تدویر جلسه بیروی اجراییه حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان

جلسه بیروی اجرائیه حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان، تحت ریاست رفیق پوهاند دوکتور محمد داود راوش رئیس حزب امروز پنجشنبه مورخ چهارم عقرب ۱۳۹۶ ، حوالی ساعت نه صبح در دفتر مرکزی حزب دایر گردید. در جلسه مسولین شعبات و کمیسیونهای مرکزی حزب نیز شرکت داشتند.

received_1711481552218212
جلسه تحت اجندای ( طرز العمل تدویر جلسات و کنفرانس های حزبی، نورم نماینده گی و شیوه انتخابات نماینده گان به کنگره حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان ) تدویر یافت.
طبق اجندای تصویب شده جلسه ، رفیق انجنیر سلیمان کا مجو رئیس کمیته کاری تشکیلات و معاون کمیته تدارک تدویر کنگره حزب طرز العمل تدویر جلسات و کنفرانس های حزبی ، نورم نماینده گی و شیوه انتخاب نماینده گان کنگره حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان را به جلسه ارائه کرد.
بعداز آن ، اعضای بیروی اجرائیه ابراز نظر پیرامون طرز العمل را آغاز و نظریات و پیشنهادات شانرا به ترتیب ابراز که در مورد توضیحات لازم از جانب رهبری کمیته تدارک تدویر کنگره ارائه گردید.
در ین بخش رفقا رضایی، جانباز ، جهش ، جیلانی ، دهقان زاده ، دینه گل، موج ، محمد رسول ،وفادار ، حلیم ، متین ، آرین ، نورستانی، مالک و راوش صحبت نموده.
بعدا”رفیق راوش طی صحبت خویش از سهم گیری و علاقمندی رفقا و ابراز نظر شان پیرامون طرز العمل سپاسگذاری نموده گفتند : ما باید تلاش نمائیم تا کنگره با موفقیت تدویر یابد. تفاوت نظر به معنی اختلاف نظر نیست. ما متفقا” بطرف تدویر کنگره میرویم .ما به یک نتیجه منطقی رسیدیم ، این طرز العمل محصول کار شباروزی رفقای ما میباشد. ما بطرف یک کنگره با عظمت و با شکوه میرویم. شعبات و کمیسیون های مرکزی حزب ما فعالانه کار مینمایند و همه روزه فعال اند. شورا های ولایتی و معادل آن و شهر کابل موفقانه کار مینمایند .در اضافه از بیست ولایت دفاتر حزب ما فعال اند. سیستم گذارشدهی بوجود آمده است، روابط با شورا های ولایتی و شورا های بیرون مرزی تامین و همه روزه صورت میگیرد. کار ما به یک سیستم مبدل گردیده است که محصول کار مشترک و شباروزی همه ماست.
من منحیث رئیس حزب از کار کمیته تدارک تدویر کنگره صمیمانه ابراز سپاس می‌نمایم که با دقت و با در نظر داشت همه چالش ها ،با تلاش خستگی نا پذیر کار مینمایند.
در پایان کار جلسه رفیق حفیظ الله نورستانی معاون کمیته تدارک تدویر کنگره، طرح مصوبه جلسه را قرائت نمود که به اتفاق آرا تصویب گردید
جلسه حوالی ساعت ۱۱:۳۰ قبل از ظهر در فضای وحدت وتفاهم کامل اعضای بیروی اجرائیه و آرزوی تدویر موفقانه کنگره با شکوه و پر از دست آورد خاتمه یافت.

کمیته کاری تبلیغ و ترویج کمیته تدارک تدویر کنگره حزب

تدویر جلسه دارالانشای حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان

 

جلسه دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان، امروز چهارشنبه مورخ سوم عقرب ۱۳۹۶، حوالی ساعت سه بعد از ظهر ، در دفتر مرکزی حزب دایر گردید. در جلسه روسای شعبات و کمیسیون های مرکزی حزب نیز شرکت داشتند.
برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد و مورد تائید قرار گرفت:
بحث پیرامون طرز العمل تدویر جلسات و کنفرانس های حزبی ، نورم نماینده گی و شیوه انتخاب نماینده گان به کنگره حزب.

در آغاز جلسه رفیق راوش ریس حزب از حوادث سیاسی و نظامی کشور یاد آور شده ، حملات انتحاری را محکوم و به شهدا ی حوادث اخیر جنت فردوس را خواستار شد. در ادامه گفتند که امروز سوم عقرب است ، آن را باید بحیث حماسه تاریخی یاد کرد و آن را باید گرامی بداریم. همچنان روی نظریات و استراتیژی کشور های بزرک و همسایه در مورد افغانستان مکث نمودند. رئیس جلسه در امور زنده گی حزبی اشاره کردند ، از دو جلد کتاب ایکه به اثر تلاش رفقا زرغونه ولی و فقیر محمد سالارزی زیور چاپ یافته یاد آوری نمودند ، مصاحبه های رفقا با رسانه های تصویری انعکاس مثبت در جامعه داشته ، طی هفته در اثر تلاش شورای کشوری هندوستان حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان، نماینده گی تلویزیون بهارطی محفل باشکوه با شرکت افغانان مقیم هند افتتاح نمودند که از جانب سفارت افغانستان در هند استقبال شایان شده است.
رفیق راوش در اخیر توجه رفقا را به اماده گی های کنگره منجمله تقویت بنیه مالی حزب جلب نمودند.
طبق اجندا رفیق انجنیر سلیمان کا مجو رئیس کمیته کاری تشکیلات کمیته تدارک تدویر کنگره حزب، طرز العمل تدویر جلسات و کنفرانس های حزبی ، نورم نماینده گی و شیوه انتخاب نماینده گان به کنگره حزب را به جلسه قرائت کرد.
اعضای جلسه به نوبت نظریات و پیشنهادات خود را جهت تکمیل طرز العمل پیشنهاد نمودند که بعد از ارائه توضیحات و تعدیل لازم به اتفاق آرا تصویب گردید.

جلسه حوالی ساعت ۴:۴۵ عصر به امید تامین صلح و تدویر کنگره باشکوه و دموکراتیک اختتام یافت .

کمیته کاری تبلیغ و ترویج کمیته تدارک تدویر کنگره حزب

 

جلسه شورای ولایتی هرات حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان پیرامون انتخاب رئیس شورای ولایتی حزب

جلسه شورای ولایتی هرات حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان به تاریخ 4میزن1396 در مقراین شورا به اشتراک کثیری از اعضای این شورا وهیات رهبری آن تدویر یافت در جلسه موضوع انتخاب رئیس شورای ولایتی حزب به بحث وتبادل نظر گرفته شده که بعداز صحبتهای همه جانبه رفقا،رفیق عبدلقدوس رؤف زاد مسول تشکیلات شورای ولایتی هرات حزب سه نفر از رفقا را که باه این پست کاندید بودند معرفی نموده وبعدا هریک از رفقای کاندید شده پیرامون بیوگرافی ،سوابق کاری وحزبی،نخوه فعالیتها و برنامه های وطرح های شان صحبت نموده وبه جلسه توضیحات همه جانبه ارائه فرمودند.

بعدا رفقا پیرامون موضوع به بحث وتبادل نظر همه جانبه و رفیقانه پرداخته و در فضای دموکراتیک و آزاد به اتفاق آراء رفیق فیصل شاخص را به حیث رئیس شورای ولایتی هرات حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان و رفیق فروتن را به حیث معاون این شورا برگزیدند.

جلسه در فضای وحدت وهمدلی و به آرزوی موفقیت های هرچه بیشتر به رهبری جدید این شورا به پایان یافت.

