جلسه فوق العاده شورای ولایتی بلخ حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

تحت ریاست رفیق انجنیر محمد اکرم عظیمی رئیس شورای ولایتی بلخ حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان بتاریخ ۱۳۹۶.۸.۸ جلسه فوق العاده شورادایر گردید.
جلسه با تلاوت آیات کلام الله پاک افتتاح و طبق اجندای تصویب شده ذیل بکار خویش ادامه داد:
۱.توضیح لایحه وظایف کمیت تدارک تدویر کنگره حزب و طرز العمل تدویر جلسات و کنفرانس های حزبی.
۲. تصویب کمیته کاری تدارک تدویر کنفرانس های حزبی در شورای ولایتی بلخ.
۳. تصویب پلان تدویر جلسات واحد های اولیه الی کنفرانس شورای ولایتی بلخ.
۴.استماع پیشنهادات و نظریات.
بعد از توضیح اسناد ارسالی مرکز ، مشخص شدن وظایف اعضای شورای ولایتی ، ترکیب کمیته کاری پیشنهاد گردید.، همچنان پلان تدویر جلسات واحد های اولیه ، کنفرانس های نواحی ، ولسوالیها، شهر و شورای ولایتی پیشنهاد گردید که بعد از بحث و ارائه نظریات و پیشنهادات ، همراه با مصوبه شورای ولایتی به اتفاق آرا تصویب گردید.
جلسات از تاریخ دهم الی هجدهم ماه جاری عملی و تحقق می‌یابد.
جلسه به امید تدویر موفقانه کنفرانس های حزبی اختتام یافت .

کمیته کاری تبلیغ و ترویج کمیته تدارک تدویر کنگره حزب

Comments are closed.