شماره تازه ماهنامه حقیقت زمان از چاپ برآمد

شماره تازه (شماره ۱۰ و ‍‍۱۱سال چارم / شماره مسلسل ۴۶و۴۷)ماهنامه حقیقت زمان ارگان نشراتی حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان با داشتن مطالب ارزنده و متنوع شامل موضوعات سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی واخبار زندگی حزبی از چاپ برآمد.

علاقمندان میتوانند این نشریه وزین را از دفاترحزب متحدملی ترقی مردم افغانستان در سراسر کشور وانتشارات بیهقی بدست آورند. همچنان فایل پی دی اف این شماره در لینک ذیل قابل دریافت میباشد.

دست اندکاران ماهنامه حقیقت زمان دیده بر راه ارسال مطالب زیبای شما بزرگواران ونیز پیشنهادات ،انتقادات وطرح های سازنده شما در جهت اعتلا و بهترشدن هرچه بیشتر کیفیت این نشریه وابسته به قشرترقیخواهان وآزاد اندیشان کشورمیباشند.

شماره۴۶ و ۴۷

haqiqat1

Leave a Reply