خبرونه

اعلامیه مشترک وحدت سازمانی تشکیلاتی حزب متحد ملی افغانستان وحزب ملی ترقی مردم افغانستان

مورخ / / 1395 کابل افغانستان حزب متحد ملی افغانستان وحزب ملی ترقی مردم افغانستان بادرک واقعیت های موجودسیاسی ،وبا احساس مسئولیت آگانه وهدفمند درپرتو قانون اساسی ج.ا.ا، ضرورت پایان دادن به تشتت وپراگنده گی درصف نیروهای ملی ،دموکراتیک ، ترقی خواه ورهروان جنبش صلح ، دموکراسی ،ترقی و عدالت اجتماعی ...

Read More

خطوط اساسی پالیسی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

حزب متحد ملی ترقی مردم افغانسان امتنداد بیداری سیاسی مردم ماست و در اطراف اندیشه های ترقی خواهانه و عدالت جویانه مردم افغانسان و ارزش های مشترک بشریت تشکیل می یابد. حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان سازمان تجدد گرا ، تحول طلب ، دموکراتیک ، ترقی خواه و طرفدار عدالت ...

Read More

میکانیزم وحدت تشکلیلاتی ــ سازمانی میان حزب متحد ملی وحزب ملی ترقی مردم افغانستان

مورخ 6 / 3 / 1395 وحدت تشکیلاتی ــ سازمانی میان حزب متحد ملی افغانستان وحزب ملی ترقی مردم افغانستان از بالابه پائین طور ذیل صورت گیرد: 1ــ شورای مرکزی حزب: با درنظر داشت اینکه اعضای شوراهای مرکزی هر دو حزب منتخب کنگره های شان میباشد،مجموع اعضای هر دوشورای مرکزی یعنی 680 ...

Read More

اساسنامه حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان

بسم الله الرحمن الرحیم فصل اول اصول عام مادۀ اول : مبنی این اساسنامه در پرتو احکام جزء (1) فقرۀ (2) مادۀ (35) قانون اساسی، در روشنائی برنامه حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان بخاطر تنظیم حیات درون حزبی و به مقصد تعریف حقوق، وظایف وصلاحیت های اعضا و ارگان های حزبی وضع میگردد. حزب ...

Read More

برنامۀ حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

بسم الله الرحمن الرحیم مقدمه در اوایل قرن 20 م ، مردم افغانستان با اندیشه مشروطه، استقلال،‌جمهوری، آزادی،‌ ترقی،‌ عدالت و دموكراسی آشنا شدند و برای تشكل و قربانی در این راه كمر همت بستند. دورنمای سیاسی و اجتماعی ،‌فرهنگ دست پاك و خدمتگذاری برای وطن مشترك و مستقل،‌ با چشم انداز ترقی و ...

Read More

معرفی کتاب(زما د ژوند هنداره)

کتاب جدید تحت عنوان ( زما د ژوند هنداره) توسط رفیق فقیر محمد سالارزی رئیس ناحیه دوازدهم حزبی شهر کابل حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در مطبعه عازم زیور چاپ یافت.
کتاب به لسان پشتو با مطالب کوتاه و اشعار ناب رفیق سالارزی روی مسائل زنده گی ، سیاست ،مبارزه و رویداد های کشور آراسته گردیده است.
روز چهار شنبه مورخ سوم عقرب نخستین جلد های کتاب ، برای رفقا پوهاند دوکتور محمد داود راوش رئیس حزب و استاد عبدالحی مالک معاون حزب با محبت در دفتر مرکزی به پیشواز کنگره حزب اهدا گردید که با امتنان بی پایان استقبال گردید.
برای رفیق سالارزی موفقیت های بیشتر تمنا کرده ، رفقا را به مطالعه این اثر ارزنده دعوت می‌نمائیم.

