان و زحمتکشان  شهر و ده  به ویژه زنان و جوانان می باشند.

هموطنان گرانقدر!

در چنین یک جو بی اعتمادی و یاس ، آغار تطبیق پروژه تاپی درخاک افغانستان یک رخداد مهم بوده ، نشاندهنده این حقیقت است که درنتیجه  روکرد به خرد و منافع جمعی درسطح منطقه  گام هایی سودمندی را می توان  در راه اعتماد سازی ، کاهش  روحیه  خصومت و جنگ  و در نهایت رشد اقتصادی و اجتماعی  و یک آینده بهتر برداشت. با آنکه پس از بگو مگو ها و مداخلات بیشرمانه  چندین  دهه گام عملی در راه تطبیق این پروژه برداشته می شود ، می توان آنرا برای انکشافات منطقه وی و آینده صلح به فال نیک گرفته ،از بازی گران اصلی خواست تا به اقدامات جنگی ، نفرت و بدبینی ، مداخله و ویرانگری پایان داده و با آینده نگری  نقش مسولانه  شانرا در برقراری صلح  پایدار و ثبات در این گره گاه مهم جهانی ایفا نمایند.

تطبیق هر چهار پروژه مهم ( انتقال گاز ، برق ۵۰۰ کیلو وات ، کیبل فایبری و خط آهن پاکستان ـ ترکمنستان )  درچارچوب پروژه  تاپی در داخل خاک افغانستان به سود مردم و آینده بهتر بوده و می تواند در صورت  پیشکش نمودن و تطبیق یک برنامه ملی اقتصادی و اجتماعی  از آن در راه سربلندی و اعتلای کشور استفاده نمود.

حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان کافی افتتاح این پروژه رابفال نیک گرفته وآرزومنداست که تحقق آن طور موفقانه انجام گردد.

حزب ما  منحیث  یکی از احزاب ملی – دموکرات وترقی خواه کشور درهمخوانی با برنامه های رشد اقتصادی ـ اجتماعی  خود پیوسته خواستار سیاست گذاری سالم وعادلانه اقتصادی ، ایجاد سیستم شفاف و قانونمند اقتصادی و اجتماعی با شرکت وسیع مردم بوده ، و تمامی امکانات  دست داشته خود در راه محوری کردن نقش مردم  و نیروهای ملی و مترقی کشور برای دموکراتیزه کردن حیات اقتصادی و اجتماعی  کشور ، رشد و اعتلای سطح زنده گی مردم و برچیدن ستم و بهره کشی بسیج می نماید.

ما از دولت  و مسوولین آن می طلبیم تا :

ـ از عواید بدست آمده این پروژه در جهت رفع  وابسته گی کشور از انرژی وارداتی استفاده ؛ و بخش عمده عواید پروژه تاپی را صرف تولید انرژی پاک و قابل تجدید چون انرژی آبی ، آفتاب ، باد و… نماید.

ـ درجریان تطبیق این پروژه و سایر پروژه های که با موسسات داخلی و خارجی عقد می نماید  به مساله رشد منابع انسانی ، اشتغال و تامین نیازهای پایه ایی مردم توجه داشته ، درموقع استخدام ،  تنها از نیروی کار افغانی استفاده ؛ و آنرا به پیش شرطی با موسسات و کشورهای خارجی تبدیل نماید.

ـ در ساختارها و برنامه های اقتصادی دولت تغیراتی به سود سرمایه گذاری مولد و تامین رشد واقعی برای صنایع  صورت گرفته ، زمینه ها و شرایط لازم حمایه وی برای سرمایه گزاران داخلی فراهم گردد.

ـ چون بیش از ۶۶ در صد بودیجه دولت صرف سکتورهای امنیتی کشور می گردد ؛ لازم است که  نیازهای کالایی ارگانهای امنیتی  و موسسات دولتی توسط مولدین داخلی تامین گردد.

ـ دولت با برنامه های ضد ملی و ناکارای اقتصادی یکنیم دهه گذشته وداع گفته ؛ در تفاهم با نیروهای ملی و مترقی ، اتحادیه ها و نماینده گان کارگران ، کشاورزان ، مولدین کوچک  دریک دیالوگ ملی به جست و جوی راه ها و وسایل سودمند ، پایداری و آینده نگر اقتصادی و اجتماعی  که هدف آن پایان دادن به فقر کشنده بکوشد.

