ملاقات های کاری

به پیشواز کنگره با شکوه حزب و جهت تبلیغ و رساندن صدای حزب به گوش مردم کشور ، رفیق سید رضی سادات علوی رئیس شورای حزبی ولایت غزنی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان، طی سفر شش روزه به ولسوالی های مالستان و ناهور غزنی ، ضمن دید و باز دید با مسئولین محترم امنیتی ، ملکی ، متنفذین قومی و فشار مختلف مردم منحیث رئیس شورای ولایتی کار کردها ، اهداف و مرام حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان را تشریح و به سوالات ایکه از جانب شرکت کننده گان صورت گرفته ، به پاسخ های شان پرداخته است که انعکاس مثبت داشته و جهت روشن ساختن اذهان هموطنان عزیز ، جلب توجه شان به سوی حزب و معرفی حزب کاملا موثر بوده است.


کمیسیون تبلیغ و فرهنگ

تدویرجلسه شورای حزبی ناحیه پانزده شهرکابل حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان

در ارتباط به طرزالعمل تدویر جلسات و کنفرانس های حزبی، نورم نمایندگی، و شیوه انتخاب نمایندگان به کنگره حزب ، جلسه شورای ناحیه ۱۵ حزبی شهر کابل عصر روز پنجشنبه مورخ چهارم عقرب سال جاری دایر گردید. در آغاز طرزالعمل توسط رئیس ناحیه قرائت و توضیحات لازم ارائه گردید. بعدا رفقا سوالات و نظریات خود را طرح و در کل طرز العمل مورد پشتیبانی قرار گرفته و آماده 22815426_1711749085524792_2328593623787560160_nگی برای تحقق آن ابراز گردید.
جلسه در فضای همدلی و آماده گی به کار پر ثمر جهت تحقق خواست های کمیته تدارک تدویر کنگره حزب اختتام یافت.

کمیته کاری تبلیغ و ترویج
کمیته تدارک تدویر کنگره حزب

تدویر جلسه بیروی اجراییه حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان

جلسه بیروی اجرائیه حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان، تحت ریاست رفیق پوهاند دوکتور محمد داود راوش رئیس حزب امروز پنجشنبه مورخ چهارم عقرب ۱۳۹۶ ، حوالی ساعت نه صبح در دفتر مرکزی حزب دایر گردید. در جلسه مسولین شعبات و کمیسیونهای مرکزی حزب نیز شرکت داشتند.

received_1711481552218212
جلسه تحت اجندای ( طرز العمل تدویر جلسات و کنفرانس های حزبی، نورم نماینده گی و شیوه انتخابات نماینده گان به کنگره حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان ) تدویر یافت.
طبق اجندای تصویب شده جلسه ، رفیق انجنیر سلیمان کا مجو رئیس کمیته کاری تشکیلات و معاون کمیته تدارک تدویر کنگره حزب طرز العمل تدویر جلسات و کنفرانس های حزبی ، نورم نماینده گی و شیوه انتخاب نماینده گان کنگره حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان را به جلسه ارائه کرد.
بعداز آن ، اعضای بیروی اجرائیه ابراز نظر پیرامون طرز العمل را آغاز و نظریات و پیشنهادات شانرا به ترتیب ابراز که در مورد توضیحات لازم از جانب رهبری کمیته تدارک تدویر کنگره ارائه گردید.
در ین بخش رفقا رضایی، جانباز ، جهش ، جیلانی ، دهقان زاده ، دینه گل، موج ، محمد رسول ،وفادار ، حلیم ، متین ، آرین ، نورستانی، مالک و راوش صحبت نموده.
بعدا”رفیق راوش طی صحبت خویش از سهم گیری و علاقمندی رفقا و ابراز نظر شان پیرامون طرز العمل سپاسگذاری نموده گفتند : ما باید تلاش نمائیم تا کنگره با موفقیت تدویر یابد. تفاوت نظر به معنی اختلاف نظر نیست. ما متفقا” بطرف تدویر کنگره میرویم .ما به یک نتیجه منطقی رسیدیم ، این طرز العمل محصول کار شباروزی رفقای ما میباشد. ما بطرف یک کنگره با عظمت و با شکوه میرویم. شعبات و کمیسیون های مرکزی حزب ما فعالانه کار مینمایند و همه روزه فعال اند. شورا های ولایتی و معادل آن و شهر کابل موفقانه کار مینمایند .در اضافه از بیست ولایت دفاتر حزب ما فعال اند. سیستم گذارشدهی بوجود آمده است، روابط با شورا های ولایتی و شورا های بیرون مرزی تامین و همه روزه صورت میگیرد. کار ما به یک سیستم مبدل گردیده است که محصول کار مشترک و شباروزی همه ماست.
من منحیث رئیس حزب از کار کمیته تدارک تدویر کنگره صمیمانه ابراز سپاس می‌نمایم که با دقت و با در نظر داشت همه چالش ها ،با تلاش خستگی نا پذیر کار مینمایند.
در پایان کار جلسه رفیق حفیظ الله نورستانی معاون کمیته تدارک تدویر کنگره، طرح مصوبه جلسه را قرائت نمود که به اتفاق آرا تصویب گردید
جلسه حوالی ساعت ۱۱:۳۰ قبل از ظهر در فضای وحدت وتفاهم کامل اعضای بیروی اجرائیه و آرزوی تدویر موفقانه کنگره با شکوه و پر از دست آورد خاتمه یافت.