کمیسیون تبلیغ وفرهنگ

22007737_1771891679775576_6983233365227060038_n

حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان چگونه حزبی باید باشد؟ (پیشنهادات در مورد مرامنامه،خطوط اساسی و اسناسنامه حزب)

 داکترحمیدمفیدداکتر حمیدالله مفید

پیش نگاه:

در افغانستان ۶۳ حزب دارای مجوز فعالیت از سوی وزارت عدلیه افغانستان (مجوز حزب کار وتوسعه افغانستان ابطال شد که با آن ۶۴ حزب می شد) و بیست حزب سیاسی در حال انتظار بر دو بنیاد پی ریزی شده اند:

یکم- حزب های برنامه محوری

دوم-حزب های شخصیت محوری.

در بخش یکم حزب های سیاسی شامل اند، که بر بنیاد اندیشه از سوی گروهی از هم اندیشان پی ریزی شده اند، مانند: حزب های پیشین: دموکراتیک خلق افغانستان، جمعیت اسلامی افغانستان، ستم ملی، افغان ملت، شعله جاوید وحزب های جدید شامل: حزب حرکت اسلامی افغانستان، حزب نخبگان مردم افغانستان، حزب اجماع ملی جوانان، حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان وکنگره ملی ودیگران.

در بخش دوم حزب های شامل می شوند، که بر بنیاد تلاش یک شخصیت مشخص یک حزب سیاسی پی ریزی می شود که به منظور تشکل هوا خواهان شخص حزب ایجاد می شود. ماند: از گذشته ها: رستگاری ملی به فرمایش سردار محمد داوود خان، حزب جبهه ملی نجات افغانستان به رهبری صبغت الله مجددی که تا ایدون تحت رهبری او زنده است. واز حزب های جدید: حزب قیام ملی افغانستان به رهبری زمریالی احدی، حزب افغانستان واحد به رهبری محمد عمر خیار، و حزب تحول ورفاه افغانستان به رهبری محمد اشرف غنی احمد زی ودیگران اند، که دارای کدام برنامه مشخص ومعین نیستند، بلکه بنا بر تلاش چهره های شناخته شده پیریزی شده اند در موجودیت اشخاض زنده اند وبا مرگ آنها یا به پسران شان انتقال می یابد ویا نابود می شوند. Continue reading

اهدای سند مالکیت زمین به شورای ولایتی غزنی حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان

مبارک برای همه..
بویژه اعضای متعهد و جوان حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان.

شماری از بزرگان و متنفذین قومی در ولایت غزنی. با ابراز سپاس و قدر دانی از فعالیت های چشم گیری و عدالت خواهانه این حزب درغزنی ،ضمن تشویق وترغیب این جوانان برای فعالیت های اجتماعی وسیاسی و و عده هر نوع همکاری، دو قطعه زمین در شهرک صلح که حدود ۵۵۰ متر مربع میباشد اهداء و برای جوانان این حزب آروزی موفقیت نمودند.
_پایدار باد وحدت وهمدلی.
_زنده مردم قدر شناس غزنی.
کمیسیون تبلیغ و فرهنگ حزب به نماینده گی از دارالانشا و رهبری حزب اقدامات وطندوستانه اعضای شورای ولایتی غزنی حزب را تقدیر نموده ، به رفقای جوان و پر تحرک موفقیت های بیشتر در اتحاد و همبستگی جوانان ، بخصوص در ولایت غزنی خواهان است.
کمیسیون تبلیغ و فرهنگ

جلسه کمیته کاری تفاهم و روابط سیاسی،کمیته تدارک ندویر کنگره حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان

جلسه کمیته کاری تفاهم وروابط سیاسی عصر روز دوسنبه مورخ هفتم سنبله سال ۱۳۹۶ در دفتر مرکزی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان دایر گردید مطابق اجندا پیرامون چگو نگی دعوت مدعوین به کنگره بحث های همه جانبه صورت گرفت . درمورد فیصله به عمل امد تا برای دعوت مهمانان از احزاب سیاسی ، جامعه مدنی ، شخصیت

