خبرونه

اعلامیه مشترک وحدت سازمانی تشکیلاتی حزب متحد ملی افغانستان وحزب ملی ترقی مردم افغانستان

مورخ / / 1395 کابل افغانستان حزب متحد ملی افغانستان وحزب ملی ترقی مردم افغانستان بادرک واقعیت های موجودسیاسی ،وبا احساس مسئولیت آگانه وهدفمند درپرتو قانون اساسی ج.ا.ا، ضرورت پایان دادن به تشتت وپراگنده گی درصف نیروهای ملی ،دموکراتیک ، ترقی خواه ورهروان جنبش صلح ، دموکراسی ،ترقی و عدالت اجتماعی ...

Read More

خطوط اساسی پالیسی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

حزب متحد ملی ترقی مردم افغانسان امتنداد بیداری سیاسی مردم ماست و در اطراف اندیشه های ترقی خواهانه و عدالت جویانه مردم افغانسان و ارزش های مشترک بشریت تشکیل می یابد. حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان سازمان تجدد گرا ، تحول طلب ، دموکراتیک ، ترقی خواه و طرفدار عدالت ...

Read More

میکانیزم وحدت تشکلیلاتی ــ سازمانی میان حزب متحد ملی وحزب ملی ترقی مردم افغانستان

مورخ 6 / 3 / 1395 وحدت تشکیلاتی ــ سازمانی میان حزب متحد ملی افغانستان وحزب ملی ترقی مردم افغانستان از بالابه پائین طور ذیل صورت گیرد: 1ــ شورای مرکزی حزب: با درنظر داشت اینکه اعضای شوراهای مرکزی هر دو حزب منتخب کنگره های شان میباشد،مجموع اعضای هر دوشورای مرکزی یعنی 680 ...

Read More

اساسنامه حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان

بسم الله الرحمن الرحیم فصل اول اصول عام مادۀ اول : مبنی این اساسنامه در پرتو احکام جزء (1) فقرۀ (2) مادۀ (35) قانون اساسی، در روشنائی برنامه حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان بخاطر تنظیم حیات درون حزبی و به مقصد تعریف حقوق، وظایف وصلاحیت های اعضا و ارگان های حزبی وضع میگردد. حزب ...

Read More

برنامۀ حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

بسم الله الرحمن الرحیم مقدمه در اوایل قرن 20 م ، مردم افغانستان با اندیشه مشروطه، استقلال،‌جمهوری، آزادی،‌ ترقی،‌ عدالت و دموكراسی آشنا شدند و برای تشكل و قربانی در این راه كمر همت بستند. دورنمای سیاسی و اجتماعی ،‌فرهنگ دست پاك و خدمتگذاری برای وطن مشترك و مستقل،‌ با چشم انداز ترقی و ...

Read More

جلسات کمیته های کاری تدارک کنگره حزب

به روز های یکشنبه و دوشنبه هفته جاری جلسات کمیته های کاری تشکیلات ، ترتیب اسناد اساسی ، مالی و تدارکات و تبلیغ و ترویج بصورت جداگانه دایر گردید.
در جلسات مصوبه مورخ ۲۴ ماه حوت دارالانشا قرائت و زمان تقریبی کنگره به اعضای کمیته ها معلومات داده شد.
طبق طرزالعمل تصویب شده و پلان های تدابیری کمیته تدارک تدویر کنگره و کمیته های کاری ، وظایف پیشبینی شده بین رفقا تقسیم و وظایف هریک معین گردید تا در جلسات پیشرو گذارش اجراات خود را ارائه و الی تاریخ معین شده کنگره ، وظایف پیشبینی شده از جانب کمیته های کاری تکمیل و بعد از منظوری به دارالانشا حزب سپرده شود.
کمیته کاری تبلیغ و ترویج

کنفرانس های شوراهای حزبی نواحی شهرکابل

شورای حزبی ناحیه هشتم:

بروز یکشنبه مورخ پنجم حمل کنفرانس شورای ناحیه هشتم حزبی شهر کابل دایر گردید. در جلسه روی انتخاب نماینده به کنفرانس حزبی شهر کابل طبق طرزالعمل تصویب شده اقدام بعمل آمد که در نتیجه به تعداد پنج تن به کنفرانس حزبی شهر کابل معرفی گردید.
همچنان در جلسه اعضای شورای ناحیه نیز انتخاب گردیدند.

