روشنگری درمیان جوانان را نباید از نظر دورگذشت و به فراموشی سپرد(بازتابی از فعالیتهای جوانان ولایت تخار)

زرغونه ولی
متأسفانه امروزه آسیب های گوناگون فکری، اعتقادی، اخلاقی، روحی، تربیتی، اجتماعی، سیاسی و… نسل جوان ما راunnamed
تهدید می کند که پیشگیری و بلکه درمان آنها از فوری ترین وظایف مربیان، والدین و تمام افراد و سازمان ها و اداراتی است که به نحوی مرتبط با جوانان و متصدی امور آنان هستند.
كارروشنگرى با جوانان  داخل كشور يكى از وظايف خطير روشنفكران و كهنه كاران  نهاد هاى با تجربه جوانان مهين در داخل وخارج از كشور است زيرا نسل جوان نيروى فعال در إعمار جامعه نوين ماست .
با وجوديكه مشكلات بيكارى ، اقتصاد و ديگر چالش ها موجود در كشور جوانان را تهديد مى نمايد ولى  خود جوشى ، استعداد ها و تواناى جوانان را در انجام وظايف خطير شان همكارى وكمك لازم نمود و نبايد جوانان را از چشم دور گذاشت بايد به انان توجه لازم داشت روشنگرى را در بين  جوانان توسعه داد و اينده سازان كشوررا مجهز با صلاح روشنگرى در جامعه ساخت تا جنازه انتحار ،ترور ، اختناق و جنگ را در كشور دفن كرد وجوانان را بسوى اتحاد همبستگى و تامين صلح در كشور رهنما شد و سوق داد به اين اساس باجوان فعال و با استعداد در دنيا مجازى از ولايت تخار معرفى شدم كه افتخارات و كار كرد هايش براى جوانان  امروز ونسل هاى اينده كشور رهنمود وارزشمند خواهد بود .

Continue reading

شنا س نا مه رفیق زرغونه (ولی) فعا ل اجتماعی و حقوق زن

ddشخصیت زنان عالم و فرهنگ دوست، ادیب و نویسنده، شاعر و سخنور تاریخ کشور ما چون رابعه بلخی، مهستی، حاذقه، محجوبه، مخفی بدخشی، عایشه درانی، نازو انا، فاطمه و اسما میرمن سمنبو و دیگران از چهره های نامدار ادبی کشور ما همچون مشعلداران علم و فرهنگ، با قلم اندیشه و دانش به جنگ بی دانشی و سیه روزی رفته که روشن نگری آنها بیانگر مقام شامخ انسان برآزنده یعنی زن در تاریخ درخشان کشور ما بوده و آثار گرانمایهء ایشان بیانگر انساندوستی، مهر ورزی و خدمت به انسان زحمتکش میباشد. شیر زنان کشور ما در عرصه های کار و مبارزه بمثابه رزم آفرینان راه آزادی پرچم مبارزه را در میدان نبرد و کارزار مبارزه همواره بر افراشته اند

انديشه ورزى ، تفكر و توليد انديشه يكى از مبرم ترين راه زنان و مردان است ، به ويژه زنان افغانستان كه مورد خطاب ماست كمتر به اين روند نائل امده اند . تا زمانى كه زنان به اين ماءمول بزرگ و اساسى نیانديشند و ( انديشيدن براى انديشه ) را تمرين نكنند ، رهايى شان از قيد وبند مناسبات فرتوت قرون وسطى نه تنها دشوار بل ناممكن است .

با انكه افغانستان در برهه هاى مختلف تاريخى شاهد جنگهاى و دشوارى هاى بزرگى بوده و اين وضع ساختار هاى اجتماعى و سياسى را به شدت لطمه زده است . ولى خرد و خرد ورزى در مقطعهاى از تاريخ توانسته است راه هاى حلى براى عبور از اين وضعيت را پيشكش دارد .

خوشبختانه تا هنوز ما از برکت جنبش های دموکراتیک , زنان میهن دوست دموکرات وعدالت خواه،مبارزین راستین زیادی داریم که قلب های شان بخاطر وطن ومردم عاشقانه میتپد وبه کار وپیکار عادلانه شان با شجاعت تمام می رزمند . از جمله امروز بانو مبارز نویسنده ,شاعر فعال اجتماعی ومدافع حقوق زنان رفیق بانو رزغونه ولی را به معرفی میگیرم

 بانو زرغونه ولى

زرغونه ولى متولد سال ۱۳۴۶ در يك فاميل روشنفكر در Continue reading

کتاب یادبود اززنده یاد رفیق شفیق الله توده ای

جهت بزرگداشت از شخصیت ارزنده ی زنده یاد رفیق شفیق الله توده ی عضوشورای مرکزی وشورای اروپایی حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان ویکی از پیشکسوتان جنبش ترقیخواهی درکشور،کتاب ویژه جهت درج مراتب تسلیت ،پیامها؛خاطرات ویاد واره ها به این مناسبت در دفتر مرکزی حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان گذاشته شده است که جمع کثیری از رفقا ،همرزمان ودوستان رفیق توده ای مرحوم با مراجعه به دفترمرکزی حزب ضمن ارج گزاری به جایگاه والای این رفیق تازه درگذشته به درج خاطرات واظهار مراتب تسلیت خویش ازاین طریق میپردازند.

سایردوستان و رفقاییکه تاهنوز از موضوع مطلع نبودند میتوانند به این منظور به دفترمرکزی حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان (شهرکابل-کارته پروان-بهارستان- کوچه مسجدحاجی میراحمد) مراجعه نمایند.

کمیسیون تبلیغ وفرهنگ

 

 

شماره تازه ماهنامه حقیقت زمان

شماره دوم سال چهارم(شماره مسلسل سی وهشتم )ماهنامه حقیقت زمان ارگان نشراتی حزب ملی ترقی مردم افغانستان از چاپ برآمد.این شماره حاوی مطالب ارزنده وآموزنده سیاسی،اجتماعی،علمی وفرهنگی واخبار زنده گی حزب بوده که علاقمندان میتوانند آنرا درسراسر کشور از دفاترحزبی حزب ملی ترقی مردم افغانستان و برعلاوه درشهرکابل از انتشارات بیهقی بدست آورند.همچنان لینک فایل پی دی اف این نشریه وزین در ذیل موجوداست.

شماره سی وهشتم ماهنامه حقیقت زمان

شماره سی و هشتم ماهنامه حقیقت زمان

گزارش مراسم باشکوه تجلیل از روز جهانی زن

DSC03904به بزرگداشت  ازهشتم مارچ روز بین المللی زن ،حوالی ساعت دو بجه روزپنجشنبه مورخ 20/12/94 محفل شاندار ازجانب داراالانشای ح.م.ت.م.ا باشرکت فعالین حزب، مهمانهای دعوت شده از احزاب ،نهاد های اجتماعی وادارات دولتی در دفتر مرکزی حزب دایر گردید.محفل با تلاوت کلام پاک توسط محترمه مسعوده جان آغاز وبه تعقیب آن سرود ملی ج.ا.ا پخش گردید.
در آغاز محفل رفیق پوهانددکتورمحمد داود راوش رئیس حزب ملی ترقی مردم افغانستان به نماینده گی ازداراالانشاءواعضای ح.م.ت.م.ا این روز رابه همه زنان کشور وجهان تبریکی گفته ،دربخشهایی از سخنان شان فرمودند:
( حزب ملی ترقی مردم افغانستان بحیث یک حزب تحول پسند وترقیخواه برای تامین عدالت اجتماعی و تامین حقوق زن مبارزه مینماید واین امر بصورت بنیادی نه نمایشی در ذهن فرد فرد اعضای این حزب جا دارد که به اساس کرامت انسانی و درک مفاهیم جنسیتی و جامعه شناسی جنسیت هیچ نوع تفاوتی بین زن ومرد و جود ندارد.
رهایی زن درافغانستان رهایی جامعه افغانستان میباشد.
بنیاد بی عدالتی و ستم برعلیه زنان درکشور را عقب مانی فرهنگی ،عقب مانی اقتصادی وعقب مانی سطح آموزش وپرورش تشکیل میدهد.که حزب ملی ترقی مردم افغانستان برای مبارزه با تمام انواع این بیعدالتی ها دارای برنامه مشخص بوده و آنرا با جدیت تعقیب وعملی مینماید.)
رفیق راوش ضمن یادبود به پیشینه مبارزات رهایی بخش وعدالتخواهانه زنان در افغانستان به نهضت امانی درکشور اشاره نموده وآن حرکت را با وجود نمادی بودن یک گام بزرگ وآغاز نیکو در راه تامین حقوق زن وحضورزنان در اجتماع دانسته و از نقش برجسته وحضور گسترده زنان در دهه های پسین بصورت بنیادی در سطوح بلند رهبری و تصمیم گیری جنبش ترقیخواهانه کشور یادآوری نمودند .
رفیق راوش درادامه گفتند:(مشکل نابرابری وتبعیض علیه زنان درافغانستان مشکل تاریخی،اجتماعی واقتصادی و از همه مهمتر مشکل تخصصی-مهارتی است؛مشکل تخصصی- مهارتی یعنی حضور کمتر زنان در سازمان آموزش و پرورش کشور؛وقتی زنی درگوشه ی از کشور بیسواد باقی بماند چطور میتواند از حقوق خود آگاه و برای بدست آوردن آن مبارزه نماید.وقتی زن تحصیل یافته میشود خودبخود میتواند دراجتماع حضور یافته و به حقوق حقه خویش دست یابد.
حزب ملی ترقی مردم افغانستان یکی از وظایف خطیر خویش را حضور هرچه بیشتر زنان درسکتور معارف کشور ومبارزه برای باسواد ساختن وآگاهی بخشی زنان دانسته و دراین زمینه برنامه ها وپیشنهادات مشخص خودرا داشته که درمواقع آن به نهادهای ملی و بین المللی ذیربط ودولت افغانستان ارایه نموده است.
برخلاف تصورعده ی زن با تشکیل خانواده و به دنیا آوردن فرزند از عرصه کار اجتماعی خارج نشده ؛بلکه درکنارسایر مسولیت های خطیرخویش به مهمترین وباارزش ترین کاراجتماعی دیگر یعنی تربیه انسان نیز دست میزند واین کار را زنان آگاه ،باسواد و فعال دراجتماع بوجه بهتر وموثرتر انجام داده میتوانند.)
صحبتهای رفیق راوش با استقبال گرم وکف زدن های ممتد حاضرین مواجه شده وبعدازختم بیانیه ایشان رفیق داکتر شکریه زمان عضو دارالانشاوعضو بیروی اجرائیه حزب پیام دارالانشای ح.م.ت.م.ا را قرائت نمودند.
بعدأ رفیق انجینر فریده آستانه عضو بیروی اجرائیه پیرامون زن وجایگاه آن ازنظر دین مبین اسلام سخنرانی نمودند.بعدأرفیق نجیبه علی زی عضو بیروی اجرائیه پیرامون مبارزات سیاسی زنان برای بدست آوردن حق شان در کشورهای مختلف جهان روشنی انداخت .متعا قبأ رفیق فرشته کاکر عضوبیروی اجرائیه پیرامون نقش و جایگاه زنان نامور کشور سخنرانی کردند.بعدأ رفیق نیلاب قطعه شعری دروصف زن قرائت کرد.پیام شورای شهر کابل حزب توسط رفیق زرلشت عضو بیروی اجرائیه شورای شهر کابل قرائت گردید.
بعدأ تحایف آماده شده از جانب حزب برای مهمانان وشرکت کننده گان محفل توزیع گردیده، دراخیر عصریه که به این مناسبت آماده شده بود سرویس گردید .محفل حوالی ساعت 30ــ4 عصر خاتمه یافت .شماره فوق العاده حقیقت زمان که به این مناسبت چاپ گردیده بود به شرکت کننده گان محفل توزیع گردید.

برای دیدن کزارش تصویری مکمل این محفل روی تصویر فوق یا لینک ذیل کلیک نماید:
گزارش تصویری مراسم روزجهانی زن

کمیسیون تبلیغ وفرهنگ

ای زن

( سروده ارسالی از داکتر طهماس به پیشواز 8 مارچ)

وه که خانه روشن شد ، نورِ منزلی ای زن
صد سلام من برتو ، شمع محفلی ای زن
آن که ناقصَت گوید ، خود زعقل محروم است
هوشمند و دانایی ، خوب و عاقلی ای زن
نامِ مرد بی نامت ، واژه ییست بی معنا
نصفِ معنیِ مردی ، نیمِ کاملی ، ای زن
هرچه را که می بینم ، حاصلیست از چیزی
جز ترا ، که حیرانم از چه حاصلی ای زن
گاهی نرم تر از موم ، گاهی سخت تر از سنگ
چون سوالی بی پاسخ ، سخت مشکلی ، ای زن
در دلِ شبِ مهتاب ، چون نسیمِ دریایی
در درخشش خورشید ، ریگِ ساحلی ای زن
با سلاحِ زیبایی ، قتل می کنی دلها
از وِنوس* تا امروز ، آخ “قاتلی” ای زن!
هرقدر ترا دیدم ، شاعرانه کوشیدم
“معنیت نفهمیدم” ” شعر بیدلی ای زن”
گفته اند و می گویند ، هست اصلِ ما از گِل
با تنِ چوگُلدسته ، تو هم از گِلی ای زن ؟
ـــــ
* ونوس ـ
الهه عشق و زیبایی
در نزد رومیان و یونانیان قدیم.»

2016-03-06 09.18.53

به پیشواز از هشتم مارچ روز بین المللی زن؛تقدیر از آوازخوان آهنگ (نامردها/آهنگی در تقبیح خشونت علیه زنها)

12773169_1130949373604769_162494478_oدراین اواخرهنرمندجوان وبا استعدادو یکی از امیدواری های نسل نو موسیقی غزل کشور ولی فتح علی خان جهت تقبیح خشونت علیه زنان آهنگ زیبای (نامردها)را تهیه و ثبت نمود که از طریق رسانه های تصویری و صوتی به نشر رسید.این اهنگ با محتوا که شعر ان را مرد قلم داکتر سمیع حامد سروده است ,به شیوه زیبا ,با خلاقیت ذهن های جوان هنر افرین کشور تدوین و به تصویر کشیده شده و در بین شهروندان به گرمی مورد استقبال قرار گرفت.
هیئت رهبری حزب ملی ترقی مردم افغانستان روز چهارشنبه مورخ ۵ حوت ۱۳۹۴,بخاطر قدردانی ازاین فعالیت خلاقانه هنری هنرمند جوان و با استعداد کشورولی فتح علی خان طی محفلی در دفتر مرکزی حزب لوح تقدیر به ایشان اهدا نمودند.در محفل با شکوهی که به این مناسبت در دفتر مرکزی حزب برگزار شده بود،رفیق پوهاند داکترمحمد داوود راوش ریس حزب ملی ترقی مردم افغانستان ،عده ی از اعضای دارالانشاء،مسولین شعبات مرکزی حزب ومسولین کمیسیون تبلیغ وفرهنگ حضور داشتند.دراین مراسم رفیق راوش ضمن صحبت مختصری پیرامون نقش و جایگاه هنر و هنر موسیقی در حیات بشری بویژه در عرصه روشنگری ومبارزه علیه نابسامانی های اجتماعی ازجمله مبارزه علیه انواع خشونت ها بویژه خشونت علیه زنان؛از خدمات هنری ارزنده ی آوازخوان جوان ولی فتح علی خان در راه شگو فایی هنر اصیل مشرق زمین ستایش بعمل اورده موفقیت های بیشتر شان را آرزو نمودند.