های ملی واکادمیک از پوهنتون های شخصی ودولتی با بعضی از شخصیت های مطزح مورد نظر تفاهم ومشوره گردد . هم چنان مطابق اجندا طرح راهکار ترتیب شده توسط رفیق داکتر عبدالرشید جانباز قرأت گردید درمورد فیصله بعمل آمد تا کاپی های طرح راهکار برای هریک از اعضای محترم کمیته کاری تکثیر تا درجلسه بعدی نظریات خویش را جهت غنامندی ارایه نمایند . در اخیر به امید تدویر کنگره با شکوه کار جلسه به اتمام رسید .
کمیسیون تبلیغ و فرهنگ

تدویر جلسه مشورتی دارالانشای حزب متحدملی ترقی مردم اففانستان

FB_IMG_1504164862190روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶.۶.۸ ساعت دو بعد از ظهر جلسه مشورتی دارالانشای حزب تحت ریاست رفیق پوهاند دوکتور محمد داود راوش رئیس حزب در دفتر مرکزی حزب دایر گردید . در جلسه روسای شعبات مرکزی نیز حضور داشتند.

برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد و مورد تائید قرار گرفت:
۱.چگونگی ترکیب شرکت کننده گان کنگره.
۲.تشدید کار جهت تدویر کنگره شفاف و با شکوه.
در آغاز رفیق راوش روی وظایف اعضای حزب در راستای تدویر کنگره صحبت نموده ، رفقا را جهت ابراز نظریات مثبت با استفاده از حق دموکراتیک شان دعوت و نقاط تاریک در اساسنامه حزب را که باعث بروز تشویش شده مشخص نموده ، جهت رفع نواقص از اساسنامه حزب نظریات و طرح های پیشنهادی رفقا را خواستار شدند. هکذا نظر به پیشنهادات اعضای حزب روی ترکیب کمی اعضای شورای مرکزی ، بیروی اجراییه و دارالانشا حزب طالب مشوره رفقا شدند.
برای تدویر کنگره دموکراتیک ، شفاف و باشکوه رفقا به ترتیب صحبت نمودند:
استاد محراب صمدی، صبور ثابت ، استاد رفیعی، انجنیر عبدالقادر ذهین ، داکتر عبدالرشید جانباز، احمدی ، محمد داود ویار، میر زمان وفادار، انجنیر میر احمد قیام ، عبدالطیف صالحی، انجنیر سرور تابش ،استاد جانان میر خیل، حفیظ الله نورستانی، انجنیر عبدالرحمن صدری، محمد رحیم زرین و انجنیر سلیمان کامجو.
عمدتا”رفقا روی ترکیب کمی اعضای شورای مرکزی، بیروی اجراییه و شورای مرکزی حزب ، چگونگی راه یابی اعضای شورای مرکزی و شورا های ولایتی و معادل به کنگره ، تفویض صلاحیت های تشکیلاتی برای کمیته تدارک تدویر کنگره ، رعایت دقیق دموکراسی گسترده و توجه به مرکزیت در حزب ، ایجاد کمیته های متخصصین برای تدوین بخش های مختلف برنامه حزب ، تفاهم روی ساختار های تشکیلاتی حزب برای کنگره ، انطباق کار و فعالیت حزب با خواست زمان و رعایت اصل دموکراسی در حزب صحبت نمودند و جلسه مشورتی امروز را نمادی از دموکراسی در حزب ، موجودیت اراده واحد برای تدویرکنگره شفاف و با شکوه خواندند.
در اخیر رفیق راوش کار جلسه را ارزیابی کرده از رفقا به ارتباط گرفتن سهم فعال و ابراز رای شان سپاسگذاری نموده گفت که جلسه امروز دارالانشا حزب نمونه روشن از دموکراسی در حزب ماست .
کمیته تدارک موظف گردید تا طرح های مشخص خود را به جلسه بعدی ارائه نمایند .
جلسه در فضای تفاهم نظر و وحدت رفیقانه ساعت پنج عصر اختتام یافت.

