جلسه فوق العاده هیأت رهبری شورای کشوری هندوستان حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان

چندی قبل در جریان سفر رفیق پوهاند داکترمحمد داوود راوش رئیس حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان به کشور هندوستان جلسه فوق العاده هیت رهبری شورای کشوری حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان مقیم هندوستان تحت ریاست نثاراحمد شیرزی به مناسبت سفر رفیق راوش دایر گردید

در آغاز جلسه رفیق شیرزی ضمن خوشآمد گویی به رئیس حزب، پیرامون فعالیت های شورا به رفیق راوش گزارش مفصل ارائه نمودند. بعدآ رفیق راوش ضمن صحبت همه جانبه و رهنمودی رفقای هیت رهبری شورای کشوری هندوستان را در پرتو مصوبات حزب مطابق و برنامه حزب هدایت و رهنمایی های لازم نمودند. سپس از جانب هیت رهبری تعهد شد تا در جمع آوری حق العضویت اعضای شورا سهم فعال میگیرند وهمچنان برای پیشبرد بهتر امور حزبی وتطبیق هرچه خوبتر پلانهای کاری تعهد صورت گرفت.

همچنان در جلسه شورای رهبری شورای هندوستان ح م م ت م ا روی ایجاد نماینده گی تلویزیون بهار در هند بحث شد که رفیق نثار احمد در جلسه در زمینه ایجاد نماینده گی تلویزیون بهار شخصآ ابراز آماده گی نمودند ووعده سپردن که بزودی کارهای لازم دراین زمینه را اغاز نمایند.

Comments are closed.