کمیسیون تبلیغ و فرهنگ

تدویر جلسه بیروی اجراییه حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان

جلسه بیروی اجرائیه حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان، تحت ریاست رفیق پوهاند دوکتور محمد داود راوش رئیس حزب امروز پنجشنبه مورخ چهارم عقرب ۱۳۹۶ ، حوالی ساعت نه صبح در دفتر مرکزی حزب دایر گردید. در جلسه مسولین شعبات و کمیسیونهای مرکزی حزب نیز شرکت داشتند.

received_1711481552218212
جلسه تحت اجندای ( طرز العمل تدویر جلسات و کنفرانس های حزبی، نورم نماینده گی و شیوه انتخابات نماینده گان به کنگره حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان ) تدویر یافت.
طبق اجندای تصویب شده جلسه ، رفیق انجنیر سلیمان کا مجو رئیس کمیته کاری تشکیلات و معاون کمیته تدارک تدویر کنگره حزب طرز العمل تدویر جلسات و کنفرانس های حزبی ، نورم نماینده گی و شیوه انتخاب نماینده گان کنگره حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان را به جلسه ارائه کرد.
بعداز آن ، اعضای بیروی اجرائیه ابراز نظر پیرامون طرز العمل را آغاز و نظریات و پیشنهادات شانرا به ترتیب ابراز که در مورد توضیحات لازم از جانب رهبری کمیته تدارک تدویر کنگره ارائه گردید.
در ین بخش رفقا رضایی، جانباز ، جهش ، جیلانی ، دهقان زاده ، دینه گل، موج ، محمد رسول ،وفادار ، حلیم ، متین ، آرین ، نورستانی، مالک و راوش صحبت نموده.
بعدا”رفیق راوش طی صحبت خویش از سهم گیری و علاقمندی رفقا و ابراز نظر شان پیرامون طرز العمل سپاسگذاری نموده گفتند : ما باید تلاش نمائیم تا کنگره با موفقیت تدویر یابد. تفاوت نظر به معنی اختلاف نظر نیست. ما متفقا” بطرف تدویر کنگره میرویم .ما به یک نتیجه منطقی رسیدیم ، این طرز العمل محصول کار شباروزی رفقای ما میباشد. ما بطرف یک کنگره با عظمت و با شکوه میرویم. شعبات و کمیسیون های مرکزی حزب ما فعالانه کار مینمایند و همه روزه فعال اند. شورا های ولایتی و معادل آن و شهر کابل موفقانه کار مینمایند .در اضافه از بیست ولایت دفاتر حزب ما فعال اند. سیستم گذارشدهی بوجود آمده است، روابط با شورا های ولایتی و شورا های بیرون مرزی تامین و همه روزه صورت میگیرد. کار ما به یک سیستم مبدل گردیده است که محصول کار مشترک و شباروزی همه ماست.
من منحیث رئیس حزب از کار کمیته تدارک تدویر کنگره صمیمانه ابراز سپاس می‌نمایم که با دقت و با در نظر داشت همه چالش ها ،با تلاش خستگی نا پذیر کار مینمایند.
در پایان کار جلسه رفیق حفیظ الله نورستانی معاون کمیته تدارک تدویر کنگره، طرح مصوبه جلسه را قرائت نمود که به اتفاق آرا تصویب گردید
جلسه حوالی ساعت ۱۱:۳۰ قبل از ظهر در فضای وحدت وتفاهم کامل اعضای بیروی اجرائیه و آرزوی تدویر موفقانه کنگره با شکوه و پر از دست آورد خاتمه یافت.

کمیته کاری تبلیغ و ترویج کمیته تدارک تدویر کنگره حزب

پیام تبریکی به مناسبت آغازکار نمایندگی تلویزیون بهار در کشور هندوستان

تلویزیون بهار به مثابه صدای روشنفکر افغان ، یک تلویزیون ملی و بیطرف خلای موجود رسانه های تصویری را پر خواهد نمود، با فعالیت هدفمند ، هر روز بیشتر از پیش ،این صدا رساتر و پر محتوا تر میگردد. خوشبختانه روشنفکران رسالتنمد، اهل مطبوعات ، قلم بدستان و وطندوستان متعهد در گوشه و کنار جهان دست بدست هم داده ، شاخه ها و شعبات این تلویزیون را با مصارف شخصی ایجاد و با تهیه برنامه های دیدنی تصویری ، رسالت تاریخی و ملی خود را ادا می‌نمایند که نقش برجسته درین پیکار فرهنگی دارد. 14516492_1427280633966887_1511448563936452223_n

شورای کشوری هندوستان حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان و شخص رفیق نثار احمد شیرزی رئیس آن شورای با تلاش خستگی نا پذیر توانستند با مصارف شخصی شاخه تلویزیون بهار را بنام (بامداد بهار) در کشور پهناور و هنر آفرین هند ایجاد و با راه اندازی برنامه پر شکوه افتتاحیه ، با شرکت جمع کثیر از هموطنان مقیم هند ، درین کاروان بزرگ همراه شدند تا در رساتر ساختن صدای روشنفکر کشور گام بردارند. Screenshot-2017-10-26 (1) _Ahmad Sherzai_(1)

ما در حالیکه به اعضای رهبری و شورای حزبی کشور هندوستان این موفقیت چشمگیر را تبریک میگوئیم، از رفقا و شورا های( کشوری و ولایتی) حزب تقاضا داریم تا با استفاده از هر امکان ( ایجاد ستدیو، کمک ها و تهیه مطالب مستند و مفید ) تلویزیون خود ، تلویزیون بهار ، تلویزیون روشنفکر و صدای رسای ملت زجر کشیده افغان را کمک و یاری رسانند تا این صدا خاموش نگردیده ، رسا و رساتر گردد.

با درود ها

کمیسیون تبلیغ و فرهنگ

تدویر جلسه دارالانشای حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان

 

جلسه دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان، امروز چهارشنبه مورخ سوم عقرب ۱۳۹۶، حوالی ساعت سه بعد از ظهر ، در دفتر مرکزی حزب دایر گردید. در جلسه روسای شعبات و کمیسیون های مرکزی حزب نیز شرکت داشتند.
برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد و مورد تائید قرار گرفت:
بحث پیرامون طرز العمل تدویر جلسات و کنفرانس های حزبی ، نورم نماینده گی و شیوه انتخاب نماینده گان به کنگره حزب.

در آغاز جلسه رفیق راوش ریس حزب از حوادث سیاسی و نظامی کشور یاد آور شده ، حملات انتحاری را محکوم و به شهدا ی حوادث اخیر جنت فردوس را خواستار شد. در ادامه گفتند که امروز سوم عقرب است ، آن را باید بحیث حماسه تاریخی یاد کرد و آن را باید گرامی بداریم. همچنان روی نظریات و استراتیژی کشور های بزرک و همسایه در مورد افغانستان مکث نمودند. رئیس جلسه در امور زنده گی حزبی اشاره کردند ، از دو جلد کتاب ایکه به اثر تلاش رفقا زرغونه ولی و فقیر محمد سالارزی زیور چاپ یافته یاد آوری نمودند ، مصاحبه های رفقا با رسانه های تصویری انعکاس مثبت در جامعه داشته ، طی هفته در اثر تلاش شورای کشوری هندوستان حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان، نماینده گی تلویزیون بهارطی محفل باشکوه با شرکت افغانان مقیم هند افتتاح نمودند که از جانب سفارت افغانستان در هند استقبال شایان شده است.
رفیق راوش در اخیر توجه رفقا را به اماده گی های کنگره منجمله تقویت بنیه مالی حزب جلب نمودند.
طبق اجندا رفیق انجنیر سلیمان کا مجو رئیس کمیته کاری تشکیلات کمیته تدارک تدویر کنگره حزب، طرز العمل تدویر جلسات و کنفرانس های حزبی ، نورم نماینده گی و شیوه انتخاب نماینده گان به کنگره حزب را به جلسه قرائت کرد.
اعضای جلسه به نوبت نظریات و پیشنهادات خود را جهت تکمیل طرز العمل پیشنهاد نمودند که بعد از ارائه توضیحات و تعدیل لازم به اتفاق آرا تصویب گردید.

جلسه حوالی ساعت ۴:۴۵ عصر به امید تامین صلح و تدویر کنگره باشکوه و دموکراتیک اختتام یافت .

