گدایی زنان و اطفال در افغانستان

زرغونه ولیzarghona.wali

 گدایی چيست…..!!؟؟

گدا یا دَریوزه ‌گر به شخصی اطلاق می‌شود که از طریق درخواست کمک مادی با ایجاد حس ترحم از مردم پول می‌ستاند

گدایی به انواع مختلف در داخل وخارج از كشور وجود دارد.

گدایی در بين مردمان جهان بحث وسيع است ،چرا كه اين مسله بيشتر به كشور هاى فقير و عقب مانده ارتباط مى گيرد وكشور ما هم از جمله عقب مانده ترين هاست .unnamed

گر چه گدایی در كشور ما به سطح بلندتر قرار دارد و مردان هم رقم بيشتر گدا هاى كشور را تشكيل مى دهند،چون موضوع بحث ما گدایی زنان وأطفال است ودارى جنبه هاى درداور و تكان دهنده مى باشد مى خواهم اين مسله را در اينجا مختصراً مورد ريشه يابى و تاثيرات منفى ان بالاى افراد جامعه بخصوص اطفال  به بحث قرار ده.

از انجايكه زيربناى هر كشوررا  اقتصاد تشكيل مى دهد كه پايه هاى اساسى جامعه وتعيين كننده سر نوشت سياسى ، اجتماعى و فرهنگى هر اجتماع است در بلند بودن سطح زندگى اتباع انكشور نقش اساسى را دارد.

ما گدایی زنان وأطفال در كشور را در بُعد هاى ذيل ريشه يابى مى كنيم :

جنگ و نبود صلح در كشور  ، عدم تامين عدالت اجتماعى ، مهاجرت  هاى  داخلى  وبيجا شدن مردم ، نبود مؤسسات توليدى و بيكارى ، اقتصاد و فقر  ،استفاده سوء گروپ هاى مافيائ  از گداها ،حرفه وعادت ، فساد ادارى 

جنگ و نبود صلح در كشور:

جنگ كه در چند دهه اخير در كشور  ما ادامه دارد تمام هستى داراى عامه و مؤسسات توليدى دولتى و ملى شخصى را نابود ساخته است

كشور ما را به ويرانه مبدل كرده وتعداد زیادی از هموطنان ما بخصوص بيشترين مردان ( نان آور خانواده حد اقل شش نفرى) را به شهادت رسيده  ويا در اثر انتحار و بم باردمان ها وغيره از بين رفته اند ،. یاهم مجروح ومعیوب گردیده طوریکه توانایی کار و حصول عاید را از دست داده اند.

مادرى كه در كشور از هيچ حقوق برابر تحصيلى اجتماعى و حقوقى برخوردارنيست با از دست دادن شوهران و اعاشه آوران  فاميل  هاى شان مجبوراً با اطفال شان مشتركن جهت ادامه زندگى به گدا ها تبديل مى شوند .

 

عدم تامين عدالت اجتماعى:

 

عدالت اجتماعی كه در اندیشه مدرن امروزى  همه افراد انسانی را برابر فرض می کند و ناظر به برابر کردن فرصت ها و درآمدها و ثروت هاست .

عدالت اجتماعى كه يكى از شعارهای اصلی همه ایدولوژئ ها و نهضت های  سوسیالیستی و دموكراتيك است . آنها بر این باورند که تا زمانی که عدالت اجتماعی (اقتصادی) برقرار نشود، عدالت به معنای واقعی آن تحقق نخواهد يافت.بنأً مردم ما به يك دولت مقتدر دموكراتيك نياز دارند كه بر أساس انديشه صادقانه زير بناى مساويانه بين افراد جامعه در تامين قانونيت استوار مى باشد . كه متاسفانه مردم ما در وضع موجود كشور از اين محبث به دور هستند كه خود طبقات محكوم فقير و طبقات حاكم ثروتمند را در جامعه تشكيل مى دهد ،كه گدا ها هم از طبقه محروم جامعه بشمار ما  مى روند .

در جامعه دموكراتيك حقوق مردان و زنان مساوى است از تمام امكانات علمى ،تحصيلى ،اجتماعى ،سياسى ،اقتصادى ،هر دو مشتركا برخوردار استند و زنان مانند مردان در تمام امورات جامعه نقش فعال دارند كه نبود يكى از والدين باعث سقوط زندگى خانواده نشده خانواده و اطفال از گدا شدن  محفوظ استند .و در ضمن كمك و مواظبت دولت سبب میشود از چنين طبقات كه با از بين رفتن يكى از آن دو به سقوط مواجع نشده و از گدا شدن اطفال وزنان جلوگيرى مى نمايد .

