خبرونه

اعلامیه مشترک وحدت سازمانی تشکیلاتی حزب متحد ملی افغانستان وحزب ملی ترقی مردم افغانستان

مورخ / / 1395 کابل افغانستان حزب متحد ملی افغانستان وحزب ملی ترقی مردم افغانستان بادرک واقعیت های موجودسیاسی ،وبا احساس مسئولیت آگانه وهدفمند درپرتو قانون اساسی ج.ا.ا، ضرورت پایان دادن به تشتت وپراگنده گی درصف نیروهای ملی ،دموکراتیک ، ترقی خواه ورهروان جنبش صلح ، دموکراسی ،ترقی و عدالت اجتماعی ...

Read More

خطوط اساسی پالیسی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

حزب متحد ملی ترقی مردم افغانسان امتنداد بیداری سیاسی مردم ماست و در اطراف اندیشه های ترقی خواهانه و عدالت جویانه مردم افغانسان و ارزش های مشترک بشریت تشکیل می یابد. حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان سازمان تجدد گرا ، تحول طلب ، دموکراتیک ، ترقی خواه و طرفدار عدالت ...

Read More

میکانیزم وحدت تشکلیلاتی ــ سازمانی میان حزب متحد ملی وحزب ملی ترقی مردم افغانستان

مورخ 6 / 3 / 1395 وحدت تشکیلاتی ــ سازمانی میان حزب متحد ملی افغانستان وحزب ملی ترقی مردم افغانستان از بالابه پائین طور ذیل صورت گیرد: 1ــ شورای مرکزی حزب: با درنظر داشت اینکه اعضای شوراهای مرکزی هر دو حزب منتخب کنگره های شان میباشد،مجموع اعضای هر دوشورای مرکزی یعنی 680 ...

Read More

اساسنامه حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان

بسم الله الرحمن الرحیم فصل اول اصول عام مادۀ اول : مبنی این اساسنامه در پرتو احکام جزء (1) فقرۀ (2) مادۀ (35) قانون اساسی، در روشنائی برنامه حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان بخاطر تنظیم حیات درون حزبی و به مقصد تعریف حقوق، وظایف وصلاحیت های اعضا و ارگان های حزبی وضع میگردد. حزب ...

Read More

برنامۀ حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

بسم الله الرحمن الرحیم مقدمه در اوایل قرن 20 م ، مردم افغانستان با اندیشه مشروطه، استقلال،‌جمهوری، آزادی،‌ ترقی،‌ عدالت و دموكراسی آشنا شدند و برای تشكل و قربانی در این راه كمر همت بستند. دورنمای سیاسی و اجتماعی ،‌فرهنگ دست پاك و خدمتگذاری برای وطن مشترك و مستقل،‌ با چشم انداز ترقی و ...

Read More

پیام تبریکی دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان بمناسبت ۹۷ مین سالگرد استرداد استقلال کشور

Featured

137634107343684_2

هموطنان عزیز وصلح  دوست !

۲۸اسد سال ۱۳۹۵  (۱۸ آگست ۲۰۱۶) مصادف است به ۹۷ مین سالگرد استرداد استقلال کشور.

97 سال قبل ازامروز، مردم آزادی دوست و سلحشورکشورتحت قیادت شاه ترقی خواه کشور، اما ن الله غازی و سایر قهرمانان معرکۀ استقلال در نبرد عادلانه و نابرابرعلیۀ قشون متجاوزاستعماری بریتانیا که آفتاب در قلمروش غروب نمی کرد، پیروزی بزرگ بدست آورده، درفش آزادی را بلند و استقلال کشوررااعلام نمودند.

مردم ما درشرایطی جنگ سوم افغان و انگلیس را به نفع خود خا تمه بخشیدند که درجهان جو نوین سیاسی شکل گرفته ، زحمت کشان جهان برای حصول استقلال سیاسی – اقتصادی ، آزادی، ترقی، عدالت اجتماعی وتامین دموکراسی دست به مبارزات سیاسی زده ، با پیروزی نظام جدید اقتصادی – اجتماعی به نفع زحمتکشان عرض اندام نمود.

پیروزی مردم سلحشور و جانبازکشوردر جنگ استقلال سرآغاز مبارزات آزادی خواهی مردم دربند کشورهای مستعمره بویژه دراطراف کشور و نیم قارۀ هند گردید.

دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان به نمایندگی ازاعضای رزمندۀ حزب بهترین تبریکات و شادباش های خود را برای تمام مردم آزادیخواه ، صلح دوست، وطن پرست کشور، نیروهای جانبازو مدافعین راستین کشوردرقوای مسلح اعم  ازاردوی ملی، پولیس ملی و امنیت ملی که در دفاع ازوطن ، استقلال ، حاکمیت ملی، نوامیس ملی ، و تمامیت ارضی کشورشجاعانه رزمیده و می رزمند ، روزتاروزپلانهای خصمانۀ دشمن بیرون مرزی و غلامان حلقه بگوش شان رابا فدانمودن جانهای شیرین شان خنثی ساخته ومی سازند،  تقدیم می نماید.

هموطنان عزیز ووطندوست!

رسیدن به صلح ازهروقت دیگرمبرمیت خودرا تبارزمیدهد. حزب ما (ح.م.م.ت.م.ا) ازتلاش ها در جهت تامین صلح ، امنیت دایمی ، برچیدن اسلحۀ غیرقانونی بعد از نهایی شدن توافقات صلح غرض تامین حاکمیت دولتی سراسری وملی در جهت ایجاد فضای باز سیاسی در کشورحمایت می نماید.

حزب ما خواهان آتش بس، قطع فوری جنگ ، خونریزی بیشتر، استقرارصلح عادلانه وعام در افغانستان است. ما ازجلب ومشارکت مخالفین مسلح دولت در پروسه های سیاسی افغانستان بشمول اشتراک در انتخابات نهاد های دولتی پشتیبانی می نمائیم، مشروط براینکه آنها خشونت را کناربگذارند وارزشهای بنادین قانون اساسی را بپذیرند.

درشرایط کنونی که وضع امینتی کشور پیچیده ترمیگردد ، مداخلات بیرونی درتبا نی  با متحدین داخلی شان در امورکشورما ، به ترور، جنگ ، خشونت ، انفجار، انتحار و صد ها جرایم سازمان یافتۀ دیگردست می زنند ، وضع اقتصادی مردم را خرابتر ، زمینۀ فرار ازکشوررا مساعد و ازمردم بی دفاع ما قربانی گرفته خسارات هنگفت مالی به بار می آورند. درچنین شرایطی همبستگی و وحدت نیروهای ترقیخواه کشوریکباردیگردرصدر وظایف همه نیروهای ملی، وطن پرست ، ترقیخواه و دموکرات قرارگرفته ، ضرورت زمان حکم می نماید تا نیروهای برادروهمسو با هم متحد شده مبارزۀ مشترک رابرای دفع هرنوع تجاوزخارجی ، فساد، کارشکنی وانواع امراضی که دامن گیرماشین دولتی وکشورگردیده است ، آغازنمایند.

دارالانشای (ح.م.م.ت.م.ا) بکباردیگر ۹۷ مین سالگرد استرداد استقلال کشوررا به هموطنان عزیزو نیروهای ملی ، دموکرات و ترقیخواه کشورمبارکباد می گوید.

فرخنده باد ۹۷ مین سالگرداسترداد استقلال کشور!

