ناروی کی تر لږ ځنډ وروسته د افغانسان ملی ترقي ګوندی سازمان جلسه دایره شوه

 

 جلسی د روتینی اجندا تر څنګ په مالی او تشکیلاتی برخو کی د پریکړو تر څنګ  دنوی او همفکره ملګرو د جنبش  په ملاتړ کی د دوکتور شیرباز ځدران تر مشری لاندی دمشرتابه هیت دجوړونکو هڅو پر هر اړخیزه توګه له ملاتړه ډاډ ورکړ او غونډه د ملګرتوب په صمیمانه فضا کی پای ته ورسیده *

 میرویس امیری په ناروی کی د افغانستان ملی ترقي ګوند د سراسری سازمان  منشی  !

Comments are closed.