:شورای ناحیه دوازدهم حزبی

بروز دوشنبه مورخ ششم حمل کنفرانس شورای ناحیه۱۲ دایر که بر علاوه انتخاب اعضای شورای ناحیه به تعداد ۱۴ تن به کنفرانس حزبی شهر کابل انتخاب ومعرفی گردیدند.

کمیته کاری تبلیغ و ترویج کمیته تدارک تدویر کنگره

جلسه بیروی اجراییه شورای شهر کابل حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان

روز چهارشنبه مورخ هشتم ماه حمل، ساعت چهار عصر ، جلسه بیروی اجراییه شهر کابل حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان دایر گردید .
در جلسه آخرین گذارشات و آماده گی ها به کنفرانس حزبی شهر کابل مورد بررسی قرار گرفته ، روی لست پیشنهادی شعبه تشکیلات و کمیت اعضای شورای شهر کابل ،کمیت اعضای بیروی اجراییه ، لست پیشنهادی نماینده گان به کنگره از جمع نماینده گان نواحی شهر طبق طرزالعمل ، گذارش اساس ، طرح قطع نامه کنفرانس بحث صورت گرفته و به اتفاق آرا تصویب گردید. در زمینه مصوبه نیز صادر گردید .
برای هرچه با شکوه تر دایر شدن کنفرانس تقسیم وظایف بین اعضای بیروی اجراییه شورای حزبی شهر کابل نیز صورت گرفت .
جلسه حوالی ساعت ۵:۳۰ عصر در فضای تفاهم و اتحاد نظر اختتام یافت.

کمیته کاری تبلیغ و ترویج کمیته تدارک تدویر کنگره

پیام تبریکی دارالانشای حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان به مناسبت حلول سال نو ۱۳۹۷ خورشیدی و روز بین المللی نوروز

sarobon-eyd-card-1390شهرکابل      ۲۸ حوت

مردم متدین و باعزت کشور !
دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان، فرارسیدن سال 1397 خورشیدی را به تمام مردم نجیب و باشرف افغانستان، بخصوص رزمندگان راه آزادی، دموکراسی، ترقی، عدالت اجتماعی، نیروهای بیدار امنیتی و دفاعی کشور و مردم کشور هایکه نوروز را به مثابه جشن ملی تجلیل می نمایند، صمیمانه تبریک و تهنیت میگوید.
سال 1396 با همه فراز و نشیبهای آن گذشت، طی این سال درکشور محبوب ما روزنه های امید در عرصه اقتصادی بازگردید که آینده شگوفان را نوید می دهد. در روابط با همسایه ها و مناسبات بین المللی پیشرفت ها صورت گرفت. اما این سال بازهم مانند دهه های گذشته سال پر از خون، جنگ، انتحار و انفجاربود که تعداد زیادی از مردم عزیز ما در نقاط مختلف کشور را به کام مرگ برده و فامیلهای شان را داغدار و سیاه پوش نمود.
طرح هایی برای کنار آمدن با نیروهای مخالف مسلح روی دست است، امید عقل سلیم حاکم شود و صلح، این گمشده مردم افغانستان دریافت و دو باره در سرزمین بلاکشیده ما حاکم گردد تا مردم ما از مزایای زندگی در فضای صلح آمیز و امنیت که حق طبیعی شان است مستفید گردند.
سال نو همراست با جشن دهقان، بیداری طبعیت از خواب زمستانی و آغاز فصل کشت و کار و رشد زراعت. باوجود ایکه زمستان گذشته فاقد بارنده گی لازم بود، امید است خشکسالی دامنگیر مردم ما نگردیده و دهاقین ما بتوانند با کشت و زراعت مفید بر مشکلات اقتصادی زنده گی فایق آیند.
روز دوم سال به جشن معارف مسمی است، با صدای زنگ مکاتب درواز های مکاتب باز و ملیونها طفل و نوجوان در گوشه و کنار کشور روانه مکتب و مدرسه می شوند.
دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان آغاز سال 1397 را به تمام استادان، معملمین، شاگردان اعم از ذکور و اناث و رهروان راه آموزش علم و تعلیم تبریک گفته، امیدواریم در سال تعلیمی جدید دستآورد بزرگ آموزشی نصیب کشور گردد، دیگر حملات خشونت بار از متعلمین، معلمین و مکاتب سراسر کشور قربانی نگرفته مکاتب ما مسدود نگردیده و در دور ترین نقطه کشور بروی دختران و پسران بازباشد.
دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان یکبار دیگر تبریکات صمیمانه خود را به مناسبت حلول سال نو ابراز نموده، آرزو دارد تاسال 1397 به سال صلح، تامین امنیت، قطح جنگ، سال پراز دست آورد های اقتصادی و تحقق پروژه های بزرگ اقتصادی ملی و بین المللی برای کشور ما، پروسه انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی عملی گردد، امید مردم عزیز ما رای خود را به فرزندان واقعی و خدمتگذار کشور بکار برند تا فساد از کشور رخت بربندد.
هر روزتان نوروز
نوروز تان پیروز
با احترام
پوهاند دوکتورمحمد داود راوش
رئیس حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