پوهاند دوکتورمحمد داودراوش

رئیس حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

تدویر جلسه دارالانشا ی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

Featured

13892324_1243567919009580_6762711404082277626_n

جلسه دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان تحت ریاست رفیق پوهاند دکتور محمد داودراوش رئیس حزب روزپنجشنبه مورخ ۱۴ اسد ۱۳۹۵ در دفتر مرکزی حزب دایر گردید . درین جلسه مسئولین شعبات وکمیسیون های مرکزی حزب نیز شرکت نموده بودند.

برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد وبه اتفاق آرأمورد تائید قرار گرفت .

1ــ بحث روی ثبت ورا جستر حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

2ــ بحث روی توحید امورمالی هر دو حزب گذشته .

3ــ بحث روی توحید ارگان های نشراتی .

4ــ بحث روی ادغام شعبات وکمیسیون های مرکزی .

5ــ بحث روی اعزام رفقای دارالانشاء وبیروی اجرائیه حزب بولایات غرض تحقق پروسه ادغام تشکیلاتی طبق میکانیزم .

6ــ بحث روی رهنمود های شعبه تشکیلات درمورد ادغام تشکیلاتی درشورا های ولایتی ، شورای کشورهای اروپایی وسایر کشورهای بیرون مرزی الی سطح واحد های اولیه ، در پرتوی میکانیزم تشکیلاتی حزب .

بعداز بحث های همه جانبه که درموردهر ماده اجندا ازجانب رفقاهر یک :پوهانددکتورمحمد داود راوش Continue reading

صدا و سيمای دوشيزه یی از ديار جنگ و خشونت

زرغونه ولی

 .z1
روزى نشسته به فكر كار ، روزگار و زندگى بودم كه زنگ تيلفون به صدا در امد ، با عجله به تيلفون نزديك شدم همينكه بلى گفتم صداى كه از سراسيمه گى و شادى لرزه داشت تكانم داد فكر كردم كه خواهر و يا مادرى در كشور جنگ زده ام باز مورد خشونت قرار گرفته در حاليكه نمى دانستم اين بانوئ مهربان نمره تيلفونم را از كجا كرده بود تا اينكه خواستم خود را معرفى كنم او صحبتم را قطع كرد و گفت خواهر جان خانم ولى سلام ، بكمك و مواظبت شما ضرورت دارم من كه برايم صدا نا اشنا بود گفتم بفرمايد چه كرده مى توانم در خدمت استم .
دوشيزه جوانى كه احساسات و عواطف درونى آش گرم و پرافتخار است برايم شروع كرد من دختر جوان از ولايت جو زجان هستم , و دوست صفحه مجازى فيسبوكى شما ، كاركرد ها ، كارنامه ها و عملكرد هاى اموزنده شما را كه از طريق برگه فيسبوك تان مطالعه كردم برايم رهنمود ًو الگوى خوبى سياسى ، اجتماعى ،و فرهنگى بوده ايد و خواستم راه اى نيك وخدمت صادقانه شمارا اغاز گر باشم ، خوشحال هستم كه باشما نزديكتر معرفى شده ومن مى خواهم مانند شما براى زنان و دختران كشور تا اخرين رمق حيات خدمتگذار صادق باشم ، از صفحه فيسبوك شما و مطالب سياسى ، اجتماعى و فرهنگى ان و اينكه بسيار جسورانه بخاطر ازادئ ، عدالت و حقوق زنان مى رزميد خوشم مى اييد اين همه مرا وادار ساخت تا مانند شما زن قوى و پركار باشم كه مايه افتخار مردم وزنان كشورم بوده وعده مى دهم كه تا بخاطر أعاده حقوق زنان و عليه خشونت زنان در Continue reading