کمیته کاری تبلیغ و ترویج کمیته تدارک تدویر کنگره حزب

پیام تبریکی به مناسبت آغازکار نمایندگی تلویزیون بهار در کشور هندوستان

تلویزیون بهار به مثابه صدای روشنفکر افغان ، یک تلویزیون ملی و بیطرف خلای موجود رسانه های تصویری را پر خواهد نمود، با فعالیت هدفمند ، هر روز بیشتر از پیش ،این صدا رساتر و پر محتوا تر میگردد. خوشبختانه روشنفکران رسالتنمد، اهل مطبوعات ، قلم بدستان و وطندوستان متعهد در گوشه و کنار جهان دست بدست هم داده ، شاخه ها و شعبات این تلویزیون را با مصارف شخصی ایجاد و با تهیه برنامه های دیدنی تصویری ، رسالت تاریخی و ملی خود را ادا می‌نمایند که نقش برجسته درین پیکار فرهنگی دارد. 14516492_1427280633966887_1511448563936452223_n

شورای کشوری هندوستان حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان و شخص رفیق نثار احمد شیرزی رئیس آن شورای با تلاش خستگی نا پذیر توانستند با مصارف شخصی شاخه تلویزیون بهار را بنام (بامداد بهار) در کشور پهناور و هنر آفرین هند ایجاد و با راه اندازی برنامه پر شکوه افتتاحیه ، با شرکت جمع کثیر از هموطنان مقیم هند ، درین کاروان بزرگ همراه شدند تا در رساتر ساختن صدای روشنفکر کشور گام بردارند. Screenshot-2017-10-26 (1) _Ahmad Sherzai_(1)

ما در حالیکه به اعضای رهبری و شورای حزبی کشور هندوستان این موفقیت چشمگیر را تبریک میگوئیم، از رفقا و شورا های( کشوری و ولایتی) حزب تقاضا داریم تا با استفاده از هر امکان ( ایجاد ستدیو، کمک ها و تهیه مطالب مستند و مفید ) تلویزیون خود ، تلویزیون بهار ، تلویزیون روشنفکر و صدای رسای ملت زجر کشیده افغان را کمک و یاری رسانند تا این صدا خاموش نگردیده ، رسا و رساتر گردد.

با درود ها

کمیسیون تبلیغ و فرهنگ

تدویر جلسه دارالانشای حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان

 

جلسه دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان، امروز چهارشنبه مورخ سوم عقرب ۱۳۹۶، حوالی ساعت سه بعد از ظهر ، در دفتر مرکزی حزب دایر گردید. در جلسه روسای شعبات و کمیسیون های مرکزی حزب نیز شرکت داشتند.
برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد و مورد تائید قرار گرفت:
بحث پیرامون طرز العمل تدویر جلسات و کنفرانس های حزبی ، نورم نماینده گی و شیوه انتخاب نماینده گان به کنگره حزب.

در آغاز جلسه رفیق راوش ریس حزب از حوادث سیاسی و نظامی کشور یاد آور شده ، حملات انتحاری را محکوم و به شهدا ی حوادث اخیر جنت فردوس را خواستار شد. در ادامه گفتند که امروز سوم عقرب است ، آن را باید بحیث حماسه تاریخی یاد کرد و آن را باید گرامی بداریم. همچنان روی نظریات و استراتیژی کشور های بزرک و همسایه در مورد افغانستان مکث نمودند. رئیس جلسه در امور زنده گی حزبی اشاره کردند ، از دو جلد کتاب ایکه به اثر تلاش رفقا زرغونه ولی و فقیر محمد سالارزی زیور چاپ یافته یاد آوری نمودند ، مصاحبه های رفقا با رسانه های تصویری انعکاس مثبت در جامعه داشته ، طی هفته در اثر تلاش شورای کشوری هندوستان حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان، نماینده گی تلویزیون بهارطی محفل باشکوه با شرکت افغانان مقیم هند افتتاح نمودند که از جانب سفارت افغانستان در هند استقبال شایان شده است.
رفیق راوش در اخیر توجه رفقا را به اماده گی های کنگره منجمله تقویت بنیه مالی حزب جلب نمودند.
طبق اجندا رفیق انجنیر سلیمان کا مجو رئیس کمیته کاری تشکیلات کمیته تدارک تدویر کنگره حزب، طرز العمل تدویر جلسات و کنفرانس های حزبی ، نورم نماینده گی و شیوه انتخاب نماینده گان به کنگره حزب را به جلسه قرائت کرد.
اعضای جلسه به نوبت نظریات و پیشنهادات خود را جهت تکمیل طرز العمل پیشنهاد نمودند که بعد از ارائه توضیحات و تعدیل لازم به اتفاق آرا تصویب گردید.

