دکندهار په ولایت کی د ( ا – خ – ت – م – م – ګ) ولایتی – ښاری او ولسوالیو دګوندي شورا ګانو غړو فو ق العاده غونډه

دافغا نستان دخلګو ترقی ملی متحد ګو.ند
کندهار ولایت – نیټه ۷- حمل – ۱۳۹۷
دکندهار په ولایت کی د ( ا – خ – ت – م – م – ګ) ولایتی – ښاری او ولسوالیو دګوندي شورا ګانو غړو فو ق العاده غونډه دایره سول.
دنن ورځی په غونډه کی د( ا – خ – ت – م – م – ګ) داجراییه شورا غړی ښاغلی عبدارشید ( ارین) صاحب هم ګډون کړی ؤ.

29541432_608603089500854_5770324993878385237_n
غونډه ددوعا ییی په ویلو سره شروع شول.
ښاغلی ( ارین) صاحب دملګرو سره تر پیژندلګلوی وروسته
دګوندی یووالی دپرو سی په اړوند همدغه رنګه دګوندی کنګری ددایریدو په اړوند معلومات وړاندی کړل.
وروسته ښاغلی ( ارین) صاحب دډیرو ملګرو پو ښتنوته جوابونه ورکړل.
وروسته نوموړی غونډه ددوعا یی په ویلو سره پای ته ورسیدل

کنفرانس شورای حزبی ناحیه پانزدهم شهرکابل حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان

وز سه شنبه مورخ هفتم حمل کنفرانس حزبی ناحیه پانزدهم شهر کابل دایر گردید.
در جلسه بر علاوه انتخاب ۱۴ تن طبق طرزالعمل به کنفرانس شهر کابل ، اعضای شورای ناحیه پانزدهم در فضای آزاد و دموکراتیک انتخاب گردیدند.
کمیته کاری تبلیغ و ترویج کمیته تدارک تدویر کنگره حزب

جلسات کمیته های کاری تدارک کنگره حزب

به روز های یکشنبه و دوشنبه هفته جاری جلسات کمیته های کاری تشکیلات ، ترتیب اسناد اساسی ، مالی و تدارکات و تبلیغ و ترویج بصورت جداگانه دایر گردید.
در جلسات مصوبه مورخ ۲۴ ماه حوت دارالانشا قرائت و زمان تقریبی کنگره به اعضای کمیته ها معلومات داده شد.
طبق طرزالعمل تصویب شده و پلان های تدابیری کمیته تدارک تدویر کنگره و کمیته های کاری ، وظایف پیشبینی شده بین رفقا تقسیم و وظایف هریک معین گردید تا در جلسات پیشرو گذارش اجراات خود را ارائه و الی تاریخ معین شده کنگره ، وظایف پیشبینی شده از جانب کمیته های کاری تکمیل و بعد از منظوری به دارالانشا حزب سپرده شود.
کمیته کاری تبلیغ و ترویج

کنفرانس های شوراهای حزبی نواحی شهرکابل

شورای حزبی ناحیه هشتم:

بروز یکشنبه مورخ پنجم حمل کنفرانس شورای ناحیه هشتم حزبی شهر کابل دایر گردید. در جلسه روی انتخاب نماینده به کنفرانس حزبی شهر کابل طبق طرزالعمل تصویب شده اقدام بعمل آمد که در نتیجه به تعداد پنج تن به کنفرانس حزبی شهر کابل معرفی گردید.
همچنان در جلسه اعضای شورای ناحیه نیز انتخاب گردیدند.

:شورای ناحیه دوازدهم حزبی

بروز دوشنبه مورخ ششم حمل کنفرانس شورای ناحیه۱۲ دایر که بر علاوه انتخاب اعضای شورای ناحیه به تعداد ۱۴ تن به کنفرانس حزبی شهر کابل انتخاب ومعرفی گردیدند.