ـ با راه اندازی کمپاین ملی سطح اگاهی هموطنان برای استفاده ازمحصولات داخلی و ملی ارتقا داده شود.

در فرجام در حالی که از آغاز تطبیق  پروژه تاپی در داخل کشور اظهار رضایت می نماییم ، امید واریم تا نیروهای ملی و متعهد  به منافع مردم و سربلندی و اعتلای کشور درعمل مشترک و تلاش های اگاهانه  راه ها و وسایلی را جست و جو نمایند که متضمن  یک آینده بهتر در صلح ، پیشرفت

و عدالت اجتماعی درکشور باشد . تا رسیدن به این آرمان راه درازی در پیش است و حزب ما با وفاداری به آرمان های عالی میهن پرستانه  و انسان دوستی از هیچ تلاشی در این راه دریغ نخواهد کرد.

 

ـ زنده باد کشور محبوب ما افغانستان !

ـ سربلند باد مردم پرافتخار و زحمکتش کشور!

ـ زنده باد صلح ، دوستی و همبسته گی درمنطقه ما و سراسر گیتی !

 

بادرود

پوهاند دکتر محمد داوود راوش

رییس حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

شماره تازه ماهنامه حقیقت زمان

شماره تازه (شماره مسلسل شصتم/شماره دوازدهم سال پنجم نشراتی) ماهنامه حقیقت زمان ارگان نشراتی حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان با داشتن مطالب ارزنده و آموزنده از چاپ برآمد.
علاقمندان میتوانند این نشریه وزین را در سراسرکشور از انتشارات بیهقی و نیز از دفاتر شوراهای حزبی حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان به دست آورند.
همچنان فایل پی دی اف این شماره از لینک ذیل قابل دانلود میباشد:
شماره۶۰ ماهنامه حقیقت زمان

1

دست اندرکاران ماهنامه حقیقت زمان چشم بر راه نظریات،پیشنهادات و انتقادات سالم شما خواننده گان عزیز در راستای بهبود کیفیت نشراتی این ماهنامه و نیز همکاری قلمی شما عزیزان با ارسال مطالب و نوشته های زیبایتان جهت غنامندی هرچه بیشتر این نشریه میباشند.

کمیسیون تبلیغ و فرهنگ

 

د افغانستان د خلکو د ترقی ملی متحد ګوند د دارالانشا د داډګیرنی پیغام

Abdullah Bakhtani Khedmatgar (2)په ډیره خواشینی سره مو خبر ترلاسه کړچی دپښتو ژبې تکړه او ستر لیکوال، محقق، شاعر او ملی شخصیت ارواښاد عبدالله بختاني – خدمتګار  په ۹۳ کلڼی عمر د ورپیښی ناروغی له کبله  وفات شوی او  له دی  نړی ئی سترګی پټی کړی.

انالله وانا الیه راجعون

ارواښاد سر محقق عبدالله بختاني – خدمتګار تکړه لیکوال، قلموال او قدرمن مشر و چې تل يې د پښتو ادب او کلتور د پياوړتیا او غنامندۍ لپاره، او د افغان ولس د بیدارۍ لپاره نه ستړي کیدونکي هڅي کړي دي او د پښتو ادب دیو ځلانده ستوري په توګه تل دخپلو خلکو په چوپړ کې پاتې شوای دی اوله  هغي څخه  د۱۱۰ په حدود کی ستر او ارزښتمن آثار په میراث پاتی ده.

دافغانستان د خلکو دترقی ملی متحد ګوند دارالانشا د ښاغلي ارواښاد سرمحقق بختاني – خدمتګار مړینه د افغان ولس او په خاص دول دهیواد ادبی تولنی لپاره یوه ستره تشه او ضایع ګڼي، ارواښاد ته دالله (ج ) له درباره ورته د فردوس د جنت غوښتنه او استدعا کوي، کورنۍ او دوستانو ته يې د زړه صبر او عظيم اجرغواړي. دغه ستر غم کې ځان شریک ګڼي.

په درنښت

پوهاند داکترمحمد داوود راوش

د افغانستان د خلکو د ترقی ملی متحد ګوند رئیس

پیام تسلیت دارالانشای حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان به مناسبت درگذشت زنده یاد رفیق انجینرعزیزاحمد

بادرد وتاسف فراوان بازهم یکتن ازفرزندان صدیق وراستین میهن ،و یکی از پیشکسوتان پرافتخار جنبش ترقیخواهی کشور رفیق انجنیر عزیز احمد به ابدیت  پیوسته ودنیای فانی راوداع گفت .