کمیسیون تبلیغ و فرهنگ

تدویر جلسه دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

20170824_105735(0)جلسه دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان تحت ریاست رفیق پوهاند دوکتور محمد داود راوش رئیس حزب به روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶.۶.۲ خورشیدی ساعت ۱۰.۳۰ قبل از ظهر در دفتر مرکزی حزب واقع شهر کابل دایر گردید. در جلسه روسای شعبات و کمیسیون های مرکزی حزب نیز شرکت داشتند. برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد و مورد تائید قرار گرفت : ۱. گزارش اجرا ات کمیسیون موظف دارالانشا حزب برای ادغام و تنظیم اعضای موجود حزب در پوهنتونهای شهر کابل. ۲.گزارش مختصر کمیسیون تبلیغ و فرهنگ در رابطه به اجرا ات کمیسیون به پیشواز کنگره حزب. ۳.گزارش اجراات کمیته تدارک تدویر کنگره. در آغاز جلسه رفیق راوش روی وضع جهانی ، استراتژی آمریکا در مورد افغانستان ، نظریات مخالفین دولت و کشور های جهان در مورد، نتایج جلسه دیروز کمیسیون انتخابات و ملاقات با سفیر اتحادیه اروپا و رهبری کمیسیون انتخابات، سفر رسمی به هندوستان و ملاقات باعده یی از رجال دولتی و احزاب سیاسی هند به جلسه گزارش دادند. طبق ماده اول اجندا گزارش اجرا ات کمیسیون کار با اعضای حزب در پوهنتونهای شهر کابل توسط رفیق انجنیر محمد امین پرتو عضو این کمیسیون به جلسه ارائه گردید. پیرامون موضوع رفقا رفیعی ، میر خیل،اسد منگل ،رضایی،جانباز، احمدی،وفادار،خاوری، صمدی،مالک، کا مجو و راوش صحبت نموده ، جهت تنظیم بهتر ، وظایف مشخص به شورای شهر کابل و قیم های دارالانشاء در شهر کابل سپرده شد. طبق ماده دوم گزارش کار کمیسیون تبلیغ و فرهنگ و کمیته کاری تبلیغ و ترویج کمیته تدارک توسط رفیق پرتو به جلسه ارائه گردیده وهم کا پی ده مجموعه نظریات رسیده در مورد کنگره و اسناد حزبی و دوازده کا پی اطلاعیه های کمیته به رفیق نورستانی مسوول کمیته کاری تهیه اسناد اساسی سپرده شد . هکذا از نشر شعار ها و تهیه ۲۶ شعار برای استقبال از کنگره یاد آوری نمود . جلسه به کمیته کاری تبلیغ و ترویج کمیته تدارک صلاحیت داد تا در مورد شعار ها تصمیم بگیرند. طبق ماده سوم رفیق آرین ریس کمیته تدارک تدویر کنگره گزارش کار کرد کمیته را به جلسه ارائه کرده و مشخص روی طرز العمل کنفرانس ها صحبت نمود .پیرامون موضوع رفقا میرخیل،کامجو، راوش، جانباز، وفادار، مالک، احمدی،صدری، آرین، سپاهی ، نورستانی، خاوری، ویار صحبت نموده نظریات خود را مطرح کردند. که در مورد تصامیم مشخص اتخاذ گردید. جلسه حوالی ساعت ۱.۳۰ به امید تامین صلح در کشور اختتام یافت.

 

کمیسیون تبلیغ و فرهنگ

تدویر جلسه ی کمیته تدارک تدویرکنگره حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان

received_1653217434711291

جلسه کمیته تدارک تدویر کنگره حزب امروز پنجشنبه دوم سنبله سال جاری ساعت ۸ صبح تحت ریاست رفیق آرین رئیس کمیته ، در دفتر مرکزی حزب دایر گردید.
بررسی طرز العمل کنفرانس های حزبی اجندای جلسه امروز تعین گردید.
رفیق وحدت ریس شعبه تشکیلات مرکزی به نماینده گی از کمیته کاری تشکیلات کمیته تدارک تدویر کنگره طرزالعمل تدویر کنفرانس های حزبی از واحد های اولیه الی شورا های ولایتی و معادل را که قبلا در کمیته تشکیلات بررسی و تصویب شده بود به جلسه پیشکش کرد.
پیرامون طرز العمل تقریبا همه اعضای کمیته به نوبت صحبت نموده و نظریات خود را غرض غنا مندی آن ابراز که در نتیجه با تعدیلات به تصویب رسیده و فیصله گردید تا غرض منظوری به دارالانشای حزب سپرده شود.
جلسه حوالی ساعت ۱۰.۳۰ قبل از ظهر اختتام یافت.

کمیته تبلیغ و ترویج کمیته تدارک تدویر کنگره

تدویر جلسه بیروی اجرائیه شورای شهر کابل حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان

20953054_1646877318678636_5728971742992485147_nطبق پلان کاری جلسه بیروی اجراییه شهر کابل حوالی ساعت ۹.۳۰ صبح روز پنجشنبه مورخ ۲۶ اسد سال۱۳۹۶ تحت رهبر رفیق استاد سعد الله رضائی رئیس شورای کابل حزب در حالیکه رفیق میر خیل عضو دارالانشاء وقیم در شورای شهر کابل نیز حضور داشتند تحت اجندای معین دایر گردید.
۱. رفیق حکیمی مسول تبلیغ و فرهنگ شهر کابل گزارش کاری پنج ماهه کمیسیون مربوط را به جلسه ارائه کرد.
۲.رفیق واسع مسول مالی شورای شهر گزارش شعبه مربوط و چگونگی جمع آوری حق العضویت ها را گزارش دادند.
۳.رفیق منگل مسوول تشکیلات شهر کابل گزارش شعبه مربوط و چگونگی گذارشدهی نواحی شهر را به جلسه گزارش دادند.
۴.رفیق مختار گزارش پنج ماهه ناحیه ۱۵ شهر کابل را ارائه کردند.
۵.رفیق واسع گزارش کار کرد های پنج ماهه ناحیه چهارم شهر کابل را گذارش داد.
۶. رفیق ابراهیم خیل گزارش پنج ماهه ناحیه ۱۶ شهر کابل را ارائه کردند.
۷.تعین رفیق محمود ولی به صفت مسوول شعبه اسناد و ارتباط شورای شهر.

پیرامون هر بخش و هر گزارش بحث صورت گرفت .رفقا نظریات ارائه نمودند. در نتیجه پیشنهاد گردید تا ناحیه ۱۵ بخاطر اجرا ات خوب و منظم حزبی مکافات شود . برای مسولین شعبات و کمیسیون ها وظایف مشخص روی رفع نواقص موجود و آماده گی به کنگره حزب داده شد . فیصله به عمل آمد تا جهت تنظیم بهتر کنفرانس های حزبی به کنگره سیمینار با مسوولین شورا های نواحی شهر به کمک شعبات مرکزی حزب برگزار شود ‌ .
در اخیر رفیق میر خیل کار جلسه را ارزیابی و وظایف اعضای شورای شهر کابل را در پرتو مصوبات کمیته تدارک تدویر کنگره حزب مشخص نمود .
جلسه به امید رفع نواقص واماده گی ها به استقبال تدویر کنگره حزب ساعت ۱۱.۳۰ خاتمه یافت .
در ختم جلسه شماره جدید ماهنامه حقیقت زمان به نواحی شهر توزیع گردید.

کمیسیون تبلیغ و فرهنگ