کمیته کاری تبلیغ و ترویج کمیته تدارک تدویر کنگره

جلسه بیروی اجراییه شورای شهر کابل حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان

روز چهارشنبه مورخ هشتم ماه حمل، ساعت چهار عصر ، جلسه بیروی اجراییه شهر کابل حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان دایر گردید .
در جلسه آخرین گذارشات و آماده گی ها به کنفرانس حزبی شهر کابل مورد بررسی قرار گرفته ، روی لست پیشنهادی شعبه تشکیلات و کمیت اعضای شورای شهر کابل ،کمیت اعضای بیروی اجراییه ، لست پیشنهادی نماینده گان به کنگره از جمع نماینده گان نواحی شهر طبق طرزالعمل ، گذارش اساس ، طرح قطع نامه کنفرانس بحث صورت گرفته و به اتفاق آرا تصویب گردید. در زمینه مصوبه نیز صادر گردید .
برای هرچه با شکوه تر دایر شدن کنفرانس تقسیم وظایف بین اعضای بیروی اجراییه شورای حزبی شهر کابل نیز صورت گرفت .
جلسه حوالی ساعت ۵:۳۰ عصر در فضای تفاهم و اتحاد نظر اختتام یافت.

کمیته کاری تبلیغ و ترویج کمیته تدارک تدویر کنگره

تدویر جلسه دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶.۱۲.۲۴ حوالی ساعت نه صبح جلسه دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان، تحت ریاست رفیق پوهاند دوکتور محمد داوود راوش رئیس حزب در دفتر مرکزی واقع شهر کابل دایر گردید .در جلسه روسای شعبات مرکزی و شهر کابل نیز شرکت داشتند.
برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد وبه اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت:
بحث پیرامون تدویر کنگره حزب و تعین زمان تدویر آن.


در آغاز جلسه رفیق راوش پیرامون کار حزبی سیاسی در سال ۱۳۹۶ روشنی انداخته از موفقیت ها ، فعال بودن شعبات مرکزی ، تامین تماس منظم با شورا های ولایتی و بیرون مرزی، جوان شدن رهبری عده یی از رهبری شورا های حزبی در نتیجه انتخابی شدن مقامات حزبی ، سفر های کاری به ولایات ، جمع آوری حق العضویت ها، تنظیم امور نشراتی و نشر ات منظم ارگانهای نشراتی حزب، اشتراک اضافه از ۱۸۰ مرتبه در رسانه های تصویری و طرح نظریات و پالیسی های حزب پیرامون رویداد های سیاسی کشوری و جهانی یاد آوری نموده، شعبات و رفقای که زحمات زیاد تر را متقبل شده بودند به نیکویی یاد آوری نمود.همچنان روی نواقص کار در بخش های مختلف مکث نموده و برای سال پیشرو وظایف را مشخص نمودند.
پیرامون اجندا و آماده گی برای تدویر کنگره با شکوه حزب ،به ادامه جلسات گذشته دارالانشا و کمیته تدارک تدویر کنگره رفقا صحبت نموده، نظریات و دیدگاه های خود را شریک ساخته که در نتیجه به اتفاق آرای ۱۹ تن حاضر جلسه از جمله ۲۱ تن حاضر در شهر کابل فیصله گردید تا طبق طرزالعمل قبلا ارسال شده به شورا های حزبی ولایتی ، معادل و شهر کابل ، کنفرانس های نواحی ، شهری و ولایتی که تا حال دایر نگردیده است الی تاریخ ۱۵ ماه حمل ۱۳۹۷ دایر و طبق طرزالعمل اسناد ضروری را به شعبه تشکیلات مرکزی ارسال دارند.
جلسه به کمیته تدارک تدویر کنگره وظیفه سپرد تا از آغاز هفته آینده جلسات کمیته تدارک و سب کمیته های شش گانه رادایر و طبق پلان و لایحه وظایف به اقدامات تشدیدی آغاز نموده ، اسناد و همه ضروریات قید شده در پلان را آماده و گذارشات خود را به دارالانشای حزب بسپارند.
برای پیشبرد دقیق آماده گی های این رویداد بزرگ زنده گی سیاسی حزب ما مصوبه به اتفاق آرا تصویب گردید.
در جمع بندی کار جلسه رفیق راوش اضافه کردند تا شوراهای ولایتی ،معادل وشهر کابل طبق مصوبات بیروی اجرائیه،دارالانشا و شعبه تشکیلات مرکزی حزب عمل نمایند.
جلسه حوالی ساعت یک ظهر در فضای اتحاد و همبستگی رفیقانه برای تدویر موفقانه ‌کنگره حزب اختتام یافت.
کمیسیون تبلیغ و فرهنگ

تدویر جلسه دارالانشای حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان

28408138_1838093322890367_77450295_oجلسه دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان امروز پنجشنبه مورخ سوم حوت سال ۱۳۹۶ تحت ریاست رفیق پوهاند دوکتور محمد داوود راوش رئیس حزب در تالار مرکزی دایر گردید. درین جلسه مسولین شعبات و کمیسیون های مرکزی نیز اشتراک داشتند. برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد و مورد تائید قرار گرفت: ۱.گذارش کمیسیون تفاهم و روابط سیاسی در مورد انتخابات پارلمانی و شورا های ولسوالی در کشور. ۲.بحث روی چگونگی تدویر کنگره حزب. رفیق راوش در ابتدای جلسه روی وضع نظامی ، سیاسی و اقتصادی کشور صحبت نموده حمایت خود را از آغاز کار پروژه تا پی اعلان نمودند. روی زنده گی حزبی تماس گرفته گفتند (( ما باید وظایف حزبی و سیاسی خود را با موفقیت انجام دهیم .شورا های ولایتی و سازمان های حزبی با جدیت کار نمایند و کنفرانس های خود را دایر کنند )). طبق ماده اول اجندا رفیق ثابت رئیس کمیسیون تفاهم و روابط سیاسی ،گزارش کار کرده گی کمیسیون و اشتراک در جلسات کمیسیون مرکزی انتخابات کشور ، بخصوص جلسه چهارم کمیسیون، به جلسه روشنی انداخته افزود، طبق پلان در ماه حمل ثبت نام آغاز میگردد. تلاش صورت میگیرد تا این پروسه ملی با موفقیت انجام یابد. روی تذکره های برقی بحث صورت گرفت و نظریات احزاب سیاسی استماع گردید که نظریات و طرح های حزب ما نیز توضیح گردید . پیرامون گزارش عده یی از رفقا ابراز نظر نموده ، وظایف مشخص را استخراج نمودند که در مقابل حزب قرار دارد . وظایف جمع بندی و جهت تحقق آن طی مصوبه به تصویب رسید. طبق ماده دوم اجندا رفیق آرین رئیس کمیته تدارک تدویر کنگره حزب گزارش کار کمیته و پیشنهادات رسیده از شورا های ولایتی را با جلسه شریک ساخت . روی پیشنهادات رسیده و گزارش ارائه شده رفقا صحبت نموده ، نظریات و طرح های خود را مطرح کردند.که بعد از جمع بندی در پرتو فیصله های قبلی دارالانشا تصامیم اتخاذ گردید جلسه که ساعت ۹:۳۰ صبح بکار خود آغاز نموده بود ، حوالی ساعت ۱:۳۰ بعداز ظهر در فضای تفاهم و وحدت نظر اختتام یافت .

کمیسیون تبلیغ و فرهنگ

 

د افغانستان د خلکو د ترقی ملی متحد ګوند د سویډن د هېوادنۍ شورا د غونډي رپوټ :

نېټه : د فبروري د میاشتې ۴ مه ۲۰۱۸ کال

اجندا :

ــــ  په افغانستان کې د سیاسي نظامي وضعي ، د تیر کال د ګوندي فعالیتونو په تیره بیا کوند ته د جلب او جزب او مالي چارو د تنظیم په هکله .

ـــ  وړانديزونه ، پوښتنې او انتقادونه.

په دی ناسته کې د سويډن د هېوادنۍ شورا د گوندي غړو تر څنگ ، په اروپا کې د ګوندي چارو دانسجام او هماهنگۍ  د شورا مسول کاوه کارمل هم گډون در لود . غونډه د سويډن د گوندي سازمان د منشي مرستېال عبدالخليل يوسف له خوا پرانستل شوه ، هغه د گوندي ژوند او د هيواد سياسي نظامي حالت اړوند رڼا واچوله . له هغې وروسته د عبدالخليل له خوا د گوند داجرايیه بيرو غړي  محمداقا شيرازد ته بلنه ورکړل شوه چی د غونډې چاری مخته يوسي .

محمداقا شيرزاد د غونډي په پېل کې  د هيواد د ورستيو پېښو د شهيدانو روح ته د بښنې دوعا ،  ټپيانو ته د ژر روغتيا ، د پېښې عاميلنو ته دسختی سزا غوښتنه وکړه او په دوام يې  دگران هيواد افغانستان دسياسي نظامي حالاتو ، د گوندي کار او فعاليت ،  د گوندي کنگری ،  گوندي دندو او په گوندي کار او فعاليت کې د نيمگړتېاو په اړه اوږدی هر اٍړخيزه خبری وکړی ، ده دخبرو په ادامه کې وويل زموږ گوند چې د ټول افغان ولس اوسيدونکو يو فعال سر تاسري گوندی دی ، په ټول هيواد کې ددی گوند دفترونه موجود او په کار فعاليت بوخت دي ، د گوند مرکزي دفتر چی په پلازمېنه کابل کې فعال دی د ټولو روڼ اندو د تجمع مرکز شميرل کيږي . دا ګوند د خلکو  دسوکالی له پاره شپه او ورځ  مبارزه کوي ، ده زياته کړه چی د هيواد د بدو امنيتي ستونزو له امله گوندي کار کله کله دستونزو سره مل شي ، ولی زموږ گوندي کادرونه گوندي مشران په هيوادنې ټولو اړينو مسلو کې بی تفاوته نه وي تل د ميډيا او خپلو گوندي نشراتو په مټ د هيواد د موجوده ستونزو په اړه خپل غوڅ دريځ روښانه کٍړی ، د هيواد د دښمنانو ناولې او کرغېړنی څېری یي ولسونو ته بر بنډې کړي ، گوند په هره موهمه ملي مسله کې خپل کوټلی نظر وړاندی کړی . په پای کې په سويډن کې د گوندي مخکني منشي محترم احمد گل اندړ چی  دافغانستان د ترقي ملي متحد گوند څخه خپله رابطه پری کړه او د يوبل سياسي سازمان سره یي خپله اړيکه جوړه کړه  مالومات ورکړل او دا يي يو روټين او په ديموکراسی کې يو عادیي کار وبللو . همدار نګه هغه ملگري  دی ته وهڅول چی د گوند ليکو ته جلب او جذب وکړي او  د گوندي لار ښوونو عملي کولو ته  جدي توجو وکړي . هغه وویل گونديان بايد د خلکو په منځ کې خپل باور زيات کړي د خلکو په ټولو ټولنيزوچارو  ، غم او ښادی کې برخه واخلو.

ملگرو ته چانس ور کړل شو که څوک پوښتنې لري کولای شي خپلی پوښتنی وړاندی کړی . ملگري نسيم سهر خپل جوړونکې نظر وړاندی کړو او له ټولو ملي ديموکراتو ځواکونو غوښتنه درلوده چی د هيواد اوسنې ستونزی خورا ستونزمنې دی بايد يو قوي ځواکمن پراخ گوند جوړيدو ته کار وشي تر څو اوسنيو ناخوالو ته د پای ټکې کېښودل شي.

د غونډې برخوالوته د تشکيلاتو مسول لعل محمد اکبري د ګوندي سازمانونو د کار او فعالیت اړوند رپوټ وړاندی کړ  . هغه د گوندي کار او فعاليت وارزولو او نيمگړتياوو ته یي گوته ونيوله او لازم وړانديزونه یي مطرح کړل چی د غونډې برخوالو د تاييد وړ وګرځیدل او تغهد يې وسپارلو چی خپلو کوندي دندو اجرا کولو  ته به جدي پاملرنه وکړي .په پای کې د غونډی کار د کاوه کارمل له خوا ارزيابي شولو ، په پېل کې کاوه د گوند او هيواد په روانو حالاتو او د ستونزو د حل په هکله مهمي خبری وکړی له ټولو ملگرو څخه یي هيله وکړه چی موجوده  نيمگړتياوو  ته جدي پاملرنه وشي . خپل کارونه د ملگرتوب په روحيه  مخته بوزي . کاوه د غونډې برخوالو ته وړانديز وکړ چی په سويډن کې د گوندي سازمان د کار د لا منظم کيدو  له پاره د کنگری تر داريدو پوری د گوندي سازمان له پاره يو مسول تن وټاکل شي . وړانديز دا وو چی محمد اقا شيرزاد د کنگری تر جوړيدو پوری ددی گوندي سازمان مشرتوب (سرپرستي وکړي»

په دی وړانديز راي گیري وشوه ، د رايو په يوالي محمداقا شيرزاد د سویډن د هېوادنۍ کوندي شورا سرپرست وټاکل شو، محمداقا شيرزاد ملگرو ته وعده  ورکړه چی د خپل گوند پياوړتيا او گوندي گډ کار له پاره د خپل وس او توان په اندازه کار وکړي . غونډه په دی شعار چی موږ په گران هيواد کې تل پاته سوله غوښتونکی يو ، پای ته ورسيده.

د سويډن ګوندي هېوادنۍ شورا

د

تدویرجلسه روسای شوراهای نواحی حزبی شهرکابل حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان

روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶.۱۰.۲۱ ساعت ۱۰:۳۰ قبل از ظهر جلسه روسای نواحی حزبی شهر کابل حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان، در دفتر مرکزی حزب دایر گردید. در جلسه رفیق انجنیر سلیمان کا مجو مسوول تشکیلات در دارالانشای حزب نیز شرکت داشت.
برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد و مورد تائید قرار گرفت: وظایف اعضای نواحی حزبی شهر کابل در پرتو اطلاعیه دارالانشای حزب پیرامون تعین زمان تدویر کنگره حزب.
در آغاز متن اطلاعیه قرائت و به آگاهی روسای نواحی حزبی شهر کابل رسانیده شد.
بعدا” رفقا سوالات و نقطه نظر های خود و اعضای واحد های اولیه مربوط را مطرح کردند.
رفیق کا مجو عضو دارالانشا و معاون کمیسیون تدارک تدویر کنگره حزب پیرامون علل به تاخیر افتادن زمان کنگره به اوایل سال ۱۳۹۷ مفصل صحبت نموده و در فضای باز و رفیقانه به تمام زوایای تاریک و سوال برانگیز مسله تماس گرفته ، رفقا را در روشنی کامل قرار داده و به همه سوالات پاسخ های قناعت بخش ارائه نمود و هم وظایف نواحی حزبی شهر کابل را برای آماده گی و تدویر کنگره باشکوه حزب مشخص ساخت.
متقابلا رفیق استاد رضایی رئیس شورای حزبی شهر کابل ، از آماده گی های نواحی شهر بخاطر تدویر هر چه باشکوه تر تدویر کنگره حزب اطمینان داده و جهت موثریت وتشدید فعالیت حزبی وظایف نواحی را برشمرد.
جلسه حوالی ساعت ۱۲:۳۰ ظهر در فضای وحدت نظر و تفاهم جهت آماده گی و کار بیشتر به استقبال کنگره حزب اختتام یافت.

کمیسیون تبلیغ و فرهنگ حزب

دکندهار په ولایت کي د افغانستان دخلګو ترقي ملې متحد ګوند دولایتې او ښاری شورا ګډه غونډه

  دکندهار په ولایت کي د( افغانستان دخلګو ترقي ملې متحد ګوند ) دولایتې او ښاری شورا ګډه غونډه د جمعی په ورځ ۸/۱۰/۱۳۹۶ کی دایره سول.
لومړی دهلمند او کابل ولایتونو کی دچاودونو دپیښو شهیدانو دجنت فردوس او ټپیانو ته دعاجلی شفا غو ښتلو او په هیواد کی دسراسری سولی درامنځته کیدو په موخه دوعاو شول.
وروسته دښاری ګوندی شورا نوی مشرتابه وټاکل شوه
ورووسته دهیواد پر سیاسی او نظامی حالت باندی خبری وشوی همدغه رنګه دګوندی مالي ونډي دراټولولو او د ګوند دپالیسی مطابق دتبلیغ په حیصه کی مشخصی لار ښوونی وشوی. اوګوندی اخبار(حقیقت زمان) چی نوی رارسیدلی ؤ یوه -یوه پاڼه پرتولو باندی وویشل شوه
ورو سته نوموړی ګوندي غونډه دیوی دوعا په ویلو سره پای ته ورسیدل.
26165277_1778616498838050_2564312442919848936_n

کمیسیون تبلیغ و فرهنگ