حقیقت یا سرآب

IMG_0495صمد کارمند ‌

چهار دهه گذشته پر از فراز ونشيب بود سالهائ جنگ و ويرانئ ، سالهائ اميد ها و شكست ها ، طئ اين مدت احزاب و حاكميت ها أمدند و رفتند ، قدرت و عملكرد هائ خويش را به نمايش گذاشتند مردم و وطن تجارب و درسهائ تلخ و شيرين را امتحان كردند . مشخصه بارز سالهائ قبل رفت و امد قدرت هائ بزرگ در سرزمين زيبائ ما بود هر كدام بخاطر منافع خويش لشكر كشئ نمود و در نهايت انسان ميهن ما كشته و كشور ويران گرديد .
انانيكه ارمانهائ انسانئ و وطنپرستانه بخاطر رشد و ترقئ جامعه و مردم داشتند كنار زده شدند ، از انجمله حزب دموكراتيك خلق أهداف بزرگ انسانئ ، ملئ و دموكرات برائ اينده بهتر افغانستان طرح و پيشكش نمود اما متاسفانهً در نتيجه اشتباهات درونئ و عدم شرايط نا مناسب جامعه ، ادامه جنگ و خشونت از Continue reading

پیام تسلیت دارالانشای حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان

بادرد و تاسف فراوان اطلاع حاصل نمودیم که مرحوم عبدالقهار، برادرزاده رفیق عبداللطیف صالحی،عضو بیروی اجراییه و دارالانشای حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان داعی اجل رالبیک گفته وبه ابدیت پیوسته اند.
انالله واناالیه راجعون
دارالانشای حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان مراتب تسلیت عمیق خویش رابه رفیق گرامی صالحی، خانواده محترم ودوستان شان عرض نموده ،برای مرحومی بهشت برین وبرای باز مانده گان شان صبر جمیل آرزو مینماید.
بااحترام
پوهاند دکتورمحمد داود”راوش”
رئیس حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان

دموکراتيکو ځواکونو يوالۍ .

 

زه يو کال وروسته  په لسم د اګسټ 2016  ز کال پلازمېنې کابل ته ستون شوم،تر يوی اونۍ وروسته مې دزياتو ملګرو دوستانو سياسيونو سره ليدنې درلوده د هېواد په سياسي نظامي حالت د خلکو روزمره هر اړ خيزی ستونزو څخه په دقيقه توګه مالومات تر لاسه کړل.

زما ليکنه دوه برخی لري اول د سياست په ډګر کې دويم د هيواد  سياسي نظامي حالات.

اول سياست .

درنو ملګرو او دوستانو په هېواد کي بی شمېره سياسي ګوندونه څه رسمي او  نوری  غېرسمي فعاليت کوي، رسمې ګوندونه هغه ګوندونه دي چی په عدلي وزارت کې ثبت شوي دي يانې تر لس زرو ډيری غړي لري اقلا په ۲۲ ولايتو کې دفترونه پرانستي  دا ګوندونه دوموخی لري يو شمېر ګوندونه چی د واک پر ګدې ناست زياتی پيسی او څوکې لري دواک له مخې خلک ګوندو ته راولي مقام ورکوي اولادونه يې بهرته د زده ګړو لپاره استوي يا د هېواد د ننه ورته ټول سهولتونه برابروي، دوی اکثره د جهاد او مقام نه استفاده کوي .

دويم هغه ګوندونه دي چی اوس سياسي واک نه لري پيسې نه لري  سره له دی چی دا ډول ګوندونه د هېواد د کړکيچن حالت له امله سره ويشلي دي په سياسي واک کې د ګډون چانس نه ورکول کيږي په ټاکنو کې په قانوني توګه د يوه سياسي ګوند په توګه  ونډه نه ورکول کيږي .

ځکه د قانون جوړولو واک د هغه چا سره دی چي د واک ټولې خوا ددوی په نفع څرخيږي .

په دی وروستيو کې زموږ ګوند يانې دافغانستان دخلکو دترقي ملي متحد ګوند د يوالي پروسه پېل کړې زما په اند يوالۍ  د هېواد خلکو دموکراتو ځواکونو ته دا چانس پلاس ورکوي چی د اوسنيو ستونزو د حل لاری چاری ولټوي اوپه  هېواد کې اوسنې  نظامي سياسي کړکېچن حالت ته بدلون ور کړي، خو د ځواکونو يوالی او باور هغه وخت قوي او مضبوط کيږي چی د واحد ګوند ټولې خواوی

په پوره باواورمندی او ريښتنې توګه د ځواکمنتوب لپاره عملي کار وکړي، دا هغه وخت په ريښتني توګوه سرته رسيږي چی د ګوند ټول ارګانونه په يوه داسی ميکانيزم سره راټول شي چی په ازادو مستقيمو ټاکنو وټاکل شي او کوندي رهبري کونکی مقام د ټاکنو له مخې پر دندو وګمارل شي مشورت او مصلحت له مخې مشرتوب د منلو وړ نه دی، يانې په رهبري ارګانونو کې داسی کسان وټاکل شي چی د خپل ګوند تګلاری عملي کولو  ته متغهد او ژمن وي .

د ګوند رهبري هغه کسانو له خوا بايد وټاکل شي چی دپخوانيو فريکسوني ، مخکنيو تمايلاتو څخه پاک اودخلکو ارمانو ته ژمن وي.

زه د بهر ميشتو ملګرو په استازولی څو ورځی وړاندې يانې په ۲۸ د زمري ۱۳۹۵کال چی د هېواد دخپلواکۍ د ورځې سره يې سمون درلوده د ګوند ددارلانشا په غونډه بلل شوی وم ما د بهر ميشتو ملګروپه استازولی رپوټ وړانديزونه او انديښنې وړاندی کړی دوی په پوره حوصله مندی واوريدلی دوی له ما يو سلسله پوښتنې درلوده خو پاېله ښه وه او زما ارزو هم داوه چی د ګوندونو يوالی د ټولو په ګټه دی. د ستونزو دحل لپاره بايد جدي کار وشي تر څو يو قوي ځواکمن ګوند رامينځ ته شي.

د هېواد په داخل کې نور ی وړی لوی کړی شته چئ نه غواړي د قواوو تناسب مينځ ته راشي د مدني ټولنو، نوو جبهو جوړولو  يا نوو ګوندونو د جوړيدو په تکل کي دي خو متاسفانه چی داسی کړې هم شته چی مذهبي تاوتريخوالي سمتي ژبني تغصب جلاوالي ته لمن وهي.

چی دا ټول د ملت سازی لپاره ګټور نه دي يو شمير خو فقط  دواک او څوکې غوښتلو لپاره ډلئ ټپلی جوړوي.

دويم د هېواد سياسي نظامي حالت .

د سياسي نظامي معتبرو خلکو دمالوماتو اود ميډيا د خپرونو له مخې مالوميږي چی د هېواد په ۲۵ والاياتو دوامداره جنګ روان دی په زياتو ولسواليو کې کله يوه خوا او کله بله خوا د بريا ادعا کوي خو په کل کې ولس زيامن کيږي .

دبهرنيو د هوايي مرستی پرته د ټول هيواد ساتل ناشونۍ بريښي، د ګاونډيانو لاسوهنې دوام لري د پاکستان په خاوره کې ميشت کډوال سخت زورول کيږي زندانو ته اچول کيږي که افغانستان ته راځی دلته دولت هيڅ ډول داوسيد ځای، خوراک، څښاک نه لري .

ولس په ميدان کې حيران پاته دی چی څه وکړي.دشهيدانو کورنۍ اود جنګ ټپيان هم زياتی ستونزي ګالي دبلې خوا د ملي يوالي حکومت د جمهور ريس او اجرايه رياست ترمينځ مخالفتونه راولاړ و وو او اوج ته رسيدلي د بريښنايي تذکرو ويش د ټاکنو پروسه د فساد کار بار نه دی حل شوی دخلکو تشويش خورا زيات دی بی باوري شته په داسی حالاتو کې سياسي ګوندونه هم پوره ستونزی لري.