انالله وانا الیه راجعون

دارالانشای حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان وفات زنده یاد رفیق انجینرعزیزاحمد را که عمرگرانبهای خویش را در راه مبارزه برای سعادت مردم خویش صرف نموده وبا پاکی وصداقت زنده گی نموده بود،ضایعه جبران ناپذیر در جنبش روشنفکری کشور تلقی می نماید. و به این مناسبت تاثرات وتسلیت عمیق خویش و همه اعضای حزب  را به فامیل محترم رفیق انجینرعزیز ،تمامی رهروان  راه آزادی وهمه رفقا و دوستان ابراز نموده،برای رفیق بهشت برین وبرای باز مانده گان ایشان و همرزمان شان صبر جمیل آرزو می نمایند.

روح شان شاد وخاطرات شان جاویدان باد!

پوهاند دکتورمحمد داود راوش

رئیس حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان

پیام تسلیت دارالانشای حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان

FB_IMG_1517147114440

با درد و تاسف فراوان اطلاع حاصل نمودم که جوان رشید فیاض احمد فرزام فارغ پوهنحی ساینس ، محصل سال دوم ماستری و کارمند جدیدالتقرر ملکی ریاست پاسپورت ، فرزند رفیق انجنیر فضل احمد فرزام عضو بیروی اجرائیه حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در حادثه خونین مقابل شفاخانه جمهوریت کابل جام شهادت نوشید.

انالله وا نا الیه راجعون

دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان، به نماینده گی اعضای حزب ، درگذشت مرحومی را یک ضایعه بزرگ دانسته ، خود را درین غم بزرگ شریک میداند.
به این مناسبت تاثرات و تسلیت های عمیق خود را به رفیق انجنیر فرزام ، فامیل معزز شان ، اقارب ، دوستان و علاقمندان موصوف ابراز نموده، برای مرحومی بهشت برین و برای فامیل و دوستانش صبر جمیل آرزو می‌نمایم.

پوهاند دوکتور محمد داوود راوش
رئیس حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

نوت:
نماز جنازه شهید فیاض احمد فردا دوشنبه مورخ نهم دلو ساعت ۱۲ ظهر در مسجد جامع شاداب ظفر ادا و جنازه در حضره چهلستون عقب تخنیکم به خاک سپرده میشود.
فاتحه مردانه بروز سه شنبه مورخ دهم دلو از ساعت ۱:۳۰ الی ۳:۰۰بعد از ظهر در مسجد جامع شاداب ظفر برگزار میگردد.

د خواخوږۍ پېغام

:m agha (2)

نن په ټول هيواد او بهرميشتو افغانانو د تور ماتم ورځ ده نن په کابل کې داسی خونړی غمجن وير په عام ولس بی دفاع  خلکو  تنکيو ماشومانو نارينه او ښځو د قسم خوړلي دښمن پلورل شوي دښمن د پرديو گوډاگيو پلوه دښمن  له خوا يو دروند نه ويردونکې تندر راپريوت چی ټول د کابل ښار ياني د هيواد پلازمينه کې  وير زگيروی ويني او شهيدانو څخه اسمان ژړلل ويرجنو ماتم کونکو ژړل پاکو سپيڅلو انسانانو ژړل ونو بټو او تيږو ژړل تک شينه اسمان تک سور لکه تنور داسی په وينو سور وو زه دافغانستان د پرمختگ د ترقی ملي گوند د يوه مخکښ په توگه دا پېښه په کلکو ټکو غندم او له ټولو وطنپالو ته وړاند وړاندوينه لرم چی په يوه پراخه متحده ځواکمنه جبهه او يا ځواکمن قوي نه ماتيدونکي گوند سره سلا وکړی د ملي اوردو ملي پوليسو او ملي امنيت د ځواکونو ملاتړ او مرسته وکړی بس دی ۴۰ کاله دی وطن ولسونو وينی تويږي  د جنگ پاېلی ټول ولس لمس کړي را ځی چی په يوه ټنيگ هوډ د وطن او ولسونو سره د مينی محبت او عشق په خاطر ددی ستونزو د ختمولو له پاره گډه وجداني ايماني کار او پيکار پيل کړو .

م کوچی

پیام تسلیت دارالانشای حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان

FB_IMG_1516303089303

با درد و تاسف فراوان اطلاع حاصل نمودم که جنرال محمد عمر عیار رئیس حزب افغانستان واحد و بنیانگذار خانه احزاب سیاسی ، از اثر سکته قلبی داعی اجل را لبیک گفته و به حق پیوسته اند.

انالله وا نا الیه راجعون

دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان، به نماینده گی اعضای حزب ، درگذشت مرحوم عیار را یک ضایعه بزرگ برای جنبشهای ملی، مترقی ، دموکرات ، صلح دوست ، نسل آگاه ، پیشرو ، مبارزان راه آزادی و خوشبختی انسان زحمتکش کشور دانسته ، خود را درین غم بزرگ شریک میداند.
به این مناسبت تاثرات و تسلیت های عمیق خود را به مبارزین جنبش های ملی، مترقی و دموکرات کشور ، اعضا و رهبری حزب افغانستان واحد، اعضای خانه احزاب سیاسی کشور، فامیل معزز شان ، اقارب ، دوستان و علاقمندان موصوف ابراز نموده، برای مرحوم عیار بهشت برین و برای فامیل و دوستانش صبر جمیل آرزو می‌نمایم.

پوهاند دوکتور محمد داوود راوش
رئیس حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

يو زړه بگنونکې خبر

 په ډېری خواشنې سره مو خبر تر لاسه کړ چې داکتر زيور احمد دشتيار له دی فاني نړۍ څخه سترگې دابد  له پاره  پټې کړی.

دشتيار دافغانستان د خلکو دپرمختگ ملي ترقي وطن گوند يو فعال مبارز وو،مرحوم دشتيار  زما داوږده وخت د يوی لاری او يوی موخی دسنگر دروندملگری او تر ۴۰ کلونو زيات مو په گاونډيتوب کې ژوند کړې دشت تيار د ښو اخلاقو خاوند د ولسونو ملگری د يوه رښتيني لارښود په څېر د خپلو ولسونو ملتيا کړی دشتيار يو داکتر د خلکو د زړونو داکتر يو رښتنې طبيب مهربان انسان په توگه يي ددی هيوادد ښېرازی له پاره نه ستړي کيدونکي خدمتونه سرته رسولي .دشتيار د زيات وخت له پاره د ننگرهار ولايت د روداتو ولسوالي گوندي مشر وو د خلکو لاس نيونکې اوچوپړ کونکې وو . همدا لامل دی چی دی اوس هم د روداتو د ولسونو سره ملگرتيا پالي دده حجره او کور به دتل د رودات ميشتو ولسونو له خلکو ډک وو ده دخلکو په زړونو واکمن وو او تل يي د خلکو سره مينه کوله زه دده د يو ملگري په توگه ده دده ملگرو دوستانو خپلوانو اودده د درنۍ کورنۍ غړو ته دده مړينه لويه تشه گڼم درب په دربار کې ورته جنت فردوس غواړم او کرونۍ ته صبر الله دی پری رحم وکړي امين ياربالعلمين .

محمداقا کوچی شيیر زاد

20171111

پیام تسلیت دارالانشای حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان به مناسبت درگذشت روانشاد رفیق کریم کیهان

FB_IMG_1512670136640

با درد و اندوه بزرگ اطلاع حاصل نمودیم که نخل تنومند از باغستان مبارزان راه آزادی و انسانیت فرو غلطید . شخصیت توانا ، استاد چیره دست ، مرد قلم بدست و عضو فعال مطبوعات کشور .کسی که تمام عمر پر بار خود را در راه خدمت به انسان زحمت کش و آرمانهای حزب خود وقف نمود ، عضو شورای مرکزی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان ، عضو کمیسیون تبلیغ و فرهنگ حزب و عضو شورای مردم کندز جهان فانی را وداع گفته و به حق پیوسته است.

این شخصیت گرامی مرحوم استاد کریم کیهان است که به اثر سکته قلبی به جادوانه گان پیوست.

انالله وا نا الیه راجعون

دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان، به نماینده گی اعضای حزب ، تاثرات و تسلیت عمیق خود را به نسبت از دست دادن یکتن از چهره های بارز مبارزات سیاسی گذشته وحال کشور ابراز نموده ،برای مرحوم کیهان عزیز بهشت برین را تمنا داریم.
همچنان تسلیت عمیق خود را به اعضای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان، جنبش روشنفکری کشور ، فامیل معزز شان ، دوستان ، اقارب و مردم کندز ابراز می‌نمائیم.
روح شان شاد .

پوهانددوکتور محمد داوود
راوش
رئیس حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان