افغانستان بر لب پرتگاه

حکيم روان

درين روزها اخبار هنگامه آفرين سراسر کشور را فرا گرفته است . مردم صبور افغانستان رويدادهای کشور را با نگرانی های شديد ولی توأم با اميد و انتظار تعقيب ميکنند .
توافقنامه امريکا با طالبان که حدود ۱۸ ماه را دربر گرفت ، دو طرف توافقنامه ، امريکا و طالبان (پشت پرده پاکستان) ، خلاف عرف ديپلوماتيک و اصول پذيرفته شده بين المللی در غياب دولت افغانستان مذاکرات را به پيش بردند . اين مذاکرات بيشتر به کپيتولاسيون امريکا به تروريسم شباهت دارد و پيروزی دپلوماسی نرم افزاری پاکستان ، موازی با سخت افزاری ۱۸ ساله در ميدانهای جنگ را به نمايش ميگذارد . تروريسم و جنگ نيابتی عليه مردم افغانستان ، برخلاف آنچه « علمبرداران دموکراسی » آنرا وعده ميدادند ، ادامه می يابد . چنانچه امريکايي ها بارها از آن يادهانی کرده اند . در نتيجه اين توافقنامه از بخش سياسی و نسبتا معتدل طالبان درعرصه سياسی جنگ نيابتی استفاده خواهد شد و بخش تندرو آن به داعش و القاعده خواهند پیوست . پاکستان دوست نيرنگ باز ايالات متحده امريکا خوابهای به گفته ترامپ « رهبران احمق امريکايي ! » را مبنی بر جنگ طالبان عليه القاعده و داعش نقش بر آب خواهد ساخت . طالبانی که حاکميت خويش را فدای القاعده و اسامه بن لادن نمود ، چگونه ممکن است طبق ارزوهای سبکسرانه امريکائيها عليه متحدين ايديولوژيک خويش ، القاعده و داعش بجنگند ؟ بدون شک جز مشتی خود فروش اکثريت قاطع طالبان برادری و دوستی با القاعده را بر برادری با امريکا ترجيح خواهند داد و ماشين تروريسم جهت حفظ تشنج در منطقه و نيل به اهداف پاکستان فعال باقی خواهد ماند .
چنانچه معلوم ميشود، امريکائيها در صدد خروج نيروهای خود قبل از تدوير انتخابات رياست جمهوری امريکا اند . اداره فعلی واشنگتن قربانی های جانی و مالی مردم امريکا در جنگ با تروريسم را وقف اشغال دوباره قصر سپيد مينمايد . آگاهان سياسی معتقد اند که خروج غيرمسؤلانه نظاميان خارجی و قطع کمک های نظامی و اقتصادی با افغانستان ، باعث ايجاد خلای سياسی و باالترتيب تکرار تراژيدیهای سالهای ۹۰ خواهد شد .
اينک يکنيم ماه و اندی از کاپيتولاسيون ( توافقنامه امريکا و طالبان ) ميگذرد ، ولی طالبان بدون در نظر داشت واهمه کرونا ، تقاضای آتش بس پاپ واتيکان ، مطالبه مکرر سرمنشی ملل متحد در باب آتش بس و انعطافهای دولت افغانستان ، حملات عليه حکومت و مردم افغانستان را نه تنها کاهش نه داده ، بل وحشيانه تر و خونين تر ساخته است و از موضع امارت اسلامی هيچگونه عدول ننموده است . از يکسو ، خليلزاد با کاپيتولاسيون خود طالبان را تشجيع نمود و بهانه های ( چون رهایی ۵۰۰۰ زندانی طالب طی ده روز ) برای وحشت آفرينی به دست طالبان داد و از سوی ديگر ميځواهند با هوشدارهای متواتر، ائتلاف باندهای جهادی و مافيایي عبدالله عبدالله و شرکاء را بر دولت افغانستان تحميل نمايد . بانديکه فرصت های طلایی رشد دموکراسی ، توسعه و انکشاف سياسی و