شماره تازه ماهنامه حقیقت زمان از چاپ برآمد

شماره تازه (شماره ۱۰ و ‍‍۱۱سال چارم / شماره مسلسل ۴۶و۴۷)ماهنامه حقیقت زمان ارگان نشراتی حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان با داشتن مطالب ارزنده و متنوع شامل موضوعات سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی واخبار زندگی حزبی از چاپ برآمد.

علاقمندان میتوانند این نشریه وزین را از دفاترحزب متحدملی ترقی مردم افغانستان در سراسر کشور وانتشارات بیهقی بدست آورند. همچنان فایل پی دی اف این شماره در لینک ذیل قابل دریافت میباشد.

دست اندکاران ماهنامه حقیقت زمان دیده بر راه ارسال مطالب زیبای شما بزرگواران ونیز پیشنهادات ،انتقادات وطرح های سازنده شما در جهت اعتلا و بهترشدن هرچه بیشتر کیفیت این نشریه وابسته به قشرترقیخواهان وآزاد اندیشان کشورمیباشند.

شماره۴۶ و ۴۷

haqiqat1

شماره تازه ماهنامه حقیقت زمان

 

شماره تازه ماهنامه حقیقت زمان ارگان نشراتی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان با داشتن مطالب ارزنده از چاپ برآمد.علاقمندان میتوانند این ماهنامه را ازدفاترشوراهای حزبی حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان درسراسر کشور ونیز از انتشارات بیهقی بدست آورند.

همچنان فایل پی دی اف این نشریه وزین درلینک ذیل قابل دانلود میباشد.

%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%aa-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%8744%d9%8845

دست اندرکاران ماهنامه حقیقت زمان منتظر همکاری صمیمانه شما خواننده گان عزیز با ارسال مطالب تان جهت نشر ونیز با ارایه طرحها ،پیشنهادات وانتقادات سازنده جهت بهبود کیفیت نشرات این نشریه منسوب به خانواده ترقیخواهان کشور میباشند.

%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%aa-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86

شماره تازه ماهنامه حقیقت زمان

شماره تازه  (شماره42 و 43/ماه اسد وسنبله) ماهنامه حقیقت زمان ارگان نشراتی حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان با داشتن مطالب ارزنده وآموزنده سیاسی ،اجتماعی ،تاریخی واخبار زندگی حزبی از چاپ برآمد،علاقمندان میتوانند این نشریه را درسراسر کشور از انتشارات بیهقی ونیز از دفاتر شوراهای حزبی حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان دریافت نمایند.

دست اندرکاران حقیقت زمان چشم بر راه ارسال مطالب ارزشمند شما جهت نشر ونیز انتقادات وپیشنهادات ارزنده وسالم شما عزیزان میباشد.

فایل پی دی اف این ماهنامه را میتوانید از طریق لینک ذیل دانلود نمائید:

%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%aa-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87%db%b4%db%b2-%d9%88-%db%b4%db%b3

%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87

شماره تازه ماهنامه حقیقت زمان

شماره تازه ماهنامه حقیقت زمان ارگان نشرات حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان از چاپ برآمد.این ماهنامه وزین را میتوانید از دفاترحزبی حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان درسراسر کشور واز انتشارات بیهقی بدست آورید .همچنان لینک دانلود فایل پی دی اف این ماهنامه برای دانلود در ذیل موجود میباشد.

دست اندرکاران ماهنامه حقیقت زمان چشم براه ارسال مطالب ارزشمند شما عزیزان جهت نشر و نیز پیشنهادات وانتقادات ارزنده شما خواننده گان گرامی میباشند.

شماره چهل و چهل ویکم ماهنامه حقیقت زمان

4041

 

شماره سی ونهم ماهنامه حقیقت زمان

این ماهنامه وزین را میتوانید از انتشارات بیهقی ودفاترشوراهای حزبی ح.م.م.ت.م .ا در سراسر کشور بدست آورید ونیز میتوانید فایل پی دی اف آن را از لینک ذیل دانلود نمائید.
ماهنامه حقیت زمان چشم بر راه ارسال مطالب ارزنده شما عزیزان ونیز پیشنهادات و انتقادات شما دوستان خردمند جهت بهبود ،غنامندی و ارتقای کیفیت نشرات این نشریه مرتبط به جنبش ترقیخواهی کشور میباشد.

راه ارتباط با ما:ppa.afghan@hotmail.com

شماره سی ونهم ماهنامه حقیقت زمان

HZ39

شماره تازه ماهنامه حقیقت زمان

شماره دوم سال چهارم(شماره مسلسل سی وهشتم )ماهنامه حقیقت زمان ارگان نشراتی حزب ملی ترقی مردم افغانستان از چاپ برآمد.این شماره حاوی مطالب ارزنده وآموزنده سیاسی،اجتماعی،علمی وفرهنگی واخبار زنده گی حزب بوده که علاقمندان میتوانند آنرا درسراسر کشور از دفاترحزبی حزب ملی ترقی مردم افغانستان و برعلاوه درشهرکابل از انتشارات بیهقی بدست آورند.همچنان لینک فایل پی دی اف این نشریه وزین در ذیل موجوداست.

شماره سی وهشتم ماهنامه حقیقت زمان

شماره سی و هشتم ماهنامه حقیقت زمان

شماره تازه ماهنامه حقیقت زمان

شماره تازه (شماره مسلسل سی وششم وسی وهفتم ماهنامه حقیقت زمان ارگان نشراتی حزب ملی ترقی مردم افغانستان از چاپ برآمد این شماره حاوی مطالب ارزنده وآموزنده سیاسی،اجتماعی،اقتصادی فرهنگی..و…..واخبار زندگی حزبی بوده؛علاقمندان میتوانند آنرا از دفاتر شوراهای (مرکزی،شهرکابل،ولایتی ونواحی) حزب ملی ترقی مردم افغانستان و از انتشارات بیهقی درمرکز و ولایات بدست آورند.
همچنان فایل پی دی اف این ماهنامه از لینک ذیل قابل دانلود میباشد.

شماره سی وشش وسی وهفت

sh3637

پیام تبریکیه دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان به مناسبت آغازسال چهارم نشراتی ماهنامه حقیقت زمان

sfwrtw

رفقا ، دوستان وهموطنان عزیز!
مسرت فراوان داریم، سه سال قبل که ماهنامه حقیقت زمان ارگان نشراتی حزب ، به فعالیت نشراتی خود آغاز نمود ، در آسمان مطبوعات کشور بسان خورشید فروزان تابید واز دست آورد های فرهنگی حزب ما به شمار می رود، وامروز وارد سال چهارم نشراتی خود می گردد.
دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان، به مناسبت آغاز سال چهارم نشراتی ماهنامه حقیقت زمان،مراتب تبریکات وشاد باش های خود را به تمام اعضای و هواخواهان حزب ، رفقا، دوستان، هموطنان عزیز وهیئت تحریر وتمام دست اندرکاران نشراتی ماهنامه ، صمیمانه تقدیم می دارد.
ماهنامه حقیقت زمان ، در طی سه سال گذشته در نشر اهداف ترقی خواهانه حزب ،مسایل علمی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی ، فرهنگی ونشر اندیشه های دموکراتیک، نقش شایسته ای را در مطبوعات کشور ، ایفا نموده است.
درطول شش ماه که گذشت، ماهنامه حقیقت زمان در پهلوی سایر نشرات موثر ولازم در نشر واشاعه آغاز عملی ،رویداد بسیار بزرگ سیاسی یعنی وحدت میان حزب مردم افغانستان وحزب ملی ترقی وطن در وجود حزب ملی ترقی مردم افغانستان وهم چنان در نشر منظم پروسه ادغام تشکیلاتی آن در داخل وخارج از کشور ، نقش شایسته ولازم خویش را انجام داده است.
دارا لانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان، از تمام نویسنده گان، شعرا ، قلم بدستان وهمکاران قلمی، که ماهنامه حقیقت زمان را تا اینجا ، همکاری دوستانه نموده اند ، صمیمانه ابراز سپاس می نماید وبازهم از دوستان صمیمانه تقاضا می نماید تا در سال چهارم نشراتی، ماهنامه حقیقت زمان را بازهم بیشتر همکاری دوستانه نمایند.
دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان، از زحمات وتلاش های هیئت تحریرکه نشرات ماهنامه را بهتر مدیریت نموده و از دست اندرکاران ماهنامه که خوب وموثر کار کرده اند، صمیمانه سپاس گذاری می نماید.