زما په اند پکار دی چی سياسي ځواکونه په پوره رښتين ولی را ټول اود هوډمنتوب ملا وتړي کنه راتلونکې خورا مسوليت به هغه چا په اوږو وي چي د هاند او هڅو ژمنه يې کړی وه.

محمداقا کوچی

به بهانه ئی سپری شدن چهل روز از وفات رفیق شفیق ، شفیق الله توده ئی عزیز ما ، یادی از خاطرات ایشان !

سقانجینر غلام فاروق روستائی

باورم نمیشود که از نبود رفیق توده ئی چهل روز یعنی( روز سه شنبه مورخ 2 _ اگست_2016) سپری میشود . بلی او متاسفانه وبا درد که روز چهار شنبه 29 جون 2016 به ساعت سه بعد از ظهر با جهان زندگی وداع کرد ،خانواده ،عزیزان ویاران خود را در سوگ وماتم طاقت فرسائی نبودش گذاشت ودر دیار عشق ومحبتش ، زادگاه ووطن عزیزش به تاریخ 7 جولای 2016 با مراسم شکوهمند ، شرکت دوستان ،رفقاء ،یاران و علاقه مندانش به منزل جاویدانگی اش سپرده شد .محفل یاد بود و مراسم عنعنوی دعاخوانی  روزچهلش بعد از گذشت 35 روز صورت میگیرد زیرا پنج روز بخاطر پنج اولاد نازنینش به جلو می افتد.
مرد  نمیرد به مرگ مرگ از او نام جست

 نام چو جاوید شد مردنش اسان کجاست 

زمان میگذرد ومارابه یاد و خاطرات آن ابر مرد فرومیبرد؛بلی یادواره ی از رفیق جان جانی شفیق الله توده ئی عزیز را یاد اور وباز گو میشوم.
رفیق شفیق الله توده ئی در طفولیت ونوجوانی همصنفی مکتب ابتدائیه ام بود در پهلوی همدیگر مینشستیم درس میخواندیم Continue reading

شنا س نا مه رفیق زرغونه (ولی) فعا ل اجتماعی و حقوق زن

ddشخصیت زنان عالم و فرهنگ دوست، ادیب و نویسنده، شاعر و سخنور تاریخ کشور ما چون رابعه بلخی، مهستی، حاذقه، محجوبه، مخفی بدخشی، عایشه درانی، نازو انا، فاطمه و اسما میرمن سمنبو و دیگران از چهره های نامدار ادبی کشور ما همچون مشعلداران علم و فرهنگ، با قلم اندیشه و دانش به جنگ بی دانشی و سیه روزی رفته که روشن نگری آنها بیانگر مقام شامخ انسان برآزنده یعنی زن در تاریخ درخشان کشور ما بوده و آثار گرانمایهء ایشان بیانگر انساندوستی، مهر ورزی و خدمت به انسان زحمتکش میباشد. شیر زنان کشور ما در عرصه های کار و مبارزه بمثابه رزم آفرینان راه آزادی پرچم مبارزه را در میدان نبرد و کارزار مبارزه همواره بر افراشته اند

انديشه ورزى ، تفكر و توليد انديشه يكى از مبرم ترين راه زنان و مردان است ، به ويژه زنان افغانستان كه مورد خطاب ماست كمتر به اين روند نائل امده اند . تا زمانى كه زنان به اين ماءمول بزرگ و اساسى نیانديشند و ( انديشيدن براى انديشه ) را تمرين نكنند ، رهايى شان از قيد وبند مناسبات فرتوت قرون وسطى نه تنها دشوار بل ناممكن است .

با انكه افغانستان در برهه هاى مختلف تاريخى شاهد جنگهاى و دشوارى هاى بزرگى بوده و اين وضع ساختار هاى اجتماعى و سياسى را به شدت لطمه زده است . ولى خرد و خرد ورزى در مقطعهاى از تاريخ توانسته است راه هاى حلى براى عبور از اين وضعيت را پيشكش دارد .