مهاجرت هاى داخلى و بيجا شدن مردم:

مردم كه در اثر جنگ هاى داخلى همه هست وبودى خود را از دست مى دهند ودر نقاط ديگر كشور جهت ادامه زندگى آواره مى شوند از يكطرف به نفوس آن ولايت افزود مى گردد كه خود با مشکلات اقتصادی دست به گريبان استند و از طرف ديگر  گنجايش و اكمال مهاجران در نقطه جديد براى ساكنان منطقه دشوار است كه همه دور از همكارى ويارى دولت در چوكات مزد دست مستقلانه زندگى دارند كه امكانات كار هم وجود ندارد تعدادى بيشتر بخاطر ادامه زندگى هم از ساكنين و هم از مهاجران دست به گداى مى زنند و گدا مى شوند .

نبود امکانات اقتصادی و مؤسسات توليدى و زراعت:

افغانستان يك كشور زراعتى است از مجموع مساحت افغانستان ( ۶۵۲ هزار کیلومتر مربع) فقط ۱۲درصد زمین ( ۸ میلیون هکتار ) قابل کشت است و ۴ درصد از این زمین نیز تحت آبیاری است.

۴۶ درصد نیز چراگاه و ۳ درصد نیز تحت پوشش جنگلات قرار دارد. از نظر جغرافیایی در حدود ۷۵ درصد از زمینهای قابل کشت افغانستان در سه حوزه زراعتی از هشت حوزه زراعتی این کشور قرار دارد که شمال، شمال شرق و جنوب است.

از تمام مناطق قابل کشت به دلیل کمبود آب تنها حدود نصف آن سالانه تحت کشت قرار می‌گیرند.

نداشتن حالات و ابراز مدرن مشكل ديگرى است كه مردم با ابتداى ترين ابزار كار به كشت وزراعت مىپردازند و إمرار معيشت مى نمايند فعلاً كه بيشترين كشت كوك نار توسط مافيائ جهانئ صورت مى گيرد و تمام عوايدش به جيب معامله گران و تجاران مواد مخدر رفته كه مردم از ان بهره نبرده و خبرى ندارند .

يكى از صادرات مهم كشور كه قبلا قالين و ميوه خشك بخارج بود فعلا بشكل كه لازم است تا بتوانند احتياجات جامعه را مرفوع سازد چشمگير نيست زيرا بسيارى از درخت هاى ميوه دار و باغ هادر اثر جنگ ها از بين رفته است ويا هم از اثر حوادث ناگوار خشك سالى،سيل وغيره زراعت و باغدارى هم به چالش هاى بلندى مواجع اند.

مؤسسات توليدى در كشور 80فيصد  در اثر همين جنگ ها سقوط كرده است و بيكارى هم به اوج خود رسيده گرچه گفته ميشود كه تولیدات كشور بعد از سقوط طالبان بالا رفته ولى ساختارهای لازم برای جمع آوری، نگهداری، بسته بندی و تسهیلات در روند تولید، بخصوص فراهم ساختن تسهیلات قابل قبول برای مراحل بعد از برداشت و فن‌آوری روند تولید و معیارهای تولید، نیز از چالشهای دیگر فراروی این محصولات در كشور است به اين اساس درجه فقر روز تا روز بلندتر رفته  وگداى دركشور رشد نموده است كه بیشترين انان را زنان و كودكان بى سرپرست تشكيل ميدهد

سو استفاده از گدا ها بخصوص زنان و اطفال توسط مافياى داخل كشور:

تجاران مواد مخدر و قاچاق بران زنان وأطفال در كشور با استفده از گدا ها موارد مختلف جنايات را از قبيل دزدى ، سواستفاده جنسی،همجنس بازی،مواد مخدر و غيره و همچنان با فروش و كرايه گرفتن اطفال و استخدام زنان و معامله با بازار هاى سرحدى كشور مبالغ هنگفت را بدست مى اورند.

گدایی در كشور به يك تجارت و منبع درآمد تعدادى از مفتخوران تبديل شده است.براساس معلومات كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، در حال حاضر حدود ٦٠ هزار طفل در افغانستان معتاد به مواد مخدر اند كه يكى از عوامل آن، استفاده از اطفال برای گدايى و دادن مواد مخدر به آنان است.