قابل تذکر است که دراین مراسم از مرد صاحب نام وادیب توانای کشور داکتر سمیع حامد شاعر ؛و محترم وکیل امرخیل دایرکتر وتهیه کننده آهنگ نامردها نیز تقدیر بعمل آمد.
کمیسون تبلیغ و فرهنگ

چیم و کیم ؟

از پوهندوی شیما غفوری
سروده “چیم و کیم” حاصل تفکر همیشگی ام در مورد زندگی و مفهوم آن میباشد. حتمآ این چکیده با نظر بعضی ها مطابقت ندارد، ولی با وجود آن، ایشان میتوانند فلسفۀ زندگی امرا که اساس شیوه و روش اِمرار حیاتم را تشکیل میدهد، درک نمایند. و آنهایی که با آن موافق اند، امیدوارم ازخواندن آن لذت برده و رضایت خاطر شان حاصل گردد.
چیم و کیم ؟
من چیم؟  در مجمع استاره ها
کاینات و کهکشان، مهپاره ها
درمیان گیرو دار قوه ها
در تجلای فزون آئینه ها
من چیم در طول و عُمق این مکان
در گذشته، حال و در آخر زمان
من چه میبودم گرم پیدا نبود
نظم و نـسـق آسمانها را چه بود
نـقطه ام وابـسـته در چوکاتها
در خط  لامقطع بی انتها
قسمت من بود در شمس النظام
فانی دیر، باقی دار المدام Continue reading

څــــړیــکه

نورمحمد غفوری
څــــړیــکه
له هرې خوانه په ما غم اوروي

د زمانې زړګی ماتم اوروي

هسک د وختونو له وريځو ډک دی
چیرته ماران چیرته لړم اوروي
دا د وحشت دیوان تیارې خپروي
په هر بل شوی څراغ بم اوروي
همته! ګوره ملا دې خمه نه شی
آسمان بلاوې دم په دم اوروي
په سمندر د اوښکو نه شی چاره
لوی سقرونه، جهنم اوروي
د ترحم هیلې عبثې ښکاري
ظالم لمبې په هر قدم اوروي
نامرد غماز د نمامۍ اورونه
هم ئې پر ما هم په صنم اوروي
د خپل خیرن نظر اتوم بمونه
کله په یوه کله بل چم اوروي
هره لحظه د هیریدلو دوړې
د ویاړونو په البم اوروي
(غفوری) کله به سپرلی شی که نه؟
چې په ګلـــونـــو به شــبنم اوروي

د نيکه ونه

   د نيکه ونه 

دلویو لويو درنو تیګو په منخ کي دیوه ښکلی ځړوب یا ابشار له څنګه دشتمنی،ښکلا اوهیلونښه وم .دشنو پاڼو په منخ کي به مي ښکلي غوټي په غوړیدو وي،سیل،سیل

مرغان به می په میوو ماړه اود اوږدو منزلونو کاروانونه به می سیوری ته هوسیدل.

ما به دکاروانیانو ټولي ترخي ،خوږی کيسی دزړه په غوږو اوریدلي .خوښي وی،

دویر او ماتم نښی نه وي ،دکينی ،کرکی څپی می نه په  ستر ګو کیدي .دخپلوڅانګود

غوړیدو په ننداره وم .په چم ګاونډ کی می د سیالی وزرونه په خوځیدووه .خپلوته نه

ښکاریدم خوپردوبه زما په غوړیدو رخه کوله ،په پټه ئی زما جرړوته داوربڅری کرل .له دی بڅرو نه تندر ،طوفان جوړسو پرشنه اسمان موتوري وریځي راواوښتی Continue reading