پیام تسلیت دارالانشای حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان به مناسبت حادثه خونبار اخیر در شهرکابل

FB_IMG_1517158712901

دشمن نابکار و تشنه بخون مردم بیگناه و ملکی کشور ، یکبار دیگر روز شنبه مورخ هفت دلو ، با حمله نا جوان مردانه و دور از تمام قوانین و مقررات بین المللی، حقوق بشر و موازین انسانی که حتی آ رن کردن در جوار شفاخانه را ممنوع قرار داده ، با حمله مو تر بمب در جوار شفاخانه جمهوریت کابل به کارنامه ننگین خود افزوده و یکبار دیگر زمین کابل را با خون شهدا و زخمی ها رنگین نمود.
درین حادثه مدهش اضافه از صد تن هموطنان بیگناه و ملکی ما جام شهادت نوشیدند و اضافه از ۲۳۰ تن زخم برداشته که وضعیت ۹۰ تن از زخمی ها وخیم گذارش شده است.
زیاد تر زنان ، مردان ، اطفال و عمدتا” جوانان قربانی گرفتند.
به نیرو های جنگ طلب اهریمنی و بیگانه پرست مخالف خطاب می‌نمایم که با ایجاد وحشت ، دهشت و کشتار مردم بیگناه و ملکی چه بدست می آورید؟ آیا در فکر بدست آوردن قدرت سیاسی هستید؟ آیا فکر میکنید که با این وحشت و کشتار مردم شما را میپذیرد؟
به حکومت بی کفایت و نابکار خطاب می‌نمایم: شما که تا هنوز مصروف تقسیم قدرت و ۵۰، ۵۰ هستید .با این تشکیلات و طویل و عریض و با استخبارات پر امکانات و بی توجه مصروف چه هستید؟ چرا پست های کلیدی مورثی شده است؟ چرا بچه های ۱۵ ساله رتبه جنرالی میگیرد؟ چرا کار به اهل کار سپرده نمیشود؟ چرا کادر های وطنپرست که از سرمایه ملی تحصیل کرده ، امروز به کار روز مزد مراجعه کرده یا روانه دیار غربت شده و یا به زیر پل سوخته پناه میبرد؟ مسوول کیست؟
چرا چوکی های مهم نظامی _اوپراتیفی در تصرف نازدانه های مقامات با گذشته سیاه قرار دارد ؟ چقدر باید مردم قربانی بدهد؟
جامعه جهانی که سال هفدهم است در کشور ما حضور دارید به شما خطاب میکنم: علت آمدن تان به کشور ما چیست؟ چرا امنیت تامین نمیشود؟ شما مصروف چه هستید؟ تا چه وقت این نا کاره ها و خائنین به مردم را حمایت میکنید و از کاه کو میسازید و بالای شانه های مردم تحمیل میکنید؟.
به نظامیان جنایتکار و استخبارات آدمکش پاکستان خطاب میکنم: چه وقت از کشتار بیرحمانه مردم ما دست میکشید؟وبه صلح تن میدهید؟
حوصله مردم به سر رسیده ، از تقبیح کردن خسته شدیم . اگر در کشور اقدامات عملی صورت نگیرد ، کار به اهل کار سپرده نشود ، جلو چور و چپاول دارایی های ملی گرفته نشود و خائنین به محکمه کشانده نشود، آنروز نزدیک خواهد بود تا مردم به پا ایستاد شده و به کوچه ها بریزند .آنوقت جلو خشم مردم را تانک ها و توپ های شما نخواهد گرفت .
روح شهدا پاک وطن و حوادث اخیر شاد، برای زخمی ها شفای عاجل تمنا نموده، صبر جمیل به مردم کشور و فامیل های داغدار میخواهم .

با درود ها

پوهاند دوکتور محمد داوود راوش
رئیس حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

Comments are closed.