اعلامیه دارلانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در باره آغاز پروژه تاپی در افغانستان

کابل مورخ  ۷ حوت images۱۳۹۶

 

هموطنان شرافتمند!

چنان که نیک می دانید افغانستان  از نظر اقتصادی و اجتماعی در زمره کشورهای عقب مانده جهان قرار داشته ؛ نا امنی ، فقر، فحشا و فساد  و بی باوری نسبت به آینده همه جا  و همه روز فریاد می کشد.

فاکت های موجود  نشان می دهد که  در نتیجه  فقر ساختاری%39 مردم افغانستان  در زیر خط فقر بسر برده ؛ رشد وسیع بیکاری و گرانی کمرشکن مایحتیاج عمومی اکثریت مردم را از داشتن امکانات زنده گی امروزین محروم ساخته است . نزدیک به هفتاد  در صد نیرو کار مستعد به کار از نعمت کار محروم ؛ و وضعیت اقتصادی حاکم باعث گسترش چشمگیر ناهنجاری های اجتماعی در ابعاد بی سابقه آن شده است . فقر، گرسنه گی ، بیکاری ، جو بی اعتمادی ، مرض ، مرگ و میر ، اعتیاد  و مهاجرت های اقتصادی و… دامنگیر لایه  های میانه و پایینی جامعه شده است.

کارشناسان اقتصاد افغانستان را اقتصاد کم رشد ، مافیایی ،  ناتوان از ایجاد فرصت های شغلی ، تورم زا و در نهایت پدید آورنده نابرابری های بزرگ اجتماعی می دانند.

رشد اقتصادی و اجتماعی ، فقط به کمک های اقتصادی برون است که دولت می تواند به کارمندان اش حقوق بپردازد.نابرابری کشنده دربیلانس حجم صادرات و واردات کشور درجه و ابسته گی اقتصادی کشور را به کالاهای وارداتی نشان می دهد.

افغانستان در سال ۲۰۱۶ میلادی کلاً به ارزش ۵۷۱ میلیون دالر امریکایی  کالا به خارج از کشور صادر کرده است . در حالیکه در همین دوره کشور به ارزش بیش از ۱۵۷۶ میلیون دالر تنها مواد غذایی از خارج وارد کرده است . گزارش ریاست احصاییه مرکزی نشان می دهد  که ازجمله ۸.۲۰ میلیون شهروند کشورکه دردهات بود و باش دارند ، بخش بزرگ آن در زراعت و مالداری مصروف می باشند، ولی  باآنهم افغانستان مجبور است نزدیک به سه چند کل صادرات خود به خارج ، تنها مواد غذایی از خارج وارد نماید.

فاکت های دست داشته از وضع اقتصادی و اجتماعی کشور دربیش از یکنیم دهه گذشته نشان می دهد که اقتصاد کشور اقتصاد وابسته ، کم رشد،  ناتوان از ایجاد فرصت های شغلی ، تورم زا  و پدید آورنده فساد گسترده و  نابرابری های کشنده اجتماعی بوده ، که قربانیان اصلی آن  لایه های ناتوان مردم اعم از کارگران ، کارمندان ، کشاورزان و زحمتکشان  شهر و ده  به ویژه زنان و جوانان می باشند.

هموطنان گرانقدر!

در چنین یک جو بی اعتمادی و یاس ، آغار تطبیق پروژه تاپی درخاک افغانستان یک رخداد مهم بوده ، نشاندهنده این حقیقت است که درنتیجه  روکرد به خرد و منافع جمعی درسطح منطقه  گام هایی سودمندی را می توان  در راه اعتماد سازی ، کاهش  روحیه  خصومت و جنگ  و در نهایت رشد اقتصادی و اجتماعی  و یک آینده بهتر برداشت. با آنکه پس از بگو مگو ها و مداخلات بیشرمانه  چندین  دهه گام عملی در راه تطبیق این پروژه برداشته می شود ، می توان آنرا برای انکشافات منطقه وی و آینده صلح به فال نیک گرفته ،از بازی گران اصلی خواست تا به اقدامات جنگی ، نفرت و بدبینی ، مداخله و ویرانگری پایان داده و با آینده نگری  نقش مسولانه  شانرا در برقراری صلح  پایدار و ثبات در این گره گاه مهم جهانی ایفا نمایند.

تطبیق هر چهار پروژه مهم ( انتقال گاز ، برق ۵۰۰ کیلو وات ، کیبل فایبری و خط آهن پاکستان ـ ترکمنستان )  درچارچوب پروژه  تاپی در داخل خاک افغانستان به سود مردم و آینده بهتر بوده و می تواند در صورت  پیشکش نمودن و تطبیق یک برنامه ملی اقتصادی و اجتماعی  از آن در راه سربلندی و اعتلای کشور استفاده نمود.

حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان کافی افتتاح این پروژه رابفال نیک گرفته وآرزومنداست که تحقق آن طور موفقانه انجام گردد.

حزب ما  منحیث  یکی از احزاب ملی – دموکرات وترقی خواه کشور درهمخوانی با برنامه های رشد اقتصادی ـ اجتماعی  خود پیوسته خواستار سیاست گذاری سالم وعادلانه اقتصادی ، ایجاد سیستم شفاف و قانونمند اقتصادی و اجتماعی با شرکت وسیع مردم بوده ، و تمامی امکانات  دست داشته خود در راه محوری کردن نقش مردم  و نیروهای ملی و مترقی کشور برای دموکراتیزه کردن حیات اقتصادی و اجتماعی  کشور ، رشد و اعتلای سطح زنده گی مردم و برچیدن ستم و بهره کشی بسیج می نماید.

ما از دولت  و مسوولین آن می طلبیم تا :

ـ از عواید بدست آمده این پروژه در جهت رفع  وابسته گی کشور از انرژی وارداتی استفاده ؛ و بخش عمده عواید پروژه تاپی را صرف تولید انرژی پاک و قابل تجدید چون انرژی آبی ، آفتاب ، باد و… نماید.

ـ درجریان تطبیق این پروژه و سایر پروژه های که با موسسات داخلی و خارجی عقد می نماید  به مساله رشد منابع انسانی ، اشتغال و تامین نیازهای پایه ایی مردم توجه داشته ، درموقع استخدام ،  تنها از نیروی کار افغانی استفاده ؛ و آنرا به پیش شرطی با موسسات و کشورهای خارجی تبدیل نماید.

ـ در ساختارها و برنامه های اقتصادی دولت تغیراتی به سود سرمایه گذاری مولد و تامین رشد واقعی برای صنایع  صورت گرفته ، زمینه ها و شرایط لازم حمایه وی برای سرمایه گزاران داخلی فراهم گردد.

ـ چون بیش از ۶۶ در صد بودیجه دولت صرف سکتورهای امنیتی کشور می گردد ؛ لازم است که  نیازهای کالایی ارگانهای امنیتی  و موسسات دولتی توسط مولدین داخلی تامین گردد.

ـ دولت با برنامه های ضد ملی و ناکارای اقتصادی یکنیم دهه گذشته وداع گفته ؛ در تفاهم با نیروهای ملی و مترقی ، اتحادیه ها و نماینده گان کارگران ، کشاورزان ، مولدین کوچک  دریک دیالوگ ملی به جست و جوی راه ها و وسایل سودمند ، پایداری و آینده نگر اقتصادی و اجتماعی  که هدف آن پایان دادن به فقر کشنده بکوشد.

ـ با راه اندازی کمپاین ملی سطح اگاهی هموطنان برای استفاده ازمحصولات داخلی و ملی ارتقا داده شود.

در فرجام در حالی که از آغاز تطبیق  پروژه تاپی در داخل کشور اظهار رضایت می نماییم ، امید واریم تا نیروهای ملی و متعهد  به منافع مردم و سربلندی و اعتلای کشور درعمل مشترک و تلاش های اگاهانه  راه ها و وسایلی را جست و جو نمایند که متضمن  یک آینده بهتر در صلح ، پیشرفت

و عدالت اجتماعی درکشور باشد . تا رسیدن به این آرمان راه درازی در پیش است و حزب ما با وفاداری به آرمان های عالی میهن پرستانه  و انسان دوستی از هیچ تلاشی در این راه دریغ نخواهد کرد.

 

ـ زنده باد کشور محبوب ما افغانستان !

ـ سربلند باد مردم پرافتخار و زحمکتش کشور!

ـ زنده باد صلح ، دوستی و همبسته گی درمنطقه ما و سراسر گیتی !

 

بادرود

پوهاند دکتر محمد داوود راوش

رییس حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

حکومت وحدت ملی تجربه ی ناکام

S.Karmandصمدکارمند

بيش از سه سال از حكومت وحدت ملی سپری ميگردد

اگر از ايجاد چند پروژه اقتصادی بگذريم وضعيت ما با كدام نتايج و دست اورد ها قرار دارد!!؟؟

⁃ جنگ خانمانسوز از مناطق جنوبی افغانستان به مركز و شمال كشور كشانيده شد و طالبان بيشتراز پيش به ترور و وحشت دست يازيدن، طالبان به كشتار مخالفين خويش به بهانه دين و مذهب آنچنان كه ميخواهند ادامه ميدهند.

⁃ مردم هر روز با انتحار، انفجار، راكت و مرمی تروريستان مواجه اند و با ترس و نااميدی شب ها را روز و روز ها را شب ميكنند.

⁃ داعش یکی از رادیکال‌ترین گروه‌های اسلامی بيشتر زمينه يافت که برای رشد نظامی خويش و دركنار طالبان به خشونت و جهالت ادامه بدهد. Continue reading

آفت فساد و ضرورت تصفیه اداره دولتی از نخبه گان یغماگر

داکترحبیب منگل

حبیب منگل

آفت فساد اداری واقتصادی در افغانستان هم چنان ببداد میکند. چنانچه چند روز قبل وزیرمالیه افغانستان در یک نشست خبری مشترک با نماینده ویژه سازمان ملل متحد در کابل می‌گویند که باوجود مساعی در عملی کردن تعهداتش درراستای مبارزه با فساد اداری در نشست بروکسل (۲۰۱۶) عقب مانده است و نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان نیز وضعیت مبارزه با فساد در این کشوررا نامطلوب خوانده است.این درحالیست که چندی پیش اتحادیه اروپا وسازمان شفافیت بین‌المللی نیز از دولت افغانستان خواسته بود که تلاش‌ها برای مبارزه با فساد را بیشتر سازد.
اما این تعهد وتصمیم درصورت تحقق میبابد که قبلا به نخبه گان یغما گر وقهرمانان «جهاد فی سبیل لله» که در طی ۱۶ سال اخیر بر مقدرات افغانستان حاکم ساخته شدند اغاز گردد ولست یک تعداد ومقدار ثروت های انان چندی پیش در شبکه های جمعی به نشر رسید ه است .اغاز گردد . انانی که قبل از به قدرت رسیدن به یک« جیلک » « پکول » و «پتو » داخل کابل شده بودند .و لی اکنون از طریق فساد اداری ؛ اقتصادی ومالی و غارت کمک جامعه جهانی میلیون ها وملیار دها دالر را درداخل وخارج کشوراندوخته اند که نمونه های کوچک تاراج انان در قصر های افسانوی شیرپور به وضاحت برملا میگردد.
بنا بران اداره ء دولتی از نخبه گان یغما گر تصفیه گردد و اقدامات موثر در عرصه تطبیق قانون ضد فساد اداری اتخاذ وعمل گردد ؛ اصل تقوا ؛ شایستگی وکارایی در استخدام مامورین دردولت رعایت شود و مبارزه موثر علیه فساد مالی واقتصادی به عمل اید ؛ شفافيت‌ درتصميمات حكومتي و نظارت مردم بر حکومت ومسئولان امور تامین گردد وبه معشیت کارکنان دولت و تامین آنان به بیمه های صحی ؛ مسکن وحقوق بیکاری و تقاعد ؛آموزش وتخصص توجه مبدول گردد . اما این اقدامات درصورت ایجاد یک حکومت های فساد ستیز وفساد نا پذیر وخدمتگار مردم تحقق یافته میتواند.

 

شماره تازه ماهنامه حقیقت زمان

شماره تازه ماهنامه حقیقت زمان(شماره دوم وسوم سال پنجم/مسلسل 51 و52) ارگان نشراتی حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان از چاپ برآمد.علاقمندان میتواند این ماهنامه وزین را درسراسر کشور از انتشارات بیهقی و نیز از دفاتر شوراهای حزبی حزب متحدملی ترقی افغانستان دریافت نمآیند.

دست اندرکاران ماهنامه حقیقت زمان دیده بر راه نظریات،پیشنهادات و انتقادات سودمند و سالم شما عزیزان در راستای بهبود هرچه بیشتر کیفیت این نشریه وابسته به خانواده ترقیخواهان کشور و نیز یاری شما عزیزان قلم بدست با ارسال مطالب ارزنده تان میباشند.

فایل پی دی اف این شماره جهت دانلود در لینک ذیل قابل دسترس میباشد:

ماهنامه حقیقت زمان شماره۵۰ و ۵۱

1

گدایی زنان و اطفال در افغانستان

زرغونه ولیzarghona.wali

 گدایی چيست…..!!؟؟

گدا یا دَریوزه ‌گر به شخصی اطلاق می‌شود که از طریق درخواست کمک مادی با ایجاد حس ترحم از مردم پول می‌ستاند

گدایی به انواع مختلف در داخل وخارج از كشور وجود دارد.

گدایی در بين مردمان جهان بحث وسيع است ،چرا كه اين مسله بيشتر به كشور هاى فقير و عقب مانده ارتباط مى گيرد وكشور ما هم از جمله عقب مانده ترين هاست .unnamed

گر چه گدایی در كشور ما به سطح بلندتر قرار دارد و مردان هم رقم بيشتر گدا هاى كشور را تشكيل مى دهند،چون موضوع بحث ما گدایی زنان وأطفال است ودارى جنبه هاى درداور و تكان دهنده مى باشد مى خواهم اين مسله را در اينجا مختصراً مورد ريشه يابى و تاثيرات منفى ان بالاى افراد جامعه بخصوص اطفال  به بحث قرار ده.

از انجايكه زيربناى هر كشوررا  اقتصاد تشكيل مى دهد كه پايه هاى اساسى جامعه وتعيين كننده سر نوشت سياسى ، اجتماعى و فرهنگى هر اجتماع است در بلند بودن سطح زندگى اتباع انكشور نقش اساسى را دارد.

ما گدایی زنان وأطفال در كشور را در بُعد هاى ذيل ريشه يابى مى كنيم :

جنگ و نبود صلح در كشور  ، عدم تامين عدالت اجتماعى ، مهاجرت  هاى  داخلى  وبيجا شدن مردم ، نبود مؤسسات توليدى و بيكارى ، اقتصاد و فقر  ،استفاده سوء گروپ هاى مافيائ  از گداها ،حرفه وعادت ، فساد ادارى  Continue reading

پیام تسلیت دارالانشای حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان به مناسبت درگذشت محترم سید امان الدین امین سابق معاون صدراعظم جمهوری دموکراتیک افغانستان

با درد و اندوه آگاهی حاصل نمودیم  که شخصیت مردمی و خدمتگار صادق میهن محترم سید امان الدین امین معاون پیشین صدراعظم جمهوری دموکراتیک افغانستان بنا بر بیماری که عایدحالشان بود در دیار غرب چشم از جهان بسته و به ابدیت پیوسته اند.

انالله و انا الیه راجعون

زنده یاد سید امان الدین امین یکی ازشخصیت های دانشنمد و والاگهر این سرزمین بودند که طی دوران حیات شان بویژه دوران کارشان در بخش های اقتصادی کشور،خدمات ارزنده  وماندگاری را برای رشد و پویایی اقتصاد کشور ،رشد سکتورخصوصی،حمایت از تاجران ملی و خودکفایی و بهروزی مردم افغانستان انجام داده اند که یقیناً مردم قدردان افغانستان آنرا بدیده قدر نگریسته یاد وخاطره این شخصیت پرافتخار خویش را برای همیشه گرامی میدارند.

دارالانشای حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان درگذشت این شخصیت بزرگوار را ضایعه جبران ناپذیر دانسته ،مراتب تسلیت عمیق خویش وهمه اعضای حزب را به اقارب ودوستان آن مرحوم بویژه اعضای خانواده معزز شان از جمله  جناب سید شرف الدین شرف سابق لوی سارنوال جمهوری افغانستان رفقا: سید صلاح الدین امین رییس شورای مهاجران و عضو شورای هامبورگ حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان ، ،سید تاج الدین امین ، سید ویس الدین امین عضو شورای سویدن حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان وسید سلام الدین نیرومند عضو شورای مرکزی حزب وطن ابراز نموده ؛برای بازماندگان شان صبرجمیل و به مرحوم سیدامان الدین امین مغفرت الهی وبهشت برین استدعا مینماید.

روحش شاد ویادش گرامی باد!

با احترام

پوهاند داکترمحمد داوود راوش

رئیس حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان

کنفرانس بروکسل و انتظارات مردم ما

روزبهfb_img_1476265608085

کنفرانس بروکسل به تاریخ های(13و14 )میزان 1395 در مورد افغانستان وادامه کمک های مالی به این کشور ، تا سال 2020 م با شرکت نماینده گان 70 کشور جهان و30 سازمان بین المللی ، دایر گردید.

طی این کنفرانس دولت افغانستان تعهدات انجام یافته را که به جامعه جهانی سپرده  بود ، به کنفرانس بروکسل پیشکش وبرنامه های بعدی دولت را در عرصه های مختلف به کنفرانس ارائه داشت.

قبلاجامعه جهانی در کنفرانس توکیوی اول جنوری 2002 وجوه 5/4 ملیارد دالر ، در کنفرانس برلین مارچ2004 وجوه 8 ملیارد دالر ، در کنفرانس لندن فبروری 2006 وجوه 10 ملیارد دالر ،  در کنفرانس پاریس جون 2008 وجوه ده ملیارد دالر و در کنفرانس توکیوی دوم 2012 وجوه 16 ملیارد دالر را برای بخش های مختلف با افغانستان تعهد ودر اجرای آن سهم گرفته اند. Continue reading

پلان گذاری و اهمیت ان در انسجام امور اداره و یا سازمان

داکتر علوم عبدالرشید جانباز

1170962_10151772969549183_1622378699_n
پلان گذاری چیست؟
پلان گذاری عبارت اند از پروسه ی تشخیص وتعریف اهداف ، تعین فعالیت های توام با زمانبندی تطبیق آن ، طراحی وضعیت مطلوب وتدارک اقدامات ووسایل جهت تحقق اهداف وسنجش دقیق مصارف وترتیب شرح مصارف می باشد.
بمنظور پلان گذاری دقیق و علمی باید موارد ذیل حین پلان گذاری مد نظر گرفته شود:
هدف باید تعریف دقیق و همه جانه گردد تا برای تمام جوانب ذیدخل واضح و روشن باشد و هیج گونه ابهام در ان وجود نداشته باشد. همچنان هدف باید دارای محدوده زمانی باشد، به این معنی که چه مدت زمان برای حصول به این هدف ضرورت است تا برویت ان انتخاب منابع و استفاده از امکانات ووسایل مادی و معنوی بخاطر رسیدن به هدف قابل سنجش و اندازه گیری گردد. بطور مثال برای اعمار یک بند برق ابی در کشور چه مدت زمان نیاز است و برای ان چه تعداد نیروی انسانی، منابع پولی، وسایل و تجهیزات لازم و سایر نیازمندی های ان بصورت دقیق محاسبه گردیده و باید درج پلان گردد. در برنامه ریزی باید مشخص گردد که کدام فعالیت ،چرا، چه وقت، چطور ، کجا، چگونه، با کدام منابع، باید انجام گردد. برای برداشتن گامهای فوق لازم است تا بصورت مرحله ای پروسه های ذیل مطالعه وبررسی گردد:
Continue reading

برخی مفاهیم علم اقتصاد

داکترعبدالرشید جانباز
استادپوهنتون کابلindex

عده از دوستان در باره عاید ، عاید ملی، ثروت ملی و تولید اجتماعی معلومات خواسته بودند که اینک بصورت مختصرمعلومات ذیل پیرامون مسایل فوق خدمت دوستان ارایه میگردد:
1- عاید چیست؟
عايد: از نظر اقتصاد حاصلات پولی يا ديگر منافع مادی که در اثر بکار انداختن ثروت از خدمات بوجود ميآيد.
2- عاید ملی چیست؟
عايد ملی: مجموع عايد بدست آمده اتباع يک کشور در يک اقتصاد ملی است که توسط عوامل مختلف توليد و تحقق ياقته است و اقلام متشکله ان عبارت از مزد و معاش، عايد خالص انفرادی، کرايه و اجاره ،مفاد سهام و مفاد سرمايه ،مفاد توزيع ناشده و ماليات بر مؤسسات میباشد.
3- ثروت ملی چیست؟
ثروت ملی: ارزش پولی و کليه دارايی های منقول و غير منقول يک کشور در يک زمان معيين است. که معمولا در یک سال مالی مدنظر گرفته میشود.
4- تولید اجتماعی چیست؟
توليد اجتماعی: عبارت از مجموع اشياء و خدمات يک اقتصاد ملی است که در مدت معيين “معمولاً يکسال مالی” بوجود آمده و به پول افاده ميگردد.

نقش و جایگاه تاریخی پیشه وران کشور،اتحادیه ملی پیشه وران و دستآوردهای آن

دردمند

pishawarn-logo به باور اگاهان صنایع دستی هنریست که هویت , وفرهنگ ملت ها و عملکرد زمامداران درقبال آنها را در مراحل معین تاریخ معرفی مینماید. پژوهشگران مراحل پروسه صنایع دستی سرزمین مارا به سه مرحله: (دوره طلایی باختر، قرون وسطی، دوره درخشان حوزه هرات)تقسیم نموده اند.

نظر به شهادت تاریخ بنابرموقعیت جغرافیایی ویژه کشورما افغانستان مرکز تمدن های بزرگ بشری بوده است.بویژه قرار گرفتن این سرزمین در مسیرراه ابریشم که زمانی بزرگترین ومهترین راه مبادله کالا و ارتباط فرهنگهای میان شرق وغرب بود باعث گردیده که این کشور پیوندگاه تمدن های هند، چین، اروپا، اعراب و بالاخره انگلیس گردد.که از اختلاط آن تمدن ها، تمدن های جدید وپرباریس دراین خطه به میان آمد. آریایی ها در صنعت کشاورزی، یونانیان در صنعت معماری؛ ضرب سکه ومجسمه سازی،کوشانیان در صنایع ظریفه، حکاکی وسنگتراشی، تیموریان و سایر دولت های قرون وسطی درسبکهای ویژه معماری شرقی، کاشی کاری، نقاشی، گنبد سازی ،و میناتوری،و غیره شهرت داشتند. کانون آریایی ها به Continue reading