شماره تازه ماهنامه حقیقت زمان

شماره تازه(چهارم سال پنجم/شماره مسلسل پنجاه ودوم) ماهنامه حقیقت زمان ارگان نشراتی حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان از چاپ برآمد.

علاقمندان میتوانند این ماهنامه وزین را از دفاتر شوراهای حزبی در سراسر کشور ونیز از مراکز فروش انتشارات بیهقی بدست آورند.

همچنان فایل پی دی اف این شماره در لینک ذیل قابل دانلود میباشد.

ماهنامه حقیقت زمان شماره۵۲

1

شماره تازه ماهنامه حقیقت زمان

شماره تازه ماهنامه حقیقت زمان ارگان نشرات حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان از چاپ برآمد.این ماهنامه وزین را میتوانید از دفاترحزبی حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان درسراسر کشور واز انتشارات بیهقی بدست آورید .همچنان لینک دانلود فایل پی دی اف این ماهنامه برای دانلود در ذیل موجود میباشد.

دست اندرکاران ماهنامه حقیقت زمان چشم براه ارسال مطالب ارزشمند شما عزیزان جهت نشر و نیز پیشنهادات وانتقادات ارزنده شما خواننده گان گرامی میباشند.

شماره چهل و چهل ویکم ماهنامه حقیقت زمان

4041

 

گزارش مراسم باشکوه تجلیل از روز جهانی زن

DSC03904به بزرگداشت  ازهشتم مارچ روز بین المللی زن ،حوالی ساعت دو بجه روزپنجشنبه مورخ 20/12/94 محفل شاندار ازجانب داراالانشای ح.م.ت.م.ا باشرکت فعالین حزب، مهمانهای دعوت شده از احزاب ،نهاد های اجتماعی وادارات دولتی در دفتر مرکزی حزب دایر گردید.محفل با تلاوت کلام پاک توسط محترمه مسعوده جان آغاز وبه تعقیب آن سرود ملی ج.ا.ا پخش گردید.
در آغاز محفل رفیق پوهانددکتورمحمد داود راوش رئیس حزب ملی ترقی مردم افغانستان به نماینده گی ازداراالانشاءواعضای ح.م.ت.م.ا این روز رابه همه زنان کشور وجهان تبریکی گفته ،دربخشهایی از سخنان شان فرمودند:
( حزب ملی ترقی مردم افغانستان بحیث یک حزب تحول پسند وترقیخواه برای تامین عدالت اجتماعی و تامین حقوق زن مبارزه مینماید واین امر بصورت بنیادی نه نمایشی در ذهن فرد فرد اعضای این حزب جا دارد که به اساس کرامت انسانی و درک مفاهیم جنسیتی و جامعه شناسی جنسیت هیچ نوع تفاوتی بین زن ومرد و جود ندارد.
رهایی زن درافغانستان رهایی جامعه افغانستان میباشد.
بنیاد بی عدالتی و ستم برعلیه زنان درکشور را عقب مانی فرهنگی ،عقب مانی اقتصادی وعقب مانی سطح آموزش وپرورش تشکیل میدهد.که حزب ملی ترقی مردم افغانستان برای مبارزه با تمام انواع این بیعدالتی ها دارای برنامه مشخص بوده و آنرا با جدیت تعقیب وعملی مینماید.)
رفیق راوش ضمن یادبود به پیشینه مبارزات رهایی بخش وعدالتخواهانه زنان در افغانستان به نهضت امانی درکشور اشاره نموده وآن حرکت را با وجود نمادی بودن یک گام بزرگ وآغاز نیکو در راه تامین حقوق زن وحضورزنان در اجتماع دانسته و از نقش برجسته وحضور گسترده زنان در دهه های پسین بصورت بنیادی در سطوح بلند رهبری و تصمیم گیری جنبش ترقیخواهانه کشور یادآوری نمودند .
رفیق راوش درادامه گفتند:(مشکل نابرابری وتبعیض علیه زنان درافغانستان مشکل تاریخی،اجتماعی واقتصادی و از همه مهمتر مشکل تخصصی-مهارتی است؛مشکل تخصصی- مهارتی یعنی حضور کمتر زنان در سازمان آموزش و پرورش کشور؛وقتی زنی درگوشه ی از کشور بیسواد باقی بماند چطور میتواند از حقوق خود آگاه و برای بدست آوردن آن مبارزه نماید.وقتی زن تحصیل یافته میشود خودبخود میتواند دراجتماع حضور یافته و به حقوق حقه خویش دست یابد.
حزب ملی ترقی مردم افغانستان یکی از وظایف خطیر خویش را حضور هرچه بیشتر زنان درسکتور معارف کشور ومبارزه برای باسواد ساختن وآگاهی بخشی زنان دانسته و دراین زمینه برنامه ها وپیشنهادات مشخص خودرا داشته که درمواقع آن به نهادهای ملی و بین المللی ذیربط ودولت افغانستان ارایه نموده است.
برخلاف تصورعده ی زن با تشکیل خانواده و به دنیا آوردن فرزند از عرصه کار اجتماعی خارج نشده ؛بلکه درکنارسایر مسولیت های خطیرخویش به مهمترین وباارزش ترین کاراجتماعی دیگر یعنی تربیه انسان نیز دست میزند واین کار را زنان آگاه ،باسواد و فعال دراجتماع بوجه بهتر وموثرتر انجام داده میتوانند.)
صحبتهای رفیق راوش با استقبال گرم وکف زدن های ممتد حاضرین مواجه شده وبعدازختم بیانیه ایشان رفیق داکتر شکریه زمان عضو دارالانشاوعضو بیروی اجرائیه حزب پیام دارالانشای ح.م.ت.م.ا را قرائت نمودند.
بعدأ رفیق انجینر فریده آستانه عضو بیروی اجرائیه پیرامون زن وجایگاه آن ازنظر دین مبین اسلام سخنرانی نمودند.بعدأرفیق نجیبه علی زی عضو بیروی اجرائیه پیرامون مبارزات سیاسی زنان برای بدست آوردن حق شان در کشورهای مختلف جهان روشنی انداخت .متعا قبأ رفیق فرشته کاکر عضوبیروی اجرائیه پیرامون نقش و جایگاه زنان نامور کشور سخنرانی کردند.بعدأ رفیق نیلاب قطعه شعری دروصف زن قرائت کرد.پیام شورای شهر کابل حزب توسط رفیق زرلشت عضو بیروی اجرائیه شورای شهر کابل قرائت گردید.
بعدأ تحایف آماده شده از جانب حزب برای مهمانان وشرکت کننده گان محفل توزیع گردیده، دراخیر عصریه که به این مناسبت آماده شده بود سرویس گردید .محفل حوالی ساعت 30ــ4 عصر خاتمه یافت .شماره فوق العاده حقیقت زمان که به این مناسبت چاپ گردیده بود به شرکت کننده گان محفل توزیع گردید.