راه نشرات ، رسالت ومسئولیت های ماهنامه از نظر حزب ما بسیار مهم است ، این ماهنامه موظف به نشر وانتقال اهداف حزب واندیشه های دموکراتیک در میان اعضای حزب ومردم شریف افغانستان می باشد تا واقعیت جامعه ما را به طور عینی انعکاس بدهد.حقایق را به مردم برساند ودر ارتقای سطح آگاهی سیاسی اعضای حزب ومردم کشور ، به خوبی فعالیت نماید.
ماهنامه حقیقت زمان در سال چهارم نشراتی خود بازهم در روشنی پالیسی نشراتی حزب، فعالیت خواهد نمود وبحیث زبان گویای حزب در نشر واشاعه اندیشه های دموکراتیک در عرصه مطبوعات کشور به نشرات خود در دفاع از استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی ومنافع ملی کشور فعالیت خواهد کرد وبه مبارزه خود علیه فقر، بیکاری ، تروریزم ، افراطیت، قوم گرائی، ، زرع ، تولید وقاچاق مواد مخدر، جنگ، خشونت ، جرایم سازمان یافته و مداخله بیگانگان در امور داخلی افغانستان، شجاعانه ادامه خواهد داد.
شوراهای ولایتی، شهر کابل وخارج از کشور حزب ملی ترقی مردم افغانستان، همه موظف هستند تا اعضای حزب ما ، نوشته ها ، مقالات ، تحلیل ها ، دست آورد ها ومشکلات محیطی مردم را به اسرع وقت جهت نشر به ماهنامه بدفتر مرکزی حزب ارسال بدارند ودر زمینه همکاری دوستان را نیز جلب نمایندوهر شماره ماهنامه را در اختیار اعضای حزب و مردم قرار بدهند ونظریات وپیشنهاددات شان را می توانند برای بهبود نشرات ماهنامه در دسترس حزب بگذارند.
امید وارهستیم تا ماهنامه حقیقت زمان در شش ماه بعدی در جهت نشر دقیق، منظم وبموقع رویداد های مربوط به انتخابات درون حزبی وجریان مربوط به تدویر کنگره حزب نقش قابل ملاحظه خویش را در پهلوی سایر نشرات خویش انجام دهد.
ماهنامه حقیقت زمان بعد ازین تلاش خواهد نمود تا از لحاظ شکل ومحتوی، نشرات خویش را در جهت منافع ملی بهبود وغنا بخشیده، خاصتاً در عرصه ایجاد، توسعه وتحکیم روابط حزب با تمام لایه های مردم افغانستان، نقش ضروری وتاریخی خویش را ایفا نماید.

با تقدیم احترام
پوهاند داکتر محمد داوود راووش
رئیس حزب ملی ترقی مردم افغانستان

شماره تازه ماهنامه حقیقت زمان از چاپ برآمد

شماره یازدهم سال سوم(شماره مسلسل35 )ماهنامه حقیقت زمان ارگان نشراتی حزب ملی ترقی مردم افغانستان با داشتن مطالب جالب وآموزنده سیاسی،اجتماعی،اقتصادی وفرهنگی و گزارشهای زندگی حزبی از چاپ برآمد ؛علاقمندان میتوانند این ماهنامه را از انتشارات بیهقی و دفاتر شوراهای حزبی حزب ملی ترقی مردم افغانستان در سراسر کشور بدست بیآورند،همچنان  فایل پی دی اف این ماهنامه را از لینک ذیل میتوانید دانلود نمائید
ماهنامه حقیقت زمان شماره سی و پنج

Untitled

شماره تازه حقیقت زمان از چاپ برآمد

شماره تازه(شماره دهم سال سوم/شماره مسلسل سی وچهارم)ماهنامه حقیقت زمان ارگان نشراتی حزب ملی ترقی مردم افغانستان از چاپ برآمد.دراین شماره میتوانید مطالب جالب وارزنده سیاسی ،اجتماعی وفرهنگی را بخوانش بگیرید این ماهنامه را از انتشارات بیهقی و از دفاترحزبی حزب ملی ترقی مردم افغانستان درمرکز و ولایات بدست آورده میتوانید.همچنان فایل پی دی اف این ماهنامه در لینک ذیل قابل دانلود میباشد:

شماره دهم ماهنامه حقیقت زمان