خبرونه

اعلامیه مشترک وحدت سازمانی تشکیلاتی حزب متحد ملی افغانستان وحزب ملی ترقی مردم افغانستان

مورخ / / 1395 کابل افغانستان حزب متحد ملی افغانستان وحزب ملی ترقی مردم افغانستان بادرک واقعیت های موجودسیاسی ،وبا احساس مسئولیت آگانه وهدفمند درپرتو قانون اساسی ج.ا.ا، ضرورت پایان دادن به تشتت وپراگنده گی درصف نیروهای ملی ،دموکراتیک ، ترقی خواه ورهروان جنبش صلح ، دموکراسی ،ترقی و عدالت اجتماعی ...

Read More

خطوط اساسی پالیسی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

حزب متحد ملی ترقی مردم افغانسان امتنداد بیداری سیاسی مردم ماست و در اطراف اندیشه های ترقی خواهانه و عدالت جویانه مردم افغانسان و ارزش های مشترک بشریت تشکیل می یابد. حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان سازمان تجدد گرا ، تحول طلب ، دموکراتیک ، ترقی خواه و طرفدار عدالت ...

Read More

میکانیزم وحدت تشکلیلاتی ــ سازمانی میان حزب متحد ملی وحزب ملی ترقی مردم افغانستان

مورخ 6 / 3 / 1395 وحدت تشکیلاتی ــ سازمانی میان حزب متحد ملی افغانستان وحزب ملی ترقی مردم افغانستان از بالابه پائین طور ذیل صورت گیرد: 1ــ شورای مرکزی حزب: با درنظر داشت اینکه اعضای شوراهای مرکزی هر دو حزب منتخب کنگره های شان میباشد،مجموع اعضای هر دوشورای مرکزی یعنی 680 ...

Read More

اساسنامه حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان

بسم الله الرحمن الرحیم فصل اول اصول عام مادۀ اول : مبنی این اساسنامه در پرتو احکام جزء (1) فقرۀ (2) مادۀ (35) قانون اساسی، در روشنائی برنامه حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان بخاطر تنظیم حیات درون حزبی و به مقصد تعریف حقوق، وظایف وصلاحیت های اعضا و ارگان های حزبی وضع میگردد. حزب ...

Read More

برنامۀ حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

بسم الله الرحمن الرحیم مقدمه در اوایل قرن 20 م ، مردم افغانستان با اندیشه مشروطه، استقلال،‌جمهوری، آزادی،‌ ترقی،‌ عدالت و دموكراسی آشنا شدند و برای تشكل و قربانی در این راه كمر همت بستند. دورنمای سیاسی و اجتماعی ،‌فرهنگ دست پاك و خدمتگذاری برای وطن مشترك و مستقل،‌ با چشم انداز ترقی و ...

Read More

کنفرانس شورای ولایتی فاریاب حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان

طبق مصوبۀ مورخ 4 عقرب 1396 بیروی اجرائیه حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان و طرزالعمل تدویر جلسات و کنفرانس های حزبی انتخاب نمایندگان به کنگره حزب ، کنفرانس ولایتی فاریاب حزب م . م . ت . م . ا با اشتراک نمایندگان شورای های ولسوالی ها و نواحی شهر میمنه حزب بر گزار گردید که در آغاز کنفرانس از جانب رفیق سید لقمان گهریک ضمن خوش آمدید رفقا ، بخاطر اهمیت تدویر کنگرۀ تاریخی وحدت حزب م . م . ت . م . ا در شرایط کنونی صحبت همه جانبه بعمل آمده روی میکانیزم انتخاب رفقا منحیث نمایندگان شورای ولایتی فاریاب حزب غرض اشتراک در کنگرۀ روشنی لازم انداخته شد.بعداً تعدادی از رفقا پیرامون موضوع صحبت صورت نموده و بعد از بحث و تبادل افکار به اتفاق آرا به تعداد 4 تن از رفقا منحیث نمایندگان شورای ولایتی فاریاب حزب غرض اشتراک در کنگرۀ انتخاب و به مسوول تشکیلات شورای ولایتی فاریاب حزب وظیفه سپرده شد تا لست نمایندگان منتخب را ترتیب و به دفتر مرکزی حزب معرفی بدارد .

کار کنفرانس در فضای صمیمانه به آرزوی تدویر موفقانه کنگره تاریخی حزب و سعادتمندی مردم شرافتمند افغانستان خاتمه یافت .

کمیسیون تبلیغ وفرهنگ

زما قلم

استاد رضایی

دافغانستان دخلکو دترقی ملی متحدگوند دمرکزی شورا د اجرائیه بیرو غری او در کابل ښار ګوندی شورا رئیس

DSC03622

قلم می کله ناکله ګلی کوي چی په ما نه لیکی

نوآیا زما دقلم ګیله پرځای ده او که زما صبر اوحوصله ؟

که دقلم ګیلی ته ځیر شم څه ناڅه حق پجانب ښکاری داځګه چی دبیان اولیکلو دآزادی ډنډوره خوحتی د اوسنی دولت دافتخاراتو ورځنی شعار تشکیلوی.

خودی ته ئی پام ندی  چی دلسګونو  لیکوالو، ژورنالیستانو اوخبرنګارانو دوهلو،زورولو او ګواښونو عرایض اودوسی په څارنوالیو اومحاکمو او حقوقی مراجعو کښی دډیری مودی را پدیخوا پرتی دی او نالاینحل ژوند تیروی هان تردی سرحده پوری چی دجمهور رئیس دوم مرستیال به ئی هم نشی حلولای  ځکه چی دلومړی شخص لخوا ورته دنده سپارله شویده

خیر دی زما قلمه – حوصله ولره – پدی تولنه کی دومره بدبختی ګانی وجود لری چی په لیګلولو کی ئی دنورو قلمونه ستړی شول اوپه لستولو کی ئی ډیر خلک ستړی شوی او یا ئي په ویولوئی دیړستړی شوی – خو دکاڼه غوږونو دپاره ویل Continue reading

دمرحوم شبرنګ په یاد کښی

استاد رضائی دافغانستان دخلکو دترقی ملی متحدگوند دمرکزی شورا داجرائیه بیرو غری او دکابل ښار دگوندی شورا رئیس لیکنه

د ارواح ښاد ملګری محمدداوود شبرنګ په یاد

2017-11-14 21.00.29

خلک جوپه جوپه راتللې            هدیری نه تاویدلې

خرې وریځې خوزیدلی              په شیبوئی ورولې

آسمانونو به ژړلـــــــــــــــې

دمرحوم شبرنګ په ویادکښي

په ملکوکښی غوغــاوه                   دادچالخواســـــزاوه

په جنیاتوکښی ماتم وو                 ښاپیریوباندی غم وو

ملایکوهــــــــم ژړلـــــــــی

دمرحوم شبرنګ په یادکښي

دلـرم میاشتــی غم وو                داددی کال لوی ماتم وو

د داود ـ شبرنګ په ویرکښی         په دوستانوجوړماتم وو

ټول ملــــګری ئی ژړلــــې

دمرحوم شبرنګ په یادکښی

خاطری په یادیدلې                هاقصی به موکولې

خپل لاسونه مومروړلې           آه افسوس به موکولې

درودونه مــــو ویلــــــــې

دمرحوم شبرنګ په یادکښی

چابه وی ښه سخندان وو          به منطق کښی پهلوان وو

چابه وی تینګ مبارزوو         چابه وی مرد مــــیدان وو

تبصری به موکـــــــولې

دمرحوم شبرنګ یادکښی

په دوستانوکښی تل یادوو                  له ملګروســــره ښاد وو

دی دګونددبڼ یوګل وو              شخصیت کښی لوړ تربل وو

تیروخــــــــــتونه یاددیدلـــې

دمرحوم شبرنګ په یادکښی

په یارانوکښـــی منلئ                        په ګوندی چارو غښتلئ

په دوستانوکښی یوګل وو                  هم په مونږاوهم په بل وو

دابه هـــر یــــــوه ویلــــــې

دمرحوم شبرنګ په یادکښی

دنیا پاتی له هر چا ده                        دادنیا خو بی  وفاده

ژوند نامرد دی وفا نکړی                    که دشـــاه که دګداده

اوســــــــــیلی سړې راتللې

دمرحوم شبرنګ په یادکښي

ای مرګی ! دیر ناځوان ئی             نه په زوړاونه په ځوان ئی

ته دهرکــــــاله مـــــیلمه ئی            یـوه ناڅــــاپه  په پلمه ئی

(رضائی) به داویلـــــــــــــې

دمرحوم شبرنګ په یادکښی

زمادسنګر ملګریه !

 

محمد عیان عیان

22489990_719539858245343_3963221919962441269_n

زمادسنګر ملګریه!

********************

 ستاپه سره سنګرباندی به سره کلان کتارشی

واړه سره تیري به دې خپل وطن نه جارشي

لاره چی دې غوره وه له ستونځنې ډکه وه

ډیریې ځورولې، هراشغال، که سوریاشین و

ګرده دوشمنان به دې اخیر دلته سنګ سارشي

*********************

اوزمونږ دسنګر ملګریه!

*********

پام چې وارخطا شې مرګی دژوندپایله ده

ستاغوندې سرتیروبه ګورتل ګل اوګلزارشي

تاوه قربان کړې ښه  ځوانې دولس لارکې

بیشکه چې لانورډیربه قربان په دغه لارشي

کلک لکه پولادوې چی څووارې ویلي شوی بیا کلک شوی

ژونددې بیاهم وقف ؤکه هره ورځ په دارشي

*********************

ویره ترهه نه وه ستا مغروکې له آزل ځنې

ستازړورتوب  به دې ملګروته معیارشي

ته هوښیارمؤرخ ،تکړه شاعر، کیسه لیکونکی وې

ډیرزیات فرهنګیان به دې مصروف په دغه کارشی

ته خوبختوروې خپله خاوره کې دې  کور شو

وایه اوس زمونږه چی مو قبر بل دیار شی

دلیکلونیټه یی : دهالیند په وخت دسهار پنځه بجی  26/7/1396 – 18/10/2017چی همدانن په یې ځناځه په خپل وطن کې خاوروته وسپارل شی

اروادې ښاده وي

دهیواد دوتلي لیکوال، ادیب، ژورنالیست اوشاعر ارواښاد شامحمود حصین لنډ ژوندلیک

22492038_2022247637915303_3738300378205201686_nشامحمودحصین په 1327 لمریز کال وردګوولایت دمرکزاړوند دنایب خیلوپه کلي کې په یوه بېوزله او روښانفکره کورنی کې وزېږېد لومړنی اومنځنی زده کړې یې دمیدان ښار دذکرالله شهید په لېسه کی ترسره کړې، وروسته دکابل ښاردښوونکود روزنې په اکاډمی کی شامل اوددغې دوری له بشپړولو وروسته له څه ځنډ پرته دکابل پوهنتون د ادبیاتو اوبشری علومو دپوهنځي محصل شو.په 1351 لمرېز کال یی ددغې دورې زده کړی بشپړې کړي اودښوونکی په توګه یې څوکاله د ذکرالله شهید ،میربچه خان اوحبیبې په لیسو اودکابل دعالی تخنیکم په انستیتوت کی دتاریخ او دري ادبیاتو ښوونه کوله د 1357 لمریز کال دثور میاشتې له پاڅون وروسته دلنډی مودې لپاره دلیک اولوست دزده کړې رئیس اوروسته دپوهنې وزارت دتالیف اوترجمې دلوی ریاست مرستیال و

د1358 لمریز کال په مني که دوخت دواکمنی  له زورزیاتې سره په مخالفت کې ونیول شو او په پټ اعدام محکوم شو خوڅه موده وروسته دنوې دولتي واکمنی په رامنځه کېدو له جېل څخه را خلاص شو  اودکابل پوهنتون دتاریخ اوفلسفې پوهنځی دتاریخ اوفلسفی په څانګه کې یې دماستری دیپلوم ترلاسه کړ ارواښاد شامحمود حصین د رازبین ، بڅري،کمر، فریادي ،خوشحال دمشر زوي نوم يې دی شریفی اودشهاب په مستعارونومونوهم لیکنې کړي اوشعرونه یي ویلي دي. Continue reading

د زورواکو زوال؟

 د افغانستان مخکنۍ ولسمشرحامد کرزي او ډلۍ  واکمني د ټاکنو په پاېله کې پای ته ورسيده نوی حکومتي m agha (2) جوړښت را منځ ته شو ، نوم يې د ملي يوالي حکومت شو.

د ملي يوالي حکومت د افغانستان داساسي قانون د موادو خلاف يوه نوی نخسه ده د حکومت ويش ددواړو لورو د همغږي نه شتون د کاردرونو په تعين کي ستونزی د بهرنيو ځواکنو وتل اود مرستو کمښت د بی باوری

شتون د ستونزو په حل کې بنبست رامينځه ته کيدل د جنگونو زور اخستل ددولتي ادارو مشران تر زياته سرپرست پاته کيدل د ډلو ټپلو ايتلافونه د مخکنې حکومت چار واکو لاس وهنې ددی لامل شوه چی ستونزی يودبل پسی سررا وټوکوي او چارواکې په حلولو کې پاته راشي ،ددی ټولو ستونزو لامل د قانون د حاکميت نه سرغړونه د فساد کونکو مافيايي ډلو ، خودسره وسلوالو ته د ځمکو غاصينو ته يوازی په فرمانو او محکو جوړولو اکتفا شوی . د سياسي شننوکو اوسياسي ملي گوندونو له نظره دا کړنۍبسنه نه کوي نوي مشرتابه ته اړينه وه چی د ملت جوړونۍ عامه پوهاوي تر څنگ د زهر جنو نفاق اچونکو مفسيدينو ، وطن پلورنکو مافيايي ډلو ټپلو ته چی د قانون نه سرغړونه کوي څو کوټلي عملي گامونه اخستل شوي وای . زما په اند که د ولس  په باورمند زور او پولادي ځواک تکيه شوی وی او ټول هغه ناکاره مامله گر، وطن دښمنه عناصراو ددوی عمال او کړنۍ ولس ته بربنډې شوی وی له ولس نه پټ نه وی ساتل شوي نن به دافغان ولس په زخمونو پرحارونو پټې لگېدلی وی. نن به مو په ميلونونو ځوانان د بيکاری او مجبوريت له امله د مخدره موادو استعمال ته پناه نه وړه. په زرگونو  ځوانان به د بيکاری او مجبوريت له امله بهرنيو هېوادوته کډوال شوي نه وی Continue reading

يو زړه بگنونکې خبر

 په ډېری خواشنې سره مو خبر تر لاسه کړ چې داکتر زيور احمد دشتيار له دی فاني نړۍ څخه سترگې دابد  له پاره  پټې کړی.

دشتيار دافغانستان د خلکو دپرمختگ ملي ترقي وطن گوند يو فعال مبارز وو،مرحوم دشتيار  زما داوږده وخت د يوی لاری او يوی موخی دسنگر دروندملگری او تر ۴۰ کلونو زيات مو په گاونډيتوب کې ژوند کړې دشت تيار د ښو اخلاقو خاوند د ولسونو ملگری د يوه رښتيني لارښود په څېر د خپلو ولسونو ملتيا کړی دشتيار يو داکتر د خلکو د زړونو داکتر يو رښتنې طبيب مهربان انسان په توگه يي ددی هيوادد ښېرازی له پاره نه ستړي کيدونکي خدمتونه سرته رسولي .دشتيار د زيات وخت له پاره د ننگرهار ولايت د روداتو ولسوالي گوندي مشر وو د خلکو لاس نيونکې اوچوپړ کونکې وو . همدا لامل دی چی دی اوس هم د روداتو د ولسونو سره ملگرتيا پالي دده حجره او کور به دتل د رودات ميشتو ولسونو له خلکو ډک وو ده دخلکو په زړونو واکمن وو او تل يي د خلکو سره مينه کوله زه دده د يو ملگري په توگه ده دده ملگرو دوستانو خپلوانو اودده د درنۍ کورنۍ غړو ته دده مړينه لويه تشه گڼم درب په دربار کې ورته جنت فردوس غواړم او کرونۍ ته صبر الله دی پری رحم وکړي امين ياربالعلمين .

محمداقا کوچی شيیر زاد

20171111

د محکومو ولسونو د خلاصون په خاطر:

m agha (2)

په 1967 زکال سيهونستي ځواکونو د خپلو متحدو ملگرو په مرسته د فلسطين ازادي ټوک ټوک کړه د مينځني ختيځ زياتره مستقل هيوادونه ېي وگواښل د سوري د سينا لوړی څوکې د مصر يو شمير ځمکې د لبنان ، اردن د خاوری موهمې برخې اشغال کړې اود مصر هوايي ځواک له مينځه يووړلو او نور دا  داسرايلو د سيهونستي رژيم د موخو لو مړنۍ گام وو ،د بيت المقدس تر 70 فيصدو زياته برخه دوی اشغال کړه. له همغه وخت نه تر اوسه فلسطينيان  د سيهونيزم تر فشار او ناروا کړنو  لاندی ژوند کوي ددوی پر ځمکه  يې کورونه جوړکړه او يهودي کورنۍ پکې ځای پر ځای شوي د ملگرو ملتو دامنيت شورا 15 گونو پرېکړو ته غاړه نه ږدي دوی د خپلو سيهونستي انډيوا لانو په مرسته د نړيوالو قوانينو منلو ته تېار نه شول ورځ تر بله خپلو ځلمونو ته دوام ور کوي .د سهيونستانو ملگرو پر منځني ختيځ کې داور تنارو ته باروت ور پاش کړل د يمن، ليبيا، مصر، سوريي ، عراق ولسونه سره په جنگ جگړو اخته کړه .نن دامريکا د متحدو ايالاتو د وسلو جوړولو فابريکو فرمايشونه زيات او هر يو هيواد کوښښ کوي چی د وسلو داخستلو په نوبت کې ځای ونيسي يوازی سعودي عربستان په 2017 زکال له امريکا څخه د سل ميليارده ډالرو وسله واخستله په سوريه کې د زرگونو خلکو ژوند له مينځه ولاړ او په سلگونوزره کډوالی ته اړ شول.

د ډيسمبر پر اتلسمه 2017 زکال دامريکی مشر ډونال ټرمپ لخوا  بيت المقدس د اسريلو د مرکز په توگه اعلان شو د اور لمبو ته بل ډول اور غورځونکې باروت ورواچول شو چی د نړې زياتره خلکو يي مخالفت وکړ،د افغان ولس د نړې ستر ښکيلاک گر ځواک برتانيا بيا سل کاله وړاندی دافغان ولسونو تر مينځ د ډيورنډ توره کرښه وباسله اوس د همدوی په سلا پر دغه توره کرښه اغزن تار کښل پېل شوي افغان ولس به هيڅ کله دا توره کرغېړنه کرښه ونه مني د برلين داستعماري ديوال په شان به دا کرښه له مينځه يوسي د افغان ولسو يوالی به ژر تامين شي. د کشمير لانجمنه ويش هم دبرتانيا د ښکيلاک گر ځواک ميراث دی چی د هند له پاره د منلو نه دی.په نړي کې ټولې ستونزی اود ولسونو د نفاق لامل همدا لوی ځواکمن نظامي طاقتونه دي چی د خپلو منافعو له پاره ولسونه سره جنگوي او خپلی منافع لټوي. خو اوس د نړې ټول ملتونه ويښ اود خپلوملي  منافعو له پاره د بل د شومو موخو  منلو ته تيار نه دي.دوی  دسولی لار غوره گڼي او ډېر ژر به د يوالي لاسونه سره ور کړي او هر محکوم ملت  به د خپلو هيوادونو خاوندان شي.

م. کوچی

پیام تسلیت دارالانشای حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان به مناسبت درگذشت روانشاد رفیق کریم کیهان

FB_IMG_1512670136640

با درد و اندوه بزرگ اطلاع حاصل نمودیم که نخل تنومند از باغستان مبارزان راه آزادی و انسانیت فرو غلطید . شخصیت توانا ، استاد چیره دست ، مرد قلم بدست و عضو فعال مطبوعات کشور .کسی که تمام عمر پر بار خود را در راه خدمت به انسان زحمت کش و آرمانهای حزب خود وقف نمود ، عضو شورای مرکزی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان ، عضو کمیسیون تبلیغ و فرهنگ حزب و عضو شورای مردم کندز جهان فانی را وداع گفته و به حق پیوسته است.

این شخصیت گرامی مرحوم استاد کریم کیهان است که به اثر سکته قلبی به جادوانه گان پیوست.

انالله وا نا الیه راجعون

دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان، به نماینده گی اعضای حزب ، تاثرات و تسلیت عمیق خود را به نسبت از دست دادن یکتن از چهره های بارز مبارزات سیاسی گذشته وحال کشور ابراز نموده ،برای مرحوم کیهان عزیز بهشت برین را تمنا داریم.
همچنان تسلیت عمیق خود را به اعضای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان، جنبش روشنفکری کشور ، فامیل معزز شان ، دوستان ، اقارب و مردم کندز ابراز می‌نمائیم.
روح شان شاد .

پوهانددوکتور محمد داوود
راوش
رئیس حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

اعلامیه دارالانشای حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان در مورد بیت المقدس

FB_IMG_1512669478800

اعلامیه دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در مورد بیت المقدس

کابل. ۱۶ قوس۹۶

بسم الله الرحمن الرحیم

هموطنان متدین و مسلمان!
هموطنان متدین ومسلمان!
از ورای رسانه های تصویری و صوتی آگاهی حاصل نمودیم که دونالد ترامپ رییس جمهورایالات متحده امریکا، روز چهارشنبه ۱۵ قوس سال جاری ، طی سخنرانی خود در کاخ سفید ، شهر بیت المقدس را رسماْ به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی اسراییل اعلام کرده ؛ افزود: « من به این فیصله رسیدم تا باید سفارت امریکا را از تل آویو به بیت المقدس منتقل کنم ». ترامپ با این عملش دست به یک تهاجم واضح علیه مردم فلسطین زده است. رهبران جهان ،سازمان های بین المللی و جامعه مسلمانان امریکا علیه تصمیم ترامپ عکس العمل نشان داده ، آنرا محکوم ؛ و یک اقدام تحریک آمیز و زیانبار به روند صلح میان فلسطینی درمنطقه خوانده و از پیامد های فاجعه بار آن هشدار داده اند. بعد از اعلام این خبر نامیمون ، مردم خشمگین در نقاط مختلف جهان به جاده ها ریخته وعلیه ترامپ و سیاست های امریکا شعاردادند.
حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان، این اقدام نابخرادانه کاخ سفید را با شدید ترین الفاظ تقبیح نموده ، اعلام می دارد که بیت المقدس پایتخت کشورفلسطین است. این اقدام یک جانبه نتنها ثبات منطقه را تهدید میکند ، بلکه اثرات زیانباری درتلاش‌ها برای رسیدن به صلح پایدارمیان فلسطینی‌ها و اسراییلی‌ها ؛ و برنامه راه حل دو دولت دارد.
حزب ما معتقد است که یگانه راه حل معضله فلسطین ـ اسراییل ، پایان بخشیدن به اشغال سرزمین های فلسطینی ، انصراف از جنگ ، اقدامات نظامی ـ اقتصادی ؛ و جست وجوی یک راه حل سیاسی عادلانه ، دوامدار و قابل پذیرش برای خلق های فلسطین واسراییل می باشد.
انتظار ما از مسلمانان زحمتکش جهان ، بخصوص کشورهای عربی ؛ اینست تا از خواب غفلت بیدار شده و دربرابر سیاست های فتنه آمیز صهیونیزم ، ارتجاع و امپریالیزم ایستاده گی و مقاومت نمایند. اقدام تحریک آمیز کاخ سفید و به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسراییل، زمینه ساز اشغال دایمی اولین قبله مسلمانان جهان توسط صهیونیستان و تبدیل بیت المقدس به پایتخت اسراییل شده ، و مقاومت بی مانند بشریت صلح خواه و عدالت خواه جهان را درپی خواهد داشت. بیت المقدس برای مسلمانان جهان خط سرخ است. ما از دولت ایالات متحده امریکا می خواهیم تا منحیث یک کشورمعظم از اقدامات یک جانبه دست برداشته ؛ و با قبول مسوولیت تاریخی خود دربرابرخلق های فلسطین و اسراییل به پروسه صلح و زیست باهمی در خاورمیانه یاری رساند.
حزب ما چنانکه دربرنامه عمل خود تصریح نموده است:« پشتیبانی از حق تعیین سرنوشت ملل بدون مداخلات خارجی، همبسته گی با مبارزات آزادی خواهانه و دادخواهانه بر حق مردمان منطقه وجهان » را وظیفه خود می داند. بناً با حمایت ازتلاش ها و مبارزات خلق فلسطین در راه برقرار ی صلح دوامداد ، برپایی دولت مستقل فلسطینی با بیت المقدس منحیث پایتخت آن؛ هرنوع حرکت ضد آزادی مردم فلسطین را محکوم می نماییم.

با درود ها
پوهاند داکترمحمد داوود راوش
رییس حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان