خبرونه

اعلامیه مشترک وحدت سازمانی تشکیلاتی حزب متحد ملی افغانستان وحزب ملی ترقی مردم افغانستان

مورخ / / 1395 کابل افغانستان حزب متحد ملی افغانستان وحزب ملی ترقی مردم افغانستان بادرک واقعیت های موجودسیاسی ،وبا احساس مسئولیت آگانه وهدفمند درپرتو قانون اساسی ج.ا.ا، ضرورت پایان دادن به تشتت وپراگنده گی درصف نیروهای ملی ،دموکراتیک ، ترقی خواه ورهروان جنبش صلح ، دموکراسی ،ترقی و عدالت اجتماعی ...

Read More

خطوط اساسی پالیسی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

حزب متحد ملی ترقی مردم افغانسان امتنداد بیداری سیاسی مردم ماست و در اطراف اندیشه های ترقی خواهانه و عدالت جویانه مردم افغانسان و ارزش های مشترک بشریت تشکیل می یابد. حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان سازمان تجدد گرا ، تحول طلب ، دموکراتیک ، ترقی خواه و طرفدار عدالت ...

Read More

میکانیزم وحدت تشکلیلاتی ــ سازمانی میان حزب متحد ملی وحزب ملی ترقی مردم افغانستان

مورخ 6 / 3 / 1395 وحدت تشکیلاتی ــ سازمانی میان حزب متحد ملی افغانستان وحزب ملی ترقی مردم افغانستان از بالابه پائین طور ذیل صورت گیرد: 1ــ شورای مرکزی حزب: با درنظر داشت اینکه اعضای شوراهای مرکزی هر دو حزب منتخب کنگره های شان میباشد،مجموع اعضای هر دوشورای مرکزی یعنی 680 ...

Read More

اساسنامه حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان

بسم الله الرحمن الرحیم فصل اول اصول عام مادۀ اول : مبنی این اساسنامه در پرتو احکام جزء (1) فقرۀ (2) مادۀ (35) قانون اساسی، در روشنائی برنامه حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان بخاطر تنظیم حیات درون حزبی و به مقصد تعریف حقوق، وظایف وصلاحیت های اعضا و ارگان های حزبی وضع میگردد. حزب ...

Read More

برنامۀ حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

بسم الله الرحمن الرحیم مقدمه در اوایل قرن 20 م ، مردم افغانستان با اندیشه مشروطه، استقلال،‌جمهوری، آزادی،‌ ترقی،‌ عدالت و دموكراسی آشنا شدند و برای تشكل و قربانی در این راه كمر همت بستند. دورنمای سیاسی و اجتماعی ،‌فرهنگ دست پاك و خدمتگذاری برای وطن مشترك و مستقل،‌ با چشم انداز ترقی و ...

Read More

برگزاری جلسه دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

received_1525342834165419

امروز پنجشنبه مورخ هفت ثور ۱۳۹۶ حوالی ساعت نه صبح جلسه دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان تحت ریاست رفیق پوهاند داکتر محمد داود را وش دایر گردید. در جلسه روسای شعبات مرکزی حزب نیز شرکت داشتند.
برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد و به اتفاق آرا تصویب گردید:
۱.بحث پیرامون اشتراک اعضای حزب در ماهنامه حقیقت زمان ارگان مرکزی نشراتی حزب.
۲.بحث پیرامون ایجاد کمیته تدارک کنگره حزب.
در آغاز کار جلسه رفیق را وش کار و فعالیت شعبات و رهبری حزب را در فاصله بین دو جلسه دارالانشای حزب مورد ارزیابی قرار داده ،دست آورد ها و نواقص کاری را برشمرده تدابیر پیشنهاد کردند.
طبق اجندا بحث پیرامون اشتراک اعضای حزب در ماهنامه حقیقت زمان ارگان مرکزی نشراتی حزب آغاز گردید.رفقا روی نقش ماهنامه و ارتقای آن به یک نشریه وزین و در خور ستایش صحبت نموده ،وجه اشتراک سالانه ،تقویه بنیه مالی ماهنامه ، تهیه تحلیل های ارزنده بخصوص به لسان پشتو را پیشنهاد نمودند که بعد از جمعبندی نظریات مصوبه ترتیب و به اتفاق آرا تصویب گردید.

طبق ماده روم اجندا جهت تدویر کنگره باشکوه حزب ،کمیته تدارک باید ایجاد و کمیته در استقامت های مختلف وظایف خود را پیش ببرد تا اینکه بستر تدویر کنگره را مساعد نموده .کنگره باشکوه حزب دایر گردد‌.
موضوع به بحث گرفته شد .تعداد زیاد رفقا نظریات ، پیشنهادات و تجارب خود را با جلسه شریک ساختند.در نتیجه کمیته موظف گردید تا با در نظر داشت نظریات طرح شده،برای جلسه بعدی لست کمیته تدارک را جهت منظوری به جلسه ارائه کنند.
در ختم کار جلسه رفقای حاضر حق الاشتراک سالانه حقیقت زمان را به مسول کمیسیون تبلیغ و فرهنگ تادیه نمودند.
جلسه حوالی ساعت ۱۲:۳۰ ظهر به کار خویش اختتام بخشید‌

کمیسیون تبلیغ و فرهنگ

ملاقات با رهبری اتحادیه های صنفی

روز سه شنبه مورخ پنجم ثور سال ۱۳۹۶ هیت رهبری اتحادیه صنفی افغانستان محترم الحاج راز محمد احمدی رئیس اتحادیه صنفی افغانستان و محترم سلطان احمد عزیز یار مشاور آن اتحادیه به دفتر مرکزی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان تشریف آورده و با رهبری حزب رفیق پوهاند داکتر محمد داود را وش ریس و رفیق عبدالحی مالک معاون حزب ملاقات نموده .روی مسائل کاری ، کار مشترک در سطح مرکز و ولایات کشور ،همکاری متقابلا مفید فی مابین اتحادیه و حزب صحبت نموده .فیصله بعمل آمد تا پروتوکول همکاری ترتیب و بعد از امضا رسما” فعالیت آغاز گردد. ملاقات در فضای دوستانه اختتام یافت.

received_1523273411039028

کمیسیون تبلیغ و فرهنگ

ملاقات کاری

روز دوشنبه مورخ چهارم ثور ۱۳۹۶ حوالی ساعت دوی بعد از ظهر ،هیات رهبری نهاد خدمتگزاران کابل به شمول محترم بشیر احمد بیژن رئیس نهاد به دفتر مرکزی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان،تشریف آورده و با رفیق پوهاند دوکتور محمد داود را وش رئیس حزب ملاقات نموده ،روی ایجاد گفتمان سالم فی مابین شهروندان کابل با شرکت احزاب سیاسی و نهاد های اجتماعی،کار مشترک در جهت ارتقای نقش کابلیان و شهر کابل منحیث مرکز کشور و شهر پر تپش وگهواره تحولات سیاسی و اجتماعی ،ایجاد زیر بنا های کلتوری و فرهنگی کابل،بحث نموده ،جهت کار مشترک پلان گردید تابا امضا تفاهم نامه به کار رسمیت داده شود. ملاقات در فضای گرم و دوستانه الی ساعت چهار عصر دوام داشت.

کمیسیون تبلیغ و فرهنگ

پیام تسلیت دارالانشای حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان به مناسبت فاجعه المناک قول ارودی شهین- بلخ

یکبار دیگر چهره خون آشام و غیر اسلامی مخالفین مسلح وطن بر ملا شد. یکبار دیگر زمین وطن با خون پاک جوانان برومند کشور لاله گون شد.

دشمن قسم خورده مردم افغانستان بتاریخ اول ثور ،روز جمعه حوالی ظهر ،زمانیکه منسوبین دلیر و قهرمان قول اردوی ۲۰۹ شاهین در مسجد شریف مشغول ادای نماز جمعه بودند،خلاف تمام موازین دینی ،و اخلاقی بالای نماز گزاران غیر مسلح حمله نمودند که عده یی کثیر از جوانان اردو جام شهادت نوشیده وهم عده یی زخم برداشته اند.

دارالانشای ح.م.م.ت.م.ا به نماینده گی از اعضای حزب این عمل بزدلانه،جبونانه و دور از کرامت انسانی و اسلامی نیرو های ضد ملی و ضد وطن را با شدید ترین الفاظ محکوم و تقبیح نموده  ،حمله بر خانه خدا و نماز گزاران بی دفاع،آنهم در روز جمعه  و ماه مبارک رجب را کار بزدلان و دشمنان اسلام عزیز دانسته ،چهره سیاه شان به مردم کشور و جهانیان بر ملا گردید.

دارالانشای حزب ،عمیق ترین تسلیت ها و تاثرات خود را به مناسبت شهادت جانبازان وطن به همه مردم ،نیرو های قهرمان مسلح کشور،قول اردوی ۲۰۹ شاهین ،فامیلها و هم‌قطاران شهدای عزیز ابراز نموده ،روح شهدا شاد و فردوس برین جایشان. برای زخمی ها شفای عاجل خواهانند.

از مقامات مسوول میخواهیم تا چگونگی حادثه را دقیقا”بررسی و مسببین آنرا مورد مجازات قرار دهند.

از سر قوماندانی اعلی قوای مسلح کشور می‌طلبیم تا تدابیر شدید و دقیق امنیتی را در اطراف قرارگاه ها و قطعات نظامی سراسر کشور ایجاد و ارگانهای کشفی و استخباراتی را فعال و فعالتر نمایند تا حرکات و فعالیت های مخالفین را تحت کنترل اوپراتیفی قرارداده در مواقع لازم به خنثی سازی فعالیتهای خرابکارانه دشمن پاسخ دندان شکن بدهند.

یکبار دیگر تسلیت خود را به فامیل های شهدا ابراز نموده ،برای زخمی های حادثه شفای عاجل تمنا داریم .

_منسوبین اردوی ملی در غم تان شریکیم.

_خشونت بس است.  نابود باد جنگ.

با احترام

پوهاند دوکتور محمد داود را وش

رئیس حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

پیام تسلیت دارالانشای حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان به مناسبت درگذشت روانشاد پوهاندجنرال عبدالعزیز عازم

با درد و اندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که یکتن از پیشکسوتان و سربازان پرافتخار جنبش ترقیخواهیFB_IMG_1492601926373 کشور،افسرباتجربه ودانشمند علوم نظامی، شخصیت صادق و وطن دوست سیاسی اجتماعی؛رفیق پوهاندبریدجنرال عبدالعزیز عازم نسبت مریضی که عایدحال شان بود روزچهارشنبه مورخ۳۰ثور ۱۳۹۶ جهان فانی را وداع  گفته و به جاودانگی پیوسته اند.

انالله وانا الیه راجعون

روانشاد جنرال عبدالعزیزعازم از جمله کادرهای توانمند ودانشمند اردوی پرافتخارکشور بوده که سالهای سال بحیث استاد در حربی پوهنتون به تعلیم و تربیت  منسوبین قوای مسلح کشور پرداخته و تالیفات وآثارگرانبهایی نیز از خویش بجا گذاشته اند.برعلاوه ایشان در زمان ایفای وظایف ومسولیت های مهم دولتی از جمله ،لوی ولسوال شینوار،والی ولایتهای کابل ،بدخشان (دومراتبه )  ولغمان ،معاون امورسیاسی و رئیس نشرات اردو و سایر وظایف رسمی،با صداقت و درایت تمام در خدمت مردم و میهن قرار داشته که یاد کارنامه ها وخدمات ارزشمند ایشان برای همیشه در حافظه تاریخ و قلب های مردم قدردان کشور ما ثبت میماند.

دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان درگذشت این جنرال پرافتخار کشور را ضایعه جبران ناپذیر دانسته و به این مناسبت مراتب تسلیت عمیق خویش وهمه اعضای حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان را خدمت خانواده معزز عازم وفرزندان برومند ایشان،رفقا ودوستان و اقارب مرحومی  ابراز نموده برای این رفیق گرانقدر مغفرت الهی وبهشت برین و به بازماندگان شان صبر جمیل از بارگاه خداوند متعال استدعا مینمآید.

روح شان شاد ویادشان گرامی باد!

با احترام

پوهاند داکترمحمدداوود “راوش”

رئیس حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان

اعلان مراسم جنازه و فاتحه

FB_IMG_1492601926373

با اندوه فراوان آگاهی حاصل نمودیم که یکتن از فرزندان صدیق و پرافتخارمیهن، یکی از پیشکسوتان جنبش ترقیخواهی در کشور،شخصیت برجسته ی سیاسی،نظامی و چهره سرشناس و محبوب مردمی،پوهاند بریدجنرال عبدالعزیز عازم ، که عمر گرانبهایش را در راه خدمت بوطن، بویژه در صفوف پرافتخار قوای مسلح قهرمان کشورصادقانه صرف نموده بودند امروز داعی اجل را لبیک گفته و به ابدیت پیوسته اند.

انالله و انا الیه راجعون

روحشان شاد و یادشان گرامی باد

جنازه مرحوم عازم بزرگوار فردا پنجشنبه مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۶ ساعت ۹قبل از ظهر از شفاخانه نظامی چهارصد بستر برداشته شده بعد از ادای نماز جنازه در حضیره قصبه خانه سازی به خاک سپرده میشود.

مراسم فاتحه مردانه و زنانه روزجمعه مورخ اول ثور از ساعت یک و نیم الی سه و نیم بعداز ظهر در مسجدجامع شیرشاه سوری و سالون این مسجد واقع کارته چهار برگزار میگردد.

اعلامیه دارالانشای حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان در مورد استعمال بزرگترین بمب غیر اتمی در اچین ننگرهار

 

شهر کابل                                                                                               حمل 1396

برای اولین بار در تاریخ بشر ، بم بزرگ غیر ضروری ده تن که بنام بم مادر شهرت دارد توسط ایالات متحده امریکا در اچین ولایت ننگرهار استعمال گردید.

استعمال این بم قدرت تخریب بزرگ درساحات مسکونی وزراعتی مخالف کانونسیون ها ومیثاق های بین اللملی بوده ، استعمال آن مجاز نیست .

اما بادرنظر داشت حالت مشخص نظامی ایجاد شده دراچین ننگرهار با تفاهم قوت های ذیدخل بم استعمال گردید،که نتایج قابل لمس داشته ومردم محل ، ساکنین ولسوالی اچین واطراف آن از استعمال بم و نتایج بدست آمده آن استقبال  نموده،آنرا  عمل بجاخوانده اند.

دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان معتقد است که استعمال سلاح بابۤرد وآتش قوی ، تاثیرات سؤبر محیط زیست جنگلات ، نباتات وحیات وحش وانسان داشته ودر درازمدت مشکلات را ایجاد میکند.

از سر قوماندانی اعلی قوای مسلح ج.ا.ا ورهبری قوت های خارجی مستقر درکشور تقاضا میگرددتا بقاوآینده زنده گی را در جغرافیای افغانستان درنظر گرفته ، از استعمال اسلحه مخرب ،بخصوص مخرب جمعی ،کیمیاوی ، بیولوژیکی وغیره اجتناب نموده به تامین و حفظ محیط زیست سالم برای افغان  ها توجه جدی نمایند، قابل ذکراست که این امر به معنی آن نیست که جلو تحرکات نظامی دشمن گرفته نشود و‌آزادی فعالیت تخریبی به آنها  مساعد گردانیده شود. باید با تمام قوت فعالیت مخالفین خنثی وصلح سراسری که حق هر افغان است درکشور جنگ زده ، ما تامین گردد.از بی توجهی های مرموز درامر سرکوب مخالفین مسلح خود داری گردد واقدامات موثر ومتناسب در وضعیت جنگ به عمل آید.

ـــ نابود باد جنگ

با احترام

پوهاند دوکتورمحمد داود راوش

رئیس حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

اعلامیه دارالانشای حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان در مورد نشست مسکو

 

شهر کابل حمل 1396

طوریکه هموطنان عزیر اگاهی دارند, درین اواخر به ابتکار مسکو نشست صلح با شرکت یازده کشور منطقه به شمول افغانستان دایر گردید که طبق اعلان رسانه ها این پروسه در آینده با شرکت نیرو های مسلح مخالف دولت افغانستان دنبال میگردد.

دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان معتقد است که هر عمل مثبت ایکه به قطع جنگ , خونریری و تامین صلح و ثبات سراسری در کشور می انجامد قابل تایید است. ما از همه تلاش ها در جهت تامین صلح , امنیت دایمی و برچیدن اسلحه غیر قانونی بعد از نهایی شدن توافقات صلح,غرض تامین حاکمیت ملی , استقلال و تمامیت ارضی کشور  در جهت ایجاد فضای باز سیاسی حمایت میکنیم.

چنانچه در برنامه حزب امده است: “حمایت از حل مسله جنگجویان ضد دولتی از طریق سیاسی , حزب ما خواهان آتش بس و قطع فوری جنگ و خونریزی بیشتر و استقرار صلح عادلانه در افغانستان است. ما از جلب و مشارکت مخالفین مسلح دولت در پروسه های سیاسی افغانستان پشتیبانی مینماییم مشروط بر اینکه آنها خشونت را کنار بگذارندو ارزش های بنیادین قانون اساسی را بپذیرند…”

تجمع نیرو های افراط گرا تحت عناوین مختلف در کشور که قلب اسیا نامیده میشود , در بی ثبات سازی کشور های مختلف منطقه و جهان نقش اساسی داشته و منافع کشور های منطقه را تهدید میکند .بنا” به نیرو های مسلح مخالف خطاب مینماییم که از عقل سلیم کار گرفته  , از خشونت , زورگویی, ترور, کشتار , انفجار و تخریب زیر بنا های مادی و معنوی کشور اجتناب و رزیده , با توظیف اشخاص اگاه و با صلاحیت پروسه صلح را دنبال نموده , سلاح خود را بر زمین بگذارند. و دولت ج.ا.ا نیز در امر بزرگ عمل ابتکاری نماید

بیایید که دست بدست هم داده با اتحاد ملی , وحدت و یکپارچه گی وطن زجر دیده خود را نجات داده زخم های خونین آنرا تداوی نماییم .

صلح ضرورت زمان است.در امر تامین آن باید اقدامات جدی و هدفمند صورت گیرد.

بااحترام

پوهاند دوکتور محمد داود راوش

رییس حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

اعلامیه سوم وحدت خواهان

رحیم حبیبی

اعلامیه شماره سوم وحدت خواهان 

مورخ پانزدهم اپریل 2017 

سازمان موج نوین  مردم افغانستان در اروپا و در داخل افغانستان تحت رهبری تاج محمد فعال مسول این سازمان  که قبلن در اعلامیه شماره یک وحدت خواهان برای همسوی و احیای  خانواده بزرگی حزبی مان , طی  اعلامیه مورخ 30 ام مارچ 2017 همسویی خود را قاطعانه اعلان  ووارد  پروسه  وحدت خواهی شده بودند . اینک بعد از گذشت اندی  از بحث  ها و گفتمانهای وسیع و فراگیر با اعضای خویش  در  داخل کشور و  اروپا , بویژه در پرتو فیصله اخیر دارلانشای حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان  , تصمیم اتخاذ نمودند  که ,   سازمان شانرا منحل اعلان نموده ,به عضویت کمیته وحدت خواهان پیوسته و از ادرس همین کمیته شامل پروسه وحدت شوند .

کمیته رهبری وحدت خواهان بدینوسیله ازین اقدام میهن پرستانه و حساس تاریخی جناب فعال که قبلن هم عضویت شورای عالی حز ب متحدلی افعانستان را داشتند, استقبال گرم و شایسته نموده , در یک نشست فوق العاده  حزبی , این پیشنها د سازمان  موج نوین  مردم افغانستان را به بحث و برسی گرفته ,  این اقدام جسورانه و متهورانه سازمان موج نوین مردم افغانستان را  مورد تایید و پشتیبانی قرار داده و عضویت محترم تاج محمد فعال  در کمیته رهبری وحدت خواهان را  نیز  مورد تایید قرار دادند .

به پیش بسوی وحدت همه نیرو های مترقی و میهنپرست

کمیته رهبری وحدت خواهان

اعلامیه دارالانشای حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان

مورخ۱۷حمل۱۳۹۶

رفقا ودوستان گرامی! ما اعلامیۀ وحدت خواهان را که متشکل ازاکثریت اعضای حزب دیروزمتحد ملی ، رهبری و کادر های حزب همبستگی مردم سعادتمند افغانستان  ،  وشورای سرا سری پیام آوران صلح افغانستان (موج نوین ) ، مقیم کشورهای اروپایی  به تاریخ ۱۱حمل۱۳۹۶ نشرگردیده است به دقت مطالعه کردیم. دراعلامیۀ وحدت طلبان بیان رسالت تاریخی رفقا و دوستان عزیزما درامر تامین وحدت وهمبستگی نیروهای ملی ــ دموکرات ترقی خواه وعدالت پسند،انعکاس یافته است. دراعلامیه تاکید گردیده است که ایشان بدان دلیل قد برافراشته اند تا دربرابر« کجروی ها و کج فهمی ها مواضع اصولی اتخاذ نمایند» وجریان وحدت خواهی تمام نیروهای ترقی خواه ، ملی ووطنپرست را حمایت نمایند. این حرکت مولود نشست ها وبحث های طولانی همه اعضای تشکیل دهندۀ وحدت خواهان مقیم اروپااست.

مسئولین حزبی و شخصیت های موثردرپای این اعلامیه تعهد می سپارند و معتقد اند که برای تحقق آرمانهای مردم «رنجمند »، تکیده ، ودردمند افغانستان ،  دربرهۀ کنونی و یکی شدن و تشکیل خانوادۀ بزرگ حزبی نه تنها یک امربدهی ، بل یک مسئولیت بزرگ اخلاقی است. تعهد گردیده است که ایشان درین را ه  مسئولانه ، با شهامت وآگاهانه گام نهاده اند ودرتصمیم خویش برگشت به عقب را منتفی میدانند…

حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان این اقدام نیک و وطن پرستانۀ رفقا ودوستان وحدت خواه را به دیدۀ احترام نگریسته وآرزو مند است تا شاهد بیشتر چنین اقدامات نیک سیاسی دربرهۀ کنونی باشیم . حزب متحد ملی ترقی مردم افغنستان تشکیل ائتلاف ها ، جبهات ووحدت های حزبی را درسرلوحۀ کاری خود قرارداده است و آنرا با جدیت و تلاش پیگیر ادامه میدهد.

حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان آن عده دوستانیکه که بخاطر انجام  رسالت تاریخی و میهنی با درک ضرورت لحظه کنونی، خویش درتحکیم پروسۀ وحدت ها نقش مثمررا انجام می دهند با آغوش باز استقبال می نماید.

حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان موثرترین را ه را برای تقویۀ جنبش ملی و دموکراتیک کشوریکی شدن تمام  سازمان ها، نیروهای ملی ، دموکرات وترقی خواه کشور افراد وشخصیت های صادق ، متعهد ، با رسالت میداند. شرایط عینی کشور چنین امری را ازهمۀ ما می طلبد. حکم زمان وضرورت تاریخی ما حکم می کند تا با چنین باوری کارکنیم و به پیش برویم.

دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان درحالیکه چنین اقدامات سودمند ،خردمندانه به موقع وتصامیم را صمیمانه استقبال منماید درامر تحکیم آن مجدانه تلاش ومبارزه می نماید.

به پیش به سوی تحکیم وحدت تمام نیرو های ملی ، مترقی و میهن پرست کشور!

زنده باد افغانستان صلح دوست !

با احترام

پوهاند دوکتور محمد داوود راوش

رئیس حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان