پیام تسلیت دارالانشای حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان به مناسبت حوادث خونبار اخیر درکشور

وطنداران متدین و مسلمان!

با درد و دریغ که دهم محرم امسال (۱۳۹۵)با خون سرخ شهدای گلگون کفن و عزا داران امام حسین(ع) رنگین گردید ،دشمن نابکار با حرکت جبونانه و کشودن آتش به روی افراد ملکی ، زنان بیگناه و اطفال معصوم،در جریان مراسم عزا داری در زیارتگاه کارته سخی کابل، صفحه سیاه دیگری در کارنامه های ننگین خود اضافه کرده ،حدود (۱۶)تن هموطن ملکی و بیگناه مارا به شهادت رسانیده و  دههاتن دیگر را زخمی ساختند. هکذا حمله دوم در مسجد چهار یار اهل سنت کارته چهار کابل صورت گرفت که توسط نیرو های بیدار امنیتی دفع شد. دشمن قسم خورده مردم ما در جریان مراسم عزاداری در ولایت بلخ نیز مرتکب جنایت نا بخشودنی شده ،با راه اندازی انفجار ، (۱۴) تن هموطن ملکی ما جام شهادت نوشیده و (۲۸) تن زخم برداشته اند.

انالله وانا الیه راجعون

دارالانشا ح.م.م.ت.م.ا.به نماینده گی اعضای رزمنده حزب ،خود را در غم ،ماتم و اندوه هموطنان شریک دانسته ،این عمل غیر انسانی ،غیر اسلامی و دور از قوانین و حقوق بشری را به شدید ترین الفاظ محکوم و تقبیح مینماید. دارالانشا ح.م.م.ت.م.ا. تسلیت عمیق خود را به نمایندگی اعضای حزب ،به همه عزاداران حسینی ،فامیلهای شهدا ،زخمیان و تمام مردم افغانستان ،ابراز نموده ،برای شهدا بهشت برین ،برای فامیلهای عزادارصبر جمیل و برای زخمی ها صحت عاجل آرزو مینماید و نفرت و انزجار خویش را به عاملین و سازماندهندگان حوادث خونین اخیر ابراز نموده،از دولت بویژه نهادهای مسول امنیتی میخواهد تا در راستای حفظ امنیت و جان شهروندان کشور توجه هرچه بیشتر مبذول داشته،نگذارند تا دشمنان قسم خورده مردم وکشورما بازهم فاجعه آفریده مردم دردمند افغانستان را درسوگ عزیزان خویش بنشانند.

با درود ها

پوهاند دوکتور محمد داود راوش رئیس حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

Comments are closed.