جلسه حوالی ساعت ۴:۴۵ عصر به امید تامین صلح و تدویر کنگره باشکوه و دموکراتیک اختتام یافت .

کمیته کاری تبلیغ و ترویج کمیته تدارک تدویر کنگره حزب

 

پیام تسلیت دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

FB_IMG_1508322538898دشمنان قسم خورده مردم افغانستان یکبار دیگر حملات نظامی ، انتحاری و جنایتکارانه را بالای شهر های مختلف کشور انجام داده ، منجمله با حملات مو تر بمب بر قوماندانی امنیه ولایت پکتیا باعث شهادت و زخمی شدن اضافه از ۲۰۰ تن هموطنان ملکی و نظامی ما گردیدند. با درد و تاسف که مل پا سوال توریالی عبدیانی قوماندان امنیه ولایت پکتیا فرزند صدیق و اصیل وطن ، دارنده اخلاق عالی نظامی و اجتماعی ، شخص معتقد به آرمان های والای مردمش ، دلیر، شجاع و مسلکی که در راه خدمت به مردمش در حادثه روز سه شنبه ۱۳۹۶.۷.۲۵ نیرو های تروریستی ، انتحاری و اهریمنی در شهر گردیز با جمعی از همسنگران ، هم کاران و مردم بیگناه ملکی جام شهادت نوشیده و به ابدیت پیوستند.

انالله وا نا الیه راجعون

دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان، درین غم بزرگ خود را شریک دانسته ، تاثرات و اندوه خور را به نماینده گی اعضای حزب ابراز نموده ، از ضایع شدن یک وطن پرست دلیر و فدا کار با همراهانش ابراز تاسف نموده ، تسلیت های عمیق خود را به منسوبین قهرمان قوای مسلح کشور، مردم با شهامت پکتیا ، محترم ولی محمد عبدیانی شاروالی سابق کابل و خانواده محترم شان ، اقارب، دوستان و وطنپرستان صادق کشور ابراز نموده ، برای شهدای عزیز جنت فردوس و به بازمانده گان شان صبر جمیل آرزو نموده ، روح شان شاد.

با درود ها

پوهاند دوکتور محمد داود راوش

رئیس حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

پیام تسلیت دارالانشای حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان

22449762_1542732039148977_722920182903193428_n

با تاسف اطلاع حاصل نمودیم که محترم شاه محمود حصین یکتن از مبارزان وطن پرست، نویسنده، ادیب ، شاعر و ژورنالیست کشور که به لسان های دری و پشتو آثار متعدد بچاپ رسانیده به اثر مریضی مزمن سرطان در شهر لندن انگلستان جهان فانی را وداع گفت..

انالله وانا الیه راجعون

 دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان به نماینده گی اعضای حزب ، تسلیت عمیق خود را به این مناسبت اظهار نموده ، به فامیل ، دوستان ،رفقا و علاقمندان موصوف صبر جمیل آرزو مینماید.

روح شان شاد و بهشت برین جایگاهشان باد!.

بادرود ها

 پوهاند دوکتور محمد داود راوش

رئیس حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

جلسه شورای ولایتی هرات حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان پیرامون انتخاب رئیس شورای ولایتی حزب

جلسه شورای ولایتی هرات حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان به تاریخ 4میزن1396 در مقراین شورا به اشتراک کثیری از اعضای این شورا وهیات رهبری آن تدویر یافت در جلسه موضوع انتخاب رئیس شورای ولایتی حزب به بحث وتبادل نظر گرفته شده که بعداز صحبتهای همه جانبه رفقا،رفیق عبدلقدوس رؤف زاد مسول تشکیلات شورای ولایتی هرات حزب سه نفر از رفقا را که باه این پست کاندید بودند معرفی نموده وبعدا هریک از رفقای کاندید شده پیرامون بیوگرافی ،سوابق کاری وحزبی،نخوه فعالیتها و برنامه های وطرح های شان صحبت نموده وبه جلسه توضیحات همه جانبه ارائه فرمودند.