خوشبختانه تا هنوز ما از برکت جنبش های دموکراتیک , زنان میهن دوست دموکرات وعدالت خواه،مبارزین راستین زیادی داریم که قلب های شان بخاطر وطن ومردم عاشقانه میتپد وبه کار وپیکار عادلانه شان با شجاعت تمام می رزمند . از جمله امروز بانو مبارز نویسنده ,شاعر فعال اجتماعی ومدافع حقوق زنان رفیق بانو رزغونه ولی را به معرفی میگیرم

 بانو زرغونه ولى

زرغونه ولى متولد سال ۱۳۴۶ در يك فاميل روشنفكر در Continue reading

ضرورت همبستگی نیروهای ترقی خواه کشور

rozbeh2

(روزبه)

مهین عزیز ما افغانستان دارای تاریخ درخشان آزادی خواهی واستقلال طلبی بوده که درامتداد آن مردمان باهم برادر ما از نهضت ها، جریان ها واحزاب سیاسی دموکراتیک ومبارزات عادلانه آن ها حمایت نموده ومی نمایند. مطالعات همه جانبه شرایط تاریخی ، اقتصادی واجتماعی  جامعه ما، درک خواست ها ونیاز مندی  های توده های مردم تدوین برنامه های علمأ تنظیم شده برای تحقق تحولات دموکراتیک ومبارزه،عادلانه ، درصدر وظایف ورسالت های ملی وتاریخی این نهضت ها، جریان ها واحزاب دموکراتیک قرار داشته که مبارزه عادلانه آن ها در روشنی این برنامه ها، ادامه یافته وابراز وقف فــــــداکاری وقربانی  درین راه تاریخی از وظایف ومسئولیت ها ی دوامدار این نیرو ها به شمارمیرود.

تاریخ کشور ما این نهضت ها وجریان ها واحزاب سیاسی دموکراتیک وترقی خواه را باخود داشته که از نهضت ها Continue reading

پلان گذاری و اهمیت ان در انسجام امور اداره و یا سازمان

داکتر علوم عبدالرشید جانباز

1170962_10151772969549183_1622378699_n
پلان گذاری چیست؟
پلان گذاری عبارت اند از پروسه ی تشخیص وتعریف اهداف ، تعین فعالیت های توام با زمانبندی تطبیق آن ، طراحی وضعیت مطلوب وتدارک اقدامات ووسایل جهت تحقق اهداف وسنجش دقیق مصارف وترتیب شرح مصارف می باشد.
بمنظور پلان گذاری دقیق و علمی باید موارد ذیل حین پلان گذاری مد نظر گرفته شود:
هدف باید تعریف دقیق و همه جانه گردد تا برای تمام جوانب ذیدخل واضح و روشن باشد و هیج گونه ابهام در ان وجود نداشته باشد. همچنان هدف باید دارای محدوده زمانی باشد، به این معنی که چه مدت زمان برای حصول به این هدف ضرورت است تا برویت ان انتخاب منابع و استفاده از امکانات ووسایل مادی و معنوی بخاطر رسیدن به هدف قابل سنجش و اندازه گیری گردد. بطور مثال برای اعمار یک بند برق ابی در کشور چه مدت زمان نیاز است و برای ان چه تعداد نیروی انسانی، منابع پولی، وسایل و تجهیزات لازم و سایر نیازمندی های ان بصورت دقیق محاسبه گردیده و باید درج پلان گردد. در برنامه ریزی باید مشخص گردد که کدام فعالیت ،چرا، چه وقت، چطور ، کجا، چگونه، با کدام منابع، باید انجام گردد. برای برداشتن گامهای فوق لازم است تا بصورت مرحله ای پروسه های ذیل مطالعه وبررسی گردد:
Continue reading