تعدادى از اطفال را كرايه مى گيرند در سرما و گرما با دادن مواد مخدر ترياك به اين اطفال (حتى اطفال چند ماهه تا يكساله )و خواباندن آنان در طول روز تجاران  پول هنگفتى بدست مى اورند،چون اين اطفال همه روزه به گرفتن مواد مخدر عادت دارند واگر روزى اين مواد برايشان نرسد به ناارامى و گريه پرداخته حتى در انزمان هم با گريه اطفال ترحم مردم را جمع كرده و پول جمع اورى مى نمايند

كه بسيار درد ناك و تاثربرانگيز است اين اطفال همه معتاد استند وقتى بزرگ مى شوند انان منحيث حرفه اينكار را انتخاب كرده خود بخود به گداها افزود مى شود .

این در حالی است که جنگ و چالش هاى موجود این معضل اجتماعی، بسیار جای نگرانی دارد و اطفال و زنان همیشه قربانیان بی فریاد و معصوم این سرزمین بوده اند.

و زنان كه مادران اين اطفال استند نه تنها خودشان اين بار گدایی را بخاطر امرارمعيشتى فاميل بدوش كشيده اند و دردى بيشتر را از اطفال معتاد شان هم با خود تا ختم زندگى حمل مى كنند .

حرفه وعادت  :

مطابق گزارشات  نشر شده رسمى از صفحات انترنتى کوشان؛ یکی از مسؤولین کمیسیون جمع آوری گداها می گوید كسانى كه در شهر كابل گدايى مى كنند، از ۱۰ نفر تنها يك نفر آنها گداى واقعى است.

به گفته وى، ٩٠ درصد گداهايى که از سوى کميسيون مذکور جمع آورى شده، حاضر نبودند که در مرستون نگهدارى شوند و برخى از آنها فرار مى کردند.

وى افزود:”هيچ وقت گدايى كه واقعا بيچاره است و به مرستون معرفی شود، شايق اين نيست كه از مرستون و از ديوارهاى آن پا به فرار بگذارد؛ چون همه نيازمندى هاى شان در اينجا مهيا مى شد؛ اما اكثر شان با ضمانت و ارائه اسناد، از تجمع‌خانه، رها مى شدند كه يک تعداد شان راهى خانواده هاى شان مى شدند و تعدادى ديگر شان دوباره به بازار مى آمدند.”

پس راه هاى بيرون رفت از اين معضله اجتماعى قابل بحث ذيلا توضيع ميگردد.

١ – ايجاد يك حكومت ملى و مترقى با پايه هاى اساسى مشترك از تمام اقوام وقبائل و تامين صلح وثبات در كشور

٢- تامين قانونيت و عدالت اجتماعى،  محو فساد إدارى ، منع چور چپاول  منع  استفاده از داراى عامه و غيره  دركشور

٣- توسعه و رشد اقتصاد كشور در چوكات روابط بين الملى

٤- ايجاد و رشد مؤسسات توليدى ، زراعت و كشاورزى ، رشد و توسعه واردات و صادرات محصولات كشور

٥- ايجاد شرايط كار و ومحو بيكارى تا اندازه توان و امكانات

٦ – ايجاد مؤسسات تعليمى و تحصيلى وجلب و جذب اطفال و جوانان به اين مؤسسات تا سن معين بطور جبرى

٧ – ايجاد مرستون ها، پرورشگاه ها كودكستان  ها ، پناهگاهى زنان با اطفال شان ، و مواظبت از اطفال بى سرپرست و زنان بى سرپرست و بى بضاعت و غيره.

مى دانيم كه اگر فردا دست بكار هم  شويم غالب شدن به اين مشكلات زمانگير است   اما اگر ما امروز فرصت را از همين زمان از همين لحظه از دست بدهيم زمان بيشتر را بخاطر رسيدن به اين اهداف انسانى ضرورت خواهيم داشت

پس نخبه گان ملى ، سياسى، اجتماعى وبلاخره مردم افغانستان عزيز سر زمين زيباى ايم نفاق ها را كنار گذاريد از ( من ) بودن به ( ما ) شدن در بين خود و كتله هاى وسيع مردم  بر امده و اين پروسه را دور از تعصبات زبانى و قومى توسعه بخشيد اتحاد همبستگى و اتفاق را پيشه سازيد .ملت وبخصوص اطفال معصوم وزنان خشونت بار ما را از اين بدبختى نجات دهيد در غيران جفا بزرگ در حق اين ملت رنجديده خواهد بود .

اميد وار استم مقاله مختصر تهيه شده مورد استفاده هموطنان عزيز قرار گيرد .

Comments are closed.