پیام تسلیت دارالانشای حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان به مناسبت درگذشت محترم سید امان الدین امین سابق معاون صدراعظم جمهوری دموکراتیک افغانستان

با درد و اندوه آگاهی حاصل نمودیم  که شخصیت مردمی و خدمتگار صادق میهن محترم سید امان الدین امین معاون پیشین صدراعظم جمهوری دموکراتیک افغانستان بنا بر بیماری که عایدحالشان بود در دیار غرب چشم از جهان بسته و به ابدیت پیوسته اند.

انالله و انا الیه راجعون

زنده یاد سید امان الدین امین یکی ازشخصیت های دانشنمد و والاگهر این سرزمین بودند که طی دوران حیات شان بویژه دوران کارشان در بخش های اقتصادی کشور،خدمات ارزنده  وماندگاری را برای رشد و پویایی اقتصاد کشور ،رشد سکتورخصوصی،حمایت از تاجران ملی و خودکفایی و بهروزی مردم افغانستان انجام داده اند که یقیناً مردم قدردان افغانستان آنرا بدیده قدر نگریسته یاد وخاطره این شخصیت پرافتخار خویش را برای همیشه گرامی میدارند.

دارالانشای حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان درگذشت این شخصیت بزرگوار را ضایعه جبران ناپذیر دانسته ،مراتب تسلیت عمیق خویش وهمه اعضای حزب را به اقارب ودوستان آن مرحوم بویژه اعضای خانواده معزز شان از جمله  جناب سید شرف الدین شرف سابق لوی سارنوال جمهوری افغانستان رفقا: سید صلاح الدین امین رییس شورای مهاجران و عضو شورای هامبورگ حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان ، ،سید تاج الدین امین ، سید ویس الدین امین عضو شورای سویدن حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان وسید سلام الدین نیرومند عضو شورای مرکزی حزب وطن ابراز نموده ؛برای بازماندگان شان صبرجمیل و به مرحوم سیدامان الدین امین مغفرت الهی وبهشت برین استدعا مینماید.

روحش شاد ویادش گرامی باد!

با احترام

پوهاند داکترمحمد داوود راوش

رئیس حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان

کنفرانس بروکسل و انتظارات مردم ما

روزبهfb_img_1476265608085

کنفرانس بروکسل به تاریخ های(13و14 )میزان 1395 در مورد افغانستان وادامه کمک های مالی به این کشور ، تا سال 2020 م با شرکت نماینده گان 70 کشور جهان و30 سازمان بین المللی ، دایر گردید.

طی این کنفرانس دولت افغانستان تعهدات انجام یافته را که به جامعه جهانی سپرده  بود ، به کنفرانس بروکسل پیشکش وبرنامه های بعدی دولت را در عرصه های مختلف به کنفرانس ارائه داشت.

قبلاجامعه جهانی در کنفرانس توکیوی اول جنوری 2002 وجوه 5/4 ملیارد دالر ، در کنفرانس برلین مارچ2004 وجوه 8 ملیارد دالر ، در کنفرانس لندن فبروری 2006 وجوه 10 ملیارد دالر ،  در کنفرانس پاریس جون 2008 وجوه ده ملیارد دالر و در کنفرانس توکیوی دوم 2012 وجوه 16 ملیارد دالر را برای بخش های مختلف با افغانستان تعهد ودر اجرای آن سهم گرفته اند. Continue reading

پلان گذاری و اهمیت ان در انسجام امور اداره و یا سازمان

داکتر علوم عبدالرشید جانباز

1170962_10151772969549183_1622378699_n
پلان گذاری چیست؟
پلان گذاری عبارت اند از پروسه ی تشخیص وتعریف اهداف ، تعین فعالیت های توام با زمانبندی تطبیق آن ، طراحی وضعیت مطلوب وتدارک اقدامات ووسایل جهت تحقق اهداف وسنجش دقیق مصارف وترتیب شرح مصارف می باشد.
بمنظور پلان گذاری دقیق و علمی باید موارد ذیل حین پلان گذاری مد نظر گرفته شود:
هدف باید تعریف دقیق و همه جانه گردد تا برای تمام جوانب ذیدخل واضح و روشن باشد و هیج گونه ابهام در ان وجود نداشته باشد. همچنان هدف باید دارای محدوده زمانی باشد، به این معنی که چه مدت زمان برای حصول به این هدف ضرورت است تا برویت ان انتخاب منابع و استفاده از امکانات ووسایل مادی و معنوی بخاطر رسیدن به هدف قابل سنجش و اندازه گیری گردد. بطور مثال برای اعمار یک بند برق ابی در کشور چه مدت زمان نیاز است و برای ان چه تعداد نیروی انسانی، منابع پولی، وسایل و تجهیزات لازم و سایر نیازمندی های ان بصورت دقیق محاسبه گردیده و باید درج پلان گردد. در برنامه ریزی باید مشخص گردد که کدام فعالیت ،چرا، چه وقت، چطور ، کجا، چگونه، با کدام منابع، باید انجام گردد. برای برداشتن گامهای فوق لازم است تا بصورت مرحله ای پروسه های ذیل مطالعه وبررسی گردد:
Continue reading

برخی مفاهیم علم اقتصاد

داکترعبدالرشید جانباز
استادپوهنتون کابلindex

عده از دوستان در باره عاید ، عاید ملی، ثروت ملی و تولید اجتماعی معلومات خواسته بودند که اینک بصورت مختصرمعلومات ذیل پیرامون مسایل فوق خدمت دوستان ارایه میگردد:
1- عاید چیست؟
عايد: از نظر اقتصاد حاصلات پولی يا ديگر منافع مادی که در اثر بکار انداختن ثروت از خدمات بوجود ميآيد.
2- عاید ملی چیست؟
عايد ملی: مجموع عايد بدست آمده اتباع يک کشور در يک اقتصاد ملی است که توسط عوامل مختلف توليد و تحقق ياقته است و اقلام متشکله ان عبارت از مزد و معاش، عايد خالص انفرادی، کرايه و اجاره ،مفاد سهام و مفاد سرمايه ،مفاد توزيع ناشده و ماليات بر مؤسسات میباشد.
3- ثروت ملی چیست؟
ثروت ملی: ارزش پولی و کليه دارايی های منقول و غير منقول يک کشور در يک زمان معيين است. که معمولا در یک سال مالی مدنظر گرفته میشود.
4- تولید اجتماعی چیست؟
توليد اجتماعی: عبارت از مجموع اشياء و خدمات يک اقتصاد ملی است که در مدت معيين “معمولاً يکسال مالی” بوجود آمده و به پول افاده ميگردد.

نقش و جایگاه تاریخی پیشه وران کشور،اتحادیه ملی پیشه وران و دستآوردهای آن

دردمند

pishawarn-logo به باور اگاهان صنایع دستی هنریست که هویت , وفرهنگ ملت ها و عملکرد زمامداران درقبال آنها را در مراحل معین تاریخ معرفی مینماید. پژوهشگران مراحل پروسه صنایع دستی سرزمین مارا به سه مرحله: (دوره طلایی باختر، قرون وسطی، دوره درخشان حوزه هرات)تقسیم نموده اند.

نظر به شهادت تاریخ بنابرموقعیت جغرافیایی ویژه کشورما افغانستان مرکز تمدن های بزرگ بشری بوده است.بویژه قرار گرفتن این سرزمین در مسیرراه ابریشم که زمانی بزرگترین ومهترین راه مبادله کالا و ارتباط فرهنگهای میان شرق وغرب بود باعث گردیده که این کشور پیوندگاه تمدن های هند، چین، اروپا، اعراب و بالاخره انگلیس گردد.که از اختلاط آن تمدن ها، تمدن های جدید وپرباریس دراین خطه به میان آمد. آریایی ها در صنعت کشاورزی، یونانیان در صنعت معماری؛ ضرب سکه ومجسمه سازی،کوشانیان در صنایع ظریفه، حکاکی وسنگتراشی، تیموریان و سایر دولت های قرون وسطی درسبکهای ویژه معماری شرقی، کاشی کاری، نقاشی، گنبد سازی ،و میناتوری،و غیره شهرت داشتند. کانون آریایی ها به Continue reading