بعدا رفقا پیرامون موضوع به بحث وتبادل نظر همه جانبه و رفیقانه پرداخته و در فضای دموکراتیک و آزاد به اتفاق آراء رفیق فیصل شاخص را به حیث رئیس شورای ولایتی هرات حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان و رفیق فروتن را به حیث معاون این شورا برگزیدند.

جلسه در فضای وحدت وهمدلی و به آرزوی موفقیت های هرچه بیشتر به رهبری جدید این شورا به پایان یافت.

کمیسیون تبلیغ وفرهنگ

22007737_1771891679775576_6983233365227060038_n

ابلاغیه دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

وطنداران عزیز!
چنانچه میدانیدطی روز های اخیر ، در رسانه های اجتماعی و دنیای مجازی تحت عنوان (در گروه تلگرام اداره امور ریاست جمهوری چه میگدرد؟) مطلبی گیچ کننده و حیران کننده از نام شخصی ثواب الدین مخکش معاون ریاست نظارت و ارزیابی اداره امور ریاست جمهوری پخش گردید که دارای ۱۲ ماده بود.
با وجودیکه آقای مخکش از پست و تهیه این مطلب انکار کرد، اداره امور خواستار استعفای وی شد. محترم محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور به این مسله تشویش جدی خود را ابراز و به لوی سارنوالی وظیفه سپرد تا این مسله را دقیقا” بررسی و عاملین آنرا به مجازات محکوم نمایند.
طرح و تنظیم چنین اعمال ضد ملی، ان هم از آدرس مقامات رهبری کننده کشور ، اصلا قابل قبول نبوده ، هر حرکت ضد ملی و ضد مذهبی که باعث ایجاد درز بین اقوام و ملیت های باهم برادر کشور شود به مثابه خیانت ملی تلقی میگردد و از سوی دیگر جرم یک عمل شخصی است که متعلق به قوم ، زبان ، سمت ، و مذهب نمی گردد، ولی با تاسف که عده از افراد ، اگاهانه یا غیر اگاهانه به افتراق ملی دامن زده ، تلاش دارند به چنین مسایل رنگ و بوی قومی بدهند که جدا” قابل نگرانی میباشد.
ما در برهه حساسی از تاریخ تکامل جامعه قرار داریم و تعاملات منطقوی و جهانی بیش از هر وقت دیگر خطیر، مبرم و پیچیده است.
حزب ما باور مند است ،در صورتی که این روند خردورزانه مدیریت شود سلامت جامعه بقا خواهد یافت و از تمایلات انحرافی جلوگیری میشود.
حزب ما معتقد است که تمام ملیت هاو اقوام با هم برادر کشور طبق قانون اساسی دارای حقوق مساوی بوده ، کادر ها و نخبه گان واقعی شان حق دارند تا در حرکت در آوردن چرخ حکومت نقش موثر و فعال خود را ایفا نمایند ، تحقق قوانین موضوعه کشور و منافع ملی را سر مشق اجرا ات خویش قرار دهند ، فعالیت های ضد قومی و به حاشیه راندن اقوام دیگر ، جرم نابخشودنی بوده و به مثابه خیانت ملی، با عاملین آن برخورد صورت گرفته ، به پنجه قانون سپرده شود.
با احترام
پوهاند دوکتور محمد داود راوش
رئیس حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

حزب سياسی دوران ما

حکيم روان

احزاب و جريانهای سياسی کشور که در فضا و هوای بين المللی جنگ سرد و دهه قانون اساسی يا دهه دموکراسی در کشور پا به عرصه وجود گذاشتند ، متأسفانه بيشتر متأثر از اوضاع بين المللی بودند ، تا شرایط ، اوضاع و احوال داخلی.

اين احزاب و جريانهای سياسی در کنار اينکه شديدا ايديولوژیک بودند ، بار منفی و زيان آور ديگری نيز با خود حملميکردند، که عبارت بود از ضعف قابل ملاحظه اعتقادات ملی .

چنانچه با شعارهای واهی و بی بنياد انترناسيوناليزم و برادری اسلامی اصالت وطن دوستی را صدمه رساندند .

همه گواه اند که اتحاد شوروی تجاوز بر افغانستان را بر بنياد انترناسيوناليزم توجيه ميکردند وگروههای تروريستی مسلمان نما با بهانه برادری و اخوت اسلامی عمليات تروريستی القاعده ،حرکت اسلامی ازبکستان ، گروههای تروريستی تاجيکی ، چيچنی و ايغوری را در کشور ما صبغه قانونی ميداد . اين انحرافات و لغزشها به قيمت زندگی صد ها هزار انسان بی گناه و مظلوم ، محو و تباهی همه ارزشهای مادی و معنوی کشور ما تمام شد . Continue reading