کمیته کاری تبلیغ و ترویج کمیته تدارک تدویر کنگره حزب

 

پیام تسلیت دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

FB_IMG_1508322538898دشمنان قسم خورده مردم افغانستان یکبار دیگر حملات نظامی ، انتحاری و جنایتکارانه را بالای شهر های مختلف کشور انجام داده ، منجمله با حملات مو تر بمب بر قوماندانی امنیه ولایت پکتیا باعث شهادت و زخمی شدن اضافه از ۲۰۰ تن هموطنان ملکی و نظامی ما گردیدند. با درد و تاسف که مل پا سوال توریالی عبدیانی قوماندان امنیه ولایت پکتیا فرزند صدیق و اصیل وطن ، دارنده اخلاق عالی نظامی و اجتماعی ، شخص معتقد به آرمان های والای مردمش ، دلیر، شجاع و مسلکی که در راه خدمت به مردمش در حادثه روز سه شنبه ۱۳۹۶.۷.۲۵ نیرو های تروریستی ، انتحاری و اهریمنی در شهر گردیز با جمعی از همسنگران ، هم کاران و مردم بیگناه ملکی جام شهادت نوشیده و به ابدیت پیوستند.

انالله وا نا الیه راجعون

دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان، درین غم بزرگ خود را شریک دانسته ، تاثرات و اندوه خور را به نماینده گی اعضای حزب ابراز نموده ، از ضایع شدن یک وطن پرست دلیر و فدا کار با همراهانش ابراز تاسف نموده ، تسلیت های عمیق خود را به منسوبین قهرمان قوای مسلح کشور، مردم با شهامت پکتیا ، محترم ولی محمد عبدیانی شاروالی سابق کابل و خانواده محترم شان ، اقارب، دوستان و وطنپرستان صادق کشور ابراز نموده ، برای شهدای عزیز جنت فردوس و به بازمانده گان شان صبر جمیل آرزو نموده ، روح شان شاد.

با درود ها

پوهاند دوکتور محمد داود راوش

رئیس حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

پیام تسلیت دارالانشای حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان

22449762_1542732039148977_722920182903193428_n

با تاسف اطلاع حاصل نمودیم که محترم شاه محمود حصین یکتن از مبارزان وطن پرست، نویسنده، ادیب ، شاعر و ژورنالیست کشور که به لسان های دری و پشتو آثار متعدد بچاپ رسانیده به اثر مریضی مزمن سرطان در شهر لندن انگلستان جهان فانی را وداع گفت..

انالله وانا الیه راجعون

 دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان به نماینده گی اعضای حزب ، تسلیت عمیق خود را به این مناسبت اظهار نموده ، به فامیل ، دوستان ،رفقا و علاقمندان موصوف صبر جمیل آرزو مینماید.

روح شان شاد و بهشت برین جایگاهشان باد!.

بادرود ها

 پوهاند دوکتور محمد داود راوش

رئیس حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

نیاز محمد مومند د خواشینی پیغام 

د شاه محمود حصین د مړینی په مناسب

څه موده مخکی د شاه محمود حصین د ناروغتیا څخه خبر شوم، په تلیفون مې ورسره خبری وکړی، وروسته چی د جرمنی په روغتون کې بستر و، د یو کوچنی پیغام په ترڅ کې مې د هغه د روغتیا هیله وکړه او دا دی نن په ډیری خواشینی سره خبر شوم چی شاه محمود حصین له دي نړۍ څخه لاړ او شاته یی خپل خپلوان، دوستان اوملګری ټول غمجن پریښودل. مرګ حق دی او هر چاته په خپل وار راروان دی. خو د شاه محمود په مرګ نه یواځی د هغه کورنۍ او پوره ولس زیانمن شه بلکی یو لوی سیاسی مکتب ته نجبرانیدونکي زیان واوښت. شاه محمود حصین په ملګرو ډیر ګران و. هغه د ملګرو په زړونو کې ځای او ځانګړی مقام لاره. دغه مقام هغه ته چا په تحفه کې نه و ورکړی بلکی هغه ته د خپل کار، زیار، صداقت، فداکارې او مبارزی ته د ژمنتیا له امله په لاس ورغلی و. د هغه ژوند او مبارزه ویاړمنه او الهام ورکونکي وه. د هغه ژوند او مبارزه یو مشال و چی پخپله سوزیده او نورو ته یی رڼا ورکوله. افسوس چی مونږ ډیر بی وخته له دغې رڼا څخه بی برخې شو. زه په داسی حال کې چی په دغه لوی ویر کې ځان شریک بولم، وایم چې لوی خدای دي د هغه درنې کورنۍ، پتمنې میرمنې او نازنینو بچیانو ته لوی زغم او صبر ورپه برخه کړی. لوی خدای دې ارواښاد حصین ته بهتر جنتونه ور په برخه کړی. روح دي ښاد او یاد دي تل پاتې وی.

 

د خواخوږئ پيغام

Wolas Ghag

Wolas Ghag

په پوره خوشينونکی توگه نن خبر شوم چې دافغانستان دولسونو غښتلي دوست ملگری د خلکو رښتينی مبارز، ليکوال، تاريخ پوه، پر وطن اود خلو مين انسان دروند ملگری شاه محمود حصين مو د لاسه ور کړ . زه د خپل ځان اودرنو ملگور او خپلې کورنۍ په استاز ولې دده درنۍ باعزته کورنۍ ته داجل صبر غوښتونکې يم ده ته دالله ج په پاک در بار کې
دهتهجنت غوښتنه کوم.محمد اقا 

با زمان بايد جنبيد و بن بست را شكست!

S.Karmand

پس از رویدادهای سال ٩٢ نیروهای ملی، مترقی و ديموكرات پراگنده و در حالت سكوت و شكست تشكيلاتی بسر بردند، اين وضعيت سالهای زيادی ادامه يافت و عملن جايگاه آنها در روند سياسي و اجتماعی افغانستان خالی شد، با تأسف اين همه در كنار دهها موارد ديگر زمينه شد برای حضور و رشد نیروهای عقبگرا، بنيادگرا و گرايش جامعه بهطرف خشونت، جهالت و افراطگرایی.

 پس از سالهای دراز باز هم اولين حرکتها در داخل و خارج كشور نمايان شد، رویدادهای پس از٢٠٠١به ايجاد سازمانها، احزاب و حلقههای ترقیخواهانه و وطنپرستانه تحرك بيشتر بخشيد.

 بقايای دموکراتیک خلق باوجودی كه به دهها سازمان، حزب، گروپ و فراکسیونها تقسیم شده بودند اما با آنهم در اين حرکتهاي سياسی شريك و گاه گاهی پيش قدم شدند.

 با آنهم اين حرکتها بيشتر خود محور، محدود، دور از عملکردهای كلان سياسی و با شعارهای كهنه همراه بود كه نتوانستند نقش فعال در تغيير و بهبود روند سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افغانستان داشته باشند.

 با در نظر داشت خواست زمان و چالشهای موجود كشور ضرورت اتحاد و كنار آمدن اين احزاب زير چتر يك حزب واحد و ياجبهه واحدهر روز بر جستهتر میگردد. Continue reading

حکومت وحدت ملی تجربه ی ناکام

S.Karmandصمدکارمند

بيش از سه سال از حكومت وحدت ملی سپری ميگردد

اگر از ايجاد چند پروژه اقتصادی بگذريم وضعيت ما با كدام نتايج و دست اورد ها قرار دارد!!؟؟

⁃ جنگ خانمانسوز از مناطق جنوبی افغانستان به مركز و شمال كشور كشانيده شد و طالبان بيشتراز پيش به ترور و وحشت دست يازيدن، طالبان به كشتار مخالفين خويش به بهانه دين و مذهب آنچنان كه ميخواهند ادامه ميدهند.

⁃ مردم هر روز با انتحار، انفجار، راكت و مرمی تروريستان مواجه اند و با ترس و نااميدی شب ها را روز و روز ها را شب ميكنند.

⁃ داعش یکی از رادیکال‌ترین گروه‌های اسلامی بيشتر زمينه يافت که برای رشد نظامی خويش و دركنار طالبان به خشونت و جهالت ادامه بدهد. Continue reading