دهیواد دژغورنی لپاره باید سره یوشو(دحقیقت زمان میاشتني د۶۰ ګڼئ سرلیک)

درنو هیواد والو،ملی دموکراتیکو ، ترقی غوښتوونکو اودټولنیز عدالت پلوه شخصیتونو!

لکه څنګه چی خبریاست اوهر ورځ ئی پرخپلو سترګو وینی  زمونږ ګران هیواد افغانستان داور په لمبو کی سوزی ، ځوانان  اوسپین ږیړی ،واړه اوښځی وژل کیږی اوهدیروته ځی ، په مکتبونو، مسجدونو، مدرسو ، وړکتونونو، هوټلونو، لنډه داچی په ټولو ملکی اهدافو باندی بریدونه کیږی او زمونږ بیګناه هیواد وال شهیدانیږی، خاوروته لیږل کیږی،  داڅلوښت کاله کیږی چی زمونږ هیواد له بهرنه په راتپل شوی ناروا جنګ کی لولپه شو زمونږ دوطن دقسم خوړلودښمنانو تنده نه ماتیږی او دا ظالمانه جنګ ته لانورهم شدت ورکوی او لمبوته ئی پطرول ورشیندی ، څوک داسلام نه ددفاع په پلمه ، څوک دتروریزم دزپلوتر نامه لاندی ددی هیواد بچیان به  بیرحمی وژنی چی په دی تیره یوه میاشت کی هم  څلوروسوه هیوادوال وژل شوی اوشهیدان شوی اوپه لس ګونو نورتپیان شوی ، دپاکستان ظالم اوخدای ناترسه ملایان په افغانستان کی په پرله پسی توګه دجهاد فتوا وی صادره وی، انتحاری حملی روا ګڼي،  دهغه هیواد پوځیان په ځانګړی ډول څارګره جنایت کاره اداره ئی زمونږدګران هیواد دښمنان ، تربیت ، مسلح اوتمویلوی او دافغانستان دسوزولولپاره ئی دلته رالیږی،زمونږ هیوادئی په تنوربدل کړی ، ددی ظالمانه اوتپل شوی خونړی جګړی په پایله کی ددی ملک اقتصادی ښیرازه اوټولنیز جوړښت دنابودی کندی ته بیائي  دایران اخوندی رژیم هم ورته کړنی ترسره کوی، ملی  پانګوال وژنی ، تښته وی او ویره وی،  دادی لاامل شوی  چی ملی سوداګر اوملی پانګوال په هیواد کی له پانګی اچونی نه ډه ډه وکړی،بیکاری اوبی روزګاری ورځ تربلی ډيره شی ، دخلکو ژوند ترډیره بریده خراب شی او دملی وحدت حکومت هم په خپل منځي شخړوکی ښکیل ده اودهیوادوالو داقتصادی وضعیت دښه کیدو لپاره یا اراده نلری اویاهم ورته وزګارندی ، او لوټ شوی پيسی خپل بهرنی بانکی حسابونوته استوی، توپکسالاران  اومافیائی داړه ماران خواوسنی ، امنیتی ، اقتصادی اوسیاسی  ناورین دځان په ګنه بولی اودنورو مخالفیونوسره داوسینو بدو حالاتو دلاخرابیدو په لټه کی دی، اداری  فساد ، بډی اخیستل،کار اهل کارته نه سپارل، قانون شکنی ، ملی ګټوته  دډيری دولتی مشرانونه ژمن تیا او دظوابتو پرځای د راوبطو پالل دا ټول  هغه څه دی چی زمونږ دهیواد والو ژوند  ته ډیر جدی اوخطر ناکه ګواښونه دی ،اوپه دایویشتمی  سدی  کی زمونږ دګران هیواد ٪39 وګړی دفقر ترکرښی لاندی ژوند کوی یعنی پدی معنی  دورځي له دوه امریکائی دالره اویا 140 افغانیو کم عاید لری که چیری دیوی کورنی چی په منځنی کچه شپږ تنه  دکورنی غړی ولری په 24 ساعتونو کی د دری وخته ډوی خوړلو لپاره 18 قرصو وچی ډوډي ته اړتیا لری چی ټول قیمت ئی 180 افغانی کیږی او دوی  140 افغانی لری داپدی معنی چی دورځي په یوه وخت کی د نوموړی کورنی څلوروغړوته حتی وچه ډوډی هم نرسیږی ، داچی غوړی ، پیاز،کچالو ، بادنجان رومی ، دکور کرایه، دکالیو پیسی ، دبرق بیل اوداسی نورلګښتو نه به له کوم ځایه پوره کوی ، قضاوت دتاسو ګرانو هیوادوالوپه لاس ، اویا داچی زمونږ په ګران اوجنګ ځپلی هیواد کی هر شپه د15 زروپه شاوخوا کی وګړی په ولږه بیده ګیږی پداسی حال کی چی  دنیاوال  دمریخ دفتحه کولو په تکل کی دی د 3  ملیونو په شاوخواکی هیواد وال  په مخدره ټوکو روږدی دی اودی حالاتو دکورنیو بنیاد دنابودی له ګواښ سره مخ کړی دی.