برای دیدن کزارش تصویری مکمل این محفل روی تصویر فوق یا لینک ذیل کلیک نماید:
گزارش تصویری مراسم روزجهانی زن

کمیسیون تبلیغ وفرهنگ

تدویر جلسه دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان

جلسه دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان تحت ریاست رفیق عبدالحی مالک رئیس حزب ملی ترقی مردم افغانستان به روز پنجشنبه ۲۶ قوس ۱۳۹۴در دفتر مرکزی حزب درشهرکابل تدویریافت.دراین جلسه مسولین شعبات وکمیسیون های مرکزی حزب نیز شرکت نموده بودند.

برای جلسه آجندای ذیل پیشنهادگردیده بود که به اتفاق آرا مورد تصویب قرارگرفت:
۱- ګزارش اجرآت شورای ولایتی ننگرهار حزب ملی ترقی مردم افغانستان

۲-گزارش اجرآت شورای ولایتی پروان  حزب ملی ترقی مردم افغانستان

۳-پیشرفت کار پروسه وحدت احزاب و سازمانهای دموکرات وترقیخواه کشور(شامل در ائتلاف) Continue reading

اجلاس شورای عالی ائتلاف احزب وسازمانهای دموکرات وترقیخواه افغانستان برگزار شد

هفتمین اجلاس شورای عال ایتلاف احزاب وسازمانهای دموکرات وترقیخواه افعانستان بعداز ظهر روز شنبه مورخ ۲۳/عقرب/۱۳۹۴ در دفتر مرکزی حزب ملی ترقی مردم افغانستان درشهرکابل برگزارشد. دراین جلسه روسا و نماینده گان احزاب وسازمان های شامل در ائتلاف و نیز عده ای از نماینده گان سایراحزاب وسازمانهای سیاسی به حیث مهمان حضورداشتند.جلسه پس ازآنکه آیات متبرکه ی قران عظیم الشان تلاوت شد رسماً آغاز و درابتدا عبدالرزاق اسمر رییس دوره یی ایتلاف صمن ابراز امتنان وخیر مقدم به اغضای شورای بخاطر شرکت شان،اجندای مجلس را ارایه کرد. پس از آنکه آجندا به اتفاق آراء تایید شد،رییس دوره یی شورا گزارش فعالیتهای هییت ریسه را ارایه نمود. Continue reading