اقتصادی را از چنګ مردم مظلوم افغانستان ربود و کيسه های شخصی و تنظيمی – مافيايي خويش را فربه ساخت . مافيای فساد در تار و پود دولت ريشه می دواند ، قدرت و ظرفيت دولت را در مورد عرضه خدمات به اقشار محروم صدمه ميزند . مشکلات فوق العاده اقتصادی ، وضعيت متشنج نظامی و سياسی ، توسعه دامنه جنګهای خونين، تهديد روزافزون ويروس کرونا و عدم پابندی افسار گسيخته مافيای جهادی در وجود تيم ثبات و همگرايي ، تشديد اختلافات نا مشروع سياسی بر سر تقسيم قدرت همه و همه در جهت منقرض ساختن جمهوری جوان افغانستان در جريان است . وخامت اوضاع ، اضطراب و نگرانی بی پيشينه را در بين مردم دامن ميزند .
دوام اين وضعيت ، جنگهای داخلی را اجتناب ناپذير و مقدمات جديد مداخلات و نبردهای پيچيده استخباراتی کشورهای همسايه و منطقه را در کشور جنگ زده ما فراهم خواهد ساخت .
مجموع تحرکات اين نکته را می رساند که از قبل روی همه فاکتور های احتمالی تشديد بحران بمنظور رسيدن به اهداف کوتاه نظرانه کار صورت ميگيرد . کمپائن ضد تدوير انتخابات رياست جمهوری و تشکيل حکومت مؤقت زير عنوان اولويت صلح ، نيز متوجه اين اهداف بود . ولی تقلای غائله جهادی دور و بر عبدالله عبدالله و حامد کرزی بمنظور جلوگيری از انتخابات کارايي لازم نداشت ، خوشبختانه تيم دولت ساز برهبری دوکتور اشرف غنی و حمايت گسترده مردم برنده اين معرکه گرديد . با وجود آن ستون پنجم از آغاز پروسه انتخابات تا امروز بعد از اعلان نتائج انتخابات توسط کميسيون مستقل انتخابات و مراسم تحليف رئيس جمهور در پي بی اعتبار ساختن نتائج انتخابات و زير پرسش بردن بی طرفی کميسيون مستقل انتخابات ، جهت شرکت درمعامله پنهانی مثلث امريکا – طالبان ـ پاکستان ميباشد.
تيم بی ثباتی و همپاشی کسی را متهم به « ضد صلح » ميسازد ، که اولين آتش بس را اعلان نمود ، و طالبان را به مذاکرات بدون قيد و شرط دعوت نمود . در شهر مری پاکستان ديدار رسمی هيأت دولتی با هيأت طالبان را سازماندهی نمود ، پروسه صلح کابل را براه انداخت ، در مجامع بين المللی اندونيزيا و جده عربستان سعودی مشروعيت جنګ طالبان را زير سوال برد ، گردهمايي های بزرگ روحانيون ، جوانان و زنان را در باره اعاده صلح و ختم جنگ داير نمود و ۹۰۰ زندانی طالب را با تقاضای لويه جرگه مشورتی صلح جهت ابراز حسن نيت آزاد نمود . تلاشهای سازنده دوکتور غنی و تزس های صلح خواهانه وی امريکا و جامعه جهانی را تشويق و ترغيب نمود ، تا به راه حل های سياسی معضله افغانستان روی آورند . به اين ترتيب در نتيجه جستجوی راه حلهای مسالمت آميز سياسی ، اجماع منطقوی و بين المللی به تدريج شکل گرفت .
ستون پنجم (تيم ثبات و همگرايي) اين دشمنان خونی طالبان و سازماندهندگان قتلهای دسته جمعی اسيران طالب و فاجعه دشت ليلی و اکنون مدافعان اصلی !؟ « آشتی با طالبان » هدفی جز بی اثر ساختن تلاشهای صلح ، تجزيه افغانستان زير عنوان فدراليسم و گدايي قدرت از امريکا ندارند . اين معجون متعصب و کور بايد بداند که شرکت در معاملات خونبار طالبان و پاکستان ، اولين زنگهای خطر را به ادرس اينها خواهد نواخت .
لجاجت تيم ثبات و همگرايي ، در زمينه تشنج آفرينی ، نه پذيرفتن نتائج انتخابات ، تحليف دروغين و ساختگی، تهديد به حکومت موازی و تلاش برای تحميل خواست های نامشروع بر رئيس جمهور منتخب افغانستان ، نشاندهنده همسويي اين تيم و دشمنان آشکار و پنهان ديگر افغانستان ، با سياست های مغرضانه و تحريکات کشورهای همسايه است . تحرکات تيم ثبات و همگرايي متوجه متلاشی ساختن روند صلح به نفع مردم افغانستان ، ادامه بی ثباتی ، و ناگزيری جنگهای داخلی در کشور است تلاشهای تيم ثبات و همگرايي ارزوهای برحق صلح عادلانه ، ثبات و امنيت دايمی مردم رنجديده ما را به سراب و نا اميدی مزمن تبديل مينمايد.
در حاليکه دست های خيانت ، حيات ملی کشور ما را بار ديگر در گرداب معامله های بيگانگان فرو ميبرد ، حزب ترقی ملی افغانستان همه نيروهای ملی ، ترقی پسند و وطندوست را فرا ميخواند تا يکجا با قوای مسلح قهرمان کشور و حکومت افغانستان متحدانه در راه داعيه صلح واقعی ، حفظ حيات ملی ، شرف ، حيثيت و وقار ملی افغانستان با تمام نيرو به دفاع برخيزند .
هموطنان مطلع اند که ايالات متحده امريکا در کنار توافقات علنی با طالبان با امضای توافقات سري و مخفيانه ميخواهد ، طالبان اين افزار نيابتی پاکستان را بمثابه شمشير دو لبه به وسيله نيابتی اهداف خويش در آورند . افغانها از نيروهای مزدور و جنگ های نيابتی بيگانگان در کشور خود به ستوه آمده اند و تداوم جنگ های نيابتی خونين را شديدا محکوم ميکنند .
نيروهای هژمونی طلب جهان و منطقه برای رسيدن به اهداف خون آلود خويش در افغانستان با استفاده از عناصر مزدور و عوامل تضعيف کننده حکومت مرکزی طی طريق مينمايند . در حاليکه دولت قانونی افغانستان يگانه ضامن مطمئن حفظ منافع مشروع همه گروهها و کشورها است .
مقاومت و ايستادگی شجاعانه رئيس جمهور منتخب افغانستان دوکتور اشرف غنی در برابر هوشدارهای بيگانگان ، توطئه های پيهم استخبارات خارجی ، وحشيگريهای روزافزون طالبان ، چانه زنی های قدرت طلبانه ، لجاجت و بی شرمی تيم ثبات و همگرايي ، بدون شک تحسين برانگيز، قابل پشتيبانی و حمايت بی دريغ و همه جانبه مردم افغانستان است .
باور بر اين است که با وجود همه دشواريها ، تلاشها در جهت صلح عادلانه ، تغيرات مثبت و انسان محور ، تحکيم استقلال و خودکفايي افغانستان ، به نتائج دلخواه خواهد انجاميد و کشورعزيز مان با اطمينان و گامهای استوار راه را به سوی قله های شامخ پيروزی طی خواهد کرد .
مادر وطن در شرايط دشوار و ناگوار، وجدان هر وطندوست افغان را به وجد می آورد ، تا در لحظات سرنوشت ساز کنونی کشور، در برابر دسايس اهريمنان داخلی و خارجی ، دشمنان آشکار و پنهان نظام جمهوری اسلامی ، قانون اساسی ، قوای مسلح قهرمان کشور و حکومت متمرکز ملی صف آرايي نمايند .
زنده باد صلح ! پاينده باد افغانستان !

۱۷-۰۴-۲۰۲۰

 

Comments are closed.