لنده داچی زمونږ ګران هیواد له هره پلوه دنابودی له ګواښ سره مخ دی او پدی تاریخی شیبو کی چی وطن له ډیرو نازکو اوخطر ناکو پړاوونو څخه تیریږی ، ضرور ده چی دهیواد ټول سیاسی ، مترقی ، دموکراتیک ، عدالت غو ښتوونکی اووطن پال ګوندونه،سیاسی سازمانونه اوګروپونه ، ملی روڼ اڼدی  شخصیتونه په یوه واحد ، سراسری ملی دموکرات، مترقی او په سیاسی معادلوکی دموثر ګوند په چوکات کی سره یوشی اویا دخپل تشکیلاتی جورښتونوپه ساتلوسره دیوه لوی ائتلاف اویا جبهی په جورولوسره  دګران هیواد دخلاصون لپاره کوټلی ګامونه واخلی او خپل پلرنی هیواد له اوسنی ناورین څخه وژغوری او د یو آباد، ازاد اوخپلواک افغانستان دجوړیدوپه لور پرمخ ولاړشی ، جنګ پای ومومی او وطن داقتصادی اوټولنیزی پرختیا په لور رهنمون شی . روان بحران ته دپای ټکی کیږدی.

دافغانستان دخلکو دترقی ملی متحد ګوند خپلی کړن لاری پربنسټ هڅه کوی دهیواد ټول ملی دموکراتیک ،ترقی غوښتونکی ودټولنیز عدالت پلوه ځواکونه په یوځای کولو سره کوټلی ګامونه واخلی اودهیواد داوسنی ناورین په پای ته رسولو کی خپل ملی ،مترقی اوهیوادنی رسالت سرته ورسوی.

لا به یوګیږو یابه ورکیږو!      

تدویر جلسه دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶.۱۲.۲۴ حوالی ساعت نه صبح جلسه دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان، تحت ریاست رفیق پوهاند دوکتور محمد داوود راوش رئیس حزب در دفتر مرکزی واقع شهر کابل دایر گردید .در جلسه روسای شعبات مرکزی و شهر کابل نیز شرکت داشتند.
برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد وبه اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت:
بحث پیرامون تدویر کنگره حزب و تعین زمان تدویر آن.


