شماره تازه ماهنامه حقیقت زمان

شماره تازه ماهنامه حقیقت زمان ارگان نشراتی حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان از چاپ برآمد ؛علاقمندان میتوانند این ماهنامه وزین را از دفاتر شوراهای حزبی حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان درسراسرکشور و نیز از غرفه های فروش انتشارات بیهقی به دست آورند.

همچنان فایل پی دی اف این شماره درلینک ذیل قابل دانلود میباشد:

ماهنامه حقیقت زمان شماره۵۸ و ۵۹

1

کمیسیون تبلیغ و فرهنگ

Comments are closed.