وبله قطعه*

هنرغېرت

         دجلال اباد جنگ ۱۹۸۹

گوری دپنجاب پادشاه دچور لښکر راولیږه*

جوړ دځناورو یو مزدور لښکر راولیږه*

پاس په جلال کوټ يي په زرهاوو راکټ وویشتل*

سم یی دتکبیر په ناره خپل لښکر راولیږه*

نو دسنگره ددغی سندری غږ

 اوریدل کیده چی:

  ( ای سربازه یاره خیژ ه په مورچل باندی*

  بیا به د ی اوده کړمه سوری داوربل لاندی*)  1989 کال

 جلال کوټ یعنی جلال اباد

اوس:

 بیا چړیان راغلی دی کلی سیزي ښار سیزي*

باغ سیزي باغوان سیزي   گلاب سيزي چنار سیزي*

مور اوپلار مو وژنی او کاکا وژنی دادا وژنی*

پیغلی اوزلمی وژنی ماشوم وژنی بوډا وژنی*

سم په بسم الله وژنی او په نوم یی د الله وژنی*

نو بیا دپیغلو شور دنغمو شرنگ کی دا اواز اورو*

پاس له هندوکش تراباسینه دغه ساز اورو* چی:

  ( ای سربازه یاره خیژه په مورچل باندی*

   بیا به دی اوده کړمه سیوری داوربل لاندی *)

         نور بیا

 

Comments are closed.