در آغاز جلسه رفیق راوش پیرامون کار حزبی سیاسی در سال ۱۳۹۶ روشنی انداخته از موفقیت ها ، فعال بودن شعبات مرکزی ، تامین تماس منظم با شورا های ولایتی و بیرون مرزی، جوان شدن رهبری عده یی از رهبری شورا های حزبی در نتیجه انتخابی شدن مقامات حزبی ، سفر های کاری به ولایات ، جمع آوری حق العضویت ها، تنظیم امور نشراتی و نشر ات منظم ارگانهای نشراتی حزب، اشتراک اضافه از ۱۸۰ مرتبه در رسانه های تصویری و طرح نظریات و پالیسی های حزب پیرامون رویداد های سیاسی کشوری و جهانی یاد آوری نموده، شعبات و رفقای که زحمات زیاد تر را متقبل شده بودند به نیکویی یاد آوری نمود.همچنان روی نواقص کار در بخش های مختلف مکث نموده و برای سال پیشرو وظایف را مشخص نمودند.
پیرامون اجندا و آماده گی برای تدویر کنگره با شکوه حزب ،به ادامه جلسات گذشته دارالانشا و کمیته تدارک تدویر کنگره رفقا صحبت نموده، نظریات و دیدگاه های خود را شریک ساخته که در نتیجه به اتفاق آرای ۱۹ تن حاضر جلسه از جمله ۲۱ تن حاضر در شهر کابل فیصله گردید تا طبق طرزالعمل قبلا ارسال شده به شورا های حزبی ولایتی ، معادل و شهر کابل ، کنفرانس های نواحی ، شهری و ولایتی که تا حال دایر نگردیده است الی تاریخ ۱۵ ماه حمل ۱۳۹۷ دایر و طبق طرزالعمل اسناد ضروری را به شعبه تشکیلات مرکزی ارسال دارند.
جلسه به کمیته تدارک تدویر کنگره وظیفه سپرد تا از آغاز هفته آینده جلسات کمیته تدارک و سب کمیته های شش گانه رادایر و طبق پلان و لایحه وظایف به اقدامات تشدیدی آغاز نموده ، اسناد و همه ضروریات قید شده در پلان را آماده و گذارشات خود را به دارالانشای حزب بسپارند.
برای پیشبرد دقیق آماده گی های این رویداد بزرگ زنده گی سیاسی حزب ما مصوبه به اتفاق آرا تصویب گردید.
در جمع بندی کار جلسه رفیق راوش اضافه کردند تا شوراهای ولایتی ،معادل وشهر کابل طبق مصوبات بیروی اجرائیه،دارالانشا و شعبه تشکیلات مرکزی حزب عمل نمایند.
جلسه حوالی ساعت یک ظهر در فضای اتحاد و همبستگی رفیقانه برای تدویر موفقانه ‌کنگره حزب اختتام یافت.
کمیسیون تبلیغ و فرهنگ

د نوی لمریزکال پیل د تغیر او خوځښت پیل

m agha (2)محمدآقا شیرزاد

په لويدځ کې نوی کال په ساړه او کړنگيدلي ژمی کې را ځي خو خلک ورته د لمانځغونډو تابيا نيسي په خورا شانداره مراسمو يې لمانځي وني چی داوخت پاڼۍ نه لري په سرو او شنو برښنايي څراغو يې ښکلي کوي د خوښی ټول مراسم سرته رسوي، ټولی کلتوري چاری مخته وړي خاص خوراکي توکي د خوراک له پاره امده کوي. راځم د خپل تاريخي هېواد گران افغانستان خلک ولسونه دا ورځ په خاصو عنعنوي مېلو کلتوري نڅاوو د اوه رنگه ميوو ، او خاصو خوراکي توکو سره لمانځي ددی ورځې لمانځل ديو شمېر ديني چارواکو له خوا حرامه بلل کيږي اود ورځ د زردشتي مذهب د کلتور برخه گڼي خو زه دا ورځ  دبدلون او تغير دورځې په نوم يادوم دا په دی ما نا چی د وري لومړی ورځ اوشپه سره برابره وي له همدی نېټئ وروسته ورځ لويږې شپه کميږي خلک د بزگر د ورځې په وياړ په کار پيل کوي کښت کرنه پېليږي د طبعت ټول ژوندي شيان په حرکت او خوځښت پېل کوي دافغان خاوری ټولی دښتی د غاټول ،صپرغو، گوگړو، نرگسو، گل گلاب غنم رنگ او نورو  گلابي رنگ اخلي او ټوله فضا د گلانو په ښکلي بوی پوښل کيږي دوزلوبو، نيزه بازيو د مختلفو حيواناتو ندارتون او پهلواني او نوری کلتوري برخې نداری ته وړاندی کيږي. نجونۍ په خپل وربلوکې گلان ټومبي نوي کالي اغوندي سمنک او انوری اوه رنگه ميوی د ميلو له پاره له ځانو سره وړي ياني دا هر څه دنوي کال د پېل له برکته پېليږي. ددی ټولو خوښيو تر څنگ افغان ولس د ۴۰ کلونو را ديخوا د جنگ جگړو د ترهگريزو او پرديو د ير غلونو سره لاس گريوان دي د هيواد زياتره کلتوري ميراثونه ويجاړ شوي د خوښي ځای ناستی غم وير او وژنې نيولی په هره ورځ او هر کال کې په زرگونو عام ولسونه وژل کيږي يا جبري کډوالی ته اړ باسل شوي، زيات خلک په نوي کال کې د خوشحالی پر ځای د خپلو شهيدانو ددرناوي له پاره د هغوی مزار ته درومي هلته ژړا وير او غم تازه کوي ،ټولې نړې خلک نوی کال په خوښې لمانځې ليکن موږ او زموږ هيواد وال د پرديو پالواود بهرنيو د لاس وهنې او يرغلو له امله د غم پر ټغر ناست اود خپلو شهيدانو وير تازه کوو دسولی څرک نه ليدل کيږي گاونډ کې مو پراته حکومتونه تل زموږ د خلکو د وژنۍ او زموږ د هيواد دطبعي شتمنيو د لوټ او تالان پلانونه جوړوي.ولی دوی دا بايد له ياده ونه باسي چی ډېر ژر به د خپلو شومو مخو دسرته رسولو ځواب تر لاسه کړي.همدا اوس په نام نهاده دبل په لاس جوړ شوي پاکستان کې د پښتنو د خود اراديت انقلاب دولسونو په مټ پېل شوی تور پنجاب اودده گوډاگې رژيم به په گونډو کړي پښتون ملت به د خپلو روا ازاديو له پاره په سوليزه توگه انقلاب کوي او که اړتيا پيدا شوه دوی په تشو لاسو د خلکو په زور دا پوشالي واکمنان ړنگولای شي همداوس دازادی او يوالي ترانۍ د ولس له خوا بدرگه کيږي وايي لرو برافغان انقلاب انقلاب زنده باد.روسانو خو د خپلۍ امپراتوری نه لاس په سر شول، ايران اونور هيوادونه چی دافغان خاوری پر وړاندی کوم ناروا کار ونه کوي نن دی که سبا د خپلو ولسونو له امله به داور په لمبو کې وسوزي.

د م م دتير ز کال درپوټ له مخۍ 10زره زيات  ولسي وگړي وژل يا ټپيان شوي يونما په ۲۰۱۶زکال د ولسي وگړو تلفات ياټپي کيدل۹فيصده کم ښودلي دا تلفات د حکومت مخاليفينو ۶۵ فيصده طالبانو ۱۰ فيصده داعشيانو او ۱۳ فيصده نا مالومو وسلوالو ډلو ټپلو له خوا سرته رسيدلي  ،..همدا۱۳۹۶ ل کال په کابل  کې د سولی د پروسې نړېواله غونډه دافغان دولت ملاتړ وکړ اودا وپتېله چی دافغان ټولو مخالفو ډلو ټپلو سره مرسته اود اوسيدو او د پټيدو ځايونه په گاونډيو هېوادو کې شتون لري د ترهگرو مشران هم هلته ارام ژوند کوي که کوم يويي د بهرنيو د حملو په پاېلو کې وژل شوي ټول په پاکستان کې وو.د پاکستان ښکرور درواغ نن ټولۍ نړې ته ما لوم  شوي ديد پاکستاني حکومت مشر نواز  درشوت اخستلو بربنډې دوسی له مخي له دندي گوښه شو ،همدا تيره اونۍ د پاکستان د بهرنيو چارو وزير اصف په مرداريو پر مخ ووشتل شو، نواز شريف د خلکو لخوا د بوټانو پر ويشتلو بدرگه شو، عمران خان بيا د خپلو اخلاقي کمزوريو سره په بوټ وويشتل شو  دا چی پاکستان او چارواکي  په هيڅ نوعه درواغو ، چلوټيو ، توطيو دسيسو اود پرديو په غلامې کې پوره مهارت لري بياهم ولسونو ددوی درسوايي او ورکيدو تکل کړې دافغان ولس د شهيدانو، کونډو ماشومانو بوډاگانو دوژل کيدو غچ اخستل حتمي شوي نوداوخت ډير نژدی شوی چی زموږ د هېواد هر ډول دشمنان به دخلکو په مټ او بازو د نابودې دوزخي کندې ته ټيل وهل شي سيمه به له توطيه کونکو او پردی پالو پاکه شي دسولۍ سپينه کوتره به ژر زموږ د ولس پر پاکه او سپيڅېلی خاوره والوزي.

محمد اقا شيرزاد

دافغانستان خلګو ترقي ملی متحد ګوند دکندهار ولایتی ګوندی شورا لخوا دښځو نړیوالی ورځی ( دمارچ اتمه) په مناسبت دمبارکۍ پیغام

نیټه ۱۵ – ۱۲-۱۳۹۶
د هیواد او په تیره بیا دکندهار ولایت باعزته او پتمنو خوندو اومیندو ته!
د افغا نستان دخلګو دترقی ملی متحد ګوند دکندهار ولایتی ګوندی شورا دښځو دنړیوالی ورځی په مناسبت خپلی نیکی هیلی او مبارکۍ د دهیواد او په تیره بیا دکندهار ولایت وغمجنو؛ جګړه څپلو باعزته او پتمنو خویندو اومیندو ته وړاندی کوی.
امید لرو چی:
– دملی یووالی حکومت دښځو دحقه حقوقو دپوره ورکړی دښځو په وړاندی دتاو اوتریخوالی دمحوه کولو دعلم او پوهی ولوری ته دښځو دجزبولو لپاره داسانه شرایطو دبرابرولو او په ټولنه کی دښځو دفعالیت دودي او پرمختګ لپاره خاص قوانین او لا یحی تصویب اوعملی کړی.
– هیله لرو چی روانه تحمیلی جګړه هر څه ژر ختمه شی تر څونور دګرانو خوندو قیمتی او ښکی دخپلو او لادونو اودوستانو په مرګ او ټپی کیدو نوری ونه بهیږی.
– هیله لرو چی محترمی میر منی په ټولنه کی خپل ځان وپیژنی اودهغه پلاس راوړلو لپاره مبارزه وکړی.
بریالی دی وی دمارچ اتمه دښځو نړیواله ورځ.
په درنښت
دکندهار ولایت دښځو دګوندی شورا مسوله

زنان افغانستان – سنت و تبعیض جنسیتی

زرغونه ولی

زرغونه ولی
(به پیشواز از هشتم مارچ روز همبستگی زنان جهان)
١- سنت چيست ؟ 
نا برابرى جنسى كه از شروع تاريخ بشريت تا امروز افراد جامعه را همرايى مى كند؛درزمان هاى مختلف شرايط فرهنگ در تغيير بوده است واين نا برابرى هاى جامعه از يكی به ديگری  منتقل شده است.
دانشمندان، همچو(ايوت، پاملا،1376،ص49). الپرت نابرابري جنسي و تبعيض اجتماعي زن درجامعه مردسالار را تحت تاثير عوامل فرهنگي و خانوادگي مى بيند زيرا فرد را كاملاً  محصول شرايط اجتماعي مي‌داند. (الپرت،1954). حال با توجه به نظريات دو صاحب نظر كه در يك جامعه غربي معتقد اند  ادعاي قوانين در آن دو جوامع به اين است كه تبعيض عليه زنان وجود ندارد مي‌بينيم  كه در عمل نابرابري جنسيتي وجود دارد و تابع فرهنگ جوامع است.
به اين أساس نابرابرى جنسى كه در كشور ما ريشه ژرف و عميق دارد با روح مردم ما با خون ورگ انان عجين است و بصورت قطعآ بنياد اين نابرابرى روز تا روزو بيشتر از پيش  رشد و توسعه مى يابد.
در جامعه اى كه مردم ما زندگى دارند ادامه زنده گى در خلاء سنت و مدرنيته معلق است  و  فرد نمىتواند با نابرابرى كه با خشم در عمق ابعاد اين جامعه جا گزين است بيشتر در مقاومت  بپردازند ومبارزات نهاد هاى مدنى هم چندان تاثير بيشتر ندارد زيرا:

Continue reading

پیام تبریکیه دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان بمناسبت هشتم مارچ روز بین المللی زن

زییی

شهر کابل                      حوت1396

زنان شرافتمند وبا عزت افغانستان !

زن به مثابه انسان متساوی الحقوق جامعه انسانی،  دارنده عالی ترین مقام انسانی یعنی مقام والای مادری ،زن به مثابه همسر، زن به مثابه عزیزترین وغمخوار ترین عضو خانواده یعنی خواهر وزن به مثابه پرمحبت ترین وبا احساس ترین عنصر خانواده یعنی دختر وجود دارد .

اما باتاسف که به این موجود پراحساس ومرکزی درخانواده ، جامعه مردم سالارما ارزش قایل نبوده حق مشروع آن ، حق زنده گی ، حق تحصیل، حق کار، حق انتخاب وبالاخره حق مساوی بامرد منحیث یک شهروند داده نشده همیشه به مثابه فرد درجه دوم وعاجزه به آن مینگرند.

زنان با شهامت ومبارز جهان از سال 1857 بدینسو برای بدست آوردن حق مشروع وقانونی خود دست به مبارزات حق طلبانه زده که درین راه کمیت زیاد، وآنها جام شهادت نوشیده عده ئی راهی زندان ها شده اند چهره های مطرح ،ثبت تاریخ مبارزات آزادی خواهی گردیده اند .

درکشور عزیزما نیز خواهران قهرمان ،دردهه ها وسده ها ظهورنموده ، درمیدان های جنگ های تحمیلی ومبارزات آزادیخواهی قد برافراشته یاد وکار نامه های شان جاویدانه گردیده است .

دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم به نماینده گی از اعضای پرافتخار حزب، روز هشتم مارچ ،روز بین المللی زن را به همه خواهران عزیز ، اعضای رزمنده حزب ، فامیل های محترم شان ، زنان شرافتمند کشور وجهان صمیمانه تبریک وتهنیت گفته ،آرزو داریم ، تاحکومت وحدت ملی در راه تحقق حقوق حقه زنان کشور، محو خشونت علیه زنان ، تامین شرایط سهل جهت جلب زنان به مکاتب وپوهنتون ها ،تامین حقوق کار، جلوگیری از خشونت واذیت جنسی زنان درادارات ، ودها مانع ایکه باعث رشد فعالیت زنان دراجتماع می گردد. باتصویت قوانین ولوایح نقش مثبت ایفا نماید.

آرزو داریم تا جنگ تحمیلی وچهل ساله فروکش نماید تادیگر خانواده های ما درماتم عزیزان خود سیاه پوش نگردند.

آرزو داریم تا زنان کشور نیز جایگاه خود را دریافته  وبرای بدست آوردن حق قانون ومشروع شان دست از مبارزه پیگیر بی امان   نبردارند . زیرا حق گرفته  میشود نه داده .دراین راه پرافتخار حزب ما به ادامه مبارزات تاریخی خود پی گیرانه برای تحقق این آرمان مبارزه می نماید .

  • فرخنده با هشتم مارچ روز همبستگی بین المللی زن

پوهاند دوکتور محمد داود راوش

رئیس حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان